Teisinis tarptautinių vežimų oru reguliavimas
5 (100%) 1 vote

Teisinis tarptautinių vežimų oru reguliavimas

1121

TEISINIS TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ ORU REGULIAVIMAS

TURINYS:

1. Įvadas.

2. Daugiašalis komercinės veiklos reguliavimas vežant krovinius oro transportu.

3. Krovinių vežimo reikalavimai.

4. Dvišalės tarpvyriausybinės sutartys tarptautinių oro vežimų kontrolei

5. Tarpvyriausybinės sutartys

6. Susitarimai tarp aviakompanijų, skirtų sutartinių avialinijų aptarnavimui.

7. Literatūra

1. Įvadas

Oro transportas, kuris atsirado šio amžiaus pradžioje, turu labai didelį oro linijų tinklą, kuris apima reguliarius keleivių vežimus, pašto ir krovinių ne tik tarp kaimyninių šalių, bet ir tarp visų didžiųjų pasaulio miestų.

Palyginus per nedidelį laiko tarpą (apie 40 metų) keleivių vežimai oro transportu tarptautinėmis oro linijomis išaugo 42 kartus, tuo tarpu krovinių vežimas 119 kartų, tai yra bendras vežimų skaičius kas 10 metų didėjo 2 kartus.

Lėktuvas tapo vienas svarbiausių transporto priemonių ir išsprendė techninius, saugumo ir tarptautinių skrydžių reguliavimo klausimus. Sprendžiant šias problemas labai aktyviai dalyvauja įvairios tarptautinės vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos.

Iki antrojo pasaulinio karo egzistavo tik 5 tokios organizacijos. Iki 1997 metų jų jau buvo daugiau nei 50.Viena svarbiausių organizacijų oro transporto srityje yra tarptautinė civilinės aviacijos organizacija – ICAO. Ši organizacija sukurta pagal Čikagos konvenciją, kuri įsigaliojo 1947m. balandžio 4 dieną, štabas – Monrealyje.

ICAO įgyvendina savo funkcijas įvairiais būdais. Labiausiai paplitę yra:

– tarptautinių konvencijų ruošimas oro transporto teisės pagrindais;

– standartizavimas, taip pat nurodymai tam tikroms oro navigacijos saugos problemoms spręsti bei aplinkos apsauga

– įvairių oro transporto problemų analizė bei rezultatų pateikimas įvairioms šalims.

ICAO tvirtina tarptautinius oro transporto standartus, rengia praktines bei procedūrines rekomendacijas techniniais, ekonominiais bei juridiniais klausimais. Kartu įvairių šalių vyriausybines institucijas, oro transporto priemonių gamintojus bei specialistus skatina keistis informacija bei koordinuoti veiksmus.

Tarptautinė oro teisės veikla vykdoma kuriant naujas tarptautines oro teisės normas pagal tarptautine konvencijas ar jų projektus. Nuo ICAO įkūrimo skiriama labai daug dėmesio kuriant oro teisės normas, kurios reglamentuoja oro erdvės naudojimą transportavimo tikslais.

Pirmą kartą daugiašalė sutartis sudaryta dar 1944 metais Čikagos konvencijoje. Vienu metu su Čikagos konvencija atsirado ir daugiašalės sutartys nustatančios veiklos rūšis reguliariems oro pranešimams „Dėl tarptautinių tranzitinių oro pranešimų“ ir „Dėl tarptautinių oro pervežimų“.

Pagal pirmąjį susitarimą šalys suteikia teisę tranzitiniams skrydžiams per jų teritoriją (be nusileidimų) ir skrydžiams su nusileidimu nekomerciniais tikslais (t.y. be leidimo paimti ar išlaipinti keleivius ar vežti krovinius, taip pat ir paštą).

Antrasis susitarimas apima visą kompleksą teisių, susijusių su „laisva oro erdve“, kartu su teise vežti į šalių teritorijas keleivius, krovinius, paštą iš trečiųjų šalių ir išvežti iš šalies į bet kurią šalį. Šis susitarimas, dėl tranzitinių oro pranešimų yra ratifikuotas daugiau nei 100 šalių.

Susitarimą dėl tarptautinių oro vežimų iš pradžių pasirašė 20 šalių, šiuo metu tik 12 šalių pasirašiusios šį susitarimą, todėl ICAO skatina tokių sutarčių sudarymą. Oficialios ICAO kalbos: Anglų, Ispanų, Rusų, Prancūzų.

2. Daugiašalis komercinės veiklos reguliavimas vežant krovinius oro transportu

Tarptautiniai krovinių gabenimai oro transportu, tai tokie gabenimai kai išsiuntimo vieta ir tikslo vieta yra skirtingose valstybėse arba toje pačioje šalyje jei numatyti nusileidimai kitose šalyse.

Prie tarptautinių transporto sutarčių taip pat priklauso ir kai kurių teisių unifikavimo konvencija, kuri susijusi su tarptautiniais gabenimais. Ji pasirašyta 1929 metais Varšuvoje, o papildyta protokolais 1955, 1971 ir 1975 metais.

Konvencija numato tam tikras sąlygas oro pervežimams, pagal kurias vežėjas turi pristatyti krovinių gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja apmokėti už krovinio transportavimą pagal nustatytus tarifus, kurie buvo nustatyti prieš vežant krovinį.

Dokumentas kuriuo patvirtinama krovinio vežimo sutartis yra oro transporto važtaraštis. Oro transporto važtaraštis išrašomas, bet kuriuo atveju, net ir tuo atveju jeigu kuri nors šalis nėra ratifikavusi konvencijos.

Varšuvos konvencija nustato vežėjo atsakomybę už krovinio sugadinimus, kurie gali būti padaryti transportuojant krovinį. Varšuvos konvencija nustato atsakomybę tik tarptautiniams vežimams: vežėjas atsakingas už bet kokį krovinio sugadinimą. Konvencija taip pat nustato maksimalias sumas, kurios išreiškiamos Prancūzijos auksiniais (1 Frankas – 65,5mg aukso, kurio praba 0,900). Priklausomai nuo krovinio dydžio maksimalus yra 250 frankų suma už kilogramą krovinio, tačiau padarytos žalos dydis turi būti įrodytas.

Visiškas vežėjo atleidimas nuo atsakomybės numatytas tik tais atvejais, kai jis įrodo, kad sugadinimai įvyko dėl siuntėjo ar gavėjo kaltės, o taip pat sugadinimai buvo padaryti nors vežėjas ėmėsi visų priemonių, kad taip neįvyktų. Konvencija taip pat nustato skundų
pateikimo terminus dėl krovinio sugadinimų. Visi skundai turi būti pateikiami vežėjui laikantis tokių terminų:

1. krovinio sugadinimo atveju – ne ilgiau 14 dienų po krovinio atidavimo gavėjui;

2. krovinio praradimo atveju – per 120 dienų po lėktuvo nusileidimo į paskirties vietą;

3. pavėlavus pristatyti krovinį – ne ilgiau 21 dienos, kai krovinys buvo pristatytas gavėjui.

Ieškinio senaties terminas 2 metai, skaičiuojant nuo lėktuvo nusileidimo į paskirties punktą arba nuo dienos, kai krovinys buvo pristatytas gavėjui.

IATA – tarptautinė nevyriausybinė organizacija kuri įkurta Havanoje 1945 m. Balandžio 16-19 dienomis vykusioje konferencijoje, kurioje dalyvavo 50 šalių aviakompanijos, pagrindinė IATA būstinė – Monrealyje (Kanada). 1990 m. sausio 1 d. IATA nariais buvo 127 aviakompanijos iš 86 šalių. 1993 m . kovo 8 d. “Lietuvos avialinijos” įstojo į Tarptautinę oro transporto asociaciją. IATA daugiausiai užsiima klausimais susijusiais su komercinėmis aviakompanijomis.

IATA ruošia rekomendacijas, taisykles tarifų panaudojimui keleivių pervežimams oro transportu, taip pat bagažui ir kroviniams, tvirtina oro vežimų taisykles, reglamentuoja nuolaidų taikymą, taip pat keleivių aptarnavimo standartus, vykdo finansinius apskaičiavimus tarp kompanijų – narių per savo specialųjį atsiskaitymų centrą.

Kliringo mokestis, sukurtas 1947 m. Londone IATA finansinio komiteto iniciatyva, ženkliai palengvina atsiskaitymus tarp kompanijų, kurios yra IATA narės. Jis garantuoja reguliarų ir tikslų sumokėjimų vykdymą, pašalina klaidingą dokumentų perrašymą, ženkliai sumažiną valiutų naudojimą ir apsaugą nuo valiutų devalvacijos. Aviakompanijos atleidžiamos nuo įnešimo visos skolos iš karto, apmokama kas mėnesį. Kliringo mokestis tiksliai seka savalaikius apmokėjimus.

IATA taip pat yra įkūrusi biurą, kuris seka ar nebuvo atlikti kokie nors pažeidimai. Kontrolės biuras yra New York‘e. Inspektoriai nuolat dirba su tam tikromis šalimis, kiti važinėja nepriklausomai nuo to kur jie yra reikalingi.

Aviakompanijos privalo pateikti bet kuriuos dokumentus, kurių pareikalaus inspektoriai su tikslu patikrinti ar nebuvo padaryti pažeidimai. Patikrinimai gali būti atliekami ir kompanijos direktoriaus noru (pvz.: tam tikros atstovybės tikrinimas).

IATA taip pat įkūrusi grupę, kuri kovoja su sukčiavimais, dėl to kad nesunkiai buvo galima gauti blankų, nuo ko prasidėjo bilietų bei krovinių dokumentų padirbinėjimas.

Dėl didelių oro krovinių srautų IATA taip pat įkūrė grupę, kuri skiria didelį dėmesį konteinerių taip pat palečių panaudojimui pervežant krovinius.

IATA didelį dėmesį skiria dokumentų standartizavimui, o taip pat darbo grafikų sudarymui aviakompanijoms, kurios yra IATA narės.

3. Krovinių vežimo reikalavimai

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1142 žodžiai iš 2259 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.