Uab auto blizgesys verslo planas
5 (100%) 1 vote

Uab auto blizgesys verslo planas

TURINYS

1.Anotacija ………………………………………………………………………………………………………………………3

2.Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………43.Lentelių ir paveikslėlių sąrašas ………………………………………………………………………………………..5

4.Verslo aprašymas …………………………………………………………………………………………………………..7

5. Marketingo planas ………………………………………………………………………………………………………..9

6.Organizacinis planas …………………………………………………………………………………………………….22

7. Rizikos įvertinimas ……………………………………………………………………………………………………..30

8. Finansinis planas …………………………………………………………………………………………………………31

9. Išvados ………………………………………………………………………………………………………………………42

10. Literatūra …………………………………………………………………………………………………………………43

11. Priedai ……………………………………………………………………………………………………………………..44

ANOTACIJA

Idėja kurti nedidelę, tačiau modernią automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kilo įvertinus tokių paslaugų paklausą ir atlikus apklausą Kauno mieste. Kaip papildomas stimulas tokiai veiklai pradėti yra sėkmingas analogiškas kitų įmonių verslas kitose miesto vietose.

Per pastaruosius 10 metų automobilių skaičius Lietuvoje ženkliai padidėjo. Tai siejama su naudotų automobilių iš Vakarų Europos importu ir pakankamai žemomis jų kainomis. Tačiau ne mažesniais tempais auga ir naujų automobilių skaičius, ypač pastaraisiais metais, kai atsirado įvairesnių automobilių įsigijimo finansavimo formų (išperkamoji nuoma, veiklos nuoma ir t.t.). Šiandienai automobilis tampa nebe prabangos, o būtino vartojimo daiktu. Tą įrodo ir statistika – 1000-čiui Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka apie 260 vnt. individualių lengvųjų automobilių. Skirtinguose Lietuvos rajonuose šis skaičius svyruoja nuo 200 iki 400 vnt.

Pagrindiniai konkurentai šiame mieste mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“.

Mūsų pagrindiniai tiekėjai būtų: UAB„Helvina“, iš kurios pirktume švaros priemones (stiklų ploviklį, šampūną, plovimo pastą, vašką ir kt.); UAB „Žakona“, iš šio tiekėjo pirksime odą, odos pakaitalus, neaustinę medžiagą, techninę gumą, armuotus siūlus ir kt.; UAB „Dasta“, iš šio tiekėjo pirksime automobilių aksesuarus (guminius kilimėlis, mobilaus telefono laikiklius, durelių krašto atšvaistus, sferinius veidrodėlius ir kt.).

Lietuvoje yra daug automobilių plovyklų, tačiau yra tik keletas įmonių, kurios užsiima automobilių vidaus interjero atnaujinimu.

Vertinant tai, kad aplinkui nėra tokio tipo paslaugų įmonės, siūlomų paslaugų kompleksas bus paklausus.

Pirmais metais planuojame padaryti 100 000 litų apyvartą ir gauti 25 000 litų pelną.

Atsipirkimo laikas planuojamas po penkių veiklos metų.

Mūsų pagrindinė rizika susijusi su tuo, kad grynojo pelno dydis nedengs paskolos sąnaudų.

ĮVADAS

Atsižvelgusios į ekonominę padėtį ir automobilių skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų Kauno apskrityje, nusprendėme įkurti automobilių švaros centrą.

Mūsų darbo tikslas – parengti verslo planą automobilių švaros centrui įkurti ir tuo išsiaiškinti, ar verslas būtų sėkmingas ir neštų pelną.

Mūsų darbo uždaviniai:

1. Atlikti konkurencinę analizę;

2. Išskirti būsimų vartotojų segmentą;

3. Numatyti įmonės finansinius rodiklius, siekiant išsiaiškinti, ar veikla bus pelninga.

Darbo metodai:

1. Rinkti ir apdoroti informaciją apie konkurentus ir jų teikiamas paslaugas.

2. Atlikti apklausą, siekiant išskirti būsimų vartotojų segmentą;

3. Paskaičiuoti įmonės finansinius rodiklius optimistiniu, pesimistiniu ir realistiniu variantais trims metams į priekį.

LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. SWOT analizė.

2 lentelė. Konkurentų analizė.

3 lentelė. Paslaugų aprašymas.

4 lentelė. Reklamos išlaidos.

5 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas.

6 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas.

7 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas.

8 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas.

9 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas.

10 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas.

11 lentelė. Trečių veiklos metų pardavimų prognozės variantai.

12 lentelė. Duomenys apie partnerius.

13 lentelė. Įrengimų sąrašas.

14 lentelė. Medžiagų
plovyklai sunaudojimas per mėnesį.

15 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.

16 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.

17 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.

18 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.

19 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.

20 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.

21 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.

22 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.

23 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.

24 lentelė. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės).

25 lentelė. Pradinės išlaidos.

26 lentelė. Finansiniai poreikiai ir ištekliai.

27 lentelė. Siūlomi paslaugos užstatai ir garantijos.

28 lentelė. Kredito grąžinimo grafikas.

29 lentelė. Veiklos sąnaudos (kaštai).

30 lentelė. Pinigų srautų ataskaita.

31 lentelė. Pelno (nuostolio) optimistinis variantas.

32 lentelė. Pelno (nuostolio) pesimistinis variantas.

33 lentelė. Pelno (nuostolio) realistinis variantas.

34 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso optimistinis variantas.

35 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso pesimistinis variantas.

36 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso realistinis variantas.

1 pav. Tikslų medis.

2 pav. OVS.

3 pav. Plovyklos planas.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslo idėja ir jos aprašymas

Idėja kurti nedidelę, tačiau modernią automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kilo įvertinus tokių paslaugų paklausą ir atlikus apklausą Kauno mieste. Kaip papildomas stimulas tokiai veiklai pradėti yra sėkmingas analogiškas kitų įmonių verslas kitose miesto vietose.

Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos

Per pastaruosius 10 metų automobilių skaičius Lietuvoje ženkliai padidėjo. Tai siejama su naudotų automobilių iš Vakarų Europos importu ir pakankamai žemomis jų kainomis. Tačiau ne mažesniais tempais auga ir naujų automobilių skaičius, ypač pastaraisiais metais, kai atsirado įvairesnių automobilių įsigijimo finansavimo formų (išperkamoji nuoma, veiklos nuoma ir t.t.). Šiandienai automobilis tampa nebe prabangos, o būtino vartojimo daiktu. Tą įrodo ir statistika – 1000-čiui Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka apie 260 vnt. individualių lengvųjų automobilių. Skirtinguose Lietuvos rajonuose šis skaičius svyruoja nuo 200 iki 400 vnt.

Didėjant automobilių skaičiui, turi augti ir jų techninio aptarnavimo centrų skaičius. Jei anksčiau pakakdavo „garažinių“ servisų ir plovyklų, tai dabar, automobilių parkui sparčiai atsinaujinant, vartotojo nebetenkina tokių „techninių centrų“ teikiamų paslaugų kokybė. Todėl pagrindiniai naujų automobilių pardavėjai- žymių Europos ir Japonijos firmų prekybiniai atstovai – pradeda steigti rimtus techninius automobilių aptarnavimo centrus (servisus) su visa jiems būtina gedimų diagnostikos ir remonto įranga. Automobilių kosmetinei priežiūrai (plovykloms) jie teikia mažiau dėmesio. Tuo daugiau užsiima kuro pardavėjai (degalinės) ir mažesni autoservisai.

Vieta, kuri šiai veiklai pasirinkta yra perspektyvi – šalia yra pagrindinė gatvė, kuria pravažiuoja nemažas automobilių srautas, tad tikėtinas ir pravažiuojančių automobilių vairuotojų dėmesys.

Įvertinant tai, galima sakyti, kad jau dabar yra susiformavusi potenciali planuojamos teikti paslaugos (automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros) rinka.

Pagrindiniai konkurentai šiame mieste mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“.

Mūsų pagrindiniai tiekėjai būtų: UAB„Helvina“, iš kurios pirktume švaros priemones (stiklų ploviklį, šampūną, plovimo pastą, vašką ir kt.); UAB „Žakona“, iš šio tiekėjo pirksime odą, odos pakaitalus, neaustinę medžiagą, techninę gumą, armuotus siūlus ir kt.; UAB „Dasta“, iš šio tiekėjo pirksime automobilių aksesuarus (guminius kilimėlis, mobilaus telefono laikiklius, durelių krašto atšvaistus, sferinius veidrodėlius ir kt.).

Lietuvoje yra daug automobilių plovyklų, tačiau yra tik keletas įmonių, kurios užsiima automobilių vidaus interjero atnaujinimu.

Vertinant tai, kad aplinkui nėra tokio tipo paslaugų įmonės, siūlomų paslaugų kompleksas bus paklausus.

Įmonės misija

Misija – tai pagrindinis organizacijos tikslas, pagrįstas planavimo prielaidomis, pateisinančiomis organizacijos buvimą. Įmonės misija – nepriekaištingai švarus klientų automobilis ir moderniai įrengtas automobilio vidaus interjeras.

Įmonės tikslai

Tikslai – yra geidžiami rezultatai, išreikšti kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, kuriuos organizacija stengiasi pasiekti. Pagrindiniai įmonės tikslai:

2. Įsitvirtinti rinkoje.

3. Gauti pelną ir per 5 metus išmokėti paskolą.

4. Per dieną aptarnauti > 15 automobilių.

5. Populiarinti įmonės vardą.

MARKETINGO PLANAS

Situacijos analizė

Mikro aplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia įmonės veiksmus, tačiau įmonė negali joms daryti įtakos (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., 2000). Įmonės mikro
aplinką sudaro:

1. Klientai. Mūsų įmonės klientai – privatūs namų ūkiai, įmonės, organizacijos.

2. Tiekėjai. Tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių perkamos priemonės paslaugai teikti. Pagrindiniai mūsų tiekėjai būtų: UAB „Helvina“, UAB „Žakona“, UAB „Dasta“, iš kurių pirktume reikalingas paskolai teikti priemones ir medžiagas.

3. Konkurentai. Pagrindiniai konkurentai mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“, kurie užsiima ne tik automobilių plovimu, bet ir tvarko bei restauruoja jų vidų.

4. Prekybos pagalbininkai. Tai įmonės partneriai, padedantys užmegzti glaudžius ryšius tarp atskirų paskirstymo grandžių, taip pat teikiantys kitų prekių pardavimą skatinančias paslaugas. Kadangi mūsų įmonė teiks paslaugas, tai mums prekybos pagalbininkų nereikės.

5. Prekybos tarpininkai. Tai ekonominiu ir juridiniu požiūriu savarankiški ūkio subjektai, savo vardu ir rizika perkantys prekes tam, kad vėliau jas parduotų. Kadangi mūsų įmonė teiks paslaugas, tai mums prekybos tarpininkų nereikės.

Makro aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių veiksnių, darančių tiesioginių ir netiesioginių veiksnių įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., 2000). Įmonės makro aplinką sudaro:

1. Ekonominė aplinka. Pagal statistikos departamento duomenis, Kauno apskrities vidutinis metinis gyventojų skaičius yra 688584. Tūkstančiui gyventojų Kauno apskrityje tenka 392 lengvųjų automobilių, o visoje Lietuvoje tūkstančiui gyventojų tenka 354 automobiliai. Tai reiškia, kad mūsų verslui yra palankios sąlygos kurtis Kauno mieste, nes čia tūkstančiui gyventojų tenka daugiau automobilių, negu tūkstančiui gyventojų visoje Lietuvoje.

2. Politinė – teisinė aplinka. Įstatymai, reglamentuojantys įmonės veiklą, tai: LR įmonių įstatymas, kuris reglamentuoja įmonės rūšį (ši įmonė – UAB), LR reklamos įstatymas, kuris reglamentuoja įmonės reklamos sritis ir objektus (įmonės reklama laikrasčiuose, žurnaluose, reklaminis stendas) ir LR taršos įstatymas.

3. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ši aplinka mūsų įmonei turės mažiausiai įtakos, galima teigti, jog ji visai neįtakos mūsų įmonės veiklos, nes klientų vartojimo įpročiai, tradicijos, vertybes, įmonės paslaugoms, turi labai mažai įtakos.

4. Mokslinė – technologinė aplinka. Kadangi technikos pažanga labai didelė, todėl įmonėje naudojami įrengimai bus šiuolaikiniai, nes tai garantuos gerą darbų kokybę ir pasitikėjimą įmone. Tobulėjant įrengimams, jie bus keičiami į naujus, nes nusidėvėjusių įrengimų darbo našumas mažas. Įmonė turės galimybę pakeisti senus įrengimus naujais, nes tikima, jog įmonės veikla neš pelną.

5. Gamtinė (ekologinė) aplinka. Kadangi įmonė teiks paslaugas, susijusias su gamtos teršimu, reikės paisyti gamtosaugos reikalavimų, gauti licenciją užsiimti šia veikla, mokėti mokesčius už nuotėkas ir aplinkos teršimą.

1 lentelė

SWOT analizė

Vidiniai veiksniai

Privalumai:

• Platus paslaugų asortimentas.

• Prieinamos paslaugų kainos (nukreiptos į vidutines pajamas gaunančius vartotojus).

• Modernus pastatas.

• Moderni įranga.

• Patogi atsiskaitymo sistema (grynais pinigais, pavedimu). Trūkumai:

• Neturi pastovių klientų.

• Naujas įmonės kolektyvas.

• Nedirba švenčių dienomis.

Išoriniai veiksniai

Galimybės:

• Patogi įmonės vieta.

• Atsiskaitymas kreditine kortele.

• Darbas šeštadieniais. Grėsmės:

• Nauja įmonė.

• Naujų konkurentų atėjimas į rinką.

Marketingo tikslas

Kiekvienos įmonės tikslas– ilgalaikis pelno maksimizavimas. Šios įmonės pagrindinis tikslas nėra ilgalaikis pelno maksimizavimas (tai – netolimos ateities planas). Pagrindinis tikslas – įsitvirtinti rinkoje. Šalutiniai tikslai būtų: per dieną aptarnauti >15 automobilių; gauti pelną ir išmokėti paskolą; populiarinti įmonės vardą.

Štai šios įmonės tikslų medis:

1 pav. Tikslų medis

Apklausę dvidešimt įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir lyties respondentų, išsiaiškinome, kad 72 % respondentų naudotųsi mūsų įmonės paslaugomis. Šie respondentai teigia, kad reikalinga dar viena įmonė, kuri teiktų ne tik automobilių plovimo, bet ir vidaus interjero atnaujinimo paslaugas ir juos labiausiai domintų automobilio salono atnaujinimas. Iš šių 72 % respondentų 56 % yra vyrai, o 44 % moterys. Mūsų įmonės paslaugomis daugiausia naudotųsi respondentai, kurių amžius nuo 31 iki 40 metų, turintys aukštesnįjį išsilavinimą, dirbantys, o pajamos per mėnesį siekia 1500 Lt.

Taigi mūsų įmonės segmentas būtų vyresnio amžiaus žmonės (daugiausia – vyrai), kurių pajamos didesnės nei 1000 Lt.

Konkurencinė analizė

Iš įmonės konkurentų galima gauti vertingos informacijos. Konkurencija priverčia įmonę labiau įtikti pirkėjams. Nuodugni konkurentų analizė padeda išskirti iš kitų potencialius pirkėjus, kurie nepatenkinti konkurentų paslaugomis ir patraukti juos savo pusėn.

Tiesioginiai konkurentai – yra tie, kurie aptarnauja tuos pačius klientus, parduoda jiems tuos pačius gaminius ar teikia tokias pat paslaugas. Tai būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros
broliai“.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1980 žodžiai iš 6518 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.