Uab įkūrimas ir jos veiklos vadyba verslo planas
5 (100%) 1 vote

Uab įkūrimas ir jos veiklos vadyba verslo planas

TURINYS

ĮVADAS 2

1. VERSLO APRAŠYMAS 4

1.1. Įmonės vadybinės veiklos analizė 4

1.1.1. Verslo srities aprašymas 4

1.1.2. Įmonės istorija 5

1.1.3. Įmonės tikslai 5

1.1.4. Paslaugų aprašymas 6

1.2. Rinkodara 7

1.2.1. Rinkos apžvalga 7

1.2.2. Konkurencijos analizė 9

1.2.3. Rinkodaros planas 10

1.3. Paslaugų tiekimas 12

1.3.1. Trumpas tiekiamų paslaugų aprašymas 12

1.3.2. Vietos analizė 12

1.3.3. Patalpos 12

1.3.4. Įranga 12

1.3.5. Transportas 13

1.3.6. Tiekėjai 13

1.3.7. Darbo jėga 14

1.3.8. Teikiamos papildomos paslaugos 15

1.4. Vadyba 16

1.4.1. Savininkai ir valdytojai 16

1.4.2. Organizacinė įmonės struktūra 16

1.5. Rizikos vertinimas 19

1.5.1. Galimi sunkumai ir kliūtys 19

1.5.2. Alternatyvi veikla 19

2. ĮMONĖS INVESTICINIS PROJEKTAS 21

3. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS 22

3.1. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos 22

3.2. Pardavimų prognozė 23

3.3. Savikainos prognozė 24

3.4. Prognozuojamo pelno ataskaita 25

3.5. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita 26

3.6. Prognozuojamas balansas 27

3.7. Gamybos nenuostolingumo taško analizė 28

3.8. Prognozuojami ekonominiai rodikliai 29

4. IŠVADOS 30

NAUDOTA LITERATŪRA 31

ĮVADAS

Kadangi automobilių skaičius Lietuvoje sparčiai auga, o su juo ir greita, kokybiška remonto paslaugų paklausa, tai šis verslo planas sudaromas norint įkurti automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas ir mažmeninę prekybą autodetalėmis teikiančią uždarąją akcinę bendrovę „Arisanda“. Įmonė planuoja įsigyti visą reikalingą įmonės veiklai įrangą, taip pat patalpas, kurias suremontuos, įrengs ir pritaikys automobilių diagnostikai. Telšiuose šiuo metu šių paslaugų kokybiškai negali suteikti nei vienas servisas, kadangi neturi lėšų diagnostikos sistemai įsigyti.

Manome, kad šios paslaugos klestės, nes šiuo metu sparčiai auga automobilių skaičius ir jų remonto paslaugų poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti modernia įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie reikalingas detales tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą paslaugų prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Reikiamas detales pirksime iš gamintojų, užsiimančių didmenine automobilių detalių prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime suteikti paslaugas mažesnėmis kainomis, garantuosime paslaugų kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai geromis ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančiomis automobilių detalėmis, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės automobilių detalėmis mūsų veiklos perspektyvoje.

Šio verslo paskirtis – gauti ilgalaikę paskolą iš banko bendrovės „Arisanda“ veiklai pradėti, bei užtikrinti verslo idėjos patikimumą, ateities perspektyvas ir verslo pelningumą.

Darbo tikslas: aprašyti įmonės verslo sritį, pateikti rinkodaros planą, aprašyti paslaugų teikimą, išanalizuoti įmonės valdymą ir įvertinti įmonės veiklos rizikos veiksnius.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti įmonės vadybinę veiklą;

2. Aprašyti rinkodarą;

3. Pateikti įmonės investicinį projektą;

4. Įvertinti įmonės investicinį projektą:

4.1. pardavimų bei išlaidų ir reikiamų lėšų prognozę,

4.2. prognozuojamos pelno ir pinigų srautų ataskaitos,

4.3. prognozuojamas balansas ir nenuostolingumo taškus,

4.4. prognozuojami ekonominiai rodikliai.

Šio darbo svarba ta, kad jame atsispindi grynųjų pinigų gavimas ir jų panaudojimas. Pinigų srautai iš įmonės veiklos yra pagrindinis rodiklis, kuris parodo įmonės pajėgumą, grąžinant skolas, ar investuojant papildomai.

Darbo struktūra susideda iš:

• įmonės vadybinės veiklos analizės – šiame skyriuje trumpai išanalizuojama įmonės verslo sritis, apžvelgiama rinka, taip pat trumpai supažindinama su gamybiniu procesu, įmonės struktūra, įvertinami galimi iškilti sunkumai, numatoma alternatyvi veikla;

• įmonės investicinio projekto – šiame skyriuje detaliai numatoma kur bus investuoti pinigai, kokiu tikslu bus imama paskola ir kur bus panaudoti pinigai;

• įmonės investicinio projekto įvertinimas – ši dalis yra skirta atsakyti į pagrindinį klausimą, kuris yra svarbus tiek finansuotojui, tiek pačiam verslininkui: ar veikla bus pelninga, ar bus įmanoma grąžinti paskolą priimtinomis sąlygomis, ar investicijos duos norimų rezultatų. Čia yra pateikiamos tokios ataskaitos: pelno ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir prognozuojamas balansas.

1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. Įmonės vadybinės veiklos analizė

1.1.1. Verslo srities aprašymas

Kasmet pasaulyje pagaminama daugiau kaip 40 milijonų automobilių. Pagal automobilių skaičių, tenkantį 1000 gyventojų, šiuo metu pirmoje vietoje yra JAV (per 650 automobilių). Dar 20 – tyje šalių šis skaičius viršija 300. Automobilių skaičius sparčiai didėja Rytų Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje
1000 gyventojų tenka 330 transporto priemonių, iš jų 265 lengvieji automobiliai (metinis automobilių prieaugis yra 9 %).

Gausėjant automobilių ir esant tokiam sparčiam gyvenimo tempui, vis aktualesnės darosi jų eksloatavimo galimybės. Automobiliui dirbant jo detalės išdyla, atsiranda įvairūs gedimai, pablogėja automobilių eksploatacinės savybės. Per tam tikrą laiką automobilio techninė būklė pasiekia tokią ribą, nuo kurios sutrinka jo darbingumas. Kad vėl būtų darbingas ir tam tikrą laiką atliktų eksploatacines charakteristikas, automobilis remontuojamas.

Automobilių remontas yra labai svarbus, nes jį taikant prailginamas automobilių eksploatavimo laikas. Be to labai svarbu kokybiškai ir greitai nustatyti gedimą. Tai galima padaryti tik su nauja ir modernia įranga, kurią įmonė planuoja įsigyti.

Šis verslo planas sudaromas norint įkurti automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas ir mažmeninę prekybą autodetalėmis teikiančią uždarąją akcinę bendrovę „Arisanda“. Įmonė bus įregistruota su savo įstatais Telšių miesto savivaldybėje įmonių registre nustatyta tvarka. Įmonė planuoja įsigyti visą reikalingą įmonės veiklai įrangą, taip pat patalpas, kurias suremontuos, įrengs ir pritaikys automobilių diagnostikai.

Manome, kad šios paslaugos klestės, nes šiuo metu sparčiai auga automobilių skaičius ir jų remonto paslaugų poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti modernia įranga. Ketiname surasti tokius tiekėjus, kurie reikalingas detales tiektų kuo mažesne kaina ir tuo pačiu užtikrintų mažesnę už konkurentų prekybinę kainą. Manome sukurti klientams palankią nuolaidų sistemą, susijusią ir su paslaugų tiekimu, kuri užtikrintų sėkmingą paslugų prekybą ir, žinoma, pakankamą pelną. Reikiamas detales pirksime iš gamitojų, užsiimančių didmenine automobilių detalių prekyba, siekdami maksimaliai palankių pirkimo sąlygų. Kalbant apie mūsų būsimos prekybos ir paslaugų tiekimo privalumus, galima pasakyti, kad mes pasistengsime suteikti paslaugas mažesnėmis kainomis, garantuosime paslugų kokybę, paslaugas tieksime kvalifikuotai, greitai ir pigiai. Pagrinde prekiausime ne pačios aukščiausios kokybės, bet pakankamai geromis ir pilnai vartotojų poreikius patenkinančiomis automobilių detalėmis, kurios kaina bus prieinama daugeliui vartotojų. Prekyba aukštos klasės automobilių detalėmis mūsų veiklos perspektyvoje.

1.1.2. Įmonės istorija

UAB „Arisanda“ teiks automobilių uždegimo sistemų diagnostikos ir mažmeninės prekybos autodetalėmis paslaugas. Šių operacijų atlikimo metu bus gaunamos pajamos, iš kurių atėmus visas išlaidas, liks grynasis pelnas.

UAB „Arisanda“ veiklą numato pradėti 2006 m. kovo mėn. 12 d. Visi paruošiamieji darbai bus atliekami sausio ir vasario mėnesiais, t.y. įmonės įregistravimas, patalpų remontavimas ir įrengimas, kvalifikuotų darbuotojų paieška ir įdarbinimas, darbo vietų paruošimas – įmonė ieškos kur galėtų įsigyti garsių firmų patikimus įrengimus, įtaisus ir įrankius palankesnėmis kainomis. Taip pat ieškos atsarginių dalių tiekėjų, ir apsvarsčiusi firmų pasiūlymus, bus pasirašomos sutartys.

1.1.3. Įmonės tikslai

UAB „Arisanda“ tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, tapti įmone teikiančia aukštos kokybės diagnostikos paslaugas, galinčia aptarnauti įvairių markių automobilius. Todėl UAB „Arisanda“ pagrindiniai tikslai pirmiems ir vėlesniems veiklos metams yra šie:

1. Teikti vartotojus tenkinančias kokybiškas paslaugas ir prekes;

2. Gausinti prekių asortimentą ir aptarnavimo kokybę;

3. Įsitvirtinti rinkoje;

4. Gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, gerinti UAB „Arisanda“ finansinius rezultatus;

5. Užtikrinti geras darbo sąlygas, kurios skatintų darbuotojų iniciatyvą, ir stabilų darbo užmokestį bei kurti naujas darbo vietas;

6. Tiksliai apibrėžti kiekvieno darbuotojo pareigas ir atsakomybę;

7. Sujungti įmonės darbuotojus į vieningą kolektyvą, kuris tikėtų įmonės tikslais ir siektų jų. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas, teises, atsakomybės sritis. Svarbu, kad įmonėje nuolatos, nenutrūkstamai cirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti ir gerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jų pastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojai neatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovas turi teisę juos kritikuoti ir bausti;

8. Išlaikyti pastovų personalą.

9. Plėsti įmonės veiklą.

Šių tikslų įgyvendinimas yra būtinas, nes tai gali turėti lemiamos reikšmės sėkmingam įmonės gyvavimui.

1.1.4. Paslaugų aprašymas

UAB „Arisanda“ numato teikti šias paslaugas:

• automobilių uždegimo sistemų diagnostikos paslaugas;

• mažmeninę prekybą autodetalėmis.

Įmonėje bus kokybiškai atliekama automobilių uždegimo sistemų diagnostika, naudojant modernią įrangą, kuria aptarnaus kvalifikuoti darbininkai.

1.2. Rinkodara

1.2.1. Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką, aptariant esminius momentus kaip rinkos imlumas, paslaugų teikimo perspektyvas.

Spartus automobilių skaičiaus augimas, didėjantys reikalavimai saugumui,
griežtėjančios ekonominės normos sąlygoja automobilių techninės priežiūros, bei diagnostikos sistemos vystymą.

Tačiau gyvenime reiškiasi ir įvairiausios jėgos, nepavaldžios įmonės vadovų valiai. Jos veikia pagal savo dėsnius ir pavienė įmonė nieko negali pakeisti. Todėl kiekviena įmonė turėtų įsivertinti:

1. Išorinę rinkos aplinką.

2. Politinę ir teisinę aplinką.

3. Ekonominę aplinką.

4. Demografiją ir kultūrą.

5. Mokslą ir techniką.

6. Vidinę rinkos aplinką.

Politinė – teisinė aplinka – tai tarsi žaidimo taisyklės, kuriomis vadovaujasi visi žaidėjai -įmonės t.y. įmonių veikla visada yra susijusi su valstybės reguliavimo funkcijomis, su priimtais įstatymais, nustatančiais ir reguliuojančiais įmonės gamybinę bei komercinę veiklą.

UAB „Arisanda“ yra ribota turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios įstatyminis (nuosavas) kapitalas yra padalytas į dalis akcijas.

Ekonominė aplinka – tai šalies gyvenimo lygis. Šią aplinką formuoja šalies politika, ryšiai su užsieniu.Kiekvienos šalies gamybos apimtį bei jos dinamiką per tam tikrą laikotarpį galima išreikšti ekonominiais rodikliais. Pagrindinis rodiklis yra bendrasis nacionalinis produktas.

BNP – tai visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų naudojant gamybos veiksnius, esančius šalies vidaus ekonomikoje. Lietuvoje BNP atitinkamai didėjo: 1996 m. 31204,9 mln. Lt; 1997 m. 37546,8 mln. Lt; 1998 m. 41746,1 mln. Lt.

Gamybos apimčiai nustatyti naudojamas ir bendrasis vidaus produktas.

BVP- tai visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų naudojant gamybos veiksnius, esančius šalies vidaus ekonomikoje. Lietuvoje BVP 1992 m. – 1993 m. staigiai smuko, o jau vėliau prasidėjo jo augimas ir jis vis dar tebeauga.

Kitas svarbus ekonomikos reiškinys – infliacija, kuri verčia įmonę nuolat stebėti ir keisti kainų politiką. Lietuvoje nebūdinga hiperinfliacija, todėl parduoti prekes kreditan, patikimiems klientams, įmonei nėra itin rizikinga. Tačiau žinoma infliacija pastebima ir įmonė priversta didinti prekių kainas, nes įsigyja jau pabrangusias prekes iš tiekėjų. 0 kainų augimą vartotojai beveik visada sutinka priešingai. Tačiau infliacija yra susijusi ir su ekonomikos kilimu. Todėl įmonė išlaiko gana pastovų vartotojų skaičių.

Nedarbas – tai dar vienas svarbus ekonomikos reiškinys. Šiuo metu bedarbių procentas Lietuvoje siekia 12%, kai tuo tarpu 1992 m. jis tesiekė 1%. Daugelis bedarbių „pasislenka“ į mažiau pasiturinčių visuomenės sluoksnių pusę ir atsisako daugelio prekių, o ypač brangesnių. Didėja nuolaidų ir nukainojimų svarba.

Demografija ir kultūra – tai žmonių skaičius, bendras gyventojų senėjimas, požiūrio į prekę pokyčiai. Todėl ir UAB „Arisanda“ labai svarbu sekti šiuos aplinkos pokyčius. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, ilgėja gyvenimo amžius, todėl įmonės reklama turėtų sudominti ne tik vidutinio amžiaus, bet ir senesnius asmenis. Taip pat reklamoje neturėtų būti sudėtingų terminų, kad ją suprastų ne tik vyrai, bet ir moterys. Nes pastaruoju metu daugėja šeimų, kuriose dirba tik vienas asmuo, dažniausiai vyras. Ir jis būna labai užsiėmęs, bei mažai dalyvauja perkant prekes. Todėl dažnai sugedus automobiliui siunčia žmoną į dalių parduotuvę pirkti atitinkamų detalių. Kai abu sutuoktiniai dirba, tai įmonėje dažniausiai apsilanko vyras arba kartu. Jaunimas ir vaikai taip pat mėgsta šią įmonę, nes juos domina dviračių detalės.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1912 žodžiai iš 6158 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.