Uab verslo planas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Uab verslo planas dokumentasVilnius

2002 12 01

Vilnius

2002 12 13

VU Ekonomikos fakultetas

Prekybos, ekonomikos katedra

Verslo planas

UAB “Vertikalūs sporto horizontai”

Verslo planą paruošė:

VU Ekonomikos fakulteto

Vadybos ir verslo administravimo

Studijų programos

1 kurso 12 grupės studentas

Nerijus Kačinauskas

Verslo planą priėmė:

d. Darius Jokubauskas

Turinys

1. Santrauka ( 2-3 psl.)

2. Verslo aprašymas ( 5-6 psl.)

2.1. Verslo srities aprašymas

2.2. Įmonės istorija

2.3. Verslo tikslai ir galimybės

2.4. Produkto aprašymas

3. Rinkodara ( 7-8 psl.)

3.1. Rinkos apžvalga

3.2. Konkurencijos analizė

3.3. Rinkodaros planas

3.3.1. Kainų politika

3.3.2. Pardavimo strategija

3.3.3. Reklama ir rėmimas

4. Gamyba ( 9-11 psl.)

4.1. Trumpas gamybos proceso aprašymas

4.2. Vietos analizė

4.3. Patalpos ir įranga

4.4. Transportas

4.5. Darbo jėga

4.6. Teikiamos papildomos paslaugos

4.7. Gamybos savikaina

5. Vadyba ( 12-13 psl.)

5.1. Įmonės savininkai ir valdininkai

5.2. Organizacinė įmonės struktūra

6. Rizikos įvertinimas ( 14 psl.)

6.1. Galimos problemos ir kliūtys

6.2. Alternatyvi veikla

7. Finansai (15-28 psl.)

7.1. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas

7.2. Finansinių prognozių prielaidos

7.3. Finansinės ataskaitos

7.3.1. Pardavimo prognozė

7.3.2. Prognozuojamo pelno ataskaita

7.3.3. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita

7.3.4. Prognozuojamas balansas

1. Santrauka

Sportas jau nuo senų senovės Lietuvoje ne tik toleruojamas, praktikuojamas, bet galima sakyti, kad netgi kultivuojamas. Šiuo metu Lietuvoje gerėjant ekonominei padėčiai, žmonės rūpinasi ne tik kaip sudurti galą su galu, bet ir pradėjo vis labiau domėtis kultūra, sportu. Dabar egzistuoja tokia padėtis, kad yra leidžiama labai mažai leidinių apie sportą, o visuomenės poreikis tam didėja. Tad UAB “Vertikalūs sporto horizontai” nutarė užpildyti šią spragą ir pradėti leisti to paties pavadinimo savaitinį, universalų žurnalą apie sportą. Tokio tipo leidinys šiuo metu būtų vienintelis Lietuvos Respublikoje.

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” įregistruota 2002m. Vilniaus rajono savivaldybėje. Jos prezidentas-vienas iš bendrasavininkų, Jonas Jonaitis-turintis ekonomikos magistro laipsnį, ilgą laiką dirbęs vadovaujantį darbą garsiose verslo įmonėse, patyręs, sąžiningas žmogus.

Prašoma 200000 Lt kredito linija su 20 proc. metinių palūkanų 12 mėnesių laikotarpiui. Lėšos bus panaudotos trims reikmėms:

a) Įrangai įsigyti;

b) Pirmųjų žurnalo numerių gamybos kaštams padengti;

c) Reklamos kampanijai. Šiai sričiai bus skirta trys ketvirtadaliai paskolos. Žurnalas bus reklamuojamas televizijoje, radijuje, didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose. Tokia grandiozine reklamos kampanija bus siekiama sukelti rezonansą visuomenėje.

Paskola bus imama visa iš karto, o atiduota – kas ketvirtį per vienerius metus, palūkanos mokamos kas mėnesį. Kaip garantas bankui bus įkeistos redakcijos patalpos, kurios nepriklausomų nekilnojamojo turto ekspertų buvo įvertintos 245500 Lt.

32 puslapių, spalvotas, iliustruotas, savaitinis žurnalas apie sportą,kuris gvildens įvairių sporto šakų tematiką ir problematiką, turėtų patraukti skaitytojų dėmesį. Informatyvumas, objektyvumas, sensacingumas, universalumas, novatoriškas požiūris į šių dienų sporto realijas – tai tie veiksniai, kurie turėtų mus iškelti į aukštumas.

Faktas, kad žurnalo redakcija įsikurs sostinėje, sąlygoja dar keletą pozityvių momentų:

a) Vilniuje didžiausia kvalifikuotų specialistų koncentracija;

b) Būtent sostinėje vyksta svarbiausi Lietuvoje sporto įvykiai;

c) Geros ryšių su tarpininkais sąlygos (susisiekimo prasme).

Žurnalas bus spausdinamas AB ”Spauda”, o platinamas per AB “Lietuvos spauda” dviem būdais:

a) Žurnalas bus parduodamas AB “Lietuvos spauda” prekybos kioskuose;

b) Sudarius prenumeratos sutartis su AB “Lietuvos spauda” – jis bus pristatomas į namus arba, jei prenumeratorius pageidaus, galės atsiimti savo miesto pašto skyriuje.

Bendrovėje “Vertikalūs sporto horizontai” iš pradžių dirbs 15 žmonių. Bendras visų darbuotojų atlyginimas pirmaisiais metais sudarys 183600 Lt, vidutiniškai per mėnesį 15300 Lt., vieno darbuotojo mėnesio atlyginimo vidurkis – 1020 Lt. Kitais metais atlyginimų fondas padidės 10 proc., o ketvirtaisiais – dar 20 proc. Darbuotojų bus ieškoma per įdarbinimo agentūras. Dabar kvalifikuotos darbo jėgos yra pakankamai, todėl sunkumų neturėtų kilti. Į darbą bus priimami jauni, energingi, ambicingi, aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

Pagrindiniai pajamų gavimo būdai:

a) Kapitalas gautas už parduotą produkcijos kiekį;

b) Reklama. Tai didžiausias pajamų šaltinis. Žurnale numatyta iš 32 puslapių 6 skirti reklamai.

Ateityje, atsižvelgus į paklausą, numatyta didinti tiražą. Padidinus tiražą – pakelti reklamos įkainius ir ryšium su tuo gauti didesnį pelną. Tačiau, kad žurnalas būtų prieinamas plačiam visuomenės ratui, įvairiom socialinėm grupėm, numatyta nekeisti jo kainos – ji išliks tokia pati – 3 Lt.

Įmonės rentabilumo prognozė:

Metai Grynasis pelnas ( Lt)

1 295219

2 621855,2

3 728361,2

4 853263,4

5 959848,84

6 1066434,28

Bendrovė įsipareigoja

užtikrinti stabilų pragyvenimo šaltinį joje dirbantiems darbuotojams ir ryšium su tuo gerinti Lietuvos ekonominę būklę.

2. Verslo aprašymas

2.1. Verslo srities aprašymas

Sportas Lietuvoje jau nuo seno mėgiamas, gilios jo tradicijos. Šiuo metu sportas, o ypač krepšinis, yra dideliame pakilime. Todėl UAB “Vertikalūs sporto horizontai” ir buvo įsteigta tam, kad būtų pradėtas leisti lietuviškas, universalus sporto žurnalas, kurio šiuo metu nėra po lietuviškoje padangėje. Tai būtų vienintelis Lietuvos Respublikoje savaitinis sporto žurnalas, kuris apžvelgtų praėjusios savaitės sporto įvykius. Idėja kurti šį žurnalą kilo iš visuomenės atsiliepimų, pageidavimų. Žmonės, kurie domisi sportu, yra nepatenkinti, kad Lietuvoje yra tik keli sporto žurnalai, kurie orientuoti tik į vieną sporto šaką-jie nori universalaus sporto žurnalo. O mes tai ir siūlome!

Leidinys bus spausdinamas AB “Spauda”, o pasieks skaitytojus per AB “Lietuvos spauda”. Su šiomis bendrovėmis sąlygos jau aptartos, belieka pasirašyti tik sutartis.

2.2. Įmonės istorija

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” įsteigta 2002 12 13 Vilniaus rajono savivaldybėje.

Būstinė: Fabijoniškių g. 24-1

Vilnius

Lietuva

Telefonas: 85*2344166

Faksas: 85*2344166

Elektroninis paštas: vsh@takas.lt

Administracijos vadovas-Jonas Jonaitis

Telefonas: 868641084

Elektroninis paštas: jonas.jonaitis@takas.lt

2.3. Verslo tikslai ir galimybės

Pagrindiniai UAB “Vertikalūs sporto horizontai” tikslai yra:

a) Įsitvirtinti rinkoje;

b) Patenkinti vartotojų poreikius;

c) Žmonėms dirbantiems įmonėje suteikti stabilų pragyvenimo šaltinį.

Artimiausi tikslai:

a) Per metus atiduoti paimtą paskolą ir tapti finansiškai nepriklausomiems;

b) Per trejus metus žurnalo tiražą padidinti nuo 7500 iki 11000. Didėjant tiražui pakelti reklamos žurnale įkainius ir ryšium su tuo gauti didesnį pelną.

c) Užtikrinti, kad būtų patenkinti visi klientų poreikiai.

d) Ypatingą dėmesį skirti personalo mokymui, kvalifikacijos kėlimui.

e) Užtikrinti žurnalo kokybę tiek informacijos, tiek apipavidalinimo prasme ir tuo pačiu didinti konkurentabilumą.

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos ekonominė būklė gerėja, visuomenė tampa turtingesnė-nusimato neblogos perspektyvos šioje rinkoje, kadangi turėdami daugiau kapitalo žmonės domėsis ne tik kaip išgyventi, bet ir daugiau dėmesio skirs kultūrai ir sportui.

2.4. Produkto aprašymas

Produktas-žurnalas “Vertikalūs sporto horizontai’. Žurnalas 32 puslapių, spalvotas, su fotonuotraukomis, viduryje-plakatas, atspindintis svarbiausią praeitos savaitės sporto įvykį. Žurnalas-savaitinis, bus leidžiamas kiekvieną šeštadienį. Jis bus spausdinamas AB “Spauda”, kuri garantuoja popieriaus kokybę. Žurnalas teiks informaciją apie įvairių sporto šakas, tačiau jom skirtas žurnalo puslapių skaičius skirsis-jis bus proporcingas sporto šakos populiarumui. “Vertikalūs sporto horizontai” – bus vienintelis Lietuvoje universalus, savaitinis sporto žurnalas.

Svarbiausi žurnalo bruožai:

a) Informatyvumas;

b) Objektyvumas;

c) Sensacingumas;

d) Naujas požiūris.

Visa tai sieks įgyvendinti jauni,energingi darbuotojai.

3. Rinkodara

3.1. Rinkos apžvalga

Kadangi žurnalas per AB “Lietuvos spauda” pardavimo kioskus bus platinamas visoje Lietuvos Respublikoje ir galės pasiekti atokiausius Lietuvos kampelius-rinka labai plati-tai visi Lietuvos gyventojai besidomintys sportu. Kadangi kaina nėra aukšta-tai žurnalą galės įsigyti ir vargšas, ir turtuolis. Be to sportu domimasi nepriklausomai nuo lyties ar amžiaus grupės, todėl tikimasi, kad žurnalas aktyviai bus perkamas tiek vyrų tiek moterų, tiek jaunų tiek senų.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1192 žodžiai iš 3765 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.