Valstybinio valdymo formų samprata ir rūšys
5 (100%) 1 vote

Valstybinio valdymo formų samprata ir rūšys

Rašto darbo “Valstybinio valdymo formų samprata ir rūšys”

Planas

I. Įžanga;

II. Dėstomoji dalis:

1. Valstybinio valdymo sąvoka;

2. Valstybinio valdymo formų samprata;

3. Valstybinio valdymo formų rūšys;

4. Teisinės valstybinio valdymo formos;

5. Neteisinės valstybinio valdymo formos;

III. Išvados;

IV. Naudota literatūra.

Įžanga

Valstybinio valdymo organai savo kasdieninėje veikloje naudojasi įvairiais metodais ir būdais įgyvendinti savo uždavinius ir atlikti jiems kompetencijos apibrėžtas funkcijas.

Kad ir kaip skirtųsi valstybinio valdymo organų specifika, pobūdis ir charakteristika, tačiau valstybinio valdymo veikloje naudojami būdai dažniausia atitinka būdus, kuriuos naudoja kiti valstybinio valdymo organai savo veikloje.

Todėl ilgainiui pasidarė naudinga šias veiklos formas ir būdus grupuoti pagal tam tikrus kriterijus, kurie leistų geriau suprasti tų naudojamų valstybinio valdymo veiklos būdų specifiką.

Be to, valstybinio valdymo formų grupavimas, leidžia geriau įžvelgti ar vienas ar kitas valstybinio valdymo organas savo veikloje naudojasi tomis valdymo formomis, kurios būtinos jo veikloje.

Valstybinio valdymo pareigūnai ir valstybinio valdymo organai, konkrečiu gyvenimo atveju, pasirenka tokius veiksmus ir būdus savo funkcijoms įgyvendinti, kurie geriausiai tinka tam ar kitam atvejui, kurie yra efektyviausi, atitinka jų kompetenciją, veiklos paskirtį, kuriais optimaliausiu būdu galima pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Taip buvo išskirtos valstybinio valdymo formos.

Tačiau buvo pastebėta, jog vienos valstybino valdymo formos visuomet sukelia teisines pasekmes, o kitos – ne. todėl imta jas skirstyti į teisiškai reikšmingas ir teisiškai nereikšmingas valstybinio valdymo formas, arba teisines ir neteisines.

Taigi, rašto darbe stengiamasi apžvelgti teisinių valstybinio valdymo formų specifiką ir pagrindinius bruožus. Bruožus, kurie skiria vienas valstybinio valdymo formas nuo kitų.

Pirmojoje dalyje aptariami valstybinio valdymo, kuriame ir naudojamos šios valdymo formos ypatumai, kadangi tai leis geriau įsiskverbti į valstybinio valdymo formų specifiką. Todėl pirmojoje rašto darbo dalyje trumpai aptariamas valstybinis valdymas, kurį specifinėmis formomis ir metodais įgyvendina specialūs subjektai.

Vėliau pateikiama valstybinio valdymo formų sampratą, stengiamasi kuo gyliau prasiskverbti į šių formų analizę, kurią pateikia administracinės teisės teoretikai.

Trečiojoje dalyje pateikiamos valstybinio valdymo formų rūšys ir jų apibūdinimai.

Ir galiausia, aptariamos dvi pagrindinės valstybinio valdymo formų rūšys – teisinės ir neteisinės valstybinio valdymo formos.

Dėstomoji dalis

Valstybinio valdymo sąvoka ir struktūra

Kalbant apie valstybinio valdymo formas, pirmiausia reikia paminėti kas yra valstybinis valdymas ir kokie pagrindiniai jo principai. Kas sudaro valstybinį valdymą. Juk nežinant kas tai yra valstybinis valdymas, mes negalime kalbėti ir apie valstybinio valdymo formas, kadangi neišsiaiškinus valstybinio valdymo sąvokos, mes negalėsime suprasti ir valstybinio valdymo formų specifikos, pagrindinių bruožų ir pan..

Taigi, valdymas – tai visuomeniniuose teisiniuose santykiuose įgyvendinamas valdymo subjekto komandomis objektui, siekiant išlaikyti visuomeninius teisinius santykius tam tikroje būsenoje bei pasiekti kitus valstybinio valdymo tikslus ir išspręsti jo uždavinius.

Pats valstybinis valdymas skirstomas į kelias dideles grupes: biologinę, mechaninę, socialinę ir t.t.

Tačiau, valstybinį valdymą būtų galima priskirti socialinei valdomų sistemų klasei, arba socialiniam valdymui. Kadangi, socialinis valdymas atsirado susiformavus žmonių visuomenei; jai vystantis, kito šio valdymo turinys, formos bei metodai. Todėl galima drąsiai teigti, jog valstybinio valdymo formos yra skirtos plačiai visuomenės grupei, kuri dalyvauja teisiniuose visuomeniniuose santykiuose kaip viena iš šalių.

Be to, teisinių visuomeninių santykių valdymą įgyvendina žmonės bei jų organizuoti kolektyvai. Šio valdymo procese bendros veiklos dalyvių elgesys pajungiamas vieningai valdančiajai valiai (t.y. valdymo subjekto valiai). Būtent pagal tai, skiriamos dvi stambios socialinio valdymo rūšys – visuomeninis valdymas ir valstybinis valdymas.

Valstybinis valdymas neturi vienareikšmės sąvokos. Ji dažniausiai vartojama dviem aspektais: plačiąja (arba socialine – politine) prasme ir teisine (arba tiesiog šios sąvokos) prasme. Valstybinis valdymas plačiąja prasme – tai valstybinio aparato veikla, kurią atlieka visi valstybės organai bei organizacijos. Tai visa valstybinė veikla, valstybės valdymas bei visuomeninių reikalų tvarkymas su specialaus (t.y. valstybinio) aparato pagalba. Šį valdymą specifinėmis formomis ir metodais įgyvendina specialūs subjektai – valstybės organai bei valstybės organizacijos.

Teisinė arba tiesioginė sąvokos “valstybinis valdymas” prasmė susijusi su vieningos veiklos skaidymu į pagrindines rūšis bei atitinkamu valstybės organų klasifikavimu. bendrais bruožais galėtume šį valdymą apibrėžti kaip valstybinio valdymo organų tam tikra veikla, kuriai būdingi šie bruožai:

· valstybinį valdymą įgyvendina specialūs subjektai, t.y. ne visi valstybės
organai, o tik valstybinio valdymo;

· šiam valdymui būdinga vykdomojo pobūdžio veikla, kadangi svarbiausia valstybinio valdymo organų paskirtis yra realizuoti įstatymus ir kitus valstybinės valdžios organų priimamus teisnius aktus bei organizuoti jų vykdymą;

· šiai veiklai būdingas tvarkomasis pobūdis, t.y. valdymo veiklai apskritai būdingi pavaldumo, subordinacijos santykiai;

· šią veiklą galima būtų vadinti poįstatymine, kadangi ji vykdoma remiantis įstatymais;

· valstybinis valdymas apima labai plačią veiklos sferą, t.y. visas svarbiausiais valstybės požiūriu gyvenimo sritis;

· šios veiklos pobūdis yra praktiškai organizuojantis.

Taigi, iš viso to plaukia, kad valstybinis valdymas yra poįstatyminė, organizacinio pobūdžio vykdomoji – tvarkomoji valstybinio valdymo organų veikla, nepertraukiamai vadovaujant ūkiniam, socialiniam – kultūriniam ir administraciniam – politiniam darbui.

Valstybinis valdymas gyvenime ir praktikoje neretai vadinamas vykdomąja – tvarkomąja veikla, taigi, valstybinio valdymo organai yra apibūdinami kaip vykdomieji ir tvarkomieji.

Kiekvienas valstybinis organas vykdo vieną iš pagrindinių valstybinės veiklos rūšių, kuri ne tik parodo atitinkamo valstybinio organo tikslinę paskirtį, bet ir sudaro svarbiausią jo darbo turinį. Tuo tarpu valdymo veikla organo viduje yra pagalbinė, antraeilė, palyginti su ta pagrindine valstybinės veiklos rūšimi, kuriai realizuoti valstybinis valdymo organas yra sukurtas.

Valstybinio valdymo formų samprata

Visi veiksmai, vykstantys pasaulyje, turi tam tikras formas ir struktūrą, kurie tarpusavyje labai susiję, aktyviai įtakoja vieni kitus. Struktūra – tai elementų, procesų, ryšių, santykių tarpusavio priklausomybė, o forma – veikimo būdas, vidinis pasireiškimas, vidinė struktūra

Teisingos valstybinio valdymo formų sampratos problema reikalauja daug gilesnės jos struktūros analizės. Dar didesnė jos praktinė reikšmė, pavyzdžiui, valdymo efektyvumas labai priklauso nuo teisingo visų veiksmų atlikimo formų arsenalo.

Valstybinis valdymas pasireiškia valstybės organų valdymo funkcijomis, kurios yra gana įvairios, todėl ir valstybini valdymo formų samprata gali būti labai įvairi bei sudėtinga. Organizacine administracinės valdžios forma yra administracinio ir municipalinio aparato valdymas, kurį juridiškai apibrėžia administracinė teisė.

Administracinėje – teisinėje literatūroje valstybinio valdymo formos dažniausia suprantamos kaip konkrečių veiksmų, atliekamų valstybinio valdymo organų, vidinė praktinė konkrečių veiksmų išraiška. Bendrai galima su šiuo apibrėžimu sutikti, jei jį laikytume vieninteliu keliu analizuojant valstybinio valdymo formas, ir jeigu galvoje turėsime visuomeninio valdymo subjektų veiksmus, o ne tik valdymo subjektų. Faktiškai, kalba vyksta apie valdymo veiksmų rezultatus, kitaip tariant apie jų teisines pasekmes.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1128 žodžiai iš 3706 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.