Valstybinių įmonių Lietuvoje tyrimas
5 (100%) 1 vote

Valstybinių įmonių Lietuvoje tyrimas

ĮVADAS

Šio darbo, ekonominės statistikos tyrimo objektas yra – valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje

Statistikos vienetas – Valstybinės įmonės.

Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvos valstybinių įmonių skaičiaus kitimo tendencijas per pastaruosius 2001-2004 m.

Darbo uždaviniai:

 Išanalizuoti valstybinių įmonių skaičiaus kitimą.

 Apskaičiuoti absoliutinius santykinius dydžius.

 Apskaičiuoti vidutinius rodiklius.

 Apskaičiuoti variacijos rodiklius.

 Nustatyti dinamikos eilučių rodiklius.

 Paprognozuoti valstybinių įmonių skaičių 2005 ir 2006 metams, naudojant dinamikos eilučių ekstrapoliaciją bei tiesinį trendą.

Darbo metodika – statistinių leidinių ir internetinių puslapių analizė.

1. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ STATISTINIS TYRIMAS

Šiam tyrimui naudota 2002 metų ir 2003 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių bei statistikos departamento internetinio puslapio.

Analizei panaudosiu keletą lentelių – tai įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjekto teisines formas ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjektų teisines formas ir darbuotojų skaičiaus grupes 2003 metais ir 2004 metais . Šiame darbe nagrinėsime valstybinių įmonių skaičių, kitimo tendencijas. Šiame darbe aš nagrinėsiu ketverių metų laikotarpio duomenis.

1 lentelė

Valstybinių įmonių skaičius 2001-2004 m.

Valstybinės įmonės 2001 2002 2003 2004

Įregistruotos 533 312 271 201

Veikiančios 152 142 144 134

Iš viso 685 454 415 335

Šaltinis: Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjekto veikiančias formas.

”Lietuvos statistikos metraštis” 2004 m.

1 lentelėje matome, kaip kito valstybinių įmonių skaičius nuo 2001 m. iki 2004 m. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausia valstybinių įmonių Lietuvoje buvo 2001 metais ir tai sudarė 685 įmones. O mažiausia įmonių Lietuvoje buvo 2004 metais, tai sudaro 335 įmonės. Lyginant šį laikotarpį matome, kad valstybinių įmonių skaičius kiekvienais metais nuolat mažėja.

Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizduosiu, kaip 2001-2004 m. keitėsi valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje.

1.1 pav. Valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje.

Nagrinėjant 1 paveikslą matome, kad valstybinių įmonių skaišius 2001 – 2004 metais mažėja.Didžiausias valstybinių įmonių sumažėjimas pastebimas 2002 metais tai sudaro 231 įmonę. Lyginant 2002 ir 2003 metus matome, kad valstybinių įmonių sumažėjimas Lietuvos teritorijoje buvo pats mažiausias tik 39 įmonės.

Remiantis 1 lentele taip pat grafiškai pavaizduosime valstybinių įmonių skaičių pagal tai kiek iš jų yra įregistruotų ir kiek veikiančių.1.2 pav. Valstybinių įmonių skaičius.

Analizuojant šį grafiką matome, kad kikvienais metais iregistruotų valstubinių įmonių skaičius buvo didesnis nei veikiančių įmonių skaičius. Didžiausią skirtumą tarp veikiančių ir įregistruotų valstybinių įmonių matome 2001 metais, šį skirtumą sudaro 381 įmonė. Mažiausias skirtumas užfiksuotas 2004 metais 67 įmonės. Taip pat iš šio grafiko matome, kad veikiančių įmonių skaičius kiekvienais metais buvo beveik vienodas. Daugiausia veikiančių valstybinių įmonių buvo 2001 metais 152 įmonės. Didžiausias skaičius įregistruotų valstybinių įmonių buvo taip pat 2001 metais.

1.1 Santykinių dydžių apskaičiavimas

Duomenis paimsime iš pirmos lentelės ir įrašysime į 2 lentelę.

Valstybinių įmonių skaičius 2001 – 2004 m.

2 lentelė

Valstybinės įmonės 2001 2002 2003 2004

Įregistruotos 533 312 271 201

Veikiančios 152 142 144 134

Iš viso 685 454 415 335

Pirmiausiai apskaičiuosime dinamikos bazinius santykinius dydžius. Baziniais metais pasirinkti 2001 metai:

S dinamikos bazinis =

S dinamikos bazinis =

S dinamikos bazinis =

Palyginę gautus duomenis matome, kiek pasikeitė valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje nuo 2001 iki 2004 metų. Valstybinių įmonių skaičius 2002 metais palyginus su baziniais 2001 metais sumažėjo 33,7 %, o 2003 metais palyginus su baziniais 2001 metais, sumažėjo 39,4 %, 2004 metais sumažėjo 51,1%.

Apskaičiuosime santykinius dinamikos grandininius dydžius:

S dinamikos grandininis =

S dinamikos grandininis =

S dinamikos grandininis =

Palyginę gautus duomenis matome, kad valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje mažėja kasmet, gana netolygiai. Valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje 2002 metais palyginus su 1999 metais sumažėjo 33,7 %, palyginus 2003 metus su 2002 metais sumažėjo 8,6 %,o 2004 metus lyginant su 2003 metais sumažėjo 19,3 %.

Apskaičiuotus santykinius dydžius pateiksiu 5 lentelėje:

3 lentelė

Dinamikos santykiniai dydžiai

Metai Valstybinių įmonių skaičius Baziniai dydžiai, % Grandininiai dydžiai, %

2001 685 100 –

2002 454 66,3 66,28

2003 415 60,6 91,4

2004 335 48,9 80,7

Dabar paanalizuosime struktūrinius santykinius dydžius.

Veikiančių valstybinių įmonių santykiniai struktūros dydžiai:

S struktūros/2002 =

S struktūros/2003 =

S struktūros/2001 =

S struktūros/2004 =

Įregistruotų valstybinių įmonių santykiniai struktūros dydžiai:

S struktūros/2001 =

S struktūros/2002 =

S struktūros/2003 =

S struktūros/2004 =

Palyginę gautus
duomenis matome, kad nagrinėjamos visumos didesnę dalį sudaro įregistruotos valstybinės įmonės nei veikiančios valstybinės įmonės. Įregistruotos valstybinės įmonės 2001 metais sudarė 77,8% visų valstybinių įmonių, 2002 metais sudarė 68,7 %, 2003 metais įregistruotų valstybinių įmonių skaičius sudarė 65,3 % visų valstybinių įmonių ir 2004 metais sudarė 60 % visų valstybinių įmonių.

Dabar paanalizuosiu koks yra valstybinių įmonių paplitimas Lietuvos teritorijoje:

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 702 žodžiai iš 2180 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.