Verslo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Verslo organizavimas

TURINYS

Turinys 2

ĮVADAS 3

MARKETINGO PLANAS 4

Tikslinės rinkos parinkimas 4

Rinkos galimybių analizė 5

Marketingo rinkinio elementai. 6

Pardavimų prognozė 7

GAMYBOS PLANAS 8

Gamybos procesas 8

Reikalinga technologinė įranga 8

Gamybiniai pajėgumai 9

Žaliavos, reikalingos gamybai 9

ORGANIZACINIS PLANAS 10

FINANSINIS PLANAS 11

Pelno (nuostolio) ataskaita 12

Pinigų srautų ataskaita 14

Sąnaudų prognozė 14

Balansas 17

IŠVADOS 20

ĮVADAS

Kiekvienam verslininkui- tiek steigiančiam naują įmonę, tiek įgyvendinant stambius projektus, tiek keičiant funkcionuojančių įmonių gamybos struktūrą- riekia atsižvelgti ir ištirti verslo išorinius ir vidinius aplinkos veiksnius.

Kiekvienos įmonės veiklai didelį poveikį turi tokie veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo jų didesniu ar mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, prekių paklausa ir jų pardavimas. Visa tai labai svarbu sėkmingam verslui veiklai

Kaip žinome verslo plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo įmonės juridinio statuso ir juridinio pobūdžio. Mes nagrinėsime verslo planą ruošiamo UAB “Meduoliukas“ kuri versis gamybine veikla. Žinome kad tokiai įmonei reikia įkurti 10000litų. Analizė yra daug sudėtingesne tarkime už individualios įmonės nes reikia paruošti gamybos planą, nustatyti produkto gamybos technologiją, UAB sąnaudų prognozė taip pat yra sudėtingesnė būtina pateikti balansą kuriame yra daugiau straipsnių .

Mūsų parengtame verslo plane atlikti skaičiavimai yra sąlyginiai, nes visi skaičiavimai yra atlikti remiantis literatūriniu šaltiniu. Ruošiant verslo planą dėl laiko stokos nebuvo galimybių atlikti reikalingų stebėjimų tiriant gamybą įtakojančius veiksnius.

P.Meduoliuakas gyvena Bebrenų miestelyje jis turi 100 m2 ūkinį pastatą ir nesenai gavo 80tūkst. Lt palikimą.

P.Meduoliukas steigs UAB kur bus vienintelis akcininkas jis 2004 metais įkurs nedidelę kepyklą kuri aptarnaus aplinkinius miestelius, čia bus kepami „ Prancūziški“ batonai P.Meduoliukas ūkinį pastatą pritaikys gamybai bei įsigys visą kepimo įrangą. Jis tikisi įgyvendinti savo projektą per pusę metų. Taigi ruošdamos verslo planą mes norime patikrinti idėją apskaičiuoti reikalingų lėšų poreikį surasti partnerius arba gaut paskola, įvertinti riziką jei teks skolintis pinigų.

MARKETINGO PLANAS

Tikslinės rinkos parinkimas

Bebrūnai yra strategiškai geroje vietoje. Puikus susisiekimas su aplinkiniais miesteliais (Čiškiais, Vokiškiais, Lukštais bei Gerviais) bei respublikinės svarbos kelių artumas padidina p. Meduoliuko verslo galimybes.

Kaip rodo 1 paveikslas, tolimiausias miestelis Gerviai nutolęs nuo Bebrūnų per 30 km, o Čiškiai ir Lukštai yra beveik pakeliui, Vokiškiai yra už 15 km. P. Meduoliukui kasdien teks nuvažiuoti apie 100 km, vežiojant produkciją į visus aplinkinius miestelius bei užeigas šalia respublikinio kelio.

Geografinė padėtis. labai svarbi p. Meduoliuko projekto įgyvendinimui, jos analizė leidžia įvertinti gyventojų skaičių, prekybos taškų padėti, apskaičiuoti transportavimo sąnaudas.

1 pav. Realizavimo rinka

Potenciali rinka, pagal rinkimų surašymo duomenis miesteliuose bei transporto intensyvumą šiame rajone, sudaro apie 12000 žmonių. P. Meduoliukas tikisi, kad per parduotuves bei maitinimo įmones pasiekiama rinka bus 9000 žm, o realiai pasiekiama 6000 žm. (žr.2 pav.).

Pagal realiai pasiekiamą (6000 žm.) rinką p. Jonas planuoja labiausiai tikėtinas pardavimu apimtis Riziką sumažinti, be labiausiai tikėtino varianto, verslininkas numato remdamasis optimistinėmis bei pesimistinėmis pardavimų prognozėmis, kurios išnagrinėtos marketingo dalyje.

2 pav. Tikslinės rinkos pasirinkimas

Rinkos galimybių analizė.

P. Meduoliukui reikės išsikovoti vietą jau užimtoje rinkoje, siekdamas išanalizuoti savo galimybes, jis nagrinėja tokius klausimus:

1. Potencialūs vartotojai. Jo gaminių potencialus vartotojai -visi asmenys nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, pajamų, išsilavinimo, užsiėmimo, gyvenamosios vietos, būdo.

Pyrago gaminių pasirinkimą riboja tik asmeniniai žmonių poreikiai, pomėgiai, sveikatos būklė ir, žinoma, pasiūla.

Pyrago gaminiai perkami kasdien, švieži, jų atsargos nekaupiamos, nes prastėja skonis, jie greitai sensta.

Kita grupė potencialių vartotojų yra maitinimo įmonės {užeigos, kavinės, valgyklos ir kt.), jos perka didesniais kiekinis, savo klientams maitinti. Šiame rinkos segmente aktualu nuolaidu sistema, savalaikis tiekimas ir, aišku, kokybė.

2. Potencialūs konkurentai. Svarbiausi jų p. Meduoliukui būtų didelės duonos įmonės, esančios mieste ir aprūpinančios aplinkines gyvenvietes savo produkcija. Jų gaminiai paprastai 5 į rajono parduotuves tiekiami kas antrą dieną, vartotojus pasiekia jau nešvieži, taigi nėra labai kokybiški.

Antra konkurentų grupė – smulkios privačios kepyklos, sumaniusios steigtis Bebrūnuose ar aplinkiniuose miesteliuose.

Prieš abi konkurentų grupes p.Meduoliukas turi tokius pranašumus:

• gali lengviau persiorientuoti į vartotojų poreikius ir pakeisti asortimentą,

• geresnė produktų kokybė,

• mažesnė kaina,

• galimybė operatyviai tiekti šviežią (dar šiltą) produkciją.

Marketingo rinkinio elementai

1. Produkto aprašymas.
P.Meduoliukas keps „Prancūziškus“ batonus, kurie yra kasdieninio vartojimo, pagrindinis maisto produktas. Iškeptas gaminys bus siauras ir apie 0,5 m ilgio. P.Meduoliukas mano, kad tokia forma patrauks klientų dėmesį ir išskirs jį iš analogiškų gaminių srauto. Vieno batono svoris – 0,25 kg. Reikalingos medžiagos ir žaliavos pateikiamos 4 lentelėje.

Verslininkas teigia, kad jo gaminių skonis, prekinė išvaizda ir kaina atitiks vartotojų reikalavimus. Pyragai bus švieži, maistingi, firminiai receptai bei specialūs priedai suteiks jiems malonų ir subtilų skonį.

P.Meduoliukas pasiruošęs keisti bei papildyti savo produkcijos asortimentą, pasikeitus paklausai.

2. Paskirstymas. Savo gaminius p. Meduoliukas realizuos per mažmenines aplinkinių miestelių prekybos įmones, be to, pirkėjai galės nusipirkti gaminius tiesiog iš kepyklos. Prekybos įmonėms pageidaujant, produkcija bus pristatyta tiesiai į nurodyta vietą, klientui patogiu laiku.

3 paveikslas rodo, kaip pagaminti produktai pateks galutiniam vartotojui. Kiekviename miestelyje yra 1-2 parduotuvės ir maždaug tiek kaviniu ar restoranų. Čiškiuose, bei Gerviuose yra valgyklos, kuriose maitinasi vietinės žemės ūkio bendrovės darbininkai. Kaip rodo 1 pav. p.Meduoliuko gaminiais prekiaus ir 2 užeigos šalia respublikinės reikšmės kelio.

3 pav. Produkcijos paskirstymo kanalai

3. Rėmimas. Siekiant paskatinti potencialius klientus, bus pasitelkta nuolaidų sistema, ypač maitinimo įmonėms, perkančioms didesniais kiekiais p.Meduoliukas suteiks tokias nuolaidas:

• perkantiems 2000 ir daugiau vienetų;

• klientams perkantiems pusę metų ir ilgiau;

• atsiskaitantiems grynaisiais iškart gavus prekes;

• nemokamai reklamuojantiems „Prancūziškus“ batonus prekybos vietose (reklaminiai plakatai, lipdukai ir kt.).

Reklamai skirti lėšų p.Meduoliukas nenumato, nes tai maža įmonė, dirbanti su pastoviais klientais – su jais ryšiai jau užmegzti.

4. Kainos, jų nustatymas. P.Meduoliukas kainą nustatė, atsižvelgdamas į vieneto savikainą bei konkurentų kainas (kurios svyruoja nuo 1,10 Lt iki 1,20 Lt); ją numatė apie 10% žemesnę. Tikėtina didmeninė gaminio kaina – 1 Lt.

Pardavimų prognozė

(optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai tikėtiniausiu variantu). Kaip matysime iš gamybos plano, numatoma įsigyti technologine įranga leis iškepti iki 1 tonos, arba 4000 batonų per pamainą. Tarkime, kad visa produkcija bus realizuota prekybinėse įmonėse, kurios aptarnauja apie 12000 žm. (žr. 2 pav.). Numatomos pardavimų prognozės (realizavimo įplaukos) atsižvelgiant į pasiekiamą rinką bei turimus gamybinius pajėgumus, pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė

Realizavimo įplaukų apskaičiavimas („Prancūziški“ batonai)

Variantai Laiko-tarpis 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 2005 metai

Kaina Lt/vnt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt Par-davi-mai tūkst. vnt Suma tūkst. Lt

Optimistinis

Tikėtinas

Pesimistinis 1,10

1,00

0,90 321

249

177 353,1

249

159,3 465

321

249 511,5

321

224,1 465

465

321 511,5

465

288,9 609

465

321 669,9

465

288,9 2436

1860

1284 2679,60

1860,00

1155,60

Pastaba: rezultatai perkeliami į pelno (nuostolio) apskaičiavimo lenteles: 10, 11, 12.

Kaip matote iš lentelės, realizavimo įplaukos, ištyrus rinką, pateiktos trimis variantais.

Pesimistinis pardavimų prognozės variantas numato lėtą pragyvenimo lygio kilimą, ribojantį batonų vartojimą, šių produktų svarbos mažėjimą maitinimosi racione, agresyvią konkurentų veiklą bei p. Meduoliuko tiekimo bei gamybos organizavimo sunkumus.

Šiuo atveju būtų gaminama ir parduodama:

1 – ąjį ketvirtį – 0,5 pamainos, t.y 2000 vnt. per dieną;

2 – ąjį ketvirtį – 0,75 pamainos, t.y 3000 vnt. per dieną;

3 – ąjį ir 4 -jį ketvirtį bei ateinančiais metais – 1 pamainą, t.y. 4000 vnt. per dieną.

Optimistinis variantas, atvirkščiai, numato spartų gyvenimo lygio kilimą, didelį vartotojų prisirišimą prie šio produkto, silpną konkurentų veiklą bei p. Meduoliuko sėkmę sprendžiant įvairias problemas susijusias su projekto įgyvendinimu. Šiuo atveju būtų pagaminta ir realizuota:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1288 žodžiai iš 4184 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.