Verslo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Verslo organizavimas

VERSLO ORGANIZAVIMAS IĮ

2005

TURINYS

Įvadas / 2

I.Anotacija / 3

II.Siūlomo projekto esmė / 4

2.1. Verslo idėja / 4

2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai / 4

2.3. Produktas (paslauga) / 5

III Įmonės charakteristika / 5

3.1. Nuosavybės forma / 5

3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius / 6

3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga / 7

3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas / 7

IV.Rinka / 8

4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos / 8

4.2. Šakos plėtros tendencijos / 8

4.3. Vartotojai / 8

4.4. Konkurentai / 9

V. Marketingo planas / 9

5.1. Tikslai ir uždaviniai / 9

5.2. Kainų politika ir kainos / 10

5.3. Realizavimo metodai ir kanalai / 10

5.4. Rėmimas ir reklama / 11

5.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės / 11

VI.Gamybinis planas / 13

6.1. Gamybinės patalpos / 13

6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas / 13

6.3. Gamybiniai pajėgumai / 14

6.4. Įrengimai / 14

6.5. Transportas / 14

6.6. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai / 15

6.7. Gamybos išlaidos / 17

VII.Valdymo personalas ir darbuotojai / 19

7.1. Informacija apie vadovus / 19

7.2. Darbuotojai / 19

7.3. Darbo užmokestis / 19

7.4. Organizacinė struktūra / 20

VIII.Rizikos įvertinimas / 20

8.1. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais / 20

8.2. Rizikos mažinimas / 21

IX. Finansinis planas / 22

8.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas / 22

8.2. Pelno (nuostolio) ataskaita / 23

8.3. Pinigų srautų prognozės / 27

8.4. Balansinis pelnas / 31

8.5. Investicijos ekonominis vertinimas / 32

X. Santrauka / 35

Literatūra / 36

ĮVADAS

Įmonė savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai komercinei, ūkinei veiklai.

Šiuo metu Lietuvoje daugelis žmonių gali pradėti dirbti sau, kurti savo verslą. Kasdien įsteigiama dešimtys įmonių. Kurti verslą nelengvas dalykas, reikalaujantis esminių permainų žmonių sąmonėje, kruopštaus pasirengimo, pasiryžimo įveikti daug sunkumų.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo ar esamo padėtis, numatomi įvairūs poreikiai ir laukiami rezultatai.

Tyrimo objektas – įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” įkūrimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” veiklą.

Svarbiausi verslo plano rengimo uždaviniai:

1. Nustatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno;

2. Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;

3. Parodyti verslo perspektyvą;

4. Parodyti kaip efektyviai pasiekti norimą padėtį.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos analizė ir sintezė, informacijos struktūrizavimas, duomenų analizė, anketinės apklausos organizavimas, anketinės apklausos duomenų analizė, išvadų pateikimas.

I. Anotacija

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004 m. liepos 1d., užsiima maisto, gėrimų, nakvynės teikimu klientams. Kavinė įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30km. nuo Klaipėdos ir 100m. atstumu nuo kelio. Savininkas Jonas Jonaitis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbęs panašioje sferoje, sugeba gerai organizuoti šį verslą. Jau pirmieji veiklos metai parodė, kad verslas klesti, duoda pelno ir tikimasi, kad pelnas dar didės.

Įmonės adresas:

Tiltų g. 5,

LT-24755 Klaipėda,

Lietuva

Tel. (8-46) 222 222

Mob.tel. (8-687) 45 471

Faks. (8-46) 222 223

El.paštas: 30km@balt.net

http://www.trisdesimtaskm.balt.net

Įmonė prašo 56000Lt. paskolos, su 7 proc. metinėmis palūkanomis. Paskola padėtų kavinei plėtoti verslą, pagerintų klientų aptarnavimą, sumažintų kai kurias gamybos išlaidas. Kadangi kavinės veikla turėtų atnešti gana didelį pelną, tikimasi paskolą ir palūkanas grąžinti laiku. Pirmaisiais metais būtų mokamos tik palūkanos, o kitais trim metais paskola lygiomis dalimis grąžinama kas ketvirtį, kartu su palūkanų dalimi.

Už paskolą įmonė įsigytų naują baro įrangą, būtų įvesta kokybiška ir ekonomiška šildymo sistema, kuri labai sumažintų pastato apšildymo išlaidas, taip pat būtų statomas kavinės priestatas.

Įmonės didžiausias pranašumas, kad klientui suteikiamos kokybiškos paslaugos, tiekiamas kokybiškas maistas, gėrimai, nakvynė. Kavinės teikiamų paslaugų kainos nėra didelės, o be to šalia nėra konkurentų.

II. Siūlomo projekto esmė

2.1. Verslo idėja

Važiuojant keliu, kai kelionė varginanti, ilga ar norint pailsėti, atsigaivinti – taip norėtųsi užsukti į kokią pakeleivingą kavinukę. Todėl kilo idėja įkurti autostradoje kavinę “Trisdešimtas kilometras”. Ji jau veikia nuo 2004 m. liepos mėn. Buvo tikimasi naudos ne tik įmonei, bet ir jos klientams, kurie gali pasimėgauti geru, kokybišku maistu, maloniu aptarnavimu. Įmonė pirmais savo veiklos metais įsigijo reikiamas patalpas ir reikalingą inventorių. Buvo patraukliai įrengtas patalpų vidus, o taip pat kavinės aplinka sutvarkyta ir pritaikyta poilsiui, pramogoms.

Darbų grafikas 2004m.

Darbų pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Šildymo sistemos įsigijimas –

Šildymo sistemos įmontavimas –

Pastato remontas – –

Baro įrangos įmontavimas –

Priestato statyba –

2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Vizija – užimti lyderio poziją Klaipėdoje ir išplėtoti verslą
kituose regionuose. Misija – teikti klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus ir malonų aptarnavimą,

Pagrindinis kavinės “Trisdešimtas kilometras” tikslas – per ketverių metų laikotarpį uždirbti teigiamą grynąjį pelną ir pradėti kaupti piniginį kapitalą tolesnei įmonės veiklai plėsti.

Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, įmonei iškyla šie pagrindiniai uždaviniai:

1. Kelti įmonės įvaizdį (nuolat);

2. Siekti pelno (nuolat);

3. Išsiskirti rinkoje iš konkurentų (nuolat);

4. Siekti geresnio klientų aptarnavimo (nuolat);

5. Parduoti tik kokybišką produkciją (nuolat);

6. Didinti kavinės populiarumą reklamos pagalba (periodiškai);

7. Nustatyti kainas priimtinas klientams (nuolat);

8. Susirasti patikimus tiekėjus, kurie prekes pristatytu laiku ir svarbiausia šviežias bei kokybiškas (per 3 mėn);

9. Plėsti veiklą (per 4 metus);

10. Grąžinti bankui paskola už įsigytus įrengimus (per 4 metus).

2.3. Produktas (paslauga)

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” teikia klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus, malonų aptarnavimą, norintys pailsėti gali užsisakyti kambarius nakvynei, gerose ir su visais patogumai patalpose. Kavinės hole išdėstyti 15 patogių stalų, vasaros metu dalis jų sustatomi laiko terasoje. Antrame aukšte įrengti 4 patogūs kambariai nakvynei.

Klientas gali užsisakyti iš jiems pateikto meniu, vaikai maistą bei gėrimus gali užsisakyti iš specialiai jiems skirto meniu, o taip pat linksmai praleisti laiką pramogų aikštelėje.

III. Įmonės charakteristika

3.1. Nuosavybės forma

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” – tai individuali įmonė, todėl jos savininkas turi veiksmų laisvę dėl uždirbto pelno panaudojimo, tačiau kartu turi ir daugybę įsipareigojimų. Kavinė įregistruota 2004m. liepos 1 d., turi visus reikiamus dokumentus: Higienos centro leidimą, kuris garantuoja, kad patalpos ir įrengimai yra pakankamai geri, taip pat leidimus iš Elektros tinklų, Priešgaisrinės apsaugos ir darbo biržos, leidimą prekiauti alkoholiu ir tabaku. Individualios įmonės steigimą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja:

1. LR Konstitucija (priimta 1992 10 25);

2. LR Individualių įmonių įstatymas (priimtas 2003 11 06);

3. LR Civilinis Kodeksas ( priimtas 2000 07 18):

4. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas (priimtas 2001 11 06);

5. LR Pelno mokesčio įstatymas (priimtas 2001 12 20);

6. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (priimtas 2004 01 15).

3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius

JONAS JONAITIS

Vilniaus g. 12-3, LT-94200 Klaipėda Tel. (8~46) 20 00 00 El. p. rimaj@centras.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

2005 m. lapkričio 5 d.

Tikslas Personalo tarnybos vadovo pareigos

Gimimo data 1960 m. spalio 10 d.

Šeiminė padėtis Nevedęs

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1988 m.

2000 m. Vytauto Didžiojo Universitetas

Anglų kalbos studijų programa, administravimo specializacija

Vertėjo kvalifikacija

Klaipėdos universitetas, socialinių mokslų fakultetas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

Darbo patirtis

1995 m.- 2000 m.

2004 m. liepa – iki dabar Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio gojus“

Direktorius

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” Direktorius

Kita informacija

Kvalifikacijos tobulinimas

2003 m.

Išklausyti seminarai:

• LR Darbo kodekso pateikimai;

• raštvedyba įmonėje.

2004 m.

Kompiuterinis raštingumas – ECDL sertifikatas.

Kalbos Lietuvių kalba (gimtoji).

• anglų, rusų – laisvai kalbu, geri rašymo gebėjimai;

• vokiečių – pagrindai

Papildomos žinios

Vairuotojo pažymėjimas.

Asmeninės savybės

Komunikabilus, reiklus, pareigingas, mėgstu kolektyvinį darbą.

Pomėgiai: kelionės, teatras.Įmonės vadovas Jonas Jonaitis turi aukštąjį išsilavinimą, 5 metus dirbęs panašioje sferoje, todėl sugeba gerai organizuoti šį verslą.

Susitikimai su verslo partneriais organizuojami du kartus per mėnesį, tam paskirtas specialus atstovas atsakingas už bendradarbiavimą.

3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga

IĮ “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004m. liepos 1d. autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos. Ši kavinė teikia klientams kokybišką, gerą maistą, gėrimus, taip pat norinčius apnakvindina, vaikai gali linksmai praleisti laiką poilsio ir pramogų aikštelėje. Verslas kaip parodė gautos pajamos plėtojas sėkmingai ir tikimasi, kad pelnas dar didės, suteikdamas galimybę plėsti, gerinti kavinės veiklą, laiku grąžinti paskolą bankui. Kavinėje dirba trys kvalifikuotos virėjos, keturi barmenai, valytoja ir buhalterė. Kavinės darbo laikas:

Savaitės diena Darbo valandos

Pirmadienis Visą parą

Antradienis Visą parą

Trečiadienis Visą parą

Ketvirtadienis Visą parą

Penktadienis Visą parą

Šeštadienis Visą parą

Sekmadienis Visą parą

Planuojami darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursai. Įmonės buhalterė nuolatos siunčiama kelti kvalifikaciją.

3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos, 100 m. atstumu nuo autostrados kelio. Kavinės aplinka gražiai įrengta ir specialiai pritaikyta poilsiui, netoli kavinės yra miškas, todėl įrengta poilsio ir pramogų
suteikia džiaugsmo tiek vaikams, tiek suaugusiems. Autostradoje visada didelis judėjimas ir kadangi kavinė gerai pastebima – klientų niekada netrūksta.

IV. Rinka

4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos

Rinka – mainų sfera. Ji keičiasi labai sparčiai, nes keičiasi vartotojų norai. Sėkmė rinkoje reiškia, kad įmonės veikla yra prisitaikiusi prie kintančios aplinkos.

Kadangi rinka priklauso nuo to, kokiai aplinkai priklauso verslas, kavinei galima pritaikyti tokias dvi verslo aplinkas:

1. Geografinė. Klientų gausumui įtakos turi tai, kad kavinė įsikūrusi šalia autostrados, gerai matomoje vietoje, greta nėra kitų konkurentų, be to lengvas susisiekimas su įmonės tiekėjais. Kavinė pritaikyta ir poilsiui (maistas, nakvynė) ir pramogoms (pramogų aikštelė).

2. Socialinė – kultūrinė. Kavinė suteikė darbo vietas devyniems darbuotojams, kurie atsakingi už konkrečias jiems paskirtas pareigas. Atlikti stebėjimai parodė, kad didžiausią lankytojų procentą sudaro jaunimas, todėl kavinės tikslas, kuo geriau juos aptarnauti, patenkinti jų norus.

4.2. Šakos plėtros tendencijos

Kaip parodė pusės metų veiklos rezultatai, pelnas didėja, vadinasi verslas vystomas sėkmingai. Tokių kavinių galima būtų įkurti ir daugiau, ypač tuose keliuose, kur didelis judėjimas ir kur šalia nėra konkurentų.

4.3. Vartotojai

Įvertinant rinką reikia sutelkti dėmesį į klientus, kavinė neturi būti šališka, nekreipianti dėmesio į klientų poreikius. Turi būti išsiaiškinta, kiek klientų lankosi, kokių patiekalų, gėrimų poreikis didžiausias. Kavinės personalas turi visada maloniai aptarnauti, išklausyti klientų norus, priekaištus ir juos stengti patenkinti. Kad lankytųsi, kuo daugiau žmonių, kavinė turi patraukti tiek savo vidumi, tiek išore. Stengtis, kad visur būtų nepriekaištingai švaru, o maistas šviežias ir kokybiškas. Kadangi nuo kavinės gana dideliu atstumu kitų tokių kavinių nėra, todėl sulaukiamas tikrai didelis žmonių skaičius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1687 žodžiai iš 5619 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.