Verslo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Verslo organizavimas

1121314151

VERSLO ORGANIZAVIMAS IĮ

2005

TURINYS

Įvadas / 2

I.Anotacija / 3

II.Siūlomo projekto esmė / 4

2.1. Verslo idėja / 4

2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai / 4

2.3. Produktas (paslauga) / 5

III Įmonės charakteristika / 5

3.1. Nuosavybės forma / 5

3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius / 6

3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga / 7

3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas / 7

IV.Rinka / 8

4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos / 8

4.2. Šakos plėtros tendencijos / 8

4.3. Vartotojai / 8

4.4. Konkurentai / 9

V. Marketingo planas / 9

5.1. Tikslai ir uždaviniai / 9

5.2. Kainų politika ir kainos / 10

5.3. Realizavimo metodai ir kanalai / 10

5.4. Rėmimas ir reklama / 11

5.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės / 11

VI.Gamybinis planas / 13

6.1. Gamybinės patalpos / 13

6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas / 13

6.3. Gamybiniai pajėgumai / 14

6.4. Įrengimai / 14

6.5. Transportas / 14

6.6. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai / 15

6.7. Gamybos išlaidos / 17

VII.Valdymo personalas ir darbuotojai / 19

7.1. Informacija apie vadovus / 19

7.2. Darbuotojai / 19

7.3. Darbo užmokestis / 19

7.4. Organizacinė struktūra / 20

VIII.Rizikos įvertinimas / 20

8.1. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais / 20

8.2. Rizikos mažinimas / 21

IX. Finansinis planas / 22

8.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas / 22

8.2. Pelno (nuostolio) ataskaita / 23

8.3. Pinigų srautų prognozės / 27

8.4. Balansinis pelnas / 31

8.5. Investicijos ekonominis vertinimas / 32

X. Santrauka / 35

Literatūra / 36

ĮVADAS

Įmonė savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai komercinei, ūkinei veiklai.

Šiuo metu Lietuvoje daugelis žmonių gali pradėti dirbti sau, kurti savo verslą. Kasdien įsteigiama dešimtys įmonių. Kurti verslą nelengvas dalykas, reikalaujantis esminių permainų žmonių sąmonėje, kruopštaus pasirengimo, pasiryžimo įveikti daug sunkumų.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo ar esamo padėtis, numatomi įvairūs poreikiai ir laukiami rezultatai.

Tyrimo objektas – įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” įkūrimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” veiklą.

Svarbiausi verslo plano rengimo uždaviniai:

1. Nustatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno;

2. Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;

3. Parodyti verslo perspektyvą;

4. Parodyti kaip efektyviai pasiekti norimą padėtį.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos analizė ir sintezė, informacijos struktūrizavimas, duomenų analizė, anketinės apklausos organizavimas, anketinės apklausos duomenų analizė, išvadų pateikimas.

I. Anotacija

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004 m. liepos 1d., užsiima maisto, gėrimų, nakvynės teikimu klientams. Kavinė įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30km. nuo Klaipėdos ir 100m. atstumu nuo kelio. Savininkas Jonas Jonaitis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbęs panašioje sferoje, sugeba gerai organizuoti šį verslą. Jau pirmieji veiklos metai parodė, kad verslas klesti, duoda pelno ir tikimasi, kad pelnas dar didės.

Įmonės adresas:

Tiltų g. 5,

LT-24755 Klaipėda,

Lietuva

Tel. (8-46) 222 222

Mob.tel. (8-687) 45 471

Faks. (8-46) 222 223

El.paštas: 30km@balt.net

http://www.trisdesimtaskm.balt.net

Įmonė prašo 56000Lt. paskolos, su 7 proc. metinėmis palūkanomis. Paskola padėtų kavinei plėtoti verslą, pagerintų klientų aptarnavimą, sumažintų kai kurias gamybos išlaidas. Kadangi kavinės veikla turėtų atnešti gana didelį pelną, tikimasi paskolą ir palūkanas grąžinti laiku. Pirmaisiais metais būtų mokamos tik palūkanos, o kitais trim metais paskola lygiomis dalimis grąžinama kas ketvirtį, kartu su palūkanų dalimi.

Už paskolą įmonė įsigytų naują baro įrangą, būtų įvesta kokybiška ir ekonomiška šildymo sistema, kuri labai sumažintų pastato apšildymo išlaidas, taip pat būtų statomas kavinės priestatas.

Įmonės didžiausias pranašumas, kad klientui suteikiamos kokybiškos paslaugos, tiekiamas kokybiškas maistas, gėrimai, nakvynė. Kavinės teikiamų paslaugų kainos nėra didelės, o be to šalia nėra konkurentų.

II. Siūlomo projekto esmė

2.1. Verslo idėja

Važiuojant keliu, kai kelionė varginanti, ilga ar norint pailsėti, atsigaivinti – taip norėtųsi užsukti į kokią pakeleivingą kavinukę. Todėl kilo idėja įkurti autostradoje kavinę “Trisdešimtas kilometras”. Ji jau veikia nuo 2004 m. liepos mėn. Buvo tikimasi naudos ne tik įmonei, bet ir jos klientams, kurie gali pasimėgauti geru, kokybišku maistu, maloniu aptarnavimu. Įmonė pirmais savo veiklos metais įsigijo reikiamas patalpas ir reikalingą inventorių. Buvo patraukliai įrengtas patalpų vidus, o taip pat kavinės aplinka sutvarkyta ir pritaikyta poilsiui, pramogoms.

Darbų grafikas 2004m.

Darbų pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Šildymo sistemos įsigijimas –

Šildymo sistemos įmontavimas –

Pastato remontas – –

Baro įrangos įmontavimas –

Priestato statyba –

2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Vizija – užimti lyderio poziją Klaipėdoje ir išplėtoti verslą
kituose regionuose. Misija – teikti klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus ir malonų aptarnavimą,

Pagrindinis kavinės “Trisdešimtas kilometras” tikslas – per ketverių metų laikotarpį uždirbti teigiamą grynąjį pelną ir pradėti kaupti piniginį kapitalą tolesnei įmonės veiklai plėsti.

Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, įmonei iškyla šie pagrindiniai uždaviniai:

1. Kelti įmonės įvaizdį (nuolat);

2. Siekti pelno (nuolat);

3. Išsiskirti rinkoje iš konkurentų (nuolat);

4. Siekti geresnio klientų aptarnavimo (nuolat);

5. Parduoti tik kokybišką produkciją (nuolat);

6. Didinti kavinės populiarumą reklamos pagalba (periodiškai);

7. Nustatyti kainas priimtinas klientams (nuolat);

8. Susirasti patikimus tiekėjus, kurie prekes pristatytu laiku ir svarbiausia šviežias bei kokybiškas (per 3 mėn);

9. Plėsti veiklą (per 4 metus);

10. Grąžinti bankui paskola už įsigytus įrengimus (per 4 metus).

2.3. Produktas (paslauga)

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” teikia klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus, malonų aptarnavimą, norintys pailsėti gali užsisakyti kambarius nakvynei, gerose ir su visais patogumai patalpose. Kavinės hole išdėstyti 15 patogių stalų, vasaros metu dalis jų sustatomi laiko terasoje. Antrame aukšte įrengti 4 patogūs kambariai nakvynei.

Klientas gali užsisakyti iš jiems pateikto meniu, vaikai maistą bei gėrimus gali užsisakyti iš specialiai jiems skirto meniu, o taip pat linksmai praleisti laiką pramogų aikštelėje.

III. Įmonės charakteristika

3.1. Nuosavybės forma

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” – tai individuali įmonė, todėl jos savininkas turi veiksmų laisvę dėl uždirbto pelno panaudojimo, tačiau kartu turi ir daugybę įsipareigojimų. Kavinė įregistruota 2004m. liepos 1 d., turi visus reikiamus dokumentus: Higienos centro leidimą, kuris garantuoja, kad patalpos ir įrengimai yra pakankamai geri, taip pat leidimus iš Elektros tinklų, Priešgaisrinės apsaugos ir darbo biržos, leidimą prekiauti alkoholiu ir tabaku. Individualios įmonės steigimą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja:

1. LR Konstitucija (priimta 1992 10 25);

2. LR Individualių įmonių įstatymas (priimtas 2003 11 06);

3. LR Civilinis Kodeksas ( priimtas 2000 07 18):

4. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas (priimtas 2001 11 06);

5. LR Pelno mokesčio įstatymas (priimtas 2001 12 20);

6. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (priimtas 2004 01 15).

3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius

JONAS JONAITIS

Vilniaus g. 12-3, LT-94200 Klaipėda Tel. (8~46) 20 00 00 El. p. rimaj@centras.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

2005 m. lapkričio 5 d.

Tikslas Personalo tarnybos vadovo pareigos

Gimimo data 1960 m. spalio 10 d.

Šeiminė padėtis Nevedęs

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1988 m.

2000 m. Vytauto Didžiojo Universitetas

Anglų kalbos studijų programa, administravimo specializacija

Vertėjo kvalifikacija

Klaipėdos universitetas, socialinių mokslų fakultetas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

Darbo patirtis

1995 m.- 2000 m.

2004 m. liepa – iki dabar Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio gojus“

Direktorius

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” Direktorius

Kita informacija

Kvalifikacijos tobulinimas

2003 m.

Išklausyti seminarai:

• LR Darbo kodekso pateikimai;

• raštvedyba įmonėje.

2004 m.

Kompiuterinis raštingumas – ECDL sertifikatas.

Kalbos Lietuvių kalba (gimtoji).

• anglų, rusų – laisvai kalbu, geri rašymo gebėjimai;

• vokiečių – pagrindai

Papildomos žinios

Vairuotojo pažymėjimas.

Asmeninės savybės

Komunikabilus, reiklus, pareigingas, mėgstu kolektyvinį darbą.

Pomėgiai: kelionės, teatras.Įmonės vadovas Jonas Jonaitis turi aukštąjį išsilavinimą, 5 metus dirbęs panašioje sferoje, todėl sugeba gerai organizuoti šį verslą.

Susitikimai su verslo partneriais organizuojami du kartus per mėnesį, tam paskirtas specialus atstovas atsakingas už bendradarbiavimą.

3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga

IĮ “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004m. liepos 1d. autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos. Ši kavinė teikia klientams kokybišką, gerą maistą, gėrimus, taip pat norinčius apnakvindina, vaikai gali linksmai praleisti laiką poilsio ir pramogų aikštelėje. Verslas kaip parodė gautos pajamos plėtojas sėkmingai ir tikimasi, kad pelnas dar didės, suteikdamas galimybę plėsti, gerinti kavinės veiklą, laiku grąžinti paskolą bankui. Kavinėje dirba trys kvalifikuotos virėjos, keturi barmenai, valytoja ir buhalterė. Kavinės darbo laikas:

Savaitės diena Darbo valandos

Pirmadienis Visą parą

Antradienis Visą parą

Trečiadienis Visą parą

Ketvirtadienis Visą parą

Penktadienis Visą parą

Šeštadienis Visą parą

Sekmadienis Visą parą

Planuojami darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursai. Įmonės buhalterė nuolatos siunčiama kelti kvalifikaciją.

3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos, 100 m. atstumu nuo autostrados kelio. Kavinės aplinka gražiai įrengta ir specialiai pritaikyta poilsiui, netoli kavinės yra miškas, todėl įrengta poilsio ir pramogų
suteikia džiaugsmo tiek vaikams, tiek suaugusiems. Autostradoje visada didelis judėjimas ir kadangi kavinė gerai pastebima – klientų niekada netrūksta.

IV. Rinka

4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos

Rinka – mainų sfera. Ji keičiasi labai sparčiai, nes keičiasi vartotojų norai. Sėkmė rinkoje reiškia, kad įmonės veikla yra prisitaikiusi prie kintančios aplinkos.

Kadangi rinka priklauso nuo to, kokiai aplinkai priklauso verslas, kavinei galima pritaikyti tokias dvi verslo aplinkas:

1. Geografinė. Klientų gausumui įtakos turi tai, kad kavinė įsikūrusi šalia autostrados, gerai matomoje vietoje, greta nėra kitų konkurentų, be to lengvas susisiekimas su įmonės tiekėjais. Kavinė pritaikyta ir poilsiui (maistas, nakvynė) ir pramogoms (pramogų aikštelė).

2. Socialinė – kultūrinė. Kavinė suteikė darbo vietas devyniems darbuotojams, kurie atsakingi už konkrečias jiems paskirtas pareigas. Atlikti stebėjimai parodė, kad didžiausią lankytojų procentą sudaro jaunimas, todėl kavinės tikslas, kuo geriau juos aptarnauti, patenkinti jų norus.

4.2. Šakos plėtros tendencijos

Kaip parodė pusės metų veiklos rezultatai, pelnas didėja, vadinasi verslas vystomas sėkmingai. Tokių kavinių galima būtų įkurti ir daugiau, ypač tuose keliuose, kur didelis judėjimas ir kur šalia nėra konkurentų.

4.3. Vartotojai

Įvertinant rinką reikia sutelkti dėmesį į klientus, kavinė neturi būti šališka, nekreipianti dėmesio į klientų poreikius. Turi būti išsiaiškinta, kiek klientų lankosi, kokių patiekalų, gėrimų poreikis didžiausias. Kavinės personalas turi visada maloniai aptarnauti, išklausyti klientų norus, priekaištus ir juos stengti patenkinti. Kad lankytųsi, kuo daugiau žmonių, kavinė turi patraukti tiek savo vidumi, tiek išore. Stengtis, kad visur būtų nepriekaištingai švaru, o maistas šviežias ir kokybiškas. Kadangi nuo kavinės gana dideliu atstumu kitų tokių kavinių nėra, todėl sulaukiamas tikrai didelis žmonių skaičius.

Klientus ši vieta gali patraukti ir tuo, kad suteikiamos ir kitos paslaugos: vaikai laiką linksmai gali praleisti pramogų aikštelėje, o norintiems pailsėti skirti gerai įrengti, su visais patogumais 4 kambariai.

4.4. Konkurentai

Įmonės pavadinimas Įmonės tipas Vieta Dydis Darbo laikas Kainų lygis Reklama

Švyturys individuali Autostradoje Klaipėda-Kaunas, 50 km. nuo Klaipėdos maža Nuo 10-22 val. Labai aukštos kainos

Kilena individuali Autostradoje Klaipėda-Kaunas, 10 km. nuo Klaipėdos vidutinė 24 val. per parą Kainos vidutinės, tačiau didesnės negu mūsų laikraščiuose

Pateiktoje konkurentų analizės lentelėje matome, kad konkurentai išsidėstę gana tolimu atstumu, be to mūsų kavinės kainos mažesnės, prieinamesnės klientams, darbas vyksta visą parą, todėl sulaukiama didesnis skaičius lankytojų.

V. Marketingo planas

5.1. Tikslai ir uždaviniai

IĮ “Trisdešimtas kilometras” pagrindinis tikslas – vystyti įmonės veiklą, o klientus poreikius patenkinti taip, kad ir įmonei būtų naudinga. Kad šį tikslą kavinė galėtų pasiekti, jai iškyla tokie uždaviniai:

1. Išsiaiškinti besikeičiančius klientų norus, tam reikia atlikti stebėjimus ir tyrimus. Tyrimo tikslai:

a) išsiaiškinti klientų poreikius;

b) išsiaiškinti įmonės vertinimą tarp kitų įmonių.

2. Gerinti klientų aptarnavimą;

3. Nustatyti kainas priimtinas klientams ir atlikti stebėjimus ar didėjančios kainos turi didelės įtakos klientų skaičiui bei užsakomų patiekalų kiekiui;

4. Didinti kavinės populiarumą reklamos pagalba.

Buvo atliktas kavinės klientų segmentavimas kad išsiaiškintume, kokie klientai dažniausiai lankosi kavinėje, kokie patiekalai, gėrimai turi didžiausią paklausą.

Pagal amžių Pagal šeimyninę padėtį

Amžius (metais) Klientai (%)

9 ir mažiau 5

10 – 17 25

18 – 29 45

30 – 49 22

50 ir daugiau 3

Šeimyninė padėtis Klientai (%)

Nevedę 58

Vedę 42

Koks maistas dažniausiai užsakomas Pagal klientų asmenines pajamas

Patiekalas (gėrimas) Užsakymų %)

Pusryčiai 8

Pietūs 11

Vakarienė 9

Nealkoholiniai gėrimai 25

Alkoholiniai gėrimai 35

Desertas 12

Dydis Klientų (%)

Didelės 33

Gana geros 46

Vidutinės 17

Mažos 4

5.2. Kainų politika ir kainos

Kaina – tai prekės vertės piniginė išraiška. Ji parodo, kiek buvo įdėta medžiagų, žaliavų ar kitų išteklių, gaminant prekę ar atliekant paslaugą. Be to į kainos sudėtį įeina ir daugelis mokesčių valstybės biudžetui ir žinoma dalis jos turi likti pardavėjui, kaip pelnas.

Klientų dydis ir perkamoji galia priklauso nuo kainų dydžio. Ypač tai aktualu miesto kavinėse, restoranuose, baruose, kiek mažiau dėmesio kreipiama į didesnes kainas pakelės kavinėse, kai aplink tolimu atstumu nėra galimybės rasti pigiau. Žinoma per didelės kainos sumažina klientų užsakomų patiekalų, gėrimų kiekis.

Pagal atliktą segmentavimą matome, kad kavinės didžiausią dalį klientų sudaro gaunantys geras pajamas, tačiau turime atsižvelgti į tai, kad ne mažas procentas yra ir vidutines pajamas uždirbančių žmonių. Taigi kavinė labai keldama kainas gali prarasti dalį klientų.

Lietuvai įvedus eurą padidės žaliavų bei paslaugų kainos, todėl atitinkamai didės ir patiekalų, gėrimų savikaina. Įmonė norėdama išsilaikyti turės
didinti kainas. Tai klientų skaičiui įtakos ne labai turėtų, nes numatyta, kad padidės ir gyventojų asmeninės pajamos.

Lojaliems klientams suteiksim nuolaidų kuponus.

5.3. Realizavimo metodai ir kanalai

Kavinės pelnas priklauso nuo klientų užsakomo maisto bei gėrimų kiekio. Todėl, kad įmonė klestėtų turi būti pritraukiama, kuo daugiau klientų. Kavinė turi stengtis suteikti, kuo geresnį aptarnavimą, kokybišką, šviežų maistą, gėrimus, kad klientas neatsisakytų užsukti ir kitą kartą.

Visas aptarnavimas vyksta pagal kliento pageidavimą.

5.4. Rėmimas ir reklama

Rėmimas – tai įvairūs veiksniai, kurie padeda vartotojui atkreipti dėmesį į prekę. Vienas iš veiksnių yra reklama. Jos dėka įmonė gali tikėtis daugiau klientų.

Autostradoje Klaipėda – Kaunas, kad klientai iš anksto pastebėtų kavinę, pastatytos kelio rodyklės su užrašu, informuojančiu apie kavinės teikiamas paslaugas. Taip pat kavinė reklamuojama didžiausiuose Klaipėdos laikraščiuose. Pastebėta, kad tokia reklama pritraukia daug daugiau klientų. Į kavinę užsuka ne vien tie, kurie pakeliui pastebi esančią tokią vietą, bet ir tie, kurie išgirdę apie tokią kavinę nusprendžia apsilankyti ir žinoma nenusivilia, dauguma jų tampa nuolatiniais klientais.

5.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės

2006m.

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Sausis Vasaris Kovas

kiekis

Lt.

kiekis

Lt.

kiekis

Lt.

Pusryčiai 5,09 6 120 720 120 720 120 720

Pietūs 10,17 12 160 1920 160 1920 160 1920

Vakarienė 8,48 10 140 1400 140 1400 140 1400

Salotos 2,54 3 200 600 200 600 200 600

Užkandžiai 3,39 4 250 1000 250 1000 250 1000

Gaivieji gėrimai 1,70 2 420 840 420 840 420 840

Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200

Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600

Pyragaičiai 1,70 2 200 400 200 400 200 400

Ledai 1,70 2 200 400 200 400 200 400

Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 150 300

Alus (0,3l) 2,97 3,50 700 2450 700 2450 700 2450

Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 400 2000

Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 150 1050

Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 150 1500

Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 200 1000

Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 250 2000

Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 400 1600

Sidras 2,54 3 300 900 300 900 300 900

Nakvynė 50,85 60 35 2100 35 2100 35 2100

Iš viso (su PVM): 23980

23980

23980

Iš viso (be PVM): 20323 20323 20323

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Balandis Gegužė Birželiskiekis

Lt.

kiekis

Lt.

kiekis

Lt.

Pusryčiai 5,09 6 130 780 130 780 140 840

Pietūs 10,17 12 170 2040 170 2040 150 1800

Vakarienė 8,48 10 150 1500 150 1500 170 1700

Salotos 2,54 3 210 630 210 630 290 870

Užkandžiai 3,39 4 270 1080 270 1080 400 1600

Gaivieji gėrimai 1,70 2 430 860 430 860 1000 2000

Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200

Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600

Pyragaičiai 1,70 2 210 420 210 420 300 600

Ledai 1,70 2 200 400 200 400 400 800

Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 300 600

Alus (0,3l) 2,97 3,50 750 2625 750 2625 1000 3500

Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 450 2250

Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 180 1260

Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 180 1800

Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 250 1250

Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 280 2240

Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 450 1800

Sidras 2,54 3 300 900 300 900 500 1500

Nakvynė 50,85 60 37 2220 37 2220 38 2280

Iš viso (su PVM): 24705

24705

30490

Iš viso (be PVM): 20937 20937 25840

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Liepa Rugpjūtis Rugsėjiskiekis

Lt.

kiekis

Lt.

kiekis

Lt.

Pusryčiai 5,09 6 140 840 140 840 130 780

Pietūs 10,17 12 150 1800 150 1800 170 2040

Vakarienė 8,48 10 170 1700 170 1700 150 1500

Salotos 2,54 3 290 870 290 870 210 630

Užkandžiai 3,39 4 400 1600 400 1600 270 1080

Gaivieji gėrimai 1,70 2 1000 2000 1000 2000 430 860

Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200

Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600

Pyragaičiai 1,70 2 300 600 300 600 210 420

Ledai 1,70 2 400 800 400 800 200 400

Kokteiliai 1,70 2 300 600 300 600 150 300

Alus (0,3l) 2,97 3,50 1000 3500 1000 3500 750 2625

Vynas (100gr.) 4,24 5 450 2250 450 2250 400 2000

Degtinė (100gr.) 5,93 7 180 1260 180 1260 150 1050

Brendis (100gr.) 8,48 10 180 1800 180 1800 150 1500

Trauktinės (100gr.) 4,24 5 250 1250 250 1250 200 1000

Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 280 2240 280 2240 250 2000

Šampanas 3,39 4 450 1800 450 1800 400 1600

Sidras 2,54 3 500 1500 500 1500 300 900

Nakvynė 50,85 60 38 2280 38 2280 37 2220

Iš viso (su PVM): 30490

30490

24705

Iš viso (be PVM): 25840 25840 20937

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Spalis Lapkritis Gruodiskiekis

Lt.

kiekis

Lt.

kiekis

Lt.

Pusryčiai 5,09 6 130 780 120 720 120 720

Pietūs 10,17 12 170 2040 160 1920 160 1920

Vakarienė 8,48 10 150 1500 140 1400 140 1400

Salotos 2,54 3 210 630 200 600 200 600

Užkandžiai 3,39 4 270 1080 250 1000 250 1000

Gaivieji gėrimai 1,70 2 430 860 420 840 420 840

Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200

Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600

Pyragaičiai 1,70 2 210 420 200 400 200 400

Ledai 1,70 2 200 400 200 400 200 400

Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 150 300

Alus
50 700 2450

Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 400 2000

Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 150 1050

Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 150 1500

Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 200 1000

Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 250 2000

Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 400 1600

Sidras 2,54 3 300 900 300 900 300 900

Nakvynė 50,85 60 37 2220 35 2100 35 2100

Iš viso (su PVM): 24705

23980

23980

Iš viso (be PVM): 20937 20323 20323

VI. Gamybinis planas

6.1. Gamybinės patalpos

Kavinėje “Trisdešimtas kilometras” klientai priimami specialiai įrengtame hole, kur išdėstyti 17 stalų. Prie baro yra įėjimas į virtuvę, kur prie kokybiškų prietaisų ir įrengimų dirba virėjos.

Antrajame aukšte įrengti keturi su visais patogumai kambariai, kur klientai gali paisėti ir pernakvoti.

6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas

Kavinė orientuojasi į kuo geresnį klientų aptarnavimą, todėl pirmasis gamybos etapas prasideda nuo švarių, svarbiausia šviežių produktų įsigijimo, paruošimo ir perdirbimo į konkrečius patiekalus.

Padavėjai priima klientų užsakymus ir juos perduoda virėjoms, kurios paruošia užsakytą maistą ir gėrimus. Kokybiški įrengimai palengvina jų darbą ir klientui nereikia ilgai laukti, kol bus patiektas jų užsakytas maistas. Tuo tarpu klientai gali pailsėti ir atsipalaiduoti klausydamiesi muzikos ar žiūrėdami televizorių, pasivaikščioti šalia kavinės įrengtoje poilsio ir pramogų aikštelėje.

Turi būti skiriama laiko ir buhalterinei apskaitai, kurią tvarko pasamdyta buhalterė, taip pat sąskaitų apmokėjimui ir personalo administravimui.

6.3. Gamybiniai pajėgumai

Įmonė turi gerą, kokybišką virtuvės įrangą, reikalingą kokybiškam, greitam maisto paruošimui.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2815 žodžiai iš 5627 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.