Verslo planas
5 (100%) 1 vote

Verslo planas

Bendra verslo apžvalga

Šio verslo plano tikslas pateikti informaciją apie inovacinę UAB ,,Alytaus karkasai“ verslo idėją Alytaus verslo inkubatoriaus tarybai, su tikslu gauti patalpas biurui ir naudotis siūloma valstybės parama. Taip pat pagal šį verslo planą bus parengtas inovacinis projektas Lietuvos respublikos Ūkio ministerijai.

Firmos verslas yra užpatentuotas Lietuvos valstybiniame patentų biure 1998 metais pagal patentų registravimo numerius 784 ir 785. Įmonės akcinis kapitalas sudaro 78 000 Lt., kuris susideda iš kilnojamo, nekilnojamo turto ir piniginių lėšų, kuris padalintas į 780 paprastų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė yra 100 Lt.

Pirmaisiais metais planuojama atlikti darbų už 1044000 litų, antraisiais metais už 2401200 litų ir trečiaisiais metais už 4524000 litų. Planuojamas pelnas pirmaisiais metais 66 930 litų, antraisiais – 200580 litų ir trečiaisiais – 425944 litai. Iš viso per tris savo veiklos metus numatoma atlikti darbų už 7969200 litų ir gauti pelno 693454 litų. Pirmaisiais metais numatoma prašyti paskolos 200 000 litų, kurie bus grąžinti per trejus metus. Viso verslo pradžiai reikalinga 500 000 Lt.

Iš banko gauta paskola bus grąžinta per trejus metus pagal ketvirčius.

Mūsų firmos verslo stiprioji pusė yra ta, kad tai yra inovacinė idėja – plonarąstę apvalią miško medieną naudoti įvairių karkasinių pastatų, šlaitinių stogų karkasų ir įvairių pastatų sienų statybai. Si idėja prisidės turizmo ir verslo kaime vystymosi.

Naudojant plonarąstę apvalią medieną karkasų statyboje, jos sąnaudos sumažėja du kartus, o pati statyba atpinga iki 20%. Mūsų firmos verslo stiprioji pusė yra ta, kad tai yra inovacinė idėja -plonarąsčių apvalią miško medieną naudoti įvairių karkasinių pastatų ir šlaitiniams stogams karkasų statybai.

Didžiausias UAB ,,Alytaus karkasai“ numatomos veiklos rinkos segmentas būtų klientai, kuriuos domina daugiabučių gyvenamųjų namų stogų renovacija, plokščių pastatų stogų keitimas į šlaitinius, didelių gamybinių pastatų plokščių stogų pakeitimas šlaitiniais, sienų statyba, ,,augančio gyvenamo namo“ statybos sistema.

UAB ,,Alytaus karkasai“ paslaugomis jau susidomėjo didžiosios Alytaus miesto įmonės: ,,Alytaus medvilnė“, AB „ Snaigė“, AB ,,Alita“.

Siekiant kuo daugiau sumažinti riziką UAB ,,Alytaus karkasai“ statybos versle, bus pasitelkiamas draudimo įmonių rizikos draudimo paslaugos Lėšų rezervavimas nenumatytoms išlaidoms padengti – tai taip pat priemonė išvengti nenumatytų įvykių. Taip pat verslo sutarčių pagalba bus paskirstoma verslo rinka tiek tiekėjams, investuotojams, partneriams.

Firmos charakteristika

Firma įregistruota Alytaus miesto savivaldybėje 1998 m. vasario 25 d. Pagal registracijos numerį AB-13, su įmonės kodu – 4996884 ir pavadinimu Uždaroji akcinė bendrovė ,,Alytaus karkasai“. Firma kuriasi Alytaus miesto pramonės rajone adresu Naujoji g. 128, 4580 Alytus. Statybinės firmos UAB ,,Alytaus karkasai“ visas akcinis kapitalas sudaro 780 000 Lt.

Įmonė yra kuriama naujai ir visas kolektyvas naujai formuojamas konkurso būdu. Nauja įmonė kuriama, nes senos statybos įmonės paprastai turi piniginių įsiskolinimų, nėra efektyviai panaudojami įvairūs įmonėje esantys resursai. Senosios įmonės ne taip lengvai persiorientuoja į naujoves. Šiandien firma teritoriją nuomoja iš AB ,,Šilinga“, pastatus iš AB ,,Enermega“. Vietovė pasirinkta todėl, kad čia yra įsikūrusios kitos veikiančios medienos apdirbimo įmonės ir yra laisvų plotų firmos plėtimuisi. Be to, yra pagrindiniai išorės inžineriniai tinklai, geras privažiavimo kelias, patogi geografinė padėtis ir kiti teigiami faktoriai.

Verslo projekto idėja

Kiekvienais metais Lietuvos miškininkai, retindami miškus, iškerta didelius kiekius plonarasčių (iki 14 cm diametro) apvalios miško medienos (virš 1,3 mln.m3), kuri daugiausia panaudojama mažaverčių gaminių ar malkų gamybai.

Mums kilo mintis panaudoti šią medieną statybai, kaip anksčiau naudodavo mūsų protėviai. Vokietijoje, Lenkijoje ir šiandien sėkmingai naudoja statydami įvairius pastatus ir statinius.

Firmos verslo idėjos pagrindinis siekis ir tikslas – iš šių plonarąsčių apvalios medienos projektuoti ir statyti:

1. Karkasus šlaitiniams stogams ant daugiabučių gyvenamųjų namų, mokyklų, pramoninių ir kitos paskirties pastatų, kurių stogai daugiausia yra plokšti, su rulonine danga.

2. Įvairius karkasinius pastatus kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui su pilnu ar daliniu pastato užbaigimu.

3. Planuojama „Augančių namų“ statybos sistemą. Tai yra inovacija Lietuvos statybos sistemoje. Ji leistų ekonomiškiau panaudoti pinigines lėšas plečiant būsto plotą.

4. Įrengti įvairias architektūrines, vaikų žaidimo aikštelių konstrukcijas, pavėsines ir kitus įrengimus žmogaus poilsiui.

5. Parduoti statybai paruoštą plonarąsčių apvalią medieną įvairioms organizacijoms ir atskiriems žmonėms.

6. Kaip verslo perspektyvą laikome galimybę statyti sienas įvairiems pastatams ir prisidėti prie turizmo vystymo visoje Lietuvoje iš plonarąstės apvalios medienos .

Firmos verslas yra apsaugotas nuo konkurencijos identiškoje veikloje, nes šio tipo veikla yra patentuota ir priklauso, kuris yra užregistruotas
Respublikos valstybiniame patentų biure 1998 m. spalio 28 d. pagal registracijos numerius 784, 785. Minėtą patentą mes galime saugoti 25 metus.

Firmos gaminami karkasai yra paprastos konstrukcijos. Nes turi mažai įvairių detalių ir lengvai pritaikomi įvairių pastatų ir šlaitinių stogų statybai. Visa tai matoma iš pateiktų brėžinių schemų. Firmos produkcija padės kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui daug greičiau, pigiau ir žymiai ekonomiškiau, ir organizuočiau pasistatyti įvairių pastatų savo verslo išvystymo kaimo vietovėse. Miesto daugiabučių gyvenamų namų bendrovės, mokyklos, pramonės ir kitos įmonės, atskiri žmonės sutaupys daug piniginių lėšų pasinaudoję mūsų firmos teikiamomis paslaugomis. Ateities planuojame ir šių plonarąstės apvalią medieną naudoti pastatų sienų statybai gyvulininkystės, turizmo ir kitos paskirties pastatams, kaip tai yra daroma Lenkijoje, Vokietijoje.

Kaip matome iš mūsų verslo idėjos, firma, panaudodama plonarąstę apvalią medieną, statys įvairius karkasinius pastatus kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui, miestuose ant plokščių pastato stogus su rulonine danga statys šlaitinius stogus. Įgyvendinant šias verslo idėjos mintis, statybos kaina

atpigins daugiau kaip 20 % ir bus sukurta daugiau darbo vietų ir ekonomiškiau naudojama plonarąstė

apvali mediena statyboje.

Plonarąstės medienos pranašumai lyginant su pjauta mediena:

1. Medienos gausumas Lietuvos miškuose ir pastovus retinimas, auginant mišką

2. Galimybė ekonomiškiau išnaudoti kertamą plonarąstę medieną.

3. Minimalios atliekų ir darbo sąnaudos, paruošiant plonarąstę apvalią medieną, nes pašalinimas tik žievės sluoksnis.

4. Šioje lentelėje lyginame pjautos ir apvalios plonarąstės medienos karkasų kainas:

Karkaso pavadinimas

Iš plonarąstės apvalios medienos, Lt

Iš pjautos medienos, Lt

Skirtumas

Litais

%

Šlaitinio stogo karkaso 12×39 mpastato įrengimas pagal sudarytą

19079

25204

6125

32

lokalines sąmatas Nr. 1 ir Nr. 1

Karkasinio pastato 12×13 mkarkaso su betoniniais pamatais

27196

36724

9528

35

įrengimas pagal sudarytą lokalinę

Sąmatą Nr. 2 ir Nr .2a5. Apvalaus skerspjūvio medienos atsparumo savybės mechaniniam poveikiui gniuždant, lenkiant, tempiant yra aukštesnės už pjautos medienos, nes jos struktūra yra susiformavusi medžiui augant. O pjautos medienos, pažeidžiami metinių sluoksnių vientisumai.

6. Apvali plonarąstė mediena yra patvaresnė ir ilgaamžiškesnė, nes jai džiūstant, atsiveria mažesni plyšiai ir oro srautai geriau apteka, dėl to drėgmė iš medienos sluoksnių pasišalina tolygiai. Dėl to didesnio drėgnumo apvalią medieną leidžiama naudoti statyboje. Dėl skerspjūvio apvalumo ji yra atsparesnė puvimui, deformacijai ir kitiems pažeidimams.

7. Konstrukcijos, pagamintos iš apvalios medienos daug silpniau dega, nes ugnis neturi užsikabinimo kampų nuo kurių prasideda medienos degimas.

Personalas

Firmos pagrindinis vadovas yra direktorius, kuris priima galutinius sprendimus visais klausimais. Jam talkina visas darbuotojų kolektyvas: jo pavaduotojai, aikštelių vadovai, vyriausiasis finansininkas ir ekonomistas. Visi nutarimai skelbiami viešai visam kolektyvui. Planuojamų priimti darbuotojų skaičius UAB ,,Alytaus karkasai“ ir jų darbo užmokestis pagal metus yra parodyta finansinėse lentelėse.

Tiesioginis gamybinis valdymas numatomas vykdyti aikštelių principu: kiekviena aikštelė turės savo vadovą, kuris privalo rūpintis dirbančiaisiais, visais žmogaus gyvenimo klausimais.

Darbuotojų atrankoje bus skiriamas ypatingas dėmesys kvalifikacijai, išsilavinimui, amžiui, gebėjimui bendrauti, rekomendacijoms iš ankstesnių darboviečių.

Administracija:

1. Firmos direktorius Petras Naruševičius, a/k 33505240328, 1960 m. baigė Vilniaus statybos technikumo Pramoninės civilinės statybos fakultetą. 1977 m. baigė Vilniaus inžinierių statybos institutą. Kelis kartus tobulinosi įvairiuose vadovų kursuose. 1999 m. rugpjūčio mėn. baigė verslo kursus Alytaus aukštesniojoje verslo mokykloje. Aštuoniolika metų tiesiogiai dirbo statyboje meistrai, darbų vykdytoju, aikštelės viršininko pareigose. Dirbo vadovo pareigose kuriant Lazdijų ir Alytaus mechanizuotas kolonas kaimo statyboms. Teko dirbti Alytaus žemės ūkio valdybos ir AB ,,Alita“ vyriausiuoju inžinieriumi statybininku. Dirbo Alytaus namų statybos kombinato kokybės inspekcijos viršininko pareigose. Turėdamas darbo patirtį statyboje, planuoja visas šias žinias panaudoti šios firmos kūrimui ir verslo idėjos įgyvendinimui Lietuvos statybose, panaudojant plonarąsčių apvalią medieną.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1372 žodžiai iš 4180 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.