Verslo planas
5 (100%) 1 vote

Verslo planas

KAUNO KOLEGIJA

EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS

Apskaitos ir finansų katedra

KAIMO TURIZMO VERSLO PLANAS


Darbą parengė:

Tikrino:

Kaunas, 2008

TURINYS

Įvadas 3

Ūkio subjekto ir veiklos plėtra 4

Rinka ir rinkodara 6

Paslaugų ir pramogų kūrimas 9

Valdymas ir darbuotojai 10

Investicijos ir finansavimas 12

Finansinės prognozės 12

Rizikos analizė 14

Projekto įvertinimas 17

Priedai 18

ĮVADAS

Kaimo turizmo sodyba, tai seniai svajota, gerai apgalvota investuotojų idėja. Panaudodama savo žinias, patyrimą, gabumus ir išsilavinimą nutariau įgyvendinti daugumos žmonių trokštamą tikro poilsio idėją . Kaimo sodybos įkūrimo idėja buvo įkurti sodybą Aukštaitijos regione, Anykščių rajone, prie ežero kranto, nešančią pelną, perspektyvoje lygiavertiškai konkuruojančią su kitomis Lietuvos kaimo turizmo sodybomis, orientuotą į malonų ir patogų klientų laisvalaikio leidimą.

Du pagrindiniai sodybos įkūrimo tikslai:

1) Materialinį – nešti pelną, kuris sudarytų pagrindą tolimesnei kaimo sodybos plėtrai ir konkurencijos mažėjimui.

2) Ideologinį – skatinti Lietuvos ( plėtros perspektyvoje – ir užsienio ) gyventojų domėjimąsi turizmu ir jį propaguoti. Suburti žmones, turinčius bendrų pomėgių ar tiesiog patenkinti klientų norą maloniai praleisti laisvalaikį ( ir kartu užsitikrinti pastovius kaimo sodybos lankytojus ).

Kaimo turizmo sodyboje bus teikiamos nakvynės, maitinimo paslaugos. Numatoma įrengti 20 vietų, su higienos centrais. Numatomos veiklos kryptys yra poilsio, maitinimo, pramoginės ir pažintinės. Planuojama siūlyti šias pramogas: važinėjimąsi paprastais ir vandens dviračiais, plaukiojimą valtimi, žvejybą, suteikti galimybę žaisti tinklinį. Prireikus, klientams laužaviečių vietose būtų sukuriami laužai. Numatoma taikyti savo veiklą aukštas ir vidutines pajamas turintiems klientams. Prognozuojama vasaros sezonu turėti pilną užimtumą, žiemos metu apie 45% užimtumą.

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos duomenimis, dauguma sodybų savaitgaliais jau vasaros pradžioje būna užsakytos net iki spalio vidurio. Bendras sodybų užimtumas taip pat nuolat didėja, tad steigti tokią sodybą susiklosčiusios ypatingai palankios sąlygos. Ekonominę naudą gauna ne tik kaimo turizmo verslu besiverčiantieji, bet ir kiti kaimo bendruomenės nariai: atsiranda galimybė naujoms darbo vietoms, kaime kuriasi įvairias paslaugas turistams teikiančios įmonės, pagyvėja prekyba žemės ūkio produkcija bei kitais produktais.

Turizmo rinka Lietuvoje nėra visškai užpildyta. Kadangi planuojama jos įkūrimo vieta yra netoli Anykščių miesto, kuris yra mėgstamas turistų ir lankomas daugybės žmonių, manau, jog reklamuoti kaimo sodybą svarbu ypač šiame mieste.

Didžiausias konkurencinis pranašumas, yra tas, kad šiame regione yra dar neužpildyta kaimo turizmo rinka. Taip pat stiprus konkurencinis bruožas, kad šioje sodyboje teiksime, platų paslaugų spektrą. Sieksime aukščiausios paslaugų kokybės, stenkdamiesi gauti kuo daugiau kaimo turizmo asociacijos teikiamų “gandrų”.

Projekto valdymo komandą sudarys III kurso finansų specialybės atstovė, gerai susipažinusi su kaimo aplinka ir tradicijomis. Planuojama įdarbinti penkis darbuotojus: direktorių, pagalbinį darbuotoją, buhalterę, valytoją ir virėją.

Planuojame paimti 100000 Lt paskolą iš banko, ir per penkerių metų laikotarpį numatoma grąžinti. Palūkanų mokėjimo norma 4 proc. ir tai sudaro 16579,20 Lt palūkanų per penkerių metų laikotarpį.

Reikalingos investicjos, skiriamos pastatų, ir įrangos, reikalingos kaimo turizmo verslui vystyti, įsigyjimui. Ženės sklypo pirkti nereikės, nes sodyba bus įkurta privačioje valdoje. Projektui įgyvendinti reikalingos 200 tūkst. litų investicijos, iš kurių, 100 tūkst. Lt. bus savininkų kapitalas ir 100 tūkst. Lt. reikalinga paskola iš banko.

1 lentelė

Turto įsigijimas

Turtas Turto kiekis

Įsigijimo kaina, Lt

Iš visoPastatai ir statiniai

Namas 1 100000 100000

Valčių garažas 1 5000 5000

Pavėsinės 1 5000 5000

Kilnojamasis turtas

Baldai 8 10000 80000

Valtys 10 300 3000

Kompiuteris 2 2000 4000

Televizoriai 10 400 4000

iš viso x x 200000

2 lentelė

Ekonominiai – finansiniai rodikliai

Rodikliai Metai

2009 2010 2011 2012 2013

Grynasis pelningumas, proc. 57,35 54,88 56,36 57,63 57,84

Vidutinio turto pelningumas, proc. 130,46 49,55 36,24 29,50 24,41

Skolos rodiklis 0,22 0,10 0,05 0,02 0,00

Skubaus likvidumo rodiklis 11,42 19,49 29,09 39,75 269,56

Bendrojo likvidumo rodiklis 11,43 19,49 29,10 39,76 269,62

Kadangi grynasis veiklos pelningumas numatomas 57,84 %. Iki 2011 metų planuojama pasiekti 577920 Lt. apyvartą. Grynasis pelnas jau pirmaisiais veiklos metais turėtų siekti 315634,18 Lt. O iki 2013 metų turėtų pakilti iki 398070,99 Lt.Vidutinis turto pelningumas turėtų siekti 24,4 %.

ŪKIO SUBJEKTAS IR VEIKLOS PLĖTRA

Numatoma kaimo turizmo sodyba įkurti Anykščių rajone, šalia Burbiškio kaimo prie Rubikių ežero kranto. Ateityje numatoma plėsti veiklą įkuriant daugiau sodybų patraukliose Lietuvos kaimo vietovėse. Sodybą planuojama įkurti 2009 metų pradžioje. Nusprendžiau įgyvendintų savo tikslus
ir norus, teikti kokybiškas kaimo turizmo paslaugas ir gauti pelną iš plėtojamo verslo.

1 lentelė

Bendra įmonės informacija

Įmonės pavadinimas Kaimo turizmo sodyba

Įkūrimo data 2009 metų gegužės 24 d.

Veiklos pobūdis

Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla ( kaimo turizmo verslai ).

Teisinė padėtis: Ūkinė bendrija

Ūkio adresas Anykščių rajonas, Rubikių landšaftinis draustinis

Telefonas

El. pašto adresas kaimoturizmas@kaimoturizmas.lt

Asmenys, atsakingi už projektą Projektui įgyvendinti reikalingos 200 tūkst. litų investicijos, iš kurių, 100 tūkst. Lt. bus savininkų kapitalas ir 100 tūkst. Lt. reikalinga paskola iš banko.

Verslo tikslas – įkurti patrauklią kaimo turizmo sodybą ir joje plėtoti kokybiškų apgyvendinimo, pramogų ir poilsio paslaugų teikimą sodybos svečiams.

Įmonės misija:

• verslo pradžioje sukurti penkias darbo vietas bei jas išlaikyti ir po projekto įgyvendinimo

• sodybos svečiams pasiūlyti įvairiapusį patrauklų teikiamų paslaugų asortimentą;

• išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Kaimo turizmo sodyba teiks apgyvendinimo su maitinimo paslaugas. Būsimieji klientai: jaunos šeimos su mažamečiais vaikais; pagyvenę užsienio turistai, norintys išbandyti gyvenimą lietuviškame kaime, pailsėti nuo miestų triukšmo; jauni žmonės, nuomojantys butus metų šventėms atšvęsti (Naujieji metai, gimtadieniai, Joninės, vestuvės ir kt.). Tai pagrindinis paslaugos vartotojų segmentas, žinoma, gali būti ir kitokių vartotojų, kaip firmos, užsakančios kaimo sodybos sales konferencijoms ar darbuotojų poilsiui.

Kaimo turizmo paslaugas teikianti sodyba įsikūrusi Aukštaitijos regione, netoli kurortinio Anykščių miesto, kuris mėgstamas ir lankomas turistų iš viso pasaulio. Numatomos veiklos kryptys šioje sodyboje yra poilsio, maitinimo, pramoginės. Planuojama siūlyti šias pramogas: važinėjimąsi paprastais ir vandens dviračiais, plaukiojimą valtimi, žvejybą, suteikti galimybę žaisti tinklinį, stalo tenisą. Prireikus, klientams laužaviečių vietose būtų sukuriami laužai. Taip pat klientai turėtų galimybę grybauti bei uogauti aplinkiniuose miškuose.

Taip pat sodyba papildomai siūlytų palapinių, miegmaišių, čiužinių, rankšluosčių, pagalvių nuomą, norintiems paiškylauti gamtoje. Numatoma taikyti savo veiklą aukštas ir vidutines pajamas turintiems klientams.

Arti aplink sodybą, nėra įsikūrusių gyventojų, todėl čia galima pailsėti nuo triukšmo, jaustis visiškai saugiam, nestebimam svetimų žvilgsnių. Viskas, ką girdėsite, tai paukštelių čiulbėjimas ir vėjo ošimas.

Vakarais su šeima ar draugais, čia galima puikiai praleisti laiką prie laužo šnekučiuojantis.

RINKA IR RINKODARA

Joks verslas, ar firma negalės ilgai gyvuoti, jei bus ignoruojami vidiniai ir išoriniai veiksniai (t.y. aplinka). Todėl labai svarbu kruopščiai ir atidžiai išanalizuoti ir išsiaiškinti, kas vyksta aplink mus, kokie pagrindiniai konkurentai, kokia yra ekonominė būklė, kokia teisinė situacija ir, kokių ji turi trūkumų, ką galime spėti apie tolesnę ateitį ir pan. Kalbant apie verslo situacijos analizę, reikia išnagrinėti marketingo aplinkas.

 Vartotojai

Mūsų vartotojai bus : jaunos šeimos su mažamečiais vaikais; pagyvenę užsienio turistai, norintys išbandyti gyvenimą lietuviškame kaime, pailsėti nuo miestų triukšmo; jauni žmonės, nuomojantys butus metų šventėms atšvęsti (Naujieji metai, gimtadieniai, Joninės, vestuvės ir kt.). Tai pagrindinis paslaugos vartotojų segmentas, žinoma, gali būti ir kitokių vartotojų, kaip firmos, užsakančios kaimo sodybos sales konferencijoms ar darbuotojų poilsiui. Pagrindiniai klientų segmentai: vartotojai bus nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Dažniausiai mūsų paslaugomis naudosis vidutines bei aukštesnes pajamas turintys poilsiautojai.

Poilsiautojų skaičius kaimo turizmo sodybose praeitais metais išaugo ir dėl vis didesnio sodybose apsistojančių užsieniečių skaičiaus. 2007 m. tyrimo duomenimis, kaimo turizmo sodybose poilsiaujančiųjų skaičius išaugo nuo 100,0 tūkst. iki 155,0 tūkst. poilsiautojų, iš jų 17,9 tūkst. užsieniečių. Užsieniečiai sudarė 12 procentų visų poilsiautojų.

1 pav. Poilsiautojų pasiskirstymas kaimo sodybose per 2007 metus

Galima prognozuoti, kad vystantis individualiam turizmui, kaimo turizmo paklausa augs. Tuo labiau, kad Lietuvos geografinė padėtis, gamtinės sąlygos, išvystytas kelių tinklas sudaro geras prielaidas šiai turizmo formai vystytis.

 Konkurentai

Pagal Anykščių turizmo informacijos centro duomenis suskaičiavome 40 šiuo metu legaliai veikiančių kaimo turizmo sodybų Anykščių rajone.

Kaimo turizmo sodybose teikiamos apgyvendinimo, taip pat papildomos paslaugos: maitinimas, dviračių, vandens dviračių, valčių, burlenčių bei plaustų, katerių nuoma, organizuojamos kelionės baidarėmis, skraidymas sklandytuvais, važinėjimas bei jodinėjimas žirgais, meninė kalvystė, krepšinio ar tinklinio aikštelės, lauko teniso kortai, vaikų žaidimo aikštelės, palapinių bei miegmaišių nuoma, sauna bei pirtis, biliardas bei kiti stalo žaidimai,
žaidimų ir žiemos sporto inventoriaus nuoma, konferencijų bei pobūvių salių nuoma.

Anykščių rajone esančių kaimo turizmo sodybų teikiamų paslaugų kaina vietai svyruoja nuo 20 Lt iki 60 Lt už parą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1467 žodžiai iš 4856 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.