Verslo planavimas
5 (100%) 1 vote

Verslo planavimas

Įvadas

Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti rinkos taisykles ir prognozuoti savo veiklą. Dar besikurdama įmonė turi nustatyti savo egzistavimo tikslą ir planuoti veiksmus taip, kad jie neprieštarautų rinkos taisyklėms, būtų naudingi įmonei.

Verslas paprastai prasideda nuo idėjos užsiimti tam tikra veikla (gamyba, prekyba, paslaugomis, tarpininkavimu). Kokia bebūtų orginali ar patraukli verslo idėja, pirmiausia reikia įsitikinti, kad ji reali, perspektyvi, pelninga.

Tai galima padaryti tik parengus verslo planą. Jo rengimo metu paprastai išryškėja atsakymai į šiuos klausimus:

Ar verslo idėja apskritai turi prasmę? Ar ji bus gyvybinga? Kas bus prekės, paslaugos vartotojai? Ar tai patenkins pirkėjų poreikis? Su kuo teks konkuruoti?

Verslo planavimas taip pat padės suprasti, kokia rizika bei sunkumai laukia, ir numatyti priemones jiems įveikti ar sušvelninti. Ta prasme verslo plano rengimas atskleidžia silpnasias ir stipriąsias puses, saugo veslininką nuo galimų klaidų ir finansinio bankroto.

Kas yra verslo planas? “Daugelis mano, kad tai dokumentas, reikalingas paskolai gauti ir kartą parašytas bei išnagrinėtas įmetamas į stalčių ir visą laiką ten praguli. taip, jei jo paskirtis — parduoti verslą. Kaip ir kiekviena prekė, verslas yra perkamas ir parduodamas, todėl turi būti „įpakuotas“. Panas yra lyg verslo pakuotė, spalvinga, patraukli, išryškinanti prekės pranašumus .

Dažnai rašomas ir kitoks verslo planas: darbo įrankis, kurio naudojamasi ir kuris tobulinamas ir remontuojamas visą jo darbo laiką. “Toks planas guli ne stalčiuje, o ant įmonės vadovo darbo stalo ir vartomas beveik kasdien. Jis nebūtų naudingas, jei pats vadovas nežinotų kiekvieni skaičiaus, kiekvienos smulkmenos, nes jame nėra pastovaus . Už visus jo patobulinimus atsako pats verslo plano sudarytojas.

Lietuvoje jau išleista nemaža knygučių apie verslo planus, tačiau daugelis iš jų primena to darbo įrankio naudojimo instrukciją: paaiškina, kaip prietaisas veikia tačiau niekur neparašyta, kaip tokį prietaisą pasigaminti pačiam. Tikiuosi kad manoji instrukcija padės Jums susigaudyti verslo plano sudedamųjų dalių brėžinių ir schemos pluošte.

1. Literatūros apžvalga

Verslo vadybos kursiniam darbui „Verslo planavimas” pasirinkau Kazio Lukaševičiaus ir Bronislovo Martinkaus knygą „Verslo vadyba”, Andriaus Jovaišos — „Kaip parengti verslo planą”, „Taikomoji ekonomika” vadovėlį ir Birutės Leonienės — „Verslo pradmenys”. Andriaus Jovaišos knygoje „Kaip parengti verslo planą” radau daug reikalingos medžiagos savo kursiniam darbui. Šioje knygoje dideli dėmesį skiria verslo plano sudarymui

Kazio Lukaševičiaus ir Bronislovo Martinkaus knygoje „Verslo vadyba” radau šiek tiek reikalingos medžiagos. Be to čia yra ir kitų temų kaip „Logistika, Mokesčiai, Draudimo vadyba Atlyginimas už darbą”.

Birutės Leonienės knygoje „Verslo pradmenys” radau mažai, bet konkrečios medžiagos. Bet šioje knygoje buvo ir daugiau temų:

a. Rinka ir smulkusis verslas

b. Prekių gamyba ir pardavimas

c. Gamybos produkto paskirstymas

d. Verslo etika

2. Verslo idėja

Naujo verslo, naujos įmonės ištakos slypi verslo idėjoje. Prieš steigiant įmonę ar pradedant verslą, logiška pirmiausia turėti gerą verslo idėją. “Gera verslo idėja— tai idėja atitinkanti vartotojų poreikius, norus. Dar geriau, jei ši idėja yra orginali. Verslininkas turi rasti naujovę ten, kur dauguma to nemato. Jei jūs norite imtis verslus į aplinką turite žvelgti kitokiomis akimis nei tada, kai viskas buvo gerai taip, kaip yra .. Dabar Jūs matote aktyvus stebėtojas ir aktualus ieškotojas.

Kaip atsiranda verslo idėja? Iš kur paimti verslo idėja?

2.1. Naujų idėjų šaltiniai

Daugelio verslininkų ir firmų patirtis rodo, kad yra daugybė naujų idėjų šaltinių. Labiausiai vertingiausius aptarsime.

Vartotojai. Ieškant naujų idėjų, vis daugiau dėmesio verslininkai skiria vartotojui, nes naujos prekės ir naujos paslugos kūrimo galutinis tikslas yra vartotojų poreikių (paklausos) tenkinimas. Tuo tikslu vieni verslininkai stengiasi fiksuoti visas įdomias minti, kurias išsako bendradarbiai, kolegos, giminės neformalioje aplinkoje, kiti organizuoja specialią vartotojų apklusą, analizuoja padidintos paklausos prekes, įvertina verslo aplinkos pokyčius.

Konkurentų prekės. Konkurentų produkcija taip pat gali būti naujų idėjų šaltinis— analizuojant, stebint šią produkcija paaiškėja, kad vieną ir kitą prekę, jos savybę galima pagerinti arba patobulinti— ir ta idėja gali padėti įkurti nauja verslą.

Prekybos darbuotojų informacija. Prekybos darbuotojai tiesiogai būdami rinkoje, žinodami vartotojų poreikius, gali apsiūlyti naujų idėjų. Kai prekybos darbuotojai susitinka su pirkėjais, jie gali fiksuoti jų pageidavimus, pretenzijas. Vartotojų pateiktos pretenzijos, jų analizė gali padėti modifikuoti prekę ar net pagaminti naują.

Moksliniai tyrimai ir konstravimo darbai. “Vaisingų naujų idėjų šaltiniu gali būti paties verslininko bandymo ir konstravimo darbai, mokslininkų konstuktorių idėjos, pavyzdžiui:

1.Prekių kokybės ir funkcijų pakeitimas;

2.Prekių dizaino pakeitimas;

3.Prekių parametrų pakeitimas ;

4.Kelių
prekių kombinavimas į vieną;

5.Prekių sezoniškumo įveikimas ir kt.

“Valstybinės institucijos, vyriausybės nutarimai, įstatymai. Ieškoti naujų idėjų gali padėti ir kaikurios valstybinės institucijos, pavyzdžiui, patentų biurai. Patentų biure registruojami nauji išradimai ir naujo produkto idėjos . Nors išpatentuoti išradimai yra apsaugoti įstatymų, tačiau trumpas jų komentaras gali būti stimulu naujoms, dar idomesnėms idėjoms kilti.

Naujo produkto ar paslaugos idėja gali sukelti ir naujai priiimti vyriausybės įstatymai, nutarimai, atskirų žinybų potvarkiai ir taisyklės

Naujų prekių idėjų šaltiniu gali taip pat būti: verslo partneriai, publikacijos, prekių parodos ir mugės, specialistai konkurentai ir pan.

2.2. Idėjų tikrinimas ir atranka

Norint paversti bet kokią iškilusią idėją gatavų produktu ar preke, ją reikia tobulinti ir

nagrinėti. Idėjos priartinimo prie gatavos produkcijos procesas, dar vadinamas “naujos produkcijos projektavimu ir planavimu„, susideda iš penkių pagrindinių etapų: 1) idėjos tobulinimo; 2) konceptualaus nagrinėjimo; 3) bandymo ir konstravimo, apimtis ir bandomojo pavyzdžio kūrimą; 4) bandomosios partijos išėjimo į rinką; 5) komercializacijos.

Pirmajame etape įvertinami naujų produktų kūrimų siūlimai. Idėjos atrankos kriterijai šiame etape yra:

1.Suderinimas su įmonės tikslais;

2.Suderinimas su įmonės ištekliais;

3.Platinimo kanalų prieinamumas.

Idėjos, praėjusios pirminę atranką, patenka į konceptualaus nagrinėjimo etapą, kuriame jos tikslinamos įvertinant potencialių vartotojų poreikius. Šioje stadijoje sudaromas darbinis (pirmasis) verslo plano variantas.

1 pav. Naujos prekės kūrimo procesas

3. Verslo planavimo procesas

“Planavimas, kaip tikslų numatymas, apsisprendimas ir veiksmų įgyvendinimas, yra vienas iš svarbiausių žmogaus gyvenimo procesų. Deja, jis dažniausiai laikomas reikalingu, bet negyviškai svarbiu ir natūraliu . “Kiekvieną kartą, kai tik užsibrėžiate tikslą sudaryti verslo planą, reikėtų nuspręsti, kokius darbus atlikti ir kas tūrėtų būti aprašyta. Bet kuriuo atveju darbą pradėkite tik tada, kai būsite įsitikinęs, jog Jūsų prekei ar paslaugai rinka yra palanki ir rasite gana daug pirkėjų .

„Įgyvendinti auksine idėją yra ilgas procesas. neturėtumėte manyti, jog kis baigsis vos parašysite verslo planą”. Kai tik vienas iš daugelio žingsnių, kuriuos Jums teks žengti verslo džiunglėse.

Planavimo procesą galima pavaizduoti :

1 schema. „Planavimo procesas”

4. Verslo tikslų apibrėžimas

Paprastai šis žingsnis yra pats atsakingiausias ir vienas sudėtingiausių. Turėtumėte aiškiai žinoti, kokias prekes gaminsite, kokių — ne. Be to, verta gerai suvokti, kokią įrangą Jūsų verslui darys aplinka ir kokią įtaką Jūsų verslas darys aplinkai.

Nustatyti veiklos kryptį ir tikslus laibai svarbu, nes:

1. reikia nukreipti savo ir darbuotojų pastangas tinkamas linkme,

2.reikia ypač rūpintis spęstinomis problemomis.„Susitelkimas būtinas smulkiajam verslui, nes tik taip galima rungtis su galingesniais varžovais. Niekas kitas taip nežlugdo užsimezgusio smulkiojo verslo kaip bandymas daryti daug darbų iškarto „viską, ką tik užsakys pirkėjas . Turbūt sutinkate, kad labiau specializavęs specialistas savo darbą atliks ir greičiau, ir kokybiškiau. Ta pati taisyklė galioja ir įmonėms. Antra vertus orientuotis reikia ir gana plačia rinką, kad firma tūrėtų galimybių plėstis ateityje.

“Jūsų veikla privalo turėti kažką ypatingą, kas išskirtų ją iš kitų. Tas išskirtinumas gali būti ir tai, jog esate vienintelis verslininkas, kuriame nors regione teikiantis paslaugas, galbūt įprastas kitose vietose.

Apskritai veiklos kryptis turi parodyti:1. kokio verslo ėmėtės ir kokiam tikslui,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1346 žodžiai iš 4450 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.