Advokatūros vaidmuo ginant žmogaus teises
5 (100%) 1 vote

Advokatūros vaidmuo ginant žmogaus teises

11

Įvadas

Advokatūros vieta Lietuvos teisinėje sistemoje niekam neturėtų kelti abejonių – advokato veikla yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Jos 31 straipsnis visiems piliečiams numato teisę turėti advokatą – taigi garantuojama kiekvieno žmogaus teisė į gynybą. Taigi advokatūra yra institucija , užtikrinanti žmogaus teisės į gynybą realizavimą ir teisinės gynybos teikimą. Advokato svarbiausias tikslas, ginant teisėtus kliento interesus panaudoti visas teisėtas gynybos priemones ir būdus bylos aplinkybėms objektyviai ištirti ir tiesai nustatyti. Ne visi žmonės supranta, kad advokatas gina ne nusikaltimą, o nusikaltusį asmenį.

Rašto darbe siekiama atskleisti, kokias žmogaus teises užtikrina advokatūra bei advokatūros veiklos ypatumus įvairiose teisės šakose konstitucinėje, baudžiamojoje, administracinėje bei civilinėje.

Rašto darbe remtasi Lietuvos teisės aktais, Lietuvos advokatūros tinklalapyje paskelbta informacija bei specialiame jos leidžiamame leidinyje “Lietuvos advokatūra” skelbiamomis publikacijomis. Apie Lietuvos advokatūros vaidmenį ginant žmogaus teises yra paskelbę publikacijas advokatai dr. Algimantas Dziegoraitis, Jonas Kairevičius, M. Kukaitis ir kt.

Advokatūros vaidmuo užtikrinant žmogaus teises ir laisves

Nagrinėjant žmogaus teisių apsaugą bei advokatūros veiklą šioje srityje, pirmiausia reikėtų paminėti žmogaus teisių institutą, kuris Lietuvos konstitucinėje teisėje užima svarbią vietą. Jis glaudžiai susijęs su kitais konstitucinės teisės institutais, reglamentuojančiais valstybės valdžios institucijų formavimą, funkcionavimą. Žmogaus teisių institutą įtakoja ne tik nacionalinės teisės sistemos raida, valstybės konstituciniai politiniai procesai, bet ir tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas.

Žmogaus teisės – sudėtinga teisinė kategorija. Kiekviena teisė turi tam tikrą norminį turinį ir suponuoja teisinį santykį tarp dviejų ar daugiau asmenų, tarp asmens ir viešosios valdžios institucijų, kuriuo siekiama apsaugoti esmines žmogiškąsias vertybes ir poreikius nuo nepagrįsto kitų asmenų kišimosi. Todėl yra numatomos garantijos (būdų ir metodų visuma), užtikrinančios tinkamą jų realizavimą ,kurioje aktyvų vaidmenį vaidina advokatai, kurie atstovaudami klientą, įgyvendina Konstitucijoje įteisintas teisės normas.

Teisines žmogaus teisių garantijas galima skirti į materialias, procesines ir institucines. Materialinėms garantijoms yra priskirtina Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose įtvirtintos žmogaus teisės ir jų apsauga.

Procesinėms garantijoms visų pirma reikėtų priskirti Konstitucijoje įtvirtintą asmens, kurio teisės ir pareigos yra pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Prie procesinių garantijų priskirtina ir Peticijų įstatyme numatyta teisė kreiptis peticija į tokias valstybės institucijas, kaip Seimas, Vyriausybė, kad būtų sprendžiami svarbūs, su žmogaus teisėmis susiję klausimai.

Institucinės garantijos – tai institucijų, kurioms yra priskirta žmogaus teisių gynyba, veikla. Tarp teisinių institucinių garantijų svarbiausia vieta tenka teismams, tačiau advokatūra kaip institucinė žmogaus teisių garantija suformuoja teisinės tiesos ieškojimą, o tašką padeda teismas.

Nepriklausomoje audringai besikeičiančioje valstybėje gyvenantiems jos piliečiams labiau nei bet kada anksčiau reikalinga teisinė pagalba žmogaus teisėms ir įstatymų saugomų jo interesų gynybai užtikrinti. Vienas po kito rengiami ir priimami nauji įstatymai, pakeisti civilinis, civilinio proceso, baudžiamojo proceso ir kiti kodeksai, dar labiau sumažino galimybę žmogui be profesionalaus teisininko pagalbos apginti savo teises ir interesus.

Advokatūra yra demokratijos vertybė. Nei demokratinės valstybės, nei jos teisinės sistemos negalima įsivaizduoti be advokatūros. Advokato veikla yra ne tik žmogaus teisių garantas, bet teigiamai veikia visuomenės kultūrą, atlieka švietėjišką misiją. Konsultuodamas klientus advokatas privalo tinkamai išaiškinti žmonėms valstybės leidžiamus įstatymus, supažindinti su svarbiausiais.Taigi advokato konsultacija gali padėti žmogui išvengti pavojaus dėl įstatymo nežinojimo, pakliūti į teisines kolizijas.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 598 žodžiai iš 1786 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.