Autoserviso verslo planas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Autoserviso verslo planas dokumentas

Turinys

Santrauka……………………………………………………………………………………………………………………………… …3

1. Įmonės struktūra 4

2. Trumpas investicijų apibūdinimas 6

3. UAB “AmericanAuto” darbuotojų analizė 8

4. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė 10

5. Marketingas 16

6. Marketingo strategija 20

7. Pardavimų ir gamybos prognozė 23

8. Finansinis planas 26

9. Jautrumo/rizikos analizė 29

10. Verslo tikslai 31

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………………… .32

PRIEDAI……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

Santrauka

”AmericanAuto” yra uždaroji akcinė bendrovė įsikūrusi Šiaukių mieste, užsiimanti naudotų amerikietiškų automobilių importu, prekyba jų dalimis, ir teikianti autoremonto paslaugas. Idėja kurti įmonę kilo keturiems dabartiniams jos savininkams. Užsiimti šia veikla paskatino didėjantis amerikietiškų automobilių kiekis Lietuvoje ir jų detalių poreikis šalies rinkoje. Įmonės veiklai pradėti buvo paimta AB“VilniausBankas“ paskola. Įmonė įsigijo ES standartus atitinkančius įrengimus, pasamdė kvalifikuotus darbuotojus, atliko kitus veiksmus reikalingus įmonės veiklai pradėti. Įmonės administraciją sudaro: įmonės direktorius, buhalteris ir du vadybininkai. Vienas vadybininkų veiklą vykdo JAV o kitas – Lietuvoje, taip užtikrinamas greitas klientų aptarnavimas. Šiaulių apskrityje įmonė tiesioginių konkurentų neturi. UAB “AmericanAuto“ savo prekes platina tiesiogiai ir neturi kitų platinimo kanalų. Siekiant pritraukti naujų klientų yra taikoma plati nuolaidų ir akcijų sistema. Kadangi „AmericanAuto“ yra neseniai įsikūrusi, todėl daug dėmesio skiriama šios įmonės reklamai.

UAB“AmericanAuto“ tikslai:

1) Gauti pelną;

2) Užimti 20 % Lietuvos autolaužynų rinkos;

3) Sukurti daugiau darbo vietų;

4) Tenkinti vartotojų lūkesčius;

5) Ieškoti partnerių užsienio rinkose.

Pirmais gyvavimo mėnesiais įmonė savo veiklą vykdė labai sėkmingai, ko pasekoje gautas didelis pelnas ir atlaikyta konkurencija.

1. Įmonės struktūra

Įmonės pristatymas. Bendrovės pavadinimas yra UAB „AmericanAuto“. Bendrovės buveinė: Pramonės g. 12a, Šiauliai, Lietuvos Respublika. UAB „AmericanAuto“ Įmonės kodas: 1122086, PVM mokėtojo kodas: LT337814900, Įmonės registravimo Nr.: IP 45-010, Atsiskaitomoji sąskaita: LT60002361071, AB Vilniaus bankas, tel. (8~41) 58 15 23, fax. (8~41) 58 15 28, mob. +370 698 8 42 37. UAB įkurta 2005-09-01, kurios pagrindinė komercinė ūkinė veikla yra autodetalių didmeninė ir mažmeninė prekyba, bei automobilių remonto paslaugos. Bendrovėje dirba 10 darbuotojų. Gediminas Daukšas yra bendrovės direktorius, Mindaugas Budvytis ir Vladimiras Keclachas – vadybininkai (vienas vadybininkas bus Lietuvoje, kitas JAV), Remigijus Jankauskas yra buhalteris. Visi likę darbuotojai yra mechanikai ir automobilių specialistai.

Nuosavybės struktūras. UAB „AmericanAuto“ turi uždarosios akcinės bendrovės statusą, 100% akcijų, kurių vertė yra 500 000 lt paskirstytos po lygiai į keturias dalis, t.y. po 25%. Duomenys apie akcininkus pateikiami 1 lentelėje

1 lentelė

Įmonės akcininkai

Vardas, Pavardė Asmens kodas Adresas Telefonas Akcijų dalis(%)

Gediminas Daukšas 38308125687 Rasos g. 16, LT-00675, Šiauliai +370 699 4 56 32 25%

Mindaugas Budvytis 38310140262 Elektronikos g. 10,

LT-03465, Tauragė +370 676 2 56 06 25%

Vladimiras Keclachas 38306041512 Dubijos g. 12, LT-09450, Šiauliai +370 656 7 67 67 25%

Remigijus Jankauskas 38305197856 Verkių g. 6, LT-06745, Tauragė +370 678 5 23 45 25%

Bendrovė nepalaiko jokių ryšių su kitomis bendrovėmis, nes žaliavas įsigyja ir jas realizuoja fiziniams asmenims.

Istoriniai duomenys. Amerikietiškų automobilių detalių prekybos sritis šiuo metu yra menkai išsivysčiusi ne tik Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje. Pardavinėjamos prekės naudingos todėl, kad šiuo metu statistiškai daugėja importuojamų amerikietiškų automobilių skaičius į Lietuvą. Ši idėja buvo sugalvota 2005-08-01. Verslo plane buvo numatyta, kad prekės bus gabenamos laivais iš JAV į Lietuvą. Automobiliai bus ardomi ir po to pardavinėjami dalimis, arba pardavinėjami daužti automobiliai. Be to bus vietoje remontuojami automobiliai, tam tikslui bus įrengtos patalpos su tam skirta įranga. Bendrovė yra neseniai įsikūrusi, todėl svarbių įvykių ir ankstesnės finansinės ataskaitos negali pateikti.

Produktai ir paslaugos. Pagrindinė įmonės produkcija bus amerikietiškų automobilių dalys ir patys automobiliai. Labiausiai vertinamos prekės yra didžiausią paklausą turinčios auto detalės. Įmonės klientai yra automobilių prekiautojai, automobilių vairuotojai, automobilių meistrai. Vertintina paslauga yra amerikietiškų automobilių remontas, nes toks specializuotas remontas yra vienintelis Šiaulių regione, bet ne Lietuvoje – įmonė vykdo veiklą tik Šiaulių regione.

Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Įmonė įsikūrusi Šiaulių miesto pramonės rajone, kurioje gausu laisvos
prekybai ir pramonei vietos, t.y. Pramonės g. 54, LT-06005 Šiauliai. Bendrovės patalpas sudaro: administracijos pastatas pastatytas 1975 metais, trys garažai sujungti su 900 m2 sandėliu pastatyti taip pat 1975 metais. Administracijos pastato visas plotas skirtas ofisams ir administracijos darbuotojams. Administracijos pastatas yra 100 m2 ploto. Garažai yra skirti automobilių remontui ir ardymui. Sandėlis – skirtas autodetalių laikymui ir saugojimui. Juridinis nekilnojamo turto naudojimo pagrindas yra nuoma pagal sutartį iš juridinio asmens vieneriems metams po 6.95 Lt/m2.

2. Trumpas investicijų apibūdinimas

Planuojamos investicijos. Bendrovės „AmericanAuto“ pradinis kapitalas yra 500000 Lt. Didžiąją kapitalo dalį sudaro žaliava (automobiliai), 10000 Lt skirta patalpų nuomai, 20000 Lt – staklių, keltuvų ir įrankių įsigijimui, 120000 Lt – reklamai, ir atlyginimams mokėti. Likusi kapitalo dalis (200000 Lt) buvo investuota į automobilių įsigijimą. 100000 Lt bendrovės administracija paliko automobilių pargabenimo, bei išmuitinimo išlaidoms. Bendrovės patalpos yra pritaikytos bendrovės poreikiams, patalpose sumontuoti reikalingi įrengimai. 2 lentelėje yra pateikiamas įrengimų kainoraštis.

2 lentelė

Įrengimų kainoraštis

Įrengimai Kaina (Lt)

Elektromechaninis keturių kolonų keltuvas 5000

Diagnostinis prietaisas 5000

Ratų montavimo ir balansavimo staklės 5000

Kompiuterinis stabdžių tikrinimo stendas 5000

Dujų analizatorius ir dūmomatis 3000

Tepalo rezervuaras 800

Dažymo kamera 10000

Domkratas 300

Rankiniai įrankiai 200

Vežimėliai 300

Krautuvas 10000Nauji produktai ir paslaugos po investicijų. Teikiamų paslaugų kokybė yra pakankamai aukšta ir tikrai aukštesnė nei kituose laužynuose, nes įsigyti įrengimai yra nauji ir atitinka ES standartus. Produktų kokybė taip pat pakankamai aukšta. Kaip palyginimą galime pateikti UAB ”AmericanAuto” parduodamas prekes su prekėmis kitų firmų parduotuvėse. Visų pirma šios bendrovės prekės yra žymiai pigesnės, visų antra, prekės yra originalios, o ne falsifikuotos. Įmonė pateikia platų prekių asortimentą, nes amerikietiškų automobilių rinkoje yra iš ties daug automobilių rūšių. Paslaugų asortimentas yra ganėtinai platus palyginti su kitais autoservisais. Pagrindinės prekių savybės tos, kad jos yra specializuotos ir tinka tik tam tikros rūšies automobiliams, paslaugos taip pat specializuotos, nes remontuojami amerikietiški automobiliai.

Projekto įgyvendinimo planas. Visas projektas buvo įgyvendintas per 37 dienas. Projekto eigoje įsigytos patalpos buvo pertvarkomos pagal bendrovės poreikius: buvo montuojami įrengimai, ruošiamas sandėlys autodetalėms, rengiamas autoservisas ir administracinės patalpos.

1 pav. Planuojamos veiklos laiko grafikas

3. UAB “AmericanAuto” darbuotojų analizė

Organizacinė struktūra. UAB “AmericanAuto” kaip ir bet kuri kita stambi įmonė ar organizacija turi savo organizacinę struktūrą, kuri pavaizduota 2 paveiksle. Organizacinė struktūra reikalinga sėkmingam ir darniam veiklos vystymui.

2 pav. UAB “American auto” organizacinė struktūra

Įmonei UAB “AmericanAuto” nuo pat jos įsikūrimo vadovauja direktorius Gediminas Daukšas. Jam apie įmonėje vykdomą veiklą atsiskaito vadybininkai ir buhalteris, kurie yra taipogi šios įmonės akcininkai. Vadybininkas Vladimeras Keclachas atsakingas už amerikietiškų automobilių importavimą į Lietuvą, tuo tarpu vadybininkas Mindaugas Budvytis reguliuoja įmonės veiklą Lietuvoje. Jam pavaldus meistras, kuris rūpinasi autodetalių pardavimu ir mašinų remontu. Meistrui padeda penki įmonės darbuotojai tiesiogiai tenkinantys klientų pageidavimus (šiuo atveju ardo automobilius atvežtus iš JAV ir jų dalis naudoja klientų automobilių remontui) UAB “AmericanAuto” buhalterija įsikūrusi pagrindinėje įmonės buveinėje, Šiauliuose. Ją tvarko buhalteris Remigijus Jankauskas, kuris užtikrina tikslius bei išsamius įmonės finansinius rodiklius bei finansinių ataskaitų pristatymą laiku. Bendrovės organizacinė struktūra siaura, todėl jos veikla efektyvi – informacija nuo aukščiausio į žemiausią struktūrinį vienetą patenka valandos bėgyje.

Valdymo struktūra. UAB “American auto”, kaip ir daugelis kitų tokio tipo įmonių, naudoja linijinę valdymo struktūrą. Šios valdymo struktūros privalumai:

1) griežtas vienvaldiškumo principo taikymas.

2) griežta ir paprasta subordinacija tarp vadovų ir pavaldinių (kiekvienas žino kam yra pavaldus: darbuotojai – meistrui, meistras – vadybininkui, vadybininkai ir buhalteris – direktoriui).

3) pavaldinių veiklos suderinimas (įmonės darbuotojai atlieka tik jiems pavestas funkcijas, todėl greit tampa savo srities specialistais ir mažina gamybinį broką. Taip didinamas vartotojų pasitenkinimas ir gerinamas įmonės įvaizdis).

4) asmeninė vadovo atsakomybė už jam pavaldaus pavaldinio darbą.

Motyvacijos sistema. UAB “American auto” vadovaujasi materialine motyvacijos sistema. Darbuotojai skatinami geriau atlikti pareigą mokant jiems priemokas prie algos, siunčiant apmokamų atostogų, skiriant kitus papildomus “prizus”. Tokios motyvacinės sistemos pranašumas –
šimtaprocentinis pasišventimas darbui siekiant didesnės materialinės naudos.

Darbuotojų ir atlyginimų prognozė ateinantiems metams. Ateinantys metai įmonei UAB “American auto” prognozuojami kaip stabilūs: įmonėje išliks nepakitusi organizacinė struktūra aukščiausiame lygyje, o gautos pajamos bus investuojamos į pačią įmonę bei kaupiamos filialams steigti. Darbuotojų skaičius ir jų darbo užmokesčiai pateikti 3 priede.

Darbuotojams premijos ir priemokos bus išmokamos priklausomai nuo įmonės apyvartos.

Įmonės politika darbuotojų atžvilgiu. Įmonė UAB “American auto” didelį dėmesį skiria darbuotojų pasitenkinimui darbu didinimui, bei jų tarpusavio santykių gerinimui. Šiuo tikslu kiekvieną vasarą yra rengiamos iškylos su šeimomis, kartu švenčiamos didžiosios šventės, rengiamos spartakiados su konkurentais. Toks požiūris į darbuotojus leidžia maksimaliai išnaudoti jų potencialą, bei sumažinti darbuotojų kaitą iki nulio.

4. Technologijos, produktų ir paslaugų analizė

Naudojama technologija. Bendrovėje „AmericanAuto“ yra naudojami įrengimai ir staklės, kurių aprašymas pateiktas 1 lentelėje. Visų staklių, įrankių ir įrengimų didžiausias privalumas tas, kad jie kokybiški ir visiškai nauji, juos naudoja firmos įsikūrusios ES. Trūkumas tas, kad visa įranga yra ganėtinai brangi. Visi kokybės, pajėgumo, dydžio ir kiti apribojimai yra pateikiami taip pat 1 lentelėje. Reikalinga ir būtina žaliava yra amerikietiški automobiliai ir jų dalys. Automobiliai gali būti tik lengvieji, nes įranga nėra skirta sunkvežimiams ar kitai technikai. Pakaitalais gali būti visi kiti lengvieji automobiliai, ne tik importuoti iš Amerikos. Technologija atitinka visus ES kokybės ir saugos standartus nes yra pagaminta Vokietijoje. Patentų bei autorinių teisių įmonės vykdomoje veikloje nereikia.

3 lentelė

UAB „AmericanAuto“ naudojami įrengimai

Prietaiso pavadinimas Aprašymas Nuotrauka

Elektromechaninis keturių kolonų keltuvas Prietaisas yra skirtas automobilio pakėlimui nuo žemės, taip galima pasiekti visas neprieinamas automobilio detales.

Techniniai duomenys:

Keliamojo galia – 4000 Kg

Kėlimo laikas – 50 s

Rampų ilgis – 4,8 m

Kėlimo aukštis – nuo 192 iki 1925 mm

Diagnostinis prietaisas Prietaisas yra skirtas nustatyti automobilio variklio defektus ir gedimus, bei nustatyti kur ir koks yra gedimas.

Ratų montavimo ir balansavimo staklės Prietaisas yra skirtas automobilio padangoms montuoti bei balansuoti.

Techniniai duomenys:

Staklės skirtos 10“ – 24“ aukščio, 1,5“ – 22“ pločio, 65 Kg svorio ratams.

Balansavimo greitis – 100 rpm

Balansavimo tikslumas – 1 grKompiuterinis stabdžių tikrinimo stendas Prietaisas yra skirtas automobilio stabdžiams tikrinti

Techniniai duomenys:

Volai kaučiukiniai su dangčiais

6 kN skalė

Amortizatorių tikrinimo stendas

Praslydimo lėkštė

Kompiuteris

19“ Monitorius

Licenzijuota Windows OS

Duomenų bazė

Grafinis duomenų atvaizdavimas

Printeris

Distancinis valdymas

Dujų analizatorius ir dūmomatis Prietaisas yra skirtas nustatyti automobilio išmetamų dujų ir dūmų kiekį

Techniniai duomenys:

Dūmingumas – 0 – 100 %

Absorcijos „k“ koeficientas – 0 – 9.99 m-1

Tepalo temperatūra – 0 – 2340 C

Variklio apsukos – 0 – 9999

Maitinimas – 230 V/50 Hz

Maitinimai – 630x690x1570

Tepalo rezervuaras Skirtas automobiliniam tepalui laikyti ir pilstyti

Techniniai duomenys:

Talpa – 700 l

Dažymo kamera Prietaisas yra skirtas automobiliams dažyti bei jiems paruošti dažymui

Techniniai duomenys:

Kameros dydis: 3,34´3,98´7,43 m

Nutraukimas per grindų plotą: 5.08 x 2.9 m

Durų kiekis vartuose: 3

Vartų aukštis ir plotis: 2,75 ´ 2,81 m

Trisluoksnių sienų panelių storis: 50 mm

Sienų panelių šiluminė izoliacija: Suspaustas poliuretanas

Apšvietimas: 10 x 4 x 36 WDomkratas Prietaisas yra skirtas automobilio rankiniam pakėlimui norint nuimti ratą

Techniniai duomenys:

Keliamoji galia – 2000 Kg

Pakišamos dalies aukštis – 75 mm

Ilgis – 900 mm

Svoris – 34 Kg

Rankiniai įrankiai Prietaisai yra ne automatiniai, o rankiniai ir skirti visam automobilio remontui.

Vežimėliai Šie vežimėliai yra skirti rankiniams įrankiams laikyti.

Techniniai duomenys:

Trys siauri stalčiai – 70 mm

Du stalčiai platūs – 133 mm

Vienas stalčius platus – 205 mm

Stalčiai su guoliais

Dideli ratukai

Guminis paviršius

Krautuvas Prietaisas yra skirtas automobiliams transportuoti ir pervežti į reikalingas vietas. Krautuvas gali pakelti iki 3 t krovinį.

Naujai pasirinkta technologija. Technologijų alternatyvų nėra daug, o tiksliau yra tik viena – naudoti dėvėtus įrengimus arba pirkti naujus. Pagrindinis kriterijus pirkti naują įrangą buvo tas, kad įmonė siekė ir siekia klientams suteikti kokybiškas ir nepriekaištingas paslaugas, kurios priviliotų didesnį jų kiekį. Be to įrangos amortizacijos laikotarpis bus žymiai ilgesnis, negu įsigijus dėvėtą įrangą. Kadangi amerikietiškų automobilių laužynų Šiaulių regione nėra, todėl konkurentų taikomų technologijų negalima apibūdinti. Lietuvos mastu yra pora tokių specializuotų laužynų, tačiau jie naudoja seną ir nudėvėtą techniką. Bendrovėje esantis autoservisas vienu metu gali remontuoti tris automobilius. Tam yra visa reikalinga įranga ir trys autošaltkalviai.
autošaltkalviai krauna, ardo ir tvarko mašinas bei jų detales. Jei paklausa didės, į bendrovę bus priimta daugiau darbuotojų ir bus plečiamos bendrovės patalpos.

Gamybos atliekų šalinimo sistema pavaizduota 3 paveiksle.*Šaltinis: http://www.maps.takas.lt

3 pav. Atliekų šalinimo žemėlapis

Aplinkosaugos problemos, susijusios su įmonės veikla. UAB “AmericanAuto” atliekas skirsto į tris grupes: metalo laužas, padangos ir plastmasės gaminiai, kitos šiukšlės. Metalo laužas vežamas į metalo supirktuves (žemėlapyje pavaizduota raudona linija). Padangos ir plastmasės gaminiai vežami į atliekų aikšteles (žemėlapyje pavaizduota mėlyna linija). Visos likusios šiukšlės vežamos į Aleksoto šiukšlyną (žemėlapyje pavaizduota juoda linija). Pastarąją paslaugą teikia UAB „Švarinta“.

Kadangi bendrovė rūšiuoja atliekas, tad jos daroma žala gamtai yra minimali. Mašinų panaudoti tepalai supilami į tam skirtas talpas ir vežami perdirbti. Kadangi bendrovės kiemas yra išasfaltuotas visos tepalų dėmės neįsigeria į dirvožemį.

Dabartiniai įstatymai nedraudžia vykdyti ir plėtoti įmonės veiklą. Jei ateityje bus priimti nauji įstatymai reikalaujantys didesnės atsakomybės gamtosaugos klausimais, bendrovė stengsis juos vykdyti.

UAB „AmericanAuto“ turi atidarytą kaupiamąją sąskaitą AB „Vilniaus banke“ į kurią kas mėnesį pervedame 1000 Lt.

Produktų ir paslaugų pristatymas bei konkrečių klientų poreikių tenkinimas. Bendrovė UAB “AmericanAuto” yra ne gamybinė, o prekybinė; kaip papildoma veikla. užsiima autoremontu. Įmonės produktai yra automobilių detalės, todėl konkretaus dizaino jos neturi.

Atliekamų paslaugų kokybė yra ganėtinai aukšta, nes įmonė naudoja ES standartus atitinkančią technologiją su kuria dirba kvalifikuoti specialistai. Apie aukštą paslaugų kokybė byloja ir klientų lojalumas bei geras jų atsiliepimas.

Į klientų poreikius darbininkai reaguoja operatyviai ir klientams nereikia ilgai laukti. Kadangi bendrovėje dirba du vadybininkai (vienas Lietuvoje, kitas JAV), užsakymai perduodami operatyviai. Vadybininkas esantis JAV rūpinasi detalių paieška ir pirkimu, bei išsiuntimu į Lietuvą. Šis procesas trunka apie dvi savaites. Lietuvos mastu tai yra itin trumpas laikotarpis.

Bendrovė turi visas reikalingas prekybinės ir autoremonto paslaugų licenzijas.

Bendrovė rūpinasi, kad jos teikiamos paslaugos būtų ne tik kokybiškos, bet ir prieinamos klientui. Autodetalių kainos svyruoja įvairiai. Priklauso nuo to ar detalė jau yra autolaužyne, ar ją dar reikia importuoti iš JAV. Taip pat priklauso nuo automobilio markės ir nuo autodetalės būklės.

Palyginimas su konkurentais. UAB „AmericanAuto“ tiesioginių konkurentų neturi, nes jos veikla yra specializuota. Vienu pagrindiniu konkurentu laikomas UAB „Ežeruota“ laužynas. UAB „AmericanAuto“ privalumai atsispindi darbuotojų kvalifikacijoje ir naudojamoje technologijoje, bei greitame detalių pristatyme. Pagrindiniai minusai lyginant su UAB „Ežeruota“ yra tie, kad įmonės veikla yra vykdoma ganėtinai trumpai ir apie jos veiklą dar daugelis potencialių vartotojų nėra informuoti. Bendrovė neturi partnerių.

Didžiausią bendrovės privalumą pailiustruoime pavyzdžiu. Tarkime klientas turi amerikietišką automobilį, kuris yra po autoavarijos. Jei klientas pasirinktų ne UAB “AmericanAuto” laužyną, jam reikėtų susirasti ir nusipirkti detales, po to jas parsivežti ir sandėliuoti savo patalpose, ir galų gale automobilį bei įsigytas detales reikėtų nuvežti į autoservisą. Visa tai užima daug laiko ir sukelia daug nepatogumų. Tuo tarpu naudojantis šios bendrovės paslaugomis, klientui reikėtų atvaryti automobilį į bendrovę o visais kitais reikalais pasirūpintų bendrovės darbininkai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2536 žodžiai iš 8309 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.