Darbo paieška
5 (100%) 1 vote

Darbo paieška

1121314151617181

ĮVADAS

Personalo paieška ir atranka – viena svarbiausių sėkmingai dirbančios įmonės veiklos sričių, kurios reikšmingumas neretai yra nuvertinamas ir šiai veiklos sričiai neretai nėra skiriamas reikiamas dėmesys iš įmonės vadovų pusės. Kaip rašoma “Career Juornal” internetiniame puslapyje (10) personalo skyriai yra nepatenkinti, kad jiems nėra suteikiama pakankamai įgaliojimų įtakoti įmonės veiklą, tik 23% personalo skyrių darbuotojų atsakė, kad jie yra patenkinti tuo, kokią įtaką jų veikla daro įmonės darbui. Galima daryti išvadą, kad įmonėms reikia vis daugiau pastangų, norint pritraukti naujus ir išlaikyti senus darbuotojus.

Personalo poreikio planavimas, tinkamų darbuotojų paieška ir atranka – tai klausimai, kurie rūpi ir naujai besikuriančių, ir ilgametę patirtį turinčių firmų vadovams. Organizacijai nusprendus, jog būtina patenkinti papildomą personalo poreikį, paprastai iškyla klausimas, kur ir kaip ieškoti potencialių kandidatų.

Šiame darbe ir išnagrinėsime pagrindinius etapus darbo paieškos, karjeros, lyderiavimo organizavime.

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

UAB “Ekspresas” įsteigta 2004 m. sausio 12 dieną uždaru būdu, kai visas akcijas įsigijo 3 steigėjai. Ši uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Jos akcininkai už bendrovės “Ekspresas” prievoles atsako tik investuotu kapitalu t.y. ta suma, kurią sumokėjo už akcijas. Įmonės kapitalas, kuris padalytas į akcijas, nuosavybės teise priklauso bendrovei kaip juridiniam asmeniui. Šiai bendrovei draudžiama organizuoti viešą akcijų pasirašymą. Šios akcijos yra iš esmės vardinės, nes bendrovei yra draudžiama viešai jomis prekiauti bei jas platinti. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 15000 Lt.

Bendrovės “Ekspresas” steigimo teisinis pagrindas – steigimo sutartis, kurią notarine forma sudarė juridiniai asmenys. Įmonės įstatuose registruota tokia veikla:

– telekomunikacijos (64.2) – pagrindinė veikla;

– kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (72);

Pagrindinė įmonės veikla – bevielio interneto prieigos įrengimas ir interneto tiekimas fiziniams asmenims ir nedidelėms įmonėms, bei kompiuterių priežiūra ir remontas. Pagrindiniai įmonės konkurentai , tai kelios nedidelės įmonės, užsiimančios panašia veikla, bei naujai įsikūrusi įmonė „Erdvės“. Šios įmonės bevielį internetą pradėjo tiekti tuo pačiu metu, o jų pajungimo mokestis didesnis nei UAB “Ekspresas”, todėl rinkoje didelės konkurencijos nesudaro.

Nors šiuos metus įmonė dirbo nuostolingai, bet kitais metais, planuojama turėti pelno, nes jau esančių klientų aptarnavimas, nereikalaus tokių didelių investicijų, o mokamas pastovus abonementinis mokestis už paslaugas, garantuoja pastovias pajamas.

Įmonėje dirba penki darbuotojai: direktorius, buhalterė, vadybininkas – montuotojas, vadybininkas – kompiuteristas, tinklo prižiūrėtojas. Atlyginimams išmokėti, įmonėje per šiuos metus buvo skirta 28000,00Lt. Didėjant klientų skaičiui, šiais metais įmonėje planuojama sukurti dar kelias darbo vietos, taip pat planuojama didinti atlyginimus.

PERSONALO PAIEŠKOS ORGANIZAVIMAS

Kiekvieną kartą, kai įmonei reikia įdarbinti naują darbuotoją, iškyla dilema – kaip ir kur rasti patį geriausią. Egzistuoja begalės įvairiausių personalo paieškos būdų, kurių skaičius gali būti ribojamas tik įmonių vadovų ar personalo skyrių darbuotojų fantazijos.

Egzistuoja du pagrindiniai kandidatų paieškos šaltiniai:

vidinės paieškos – iš darbuotojų, jau dirbančių toje organizacijoje;

išorinės paieškos – iš žmonių, iki tol neturėjusių nieko bendro su organizacija, t.y.: pačių organizacijų skelbiami konkursai, asmeniniai ryšiai, įdarbinimo agentūros, atrankos konsultantai, karjeros dienos ir t.t.

Kiekviena kompanija gali rinktis jai labiausiai tinkančius darbuotojų atrankos būdus, atsižvelgdama į įmonės padėtį, reikiamą darbuotojo kvalifikaciją ir daugelį kitų faktorių. Ieškant naujų darbuotojų neretai yra naudojamasi jau įprastais ir kiekvienoje kompanijoje nusistovėjusiais metodais, kurie ne visuomet būna veiksmingi.

V.Misevičius (9) siūlo tokius personalo paieškos būdus:

Naudojimasis vidiniais kompanijos resursais. Toks darbuotojų paieškos būdas sudaro galimybes įmonės žmonėms užimti aukštesnes pozicijas, skatina įmonės darbuotojus tobulėti, jei nori kilti karjeros laiptais įmonės viduje.

Atranka naudojantis esamų darbuotojų rekomendacijomis. Esami darbuotojai yra suinteresuoti rekomenduoti gerą kandidatą, kadangi jaučia atsakomybę už būsimą darbuotoją ir nenori susigadinti gero vardo darbdavio akyse. Darbuotojai dažniausiai žino žmones, kurie dirba panašiose srityse, ar yra dirbę su jais ankstesnėse kompanijose ir gali juos rekomenduoti.

Skelbimai laikraščiuose. Ši darbuotojų paieškos forma yra labai populiari ir galima sakyti pagrindinė. Skelbimai laikraščiuose dažniausiai pritraukia labai daug kandidatų, tačiau labai dažnai daugelis kandidatų neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų.

Paieška universitetuose. Šio darbuotojų paieškos būdo pagrindinis pliusas yra tas, kad yra priimami jauni ir entuziastingi darbuotojai, kurie linkę mokytis ir siekti karjeros. Minusas yra tai, kad tai žmonės be darbo patirties, į kurių apmokymus kartais reikia
investuoti nemažus pinigus.

Įdarbinimo agentūrų paslaugos. Šis darbuotojų paieškos būdas yra taikomas, kai ieškoma įvairios kvalifikacijos darbuotojų ir pagal tai yra renkamasi kokios įdarbinimo agentūros paslaugomis naudotis.

Dalyvavimas karjeros dienose. Personalo specialistai gali susitikti su daugeliu kandidatų, atlikti trumpus interviu ir potencialiausius kandidatus pasikviesti išsamesniems pokalbiams kompanijoje. Kompanija gali susidaryti kvalifikuotų potencialių darbuotojų duomenų bazę ir esant reikalui pasikviesti šiuos žmones į darbą.

Internetiniai skelbimai ir duomenų bazės. Labai sparčiai populiarėjantis darbuotojų paieškos būdas. Interneto pagalba galima gana greitai rasti norimą darbuotoją, naudotis didelėmis internetinėmis kandidatų duomenų bazėmis.

Valstybinių darbo biržų paslaugos. Geras būdas rasti žemesnės kvalifikacijos darbuotojus ar paprastus darbininkus.

Šiame personalo paieškos metodų sąraše nėra išvardinti visi būdai, kokiais kompanijos ieško ar yra ieškoję naujų darbuotojų. Kuo toliau tuo dažniau yra pastebima tendencija, kad norint rasti gerus darbuotojus į laisvas darbo vietas darbdaviai turi parodyti vis daugiau iniciatyvos ir išradingumo. Nors bedarbystė ir yra gana didelė, tačiau šį skaičių daugiausiai sudaro žemos kvalifikacijos darbininkai, tuo tarpu kai gerų specialistų trūksta. Tam, kad rastų tinkamus žmones įmonės turi naudoti visus prieinamus darbuotojų paieškos ir atrankos būdus, derindamos juos tarpusavyje. Kompanija, kuri reikiamo darbuotojo paieškai naudojasi tik vienu šaltiniu, gali skaudžiai nusivilti ir nerasti reikiamo darbuotojo. Aideen McGinn savo apžvalgoje (1) nurodo kokiais personalo paieškos būdais dažniausiai naudojasi įmonės, ieškodamos personalo:

Skelbimai vietiniuose laikraščiuose 16%

Skelbimai tarptautiniuose laikraščiuose 20%

Įdarbinimo agentūros 12%

Koledžai 8%

Asmeninai kontaktai 20%

Skatinimas (vidinė paieška) 12%

Kiti metodai 12%

LYDERIAVIMO MOTYVACIJOS ASPEKTAI

Labai svarbus vaidmuo oganizacijoje tenka lyderiui. Jis gali būti oficialus, vadovo vaidmenyje ir neoficialus, neoficialios grupės lyderis. Siekiant gerai vadovauti, vadovas turi būti ir lyderiu. Lyderiavimas – svarbi priemonė, kuria vadovai veikia žmones.

Lyderiavmas – tai procesas, kurio metu paskirtas arba natūraliai iškilęs lyderis daro įtaką grupei siekdamas bendrų tikslų. Pagrindinis lyderiavimo uždavinys – tai organizuoti grupės veiklą, kad būtų pasiektos numatytos užduotys.

Tam lyderis turi sudaryti tinkamas veiklos sąlygas, koordinuoti grupės narių veiksmus, užtikrinti tinkamą tarpasmeninių santykių atmosferą ir pan. Paskirtam ar išrinktam lyderiui galią suteikia jo užimama pozicija formali pozicija grupėje (pvz.vadovo, direktoriaus ir t.t.). Savaime iškilęs lyderis – tai įtakingiausias grupės narys, kurį natūraliai pripažįsta visa bendruomenė.

Galima išskirti tris pagrindinius lyderiavimo stilius:autoritarinis, demokratinis (konsultacinis) ir liberalus (dalyvavimo). J.Stoneris, E. Fremanas, P.Gilbertas (6) taip apibūdina šiuos stilius:

Autokratinis stilius. Vadovas(lyderis) pats sprendžia problemą, remdamasis tik savo kompetencija; pasinaudoja darbuotojų turimomis žiniomis, jiems trumpai paaiškindami problemą, bet sprendimą priima patys. Darbuotojai neturi galimybės siūlyti ar vertinti sprendimo alternatyvų.

Konsultacinis stilius. Problema aptariama su pavieniais darbuotojais arba grupe, išklausoma jų pasiūlymai, idėjos, bet nevertina jų kaip grupės. Todėl priimamas sprendimas ne visada atspindi darbuotojų nuomonę.

Dalyvavimo stilius. Problema aptariama su darbuotojais, vertinant juos kaip vieningą grupę, kartu aptariančią bei vertinančią visas galimas problemos sprendimo alternatyvas ir priimančią bendrą sprendimą, kuriam pritarė visi dalyvavusieji.

Visiems lyderiavimo stiliams būdingos šios ypatybės (B.M.Bassas, 1990) (8):

Įsakymų ir nurodymų davimas. Tai vienas pagrindinių autoritarinio stiliaus bruožų. Autoritarinis lyderis dažniausiai naudoja liepiamąją nuosaką.

Nutraukiančios komandos. Taip lyderis sustabdo jam nepriimtiną grupės narių veiklą, jų bandymus išreikšti savo mintis arba norus, o vietoj to pateikia savo pageidavimus arba nuomonę.

Netinkama kritika ir pagyrimai. Kritika yra nepageidautina, jeigu nenurodomos priežastys, taip pat būdai, kaip blogumų galima išvengti ateityje.

Vadovaujantys pasiūlymai ir patarimai. Pateikiant patarimus, grupės nariams yra paaiškinamos galimos elgesio alternatyvos, kurias jie gali pasirinkti patys.. Kitaip tariant patarimas yra duodamas kaip pavyzdys, o ne kaip nurodymas ar įsakymas.

Informacijos suteikimas. Tai pagrindinis liberalaus lyderio veiklos bruožas, nes jo veikla iš esmės apsiriboja informacijos teikimu grupės nariams.

Vadovavimo sau stimuliavimas. Šią elgesio formą dažniausia taiko demokratinis ir liberalus lyderis.

Linksmas, pasitikėjimą keliantis elgesys. Tai yra spontaniška, sąmoningai neplanauojama elgesio forma, sukurianti „šiltą“ bendravimą grupėje.

KARJEROS PLANAS

Tačiau ne tik įmonė turi įdėti daug pastangų norint susirasti darbuotoją, bet ir pats žmogus, norintis susirasti darbą, turi labai daug ką nuspręsti ir atlikti. Gyvenime (taip pat karjeros vystyme) žmogui svarbu pažinti save, žinoti savo sugebėjimus, norus,
pomėgius, svajones ir pan. – t.y. sugebėti įsivertinti, taip pat suvokti kokios profesijos atstovu nori ir gali būti. Todėl atsakius į klausimą „Kas aš esu?“ mes priversti atsakyti į dar vieną – „ Kuo aš noriu būti?“.

Svarbu suprasti, kokioje darbinėje aplinkoje patiktų dirbti: ar labiau norite bendrauti su žmonėmis, ar dirbti su daiktais, įrankiais, technika.

Svarbu pasirinkti profesiją, atitinkančią siekius ir sugebėjimus, ten kur galima save pilnai realizuoti. Jeigu žmogui darbas patinka bei jam sekasi gerai dirbti, kyla jo pagarba sau, savivertė, motyvacija dirbti dar geriau, tobulėti, mokytis.

Pažinę save, pažinkite profesiją, kad nustatytumėte, ar Jūsų galimybės atitinka profesijai keliamus reikalavimus. Svarbu žinoti pagrindinį dalyką – į kokią profesijos kategoriją Jūs orientuojatės: ar į žmones orientuotas profesijas (paslaugos, prekyba, vadyba, švietimas ir kultūra, žurnalistika, menas ir pramogų industrija, ir kt.); ar į daiktus orientuotas profesijas (technologijos – gamyba ir transportavimas, žemės ūkis, miškininkystė, mokslinė veikla). (11)

Cvonline.lt (16) konsultantai siūlo tokį karjeros planą:

Realiai įvertinkite savo situaciją. Šiandien tai pirmas ir pats svarbiausias žingsnis. Jei turite darbą, rimtai pagalvokite, ar dabar pats tinkamiausias laikas jį keisti. Pasvarstykite, kas skatina Jus ieškoti kito darbo? Ar tos priežastys pakankamai rimtos, kad būtų verta rizikuoti dabartiniu darbu? Pavyzdžiui, jei ta priežastis yra darbo „monotonija“, atminkite, kad ji, išdirbus tam tikrą laiką, būdinga absoliučiai kiekvienam darbui, ir tik Jūs patys galite ją nugalėti, padaryti savo darbą įdomiu. Ar Jūsų siekiai realūs? Ar tikrai visos galimybės dabartiniame darbe išsemtos? Prisiminkite, jei savo dėmesį nukreipiate naujo darbo paieškai, mažiau jo lieka Jūsų dabartiniam.

Žinokite, ko norite ir ką geriausiai mokate. Truputį paanalizuokite save. Kas Jums geriausiai sekasi? Ar jaučiatės patenkintas savo veikla? Paklauskite vadovo, mokytojo, kolegų, draugų, ką šie galvoja apie Jus, kokios, jų nuomone, Jūsų stipriosios bei silpnosios pusės. Nebijokite išgirsti kitų nuomonę. Mes visi turime sugebėjimų bei tobulintinų savybių ir, tik įsisąmoninę tai, galime pilniau realizuoti save ir būti naudingi įmonei bei tobulėti.

Mokymasis yra nuolatinis procesas. Mokymasis nesibaigia peržengus mokyklos ar universiteto slenkstį. To, ką šiandien moku ir žinau, rytoj tikrai nebeužteks arba tos žinios jau bus pasenę. Semkitės žinių iš visų galimų šaltinių. Lankydami kursus (o jų būna labai įvairaus lygio), užsibrėžkite sau tikslą išsinešti bent vieną-dvi naujoves, kurias pabandysite pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

Tobulinkite savo asmenines savybes ir įgūdžius. Tarptautinėse apklausose darbdaviai vis dažniau teigia, kad įdarbindant (net magistrus), svarbiausia yra bendravimo įgūdžiai bei iniciatyva. Tyrimai rodo, kad šios savybės – pasitikėjimas savimi, savęs suvokimas, savitvarda, pareigos jausmas ir sąžiningumas nulemia ne tik individo, bet ir įmonės sėkmę. Viso kito galima išmokti.

Pasinaudokite visomis galimybėmis. Į pagalbą pasitelkite viską, kas gali Jums padėti. Sekite skelbimus, gal net patys skelbkitės (juk nereikia priimti Jums nepriimtinų pasiūlymų ar eiti į įtartinas susitikimų vietas), naudokitės patikimų konsultacinių įmonių paslaugomis (bet nesitikėkite, kad jos atliks Jūsų darbą ir Jums ieškos/suras darbą), kreipkitės tiesiogiai į Jus dominančią įmonę, pasiteiraukite kolegų arba pažįstamų, prisijunkite prie kokios nors visuomeninės veiklos, kur taip pat išplėsite pažinčių ratą.

Ruoškitės, ruoškitės, ruoškitės. Jei pasiryžote naujo darbo paieškai, tinkamai pasiruoškite. Pirmiausia ištirkite rinką ir kuo daugiau sužinokite apie jus dominančią sritį. Sekite, kokios įmonės ieško darbuotojų ir į kokias darbo vietas, kokia situacija toje rinkos srityje, t.y. kokia pagrindinė veikla, kas yra svarbiausi žaidėjai, kokie klientai, kokia tos srities bei įmonės perspektyva. Antra tvarkingai ir apgalvotai paruoškite gyvenimo aprašymą, kuriame atsispindėtų Jūsų unikali patirtis ir sugebėjimai. Atmestinai arba neišsamiai paruoštas CV neišsiskirs iš šimto kitų. Trečia, pasiruoškite pokalbiui. Atrankos specialisto darbas nėra atmesti visus. Jų darbas yra išrinkti tuos, kurie turi reikalingas žinias, įgūdžius IR nuostatą gerai atlikti darbą.

Kilimas nėra vienintelė karjeros vystymo kryptis. Prieš kelis metus Lietuvoje buvo daug pavyzdžių, kai jauni žmonės žaibiškai greitai padarė karjerą. Dabar situacija yra kiek kitokia. Pirmiausia, įmonėse yra nemažas skaičius jaunų vadovų. Tad vadovaujančių vietų neatsiranda tiek daug, kaip anksčiau, nors vadovų paieška vis dar yra pati sudėtingiausia. Antra, daryti karjerą galima ne tik kylant į viršų. Naujų žinių bei įgūdžių galima įgyti pereinant į gretimą sritį, pvz. iš apsaugos į draudimą. Geri specialistai reikalingi ne mažiau, nei vadovai.

Darbe. Darbe praleidžiame didžiausią savo gyvenimo dalį. Jeigu einame į darbą tik atsėdėti tas nelemtas 8 valandas, tai ankščiau ar vėliau darbdavys tai pastebės. Toks darbas neneš pasitenkinimo. Jei užbaigėte užduotį, nesėdėkite rankas sudėję, laukdami kitos. Pasisiūlykite atlikti
darbą savo iniciatyva. Tik prieš imdamiesi veiklos, pasitarkite su vadovu!

Nepasiduokite ir neatidėliokite. Natūralu, kad darbo paieška sukelia visokiausių jausmų, baimę ir neviltį taip pat. Jeigu iškelsite sau tikslą – „Per mėnesį rasiu geriausiai apmokamą vadovo darbą.“, tai tikrai atrodys beveik neįmanoma. Tada darysite viską (tvarkysitės namus, skaitysite, žaisite kompiuterinius žaidimus ir t.t.), tik ne tai, ką reikia. Iškelkite sau realius tikslus, pvz. „Šiandien atsiliepsiu į du mane sudominusius skelbimus ir sužinosiu, kuriose konsultacinėse įmonėse verta užpildyti anketą, ieškant mane dominančio darbo.“ Ir nepasiduokite! Juk blogiausiu atveju Jums bus pasakyta „Ne.“ Didelė tikimybė, kad taip bus ne vienąkart, kol rasite tai, kas Jums tinka. Jei įmanoma sužinokite, kodėl Jūsų kandidatūra netiko. Tokia informacija gali padėti Jums pakoreguoti paiešką.

Pasirūpinkite savimi. Niekas kitas to nepadarys. Skirkite bent truputį laiko sau ir savo pomėgiams, kas tai bebūtų – sportas ar mėgiama knyga. Kūrybingas, jėgų turintis darbuotojas reikalingas labiau nei išsekęs, pavargęs ir irzlus.

Nepamirškite, kad Jūsų sėkmė didele dalimi priklauso nuo Jūsų pačių. Mes gyvename sudėtingais laikais, ir tik aktyviai analizuodami aplinkui vykstančius pokyčius, planuodami bei rodydami inciatyvą galime siekti to kas neš sėkmę ir pasitenkinimą.

W.J.Rinkė sako, kad „turinti pasisekimą asmenybė veiksmingai tvarko savo gyvenimą ir jaučia pasitenkinimą, siekdama savo tikslų“. Taigi jei trokštame sėkmės, privalote turėti tikslą ir kiekvieną dieną atkakliai jo siekti, ..ir nepaisant pasitaikančių sunkumų, ir žingsnis po žingsnio judėti galutinio tikslo link. Turite tvirtai tikėti, kad pasiseks nugalėti visas kliūtis, kad padarysite net neįmanomus dalykus. Įtikinkite save, kad „AŠ GALIU“, – tik tuomet kelias į sėkmę bus atviras. Turite būti veiklus, mokėti prisitaikyti prie kintančių sąlygų, domėtis darbu, nebijoti rizikuoti. Tik taip elgdamiesi, pasieksite puikių profesinės veiklos rezultatų. Sėkmės pojūtis suteiks emocinio pasitenkinimo ir skatins veikti toliau. (2)

Paprastai atrankos konkursas organizuojamas tokiais etapais:

· parengiami ir spausdinami reklaminiai paieškos skelbimai;

· atliekama pirminė kandidatų atranka telefonu;

· analizuojami gyvenimo aprašymai (CV);

· atliekama dalykinė kandidatų atranka;

· vykdoma psichodiagnostinė (interviu, testai ir pan.) kandidatų atranka;

· organizacijai pristatomi kandidatai, sėkmingai praėję atranką;

vadovai konsultuojami priimant samdos sprendimą. (18)

REZIUME

Reziume – tai asmeninis skelbimas, kuriuo stengiatės įtikinti darbdavį leisti atvykti į pokalbį. Dauguma darbdavių į reziume žiūri kaip į materialų sugebėjimą bendrauti raštu įrodymą ir pretenduojančiojo nuomonę apie save.

Kai darbdavys gauna reziume, jis tikisi rasti tam tikros informacijos. V.Baršauskienės knygoje išskiriamos tokios reziume rūšys:

Chronologinė reziumė. Jei gyvenimo aprašyme atsiskleidžia didelės darbo spragos ar dažnas darbo keitimas, chronologinės reziumė verčiau nerašykite. Didelę jos dalį verčiau skirkite naujausiai darbo patirčiai. Jei ką tik baigėte aukštąjį mokslą, pirmiausiai nurodykite savo išsilavinimą, o ne darbo patirtį. Daugiausiai dėmesio skirkite laimėjimams bei atsakomybei, galintiems padaryti darbdaviui įspūdį.

Funkcinė reziumė išryškina laimėjimus bei atsakomybę, o ne darbo patirtį. Funkcinę reziumė geriausiai pasirinkti ką tik baigusiems aukštąjį mokslą ir turintiems mažą darbo patirtį. Jos taip pat naudingos žmonėms, turintiems spragų darbo istorijoje, dažnai keitusiems darbą ar besistengiantiems pakeisti profesijos kryptį.

Funkcinėje reziumė akcentuokite ne tik laimėjimus ir atsakomybę, bet ir darbo tikslus. Darbo patirtį ir išsilavinimą pateikite reziumė pabaigoje, nurodydami pavardes, datas, adresus bei pavadinimus.(2)

Reziumė yra rašoma panašiai kaip CV, tačiau jų forma ir turinys šiek tiek skiriasi. Reziumė yra pabrėžiamas tikslas dirbti konkrečioje srityje ar organizacijoje. Darbo patirtis ir išsilavinimas yra pradedami aprašyti nuo dabarties ir einant chronologiškai atgaline tvarka. Reziumė paprastai yra aprašoma paskutinių 10 metų patirtis. Jei darbo patirtis yra nedidelė, galima aprašyti mokymąsi (disciplinos, mokslo rezultatai, dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje). Aprašant išsilavinimą, reziumė nerašoma apie vidurinio mokslo baigimą, jei turimas aukštasis išsilavinimas. Rekomendacijos ir dabartinis atlyginimas nebūtinai minimi (gali būti nurodomas pageidaujamas atlyginimas). Taip pat galima nurodyti savo sugebėjimus (kalbos: žodžiu / raštu, kompiuterio vartojimo lygis, kt.) Reziumė turėtų būti glaustos formos ir pageidautina, kad tilptų į 1 lapą.

Taip pat labai svarbi jūsų pristatomų pirminių dokumentų dalis yra kreipimosi laiškas arba paraiška. Ši jūsų prisistatymo dalis yra pati asmeniškiausia. Todėl joje reikėtų ne tik nurodyti, kokiame konkurse jūs pageidaujate dalyvauti ir kokiu būdu jus pasiekė informacija apie skelbtą konkursą (laikraščio skelbimas, informacija internete ar kiti keliai). Čia jūs turite galimybę apibendrinti savo apsisprendimo dalyvauti būtent šiame konkurse motyvus ir akcentuoti tai, kodėl jūs esate tinkamas
kandidatas šiai darbo vietai. Taigi, paraiška, kuri dažnai yra rašoma labai formaliai, gali tapti svarbiu jūsų motyvuotumo rodikliu ir tai kai kuriais atvejais gali net kompensuoti patirties ar įgūdžių trūkumą. Tačiau galimybės parašyti įtaigų ir dėmesį patraukiantį kreipimosi laišką nereikėtų tapatinti su daugiažodiškumu ar neargumentuotu savęs gyrimu.(18)

MOTYVACINIS LAIŠKAS

Siųsdami CV arba darbo paraišką, būtinai pridėkite motyvacinį laišką. Jis Jums padės užtikrinti, kad jūsų CV pateks ant reikiamo asmens stalo. Išsiaiškinkite, kas būtent tvarkys CV reikalus, ir adresuokite laišką būtent tam asmeniui.

Įtikinti žmogų perskaityti jūsų CV . Todėl šis laiškas turi sudominti, pristatyti Jus kaip tinkamą ir reikalingą kompanijai žmogų.

Aiškiai pasakyti, koks darbas jus domina. Jeigu siunčiate bendrą CV, tikėdamiesi, kad atsiras koks nors darbelis Jums, paaiškinkite, kokio pobūdžio darbas jus domina. Nerašykite: Norėčiau dirbti šioje kompanijoje, geriau rašykite: Manau, kad mano įgūdžiai įgalina mane dirbti X srityje.

Pasakyti, kad jūs norite būtent to darbo būtent toje kompanijoje.

Atkreipti dėmesį į vieną-du svarbiausius Jūsų CV punktus, kurie parodo Jūsų tinkamumą šiam darbui.

Patarimai, kaip rašyti motyvacinį laišką:

Pradėkite savo laišką antrašte, nurodančia, koks būtent darbas jus domina (jei kreipiatės pagal skelbimą, nurodykite, kur jį radote).

Šį laišką rašykite verslo laiško stiliumi, prisilaikydami jūsų šalyje ir kultūroje priimtų tradicijų. Laiškas turi tilpti ant vienio puslapio, būti mandagus bei lengvai skaitomas.

Gera įspūdį gali padaryti tai, jei laišką užbaigsite prašymu dėl papildomos informacijos.

Motyvacinio laiško dalys:

Įvadas: pradėkite nuo to, kas esate ir dėl ko rašote.

Darbas: paaiškinkite, kodėl jus domina šis darbas ir kompanija, ir kokias savo įgūdžius, sugebėjimus bei patirtį galite pasiūlyti.

Ateitis: kaip Jūs įsivaizduotumėte savo karjerą šiame darbe.

Pabaiga: kada Jūs galėtumėte atvykti į interviu.

Geras motyvacinis laiškas turi būti trumpas, sutilpti viename A4 formato popieriaus lape ir skambėti įtikinamai. Jei jūs pats netikite, kad sugebėsite darbą dirbti – kiti taip pat nepatikės.

Laiške turi atsispindėti entuziazmas, energija, draugiškumas ir profesionalumas.

Motyvacinio laiško pavyzdys priede Nr.1

Kreipimosi laiškas

Kreipimosi laiškas dažniausiai yra siunčiamas, kai Jūs kandidatuojate siųsdami savo CV bei motyvacinį laišką prisegtus prie elektroninio laiško. (4 )

Pavyzdys priede Nr.2

GYVENIMO APRAŠYMAS ( CV )

Curriculum Vitae (CV) išvertus iš lotynų kalbos yra „gyvenimo kelias“. Šiandien norint ieškoti, keisti bet kokį darbą, kilti pareigose, prašoma atsiųsti savo CV. Todėl kiekvienas žmogus ieškantis naujo darbo ar norintis jį pakeisti privalo turėti savo CV.

CV rašymas yra svarbus žingsnis darbo paieškos procese. Kreipimosi laiškas ir CV paprastai yra jūsų paraiška dalyvauti konkurse ir pirmasis prisistatymas jus dominančiai kompanijai. Savo siunčiamais dokumentais jūs sudarote pirmąjį įspūdį, todėl jie yra neginčijamai svarbūs. Nuo šio įspūdžio priklauso tai, ar būsite pakviestas į susitikimą, ar jums bus tik padėkota.

Gyvenimo aprašymo (CV) rašymo tradicijos pas mus dar tik formuojasi ir jos atkeliavo iš Europos šalių. Gyvenimo aprašymas ir savo turiniu į jį labai panašus reziumė yra vieni iš svarbiausių pirminių šaltinių, iš kurių gaunama informacija apie pretendentus į darbą. Be šių šaltinių darbdavys ar konsultacinės firmos konsultantas dar naudojasi tokia pirmine informacija kaip rašytinės ar žodinės rekomendacijos, įvairūs mokslo ar darbo rezultatus patvirtinantys dokumentai, kandidato į darbą anketos, rašytinės programos, projektai. (5)

Gyvenimo aprašymas tai pirma informacija apie jus ir pirmas asmenybės įvertinimas, galintis padėti susitikti su darbdaviu įdarbinimo pokalbiui.

Gyvenimo aprašymas – tai trumpa asmens gyvenimo suvestinė. Jis labai svarbus ieškant darbo arba norint pakeisti darbovietę. Gyvenimo aprašymas – dokumentas, kurį gavęs darbdavys arba atrankos specialistas sprendžia apie potencialų asmens tinkamumą siūlomai pozicijai. Įvertintus kaip tinkamus pagal formalius duomenis kandidatus darbdaviai arba atrankos specialistai kviesis pokalbiui.

Gyvenimo aprašymų peržiūrai atrankoje dalyvaujantys žmonės gali skirti nedaug laiko, todėl labai svarbu, kad gyvenimo aprašymas būtų tinkamai paruoštas, informacija jame susisteminta ir aiškiai išdėstyta:

1. Skirkite laiko gyvenimo aprašymui paruošti. Dauguma konsultacinių kompanijų, atliekančių darbuotojų atrankas, savo internetiniuose tinklapiuose pateikia gyvenimo aprašymų pavyzdžių bei taisyklių, kaip rašyti CV. Peržiūrėkite tą informaciją, tokiu būdu susidarysite geresnį vaizdą apie tai, koks gyvenimo aprašymas turi būti.

Rekomenduojama CV paruošti ne vienu prisėdimu. Perskaitykite CV kitą dieną po parašymo, tikėtina, kad norėsite ką nors pataisyti.

2. Apgalvokite, į kokias pozicijas norėtumėte pretenduoti. Gyvenimo aprašyme pasistenkite informaciją pateikti taip, kad ji argumentuotų Jūsų tinkamumą būtent toms pozicijoms, apie kurias svajojate. Jei turite darbo patirties – aprašydami savo pareigas buvusiose
darbovietėse apgalvokite, kokia Jūsų patirties būtų svarbi pretenduojant į Jūsų norimą poziciją.

3. Aprašykite savo patirtį. Svarbu gyvenimo aprašyme nurodyti ne tik buvusių darboviečių pavadinimą, savo pareigas bei laikotarpį, kuriuo dirbote, bet taip pat ir aprašyti savo pagrindines funkcijas. Neretai pareigų pavadinimas neatspindi tikrojo asmens darbo bei atsakomybės lygmens.

Galite paruošti keletą savo gyvenimo aprašymų variantų, jei norėsite pretenduoti į keletą skirtingų pozicijų. Kiekviename iš jų akcentuokite norimai darbo pozicijai tinkamus faktus.

Pagrindinės CV dalys:

Asmens duomenys Vardas, pavardė Adresas Telefono nr.

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Įgyta profesija ar specialybė Diplomo įgijimo data

Gebėjimai ir įgūdžiai Užsienio kalbų mokėjimas Gebėjimas dirbti kompiuteriu Vairavimas

Darbo istorija, patirtis Aprašoma paskutiniųjų 10 metų darbo patirtis, darboviečių, kuriose dirbote pavadinimai, pareigos, veiklos pobūdis

Pomėgiai ir Paminėkite svarbiausius savo pomėgius ir pasiekimus

Rekomendacijos (pasirinktinai) Pavardės, vardai, tel. buvusių darbdavių, dėstytojų ar kitų aukštesnes pareigas einančio asmenų, kurie galės gerai atsiliepti apie jus.

Darbo patirtis

Darbo patirtį galite aprašyti keliais būdais:

Pradėti nuo dabartinės darbovietės ir baigti pirmąja.Tai yra labiausiai rekomenduojamas būdas, nes išryškina jūsų karjeros progresą.

Pradėti nuo pimosios darbovietės ir baigti paskutiniąja. Šis būdas labiau tinka, jei keičiantis darbovietėms, jūsų progresas nebuvo pakankamas arba ankstesnės darbovietės yra svarbesnės konkrečiai ieškomai pozicijai, nei paskutinioji (iosios).

Pateikti darboviečių arba atliktų darbų kategorijas. Šis būdas yra labai tinkamas, jei jūsų darbas yra ne nuolatinio pobūdžio arba esate pakeitęs daug darboviečių. Kategorijų pateikimas leis išryškinti pačius sėkmingiausius projektus bei išvengti nemalonių klausimų dėl mažiau sėkmingų.

Ankstesnės darbovietės ir kiekvienoje iš jų dirbtas laiko tarpas

Jei jūsų CV yra tušti laiko tarpai, tai geriausia paaiškinti, ką tuo metu veikėte (auginote vaikus, keliavote ir t.t.) motyvacijos laiške.

Pareigos

Oficialus pareigų pavadinimas nėra labai svarbus darbdaviui. Pateikite pareigų pavadinimą, kuris kiek galima labiau atspindėtų tai, ką iš tiesų darėte.

Darbo aprašymas

Atminkite, kad visada geriau vartoti veiksmažodžius, tokius kaip analizavau, kūriau, organizavau, bet ne frazę “atsakingas už” ar kitas pasyvias formas. Jei galite, pažymėkite rezultatus ir pasiekimus konkrečioje srityje. Tai yra labai svarbus akcentas jūsų CV. Pasiekimus taip pat galite išvardinti po atskira antrašte.

Išsilavinimas

Jei moksle jus lydi (-jo) sėkmė, tai nepraleiskite progos tai pabrėžti. Tačiau, jei turite pakankamai patirties srityje, kurioje ieškote darbo, tai akademiniai rezultatai nevaidina esminio vaidmens ir užuot akcentavę juos, koncentruokitės ties pasiekimais darbe.

Įgūdžiai ir sugebėjimai

Kalbos ir kiekvienos iš jų mokėjimo lygis;

Sugebėjimas dirbti kompiuteriu;

Sugebėjimas greitai spausdinti;

Vairavimas ir kt.

Laisvalaikio pomėgiai

Šioje skiltyje ne tik išvardinkite jus dominančias veiklas, bet ir pažymėkite, ką esate pasiekę. Patartina paminėti aktyvias veiklas, kurios daro gerą įspūdį, tokias kaip sportas, siuvimas, bet venkite pasyvių ir tradicinių, tokių kaip televizoriaus žiūrėjimas, muzikos klausymas, laikraščių skaitymas, susitikinėjimas su draugais ir pan.

Rekomendacijos (pasirinktinai)

Buvusių bendradarbių, dėstytojų ar kitų aukštesnes pareigas einančių (-usių) asmenų pavardės, adresai ir telefonai, kurie gali gerai atsiliepti apie jus labai padės jums gauti darbą.

Gerai praėjęs susitikimas su darbdaviu turi 90% įtakos į tai ar jūs būsite priimti į darbą, tačiau nepamirškite, kad pakliūtumėte pas darbdavį, gali nulemti tai kaip jūs parašėte savo CV (gyvenimo aprašymas). Todėl peršasi išvada, kad kokybiškai parašytas CV yra bilietas į jūsų naują darbą. Nepamirškite, jei trūksta jums idėjų apibudinant save, tą sėkmingai gali padaryti jūsų draugai ir pažystami, paklauskite jų. (15)

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, priede Nr.3

REKOMENDACIJA

Turėti rekomendacinį laišką, kartais vadinamą tiesiog rekomendacija, ieškant darbo yra naudinga. Potencialus darbdavys ar atranką vykdantis konsultantas jus palankiau įvertins, jei apie jus teigiamai atsiliepia buvęs jūsų vadovas ar žmogus, laikomas specialistu ar užimantis tam tikrą padėtį visuomenėje (universiteto dėstytojas, įmonės, padalinio vadovas ir pan.), kuris yra bendravęs su jumis ir jus pakankamai gerai pažįsta.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4678 žodžiai iš 9333 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.