Elektroninio pašto programinės įrangos apžvalga
5 (100%) 1 vote

Elektroninio pašto programinės įrangos apžvalga

Elektroninis paštas

Elektroninis paštas – viena plačiausiai naudojamų Interneto paslaugų. Pagrindiniai jo privalumai yra operatyvumas ir patogumas. Tyrimai parodė, kad respondentai dažniau atsako į elektroninį laišką negu į tradiciniu būdu parašytą laišką. Elektroninis laiškas gali būti perskaitytas ir išsiųstas bet kokiu respondentui patogiu laiku.

Elektroninis paštas – tai globalinė sistema, įgalinanti nusiųsti laišką į bet kurį pasaulinio kompiuterių tinklo tašką per keliasdešimt sekundžių. Elektroninių laiškų perdavimui naudojamas vienas iš TCP/IP šeimos protokolų: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). UNIX sistemoje ši protokolą palaiko programa sendmail. Į ją kreipiasi vartotojo programos mail, Lotus Notes ir kitos. SMTP sistema veikia eilių principu. Atėję elektroniniai laiškai nukreipiami į eilę ir eilinio seanso metu išsiunčiami adresato kryptimi. Tokiu būdu laiškai persiunčiami iš vieno serverio į kitą, kol pasiekiamas adresatas. Elektroninio respondento adreso struktūra:

respondento_vardas@kompiuterio_adresas

Pvz., edas@soften.ktu.lt. Yra keletas servisinių programų, kuriomis galima nustatyti reikalingą elektroninį adresą – FINGER, WHOIS, Net Find.

Darbas su failais. Dauguma elektroninio pašto sistemų neturi persiunčiamų failų formatų apribojimo, tačiau ribojamas failų dydis. Todėl tenka griebtis duomenų suspaudimo. Interneto elektroninio pašto sistemos naudoja 7 bitų ASCII simbolių kodavimo sistemą. To visai pakanka tekstiniams failams. Dvejetainiams duomenims pervesti į ASCII ir atvirkščiai pasitelkiamos perkodavimo programos UUEncode ir UUDecode. Reikia atsiminti, kad pašto sistemos negali persiųsti neperkoduotų dvejetainių failų. Visa siunčiama informacija automatiškai pervedama į 7 bitų ASCII kodus. Elektroniniu paštu persiųsti galima bet kurio tipo failus – dokumentus, programas, grafikus ir kt. Kadangi elektroninio pašto administratoriai paprastai apriboja laiško dydį (500K, 1M), tai grafinei ar kitai didelės apimties informacijai persiųsti rekomenduojama naudoti tam specialiai skirtą FTP servisą.

Taigi visi prie Interneto prisijungę respondentai gali keistis elektroniniais laiškais. Truputį trukdo skirtingi duomenų formatai. Bet tai išsprendžiama problema. Elektroninio pašto priemonėmis galima perduoti bet kokio tipo duomenis, bet tai nėra elektroninio pašto paskirtis. Jis skirtas persiųsti nedidelius pranešimus.

Kaip laiškai keliauja elektroniniu paštu

Elektroninių laiškų persiuntimo taisyklės neriboja ženklų (abėcėlių), kuriais yra rašomi laiškai. Lietuviškus rašto ženklus (visas lietuviškos abėcėlės raides) galima vartoti ir laiško antraštėje, ir tekste. Yra tik viena išimtis: elektroninio pašto adrese galima vartoti tik pagrindines (26) lotyniškos abėcėlės raides. Laiško pavyzdyje šios antraštės dalys paryškintos.

From: Rūta Šalčiūtė

To: Petras Stundžia

Date sent: 1999.03.12 15:27:54 +0200

Subject: Kviečiu į teatrą

Petrai,

Turiu bilietus į teatrą rytdienai. Pradžia 19 val.

Ar galėsi ateiti?

Rūta

Rūta Šalčiūtė

UAB „Žalia žolė“ Tel. : 9 99 99

Skroblų g. 999 Faksas: 9 99 98

4120 Ukmergė

Laiškų, parašytų įvairiomis kalbomis, persiuntimą elektroniniu paštu reguliuoja MIME (angl. Multipurpose Internet Mail Extensions) protokolas. Tai rinkinys taisyklių, kurių laikymasis garantuoja, kad laiškas tikrai pasieks adresatą toks, koks buvo išsiųstas, t.y. jeigu bus siunčiamas lietuviškas laiškas, tai bus teisingai persiunčiamos visos lietuviškos raidės.

Elektroninį laišką savų kompiuterių ekranuose mato bent du žmonės: laiško siuntėjas ir gavėjas. Kai laiškas siunčiamas keliems adresatams arba į konferenciją, gavėjų gali būti ir daugiau. Jų kompiuteriuose gali būti skirtingos operacinės sistemos, vartojančios įvairias rašto ženklų koduotes, kuriose skirtingai koduojamos lietuviškos raidės su diakritiniais ženklais (ą, č ir kt.). Tad kaip suderinama koduočių įvairovė?

Taisyklingai parašytų laiškų perkodavimu pasirūpina pašto programos. Jos išsiunčiamą laišką perkoduoja iš kompiuteryje vartojamos koduotės į elektroniniame pašte priimtą koduotę, o gautą laišką perkoduoja atvirkščiai – į kompiuterio koduotę.

Elektroniniame pašte rekomenduojama vartoti tarptautiniais standartais įteisintas koduotes. Kodavimą 8 bitais apibrėžia standartų serija ISO/IEC 8859. Ji turi 15 dalių, skirtų įvairių kalbų bei jų grupių rašto ženklams. Lietuvių ir latvių kalboms skirta tryliktoji šio standarto dalis ISO/IEC 8859-13. Jos apibrėžiama koduotė dar vadinama Baltic Rim. Šis tarptautinis standartas yra priimtas ir Lietuvos standartu. Elektroniniuose laiškuose ši koduotė žymima iso-8859-13 (gali būti rašoma ir didžiosiomis raidėmis: ISO-8859-13).

Taip yra išspręsta laiškų rašymo įvairiomis kalbomis problema. Reikia tik pasirinkti tinkamą pašto programą ir ją tinkamai suderinti.

Laiškų perkodavimai

Skirtingos koduotės pažymėtos skirtingomis spalvomis. Visos paveiksle paminėtos programos gali perkoduoti laiškus iš kompiuterio koduotės į standartinę koduotę ir atvirkščiai.

Linux sistemoje bei naujesniuose Unix variantuose vartojama ISO-8859-13 koduotė, todėl ir perkoduoti
nebereikia.

Greta ISO-8859-13 skliaustuose nurodyta koduotė Windows-1257. Tai šiek tiek modifikuota tarptautinė koduotė, pritaikyta operacinėms sistemoms Windows. Joje nuo ISO-8859-13 skiriasi tik keturių ženklų (kabučių) kodavimas. Todėl jeigu laiške nenaudosime tų ženklų, tai skirtumo tarp jų nepastebėsime. Tuo pasinaudodamos, daugelis Windows terpėje veikiančių pašto programų laiškus išsiunčia neperkoduotus. Kadangi sistema Windows naudojama daugiausiai, tai ir kitoms sistemoms tenka prie jos prisiderinti. Visos paveiksle paminėtos kitų operacinių sistemų pašto programos koduotę Windows-1257 atpažįsta ir gali iš jos perkoduoti laiškus į kompiuteryje vartojamą savos sistemos (DOS, Mac OS, Unix) koduotę.

Kaip pašto programa atpažįsta, kokia koduote parašytas gautas laiškas?

Koduotė nurodoma laiško antraštės lauke:

Content-Type: text/plain; charset=

Vietoj žodžių įrašomas kodų lentelės pavadinimas.

Dar pasitaiko pašto programų, turinčių galimybę laiškus išsiųsti koduote ISO-8859-4. Ji turi visas lietuviškas raides, bet jų kodai kitokie, negu ISO-8859-13 arba Windows-1257. Daugelis pašto programų (pavyzdžiui, Demos Mail, Pegasus Mail) teisingai perkoduoja iš šios koduotės į kompiuterio koduotę ir atvirkščiai. Tačiau yra programų, kurios tokios galimybės neturi. Todėl šios kodų lentelės nereikėtų naudoti. Juo labiau, kad ji gerokai pasenusi – ją atitinkantis Lietuvos standartas buvo pakeistas kitu dar 1993 m.

Ateitis priklauso Unikodui – vienai kodų lentelei, tinkamai visam pasauliui. Juo parašyti tekstai persiunčiami elektroniniu paštu, koduoti specialiu būdu UTF-8. Tačiau prie jo pereiti kol kas nereikia skubėti, nes dar ne visos pašto programos šią koduotę atpažįsta. Lietuviškiems laiškams rašyti pakanka 8 bitų kodavimo. Reali Unikodo nauda pajuntama, kai tame pačiame laiške vartojamos kelios kalbos, kurių rašto ženklai netelpa į vieną 8 bitų kodų lentelę (mūsų atveju į ISO-8859-13).

Kaip sureguliuoti pašto programą

Yra daug pašto programų. Tačiau ne visos tinka mums. Pavyzdžiui, Vakarų Europoje yra populiari programa Eudora, bet jos variantas, veikiantis Windows terpėje, tinka tik Vakarų Europos šalims, vartojančioms ISO-8859-1 koduotę. Šioje programoje koduotės pakeisti negalima, todėl ji netinka lietuviškiems laiškams persiųsti. Todėl, kas tinka kitiems, nebūtinai tinka ir mums (ir atvirkščiai).

Trumpai apžvelgsime įvairių operacinių sistemų programas, kurios tinka arba galima pritaikyti lietuviškiems laiškams persiųsti. Daugiau patarimų apie pašto programų sutvarkymą bei atsakymų į dažnesnius klausimus galima rasti tinklalapyje Viktoro Dagio ir Ryčio Umbraso tinklalapyje.

DOS

Demos Mail. Šios programos 2.06 versija 1998 m. buvo išversta į lietuvių kalbą ir pritaikyta lietuviškiems laiškams persiųsti. Kompiuteryje gali būti bet kuri DOS vartojama koduotė (770, 771, 772, 774, 775). Ji išsiunčiamus laiškus perkoduoja į ISO-8859-13 (yra galimybė pasirinkti ir Windows-1257) koduotę, o gaunamus iš šių dviejų koduočių į pasirinktą DOS koduotę. Šioje programos versijoje buvo 2000 metų datos klaida. Dabar yra į lietuvių kalbą išversta ir atitinkamai sutvarkyta naujesnė jos versija 2.07b2. Programos bylą uupc_lt.zip galima parsisiųsti iš MII saugyklos ftp://aldona.mii.lt/pub/MII/PMS/elpa/dos/ . Teisingai atlikus diegimo metu prašomus veiksmus programa bus suderinta taip, kad išsiunčiami laiškai bus perkoduojami iš pasirinktos kompiuterio koduotės (jis gali būti 770, 771, 772, 774, 775) į ISO-8859-13, o gaunami – iš laiško antraštėje nurodytos koduotės į pasirinktą kompiuterio koduotę.

Windows

Pegasus Mail. Programa turi perkodavimo mechanizmą, bet pačias kodavimo lenteles palikta įsidėti pačiam programos naudotojui. Kodavimo lentelių bylą wpm-lmtt.rsc galima pasisiųsti iš MII saugyklos ftp://aldona.mii.lt/pub/MII/PMS/elpa/windows ir įrašyti į tą katalogą, kuriame yra pati Pegasus Mail programa (byla winpm-32.exe). Byloje wpm-lmtt.rsc yra daugelio Europos valstybių koduotės. Todėl pašto programai dar reikia nurodyti, kad bus naudojama koduotė iso-8859-13. Langelis, į kurį reikia įrašyti kodų lentelės pavadinimą, randamas meniu Tools –> Options –> Advanced. Į langelį Default MIME character set reikia įrašyti kodų lentelės pavadinimą iso-8859-13.

The Bat!. Programa turi perkodavimo mechanizmą, bet kodavimo lenteles ISO-8859-13 ir Windows-1257 reikia įsidiegti pačiam. Jas kartu su diegimo instrukcija galima atsisiųsti iš Vidmanto Maskoliūno tinklapio.

Outlook ir Outlook Express. Šiose programose koduotės nepakankamai sutvarkytos. Kaip išvengti jose esamų klaidų įvairiose programų versijose rašoma Rimo Misevičiaus bei Viktoro Dagio ir Ryčio Umbraso tinklalapiuose.

Linux

Mutt. Į šios programos sąrankos bylą ~/.muttrc reikia įrašyti eilutę set charset=iso-8859-13. Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti Mariaus Gedmino Mutt tinklapyje

Balsa. Programos nuostatų (Nustatymai) lango kortelėje Kodavimas į laukelį Kodų lentelė reikia įrašyti iso-8859-13. Jei atsakoma į laišką, išsiųstą kita koduote, gali būti parinkta neteisinga koduotė, todėl reikia laiško rašymo lango Atsakyti kam meniu dalyje ISO koduotė pasirinkti punktą Baltiška
(ISO-8859-13). Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1571 žodžiai iš 5123 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.