Mazos imones kurimas- verslo planas
5 (100%) 1 vote

Mazos imones kurimas- verslo planas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. BIUROKRATIJOS SAMPRATA 4

2. BIUROKRATIJOS ATSIRADIMO PRIELAIDOS 4

3. BIUROKRATIJOS TEORIJOS 5

3.1. Idealusis biurokratijos tipas 6

3.2. Dabartinis M. Vėberio biurokratijos modelio vertinimas 7

4. BIUROKRATIJOS TIPAI 8

5.BIUROKRATIJOS REKRUTAVIMO BŪDAI ĮVAIRIOSE PASAULIO ŠALYSE 8

6. BIUROKRATIJOS KONTROLĖ 9

IŠVADOS 11

LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS

Be biurokratinio aparato šiandien neįsivaizduojamas nė vienos pasaulio valstybės funkcionavimas. Kasdien milijonai žmonių visame pasaulyje, tvarkydami savo reikalus ar spręsdami problemas, susiduria su įvairių lygių valdininkais ir valstybės įstaigų tarnautojais. Todėl nenuostabu, kad biurokratija domisi daugybė pasaulio mokslininkų: politologų, sociologų, viešojo administravimo specialistų. Biurokratijos privalumų ir trūkumų, (ne)efektyvumo ir efektyvinimo, kontrolės ir priežiūros, sąveikos su politikais ir interesų grupėmis bei kitomis temomis rašomos knygos, disertacijos, straipsniai, organizuojamos konferencijos ir mokslinės diskusijos, skaitomos paskaitos universitetų studentams.

Šiame darbe, naudojant literatūrinės analizės metodą, siekiama šių tikslų:

1. supažindinti su biurokratijos samprata, apibrėžti biurokratijos sąvoką;

2. išskirti svarbiausias biurokratizmo atsiradimo prielaidas;

3. supažindinti su reikšmingiausia iš biurokratijos teorijų – M. Vėberio biurokratijos teorija;

4. apibrėžti idealiojo biurokratijos tipo sąvoką ir aptarti pagrindinius bruožus;

5. aptartis pagrindinius biurokratijos tipus, neigiamas ir teigiamas biurokratijos puses;

6. apžvelgti dabartinį M. Vėberio biurokratijos modelio vertinimą;

7. aptarti biurokratijos rekrutavimo ir kontroliavimo priemones;

1. BIUROKRATIJOS SAMPRATA

Nėra tokio biurokratijos sampratos apibrėžimo, kuris būtų visuotinai pripažintas. Biurokratijos istorinė genezė nueina tolyn į žmonijos civilizacijos priešaušrį. Šiuolaikinis „biurokratijos“ sąvokos variantas atrodo, atėjęs iš XVIII a. Prancūzijos, tačiau ir dabar šis žodis yra daugiareikšmis. Organizacijų teorijos srityje dirbantys mokslininkai suformulavo keletą šios sąvokos reikšmių.

Pirma, ši reikšmė daugiausia atspindi semantinę kilmę: biurokratija- valdžios sistema, kurioje dominuoja tarnautojai .

Antra, „biurokratijos“ sąvokos interpretuotojai traktuoja kaip elgesio būdą. Tai susiję su elgesiu, kuris grindžiamas bendrų jų taisyklių taikymu. Ši interpretacija vyrauja kasdienėje praktikoje.

Trečia, „biurokratijos“ sampratos traktavimo galimybė gali būti „efektyvumas“ ir „neefektyvumas“. Daugumos analitikų nuomone, galima rasti „biurokratinio efektyvumo“ pavyzdžių, t. y. organizacijos ir struktūros laikomos efektyviomis, nes jos buvo ir yra biurokratinės. Tokiomis galima laikyti senųjų vergovinių valstybių vandens ir drėkinimo sistemas. Kitas pavyzdys- tarybinė biurokratija ištisus dešimtmečius administravusi „efektyvų“ penkmečio planų vykdymą. Apskritai biurokratija sukelia neefektyvumo įvaizdį- ji tarsi tarnautojų liga, kuri gali būti pagydoma, bet visiškai išgydyti jos neįmanoma. Taip suvokiant biurokratiją, biurokratizmas geriausiu atveju yra nepakankamas efektyvumas, kai įtraukiamos dažnai nereikalingos taisyklės ir procedūros. Blogiausiu atveju toks šios sampratos interpretavimas reiškia iniciatyvų nuslopinimą tam tikromis taisyklėmis ir procedūromis, kurios iš esmės užblokuoja realius veiksmus .

Ketvirta, biurokratija gali būti siejama su socialine grupe, su tais, kurie dirba administracinėse institucijose. Tai gali būti taikoma bet kam, kas dirba įstaigoje- visuomeninėje ar privačioje, bet dažniausia pirmojoje .

2. BIUROKRATIJOS ATSIRADIMO PRIELAIDOS

Pirmoji – visuomenės perėjimas nuo tradicinio ir charizmatinio legitimaus viešpatavimo tipų prie racionaliojo-legaliojo. Tai, anot vokiečių mokslininko-sociologas Makso Vėberio, buvo vienas esminių XX a. pradžios visuomenės bruožų, lemiantis naujosios epochos išskirtinumą iš visų ankstesniųjų laikmečių. Viešpatavimas dideliam skaičiui žmonių turi remtis administraciniu personalu, t.y. specialia grupe, kuriai patikima vykdyti kasdienę politiką ir specialius įsakymus. Tuo tarpu, kai tradicinis viešpatavimas, tuo pačiu ir jo administravimas, rėmėsi nusistovėjusiais papročiais ir tradicija, o charizmatinis – ,,akla“ ištikimybe politiniam lyderiui; legalusis viešpatavimas remiasi racionaliomis, teisiškai įtvirtintomis taisyklėmis ir nuasmenintais santykiais tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Būtent šis principas užkoduotas, apibrėžiant biurokratiją kaip abstraktų valdžios sprendimų reguliavimą“. Taigi, pasak M. Vėberio, gryniausias legaliojo viešpatavimo vykdymo tipas yra tas, kuriame veikia biurokratinis administravimo aparatas“

Antroji sąlyga biurokratijai atsirasti – demokratizacija. Vienu svarbiausių demokratijos požymių pagrįstai laikomas visų piliečių lygybės prieš įstatymą principo realizavimas. Būtent šio principo įgyvendinimo reikalavimo rezultatas, remiantis anksčiau minėtu M. Vėberis apibrėžimu, ir yra biurokratija.

Dar viena, ne mažiau reikšminga prielaida biurokratijai atsirasti ir įsivyrauti buvo vis didėjantis šiuolaikinės valstybės vaidmuo. Socialinės gerovės politika, moderniųjų susisiekimo ir telekomunikacijos priemonių

document.getElementById(‘essay_title’).innerHTML = ‘Mazos imones kurimas- verslo planas (Darbą įkėlė Svečias)’;

MAŽOS ĮMONĖS KŪRIMAS

1. Verslo sąlygos

Sėkmingai verslo plėtrai neužtenka turėti vien tik gerų idėjų. Mėginant jas įgyvendinti iškila daugybė problemų, todėl labai svarbu mokėti valdyti savo ėjimą į priekį. Tam tikslui reikalingas verslo planas. Verslo plane atsispindi verslo aplinka, konkurencinė įmonės situacija, rizikos faktoriai bei laukiami finansiniai rezultatai (Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, 2003).

Didžioji dalis Rietavo savivaldybėje veikiančių įmonių priklauso paslaugų sektoriui- net 63 proc. Surinkusi informacijos apie Rietavo savivaldybėje vykdomą verslo plėtrą ir išsiaiškinusi Rietavo miesto smulkiame ir vidutiniame versle dominuojančius verslininkus taip pat darbe pateikiu mažos paslaugų įmonės verslo planą.

Apibrėžti paslaugos sampratą yra vienas sudėtingesnių paslaugos teorijos uždavinių. Iki šiol nėra vieningo apibrėžimo, kokia veikla vadintina paslauga, o pačiu terminu, kaip tvirtina N. Johans (1999), operuojama neatsakingai. Manoma, kad paslaugos sampratos evoliucija susijusi su paslaugų plėtra. Moksliniuose darbuose paslaugos esmė atskleidžiama ir jos samprata pateikiama nagrinėjant paslaugos paskirtį, vėliau joje išryškinami prekės ir paslaugos skirtumai ir akcentuojama, kad paslauga, skirtingai nei prekė, yra ne daiktas, o vyksmas (veiksmas ar jų aibė). Šiuolaikiniai paslaugos apibrėžimai akcentuoja, kad paslauga – tai proceso ir rezultato sintezė, nes yra neapčiuopiamos veiklos ir prekės derinys. (L.Bagdonienė ir R.Hopenienė, 2004).

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime yra neabejotina. Šiandien mes sunkiai išsiverstumėme be mažmeninių prekybos įmonių, be bankų teikiamų paslaugų, viešbučių, restoranų, barų, kavinių, be policijos, gaisrinės, notarų biurų, telekomunikacijų bendrovių, mokyklų, universitetų, kino teatrų, muziejų, baseinų, stadionų ir dar daugybės kitų paslaugų.

Buveinės pasirinkimas labai svarbus, bet kuriame versle ir, kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę būtina paminėti keletą labai svarbių priežasčių kodėl buvo pasirinkta būtent ši vieta.

Įmonės buveinės privalumai:

1 Geografinė vieta patogesnė konkurentų atžvilgiu.

2 Įmonė nekels rūpesčių (triukšmo klausimais), nes tai ne baras, o ramaus poilsio oazė.

Įmonės buveinės trūkumai:

1 Didelės išlaidos restauruojant, nes pastatas yra istorinis todėl keliama labai daug reikalavimų.

2 Sunku tikėtis, kad arbatinė mažame miestelyje galėtų greitai sugrąžinti įdėtas lėšas, todėl reikia stengtis išsiderėti kuo palankesnes sąlygas imant paskolas.

Mažą paslaugų įmonę-arbatinę įrengti siūlau Rietavo mieste, kunigaikščių Oginskių garbei pavadintoje gatvėje Nr.1 stovinčiame pastate. Tai yra Kunigaikščių Oginskių dvaro tvoros išlikęs autentiškas portalas. Namas stovi ramioje, tylioje vietoje ir netoli miesto centro. Net gatvė dvelkia istorija ir kultūros paveldu.

Norint įkurti šią arbatinę minimaliai restauruojant ir supirkti įrangai reikalingos lėšos siekia apie 150 000 lt. Kaip būsima verslininkė dalį pinigų turėsiu skirti pati, tačiau teks ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pastatas istorinis, todėl pagalbos galima prašyti iš savivaldybės. Pasidomėjus kiek lėšų ji galėtų skirti tokiam verslo pasiūlymui, gavau atsakymą, kad tai galėtų būti apie 20 000 lt. Kaip istoriniam pastatui ji daugiau nieko negali pasiūlyti, nes ji yra nedidelė ir finansiniai ištekliai taip pat riboti. Dalį pinigų galiu skolintis iš banko, reali suma būtų apie 60 000 lt Prognozuojamas paskolos terminas su 10 proc. metinių palūkanų būtų trys metai.

Norint vis atnaujinti ir pagyvinti arbatinę pagalbos galima ieškoti Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų programose. Arbatinė bus įrengiama iš savų ir paskolos lėšų, tada bus galima teikti projektus struktūriniams ES fondams tolesniam restauravimui bei gražinimui. Finansinės paramos galima prašyti ir paveldo fondo bei visur, kur tik įmanoma gauti pagalbos verslininkams. Arbatinės atsidarymas sukurs 3 darbo vietas.

Individualios įmonės savininkė Sigita Damulytė, gimė 1981 10 28, Rietave. Įgijusi aukštesnįjį vadybininkės išsilavinimą. Taip pat lankė ir lanko įvairius kursus susijusius su savarankišku verslu. Komunikabili, moka vadovauti, spręsti iškilusius ginčus, konfliktus ir problemas, sugeba rinkti ir analizuoti faktus, žino kur ir kaip ieškoti naujų verslo idėjų bei jų įgyvendinimui reikalingų lėšų, geba nustatyti realius veiklos tikslus ir užduotis bei sudaryti veiksmų planą, įvertinti skirtingas nuomones ir teisingai parinkti sprendimus, valdyti finansinius įmonės reikalus.

2. Rinkos apžvalga

Specializuota paslaugų organizacija negali patenkinti visų vartotojų poreikių. Ji privalo pasirinkti vartotojus, kuriuos norėtų ir galėtų aptarnauti ir parengti jų poreikius atitinkančią pasiūlą. Renkantis vartotojus, paslaugų įmonei, skirtingai nei gamybinei, svarbu apsispręsti, kokių santykių su jais ji pageidauja. Galimas alternatyvas pateikia segmentacija. Jos tikslas – nustatyti homogeniškas kategorijas vartotojų, kurių poreikius tenkintų paslaugų organizacijos pasiūla.

Arbatinė nustatydama rinkos vartotojus išanalizuos tiesioginius išorinės aplinkos veiksnius atliks rinkos tyrimą. Tyrimo esmė suskaidyti rinką į atskirus
segmentus ir tirti kiekvieno segmento ypatumus, nustatyti kas gali tikslingai veikti vartotojus. Tuo tikslu arbatinė išskiria dvi rinkas į kurias labiausiai orientuojasi:

1. orientavimasis į turimus vartotojus, tai yra visi Rietavo sav. gyventojai.

2. orientavimasis į svečius iš visos Lietuvos bei užsienio.

Šioms dviems rinkoms įmonė pasirinko tokią marketingo strategiją, kad atskiroms rinkoms įvaldyti naudoja skirtingus specialiai joms pritaikytus marketingo kompleksus.

1 lentelė

Arbatinės rinkos segmentavimas

Geografiniai požymiai

Miestas 90% Kaimas 10%

Vietiniai vartotojai 55% Svečiai iš užsienio ir kaimyninių savivaldybių 45%

Socialiniai demografiniai požymiai

Amžius Lytis

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1580 žodžiai iš 5265 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.