Monės verslo analizė
5 (100%) 1 vote

Monės verslo analizė

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………….. 2

1. Įmonės “Biovela” verslo analizė…………………………………………………………………………3

1.1. Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas ……..3

2. Marketingo orientacija įmonėje……………………………………………………………………………4

3. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai 7

4. Įmonės rinką Lietuvoje 7

4.1. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje 10

4.2. Įmonių išdėstymas geografiniu principu 11

4.3. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys 12

5. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas 13

6. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui 15

7. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas 15

8. Kainų nustatymas, jų strategijos 17

9. Gaminio pateikimo strategija 19

10. Gaminių rėmimo strategija 19

10.1. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas 21

10.2. Reklaminis pranešimas 21

IŠVADOS 24

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………25

ĮVADAS

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą.

Darbo uždaviniai – pagrindinis darbo uždavinys UAB “Biovela” praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia marketingo skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvavimui. Kaip sistemingai yra taikomi marketinginiai tyrimai – jų dėka įmonė sėkmingai integruoja į įvairias pasaulio šalių rinkas.

Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, marketingo tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.

Marketingas – tai visuma veiksnių, kurie paruošia, padeda, pritaiko produktus pardavimui rinkoje. Tam turi būti panaudojami išsamūs marketingo veiksmai – marketingo tyrimai, planuojant, nustatant kainas, idėjų, prekių paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų tikslus.

Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones.

Atlikus įmonės “Biovela” verslo analizę, marketingo komplekso programos elementus, pateikiamas darbo rezultatas: kompleksinis rinkos tyrimas, vartotojų poreikių, rinkos segmentų analizė, konkurencijos, kainų ir konkurentų kainų politikos išsiaiškinimo, prekybos paslaugų, reklamos analizė.

I. Įmonės” Biovela” verslo analizė.

1.1. Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas.

Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.[1. 47 psl.]

Šiame darbe verslo analizę atliksime UAB ”Biovela”, kurį įsikūrusi Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, sėkmingai veikianti jau 8 – tus metus. Tai moderni, šiuolaikinė mėsos perdirbimo įmonė. Jos savininkas yra iš Žemaitijos kilęs, veterinarijos gydytojo diplomą turintys, verslininkas, UAB “Biovelos” generalinis direktorius V. Kantauskas. Tai komunikabilus, teisingas, sugebantis tarp svetimų greit tapti savu, V. Kantauskas atsitiktinai su savo draugais vilniečiais Dūkštose aptiko tuščią kolūkio valgyklą. Pastatą įsigijo aukcione.

UAB “Bioveloje” dirba apie 400 energingų, mėgstančių naujoves žmonių, bei aukštos kvalifikacijos specialistų. Įmonė kasdien gamina po 20 – 25 tonas produkcijos arba maždaug 160 pavadinimų virtų, rūkytų ir parūkytų gaminių. Įmonė turi savitą darbo organizavimo, vadovavimo ir produktų gamybos stilių, kurį nuolat tobulina. UAB ”Biovelos” kumpiai, dešros ir dešrelės, virti ir rūkyti gaminiai – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. UAB “Biovelos” – tiek rūkyti, tiek virti mėsos gaminiai yra aukštos kokybės, platus asortimentas įvairiems skonio bei noro tenkinimams. “Biovelos” asortimentą sudaro apie 200 pavadinimų įvairiausių gaminių.

Asortimentas – tai paslaugų (prekių) rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė. Asortimentas orientuotas į pirkėjų poreikius, pagal
sudarytą tos įmonės asortimento politikos strategiją. Pasiūlą įmonė derina su tikslinės rinkos poreikiais ir tam tikru būdu sudarytu asortimentu valdo bei skatina paklausą. [2, 207psl.].

Įmonės “Biovela” gaminamos produkcijos asortimentas pritaikytas įvairias pajamas turintiems vartotojams, jos pasiūla būtų tokia:

• Karšto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.

• Šalto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.

• Virti – rūkyti kumpiai, dešros, dešrelės ir vyniotiniai.

• Virtos dešrelės ir dešros.

• Virti įvairūs šventiniai vyniotiniai.

• Virti – rūkyti paršeliai.

• Šviežios kiaulienos ir jautienos pusfabrikačiai (dešrelės, kepsneliai).

• Šviežios kiaulienos ir jautienos kumpiai, nugarinės, sprandinės.

• Šaldyti pusgaminiai.

II. Marketingo orientacija įmonėje.

Kiekvienos įmonės marketingas vadovaujasi tam tikra koncesija – tai į vartotoją orientuota tikslinė įmonės filosofija.

Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema, bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą. [3, 3psl.].

Įmonėje “Biovela” marketingas apibrėžiamas kaip planavimo, kainų nustatymo procesas, idėjų, gaminamos produkcijos pateikimo strategijos, produkto realizavimas, įėjimas į rinką. Marketingo skyrius įmonėje užima didelę reikšmę, jam skiriama daug dėmesio, tai modernūs kabinetai, įrengti šiuolaikiškai su efektyvia telekomunikacijų susisiekimo įranga. Skyriuje dirba kvalifikuoti specialistai: Marketingo direktorė, Pardavimų vadybininkai, planavimo, realizacijos skyrių, užsakymų priėmimo vadybininkai (žr. 1pav.). Kartą per savaitę rengiami susirinkimai marketingo skyriuje, aptariami nauji strateginiai veiksmai, vertinama rinkos aplinka, konkurentų produkcijos įvertinimas, nuolat aptariama įmonės gaminių kokybė, naujos idėjos produkcijos gerinimui.

1 pav. Marketingo padalinio struktūra UAB “Biovela”.

Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.

Svarbiausios koncepcijos yra: gamybos, prekės, pardavimo, marketingo, socialinio etinio marketingo koncepcijos. Tačiau, pats pagrindinis šios įmonės marketinginis tikslas yra – orientacija į vartotojus, taigi nuo šios orientacijos prasideda ir kitos. Įmonėje “Biovela”, kuri yra nepertraukiamos gamybos įmonė, ir kurį nuolat daug dėmesio skiria savo gaminamai produkcijai, galima teigti, jog įmonė naudojasi visomis marketingo koncepcijomis. Naudodama prekės koncepcija – įmonė nuolat tobulina savo gaminamos produkcijos asortimentą, tam tikrus mėsos produktus keičia kitais, naujesniais, tam tikra prasme, įdomesniais tiek savo išvaizda bei skoniu – patenkindama vis daugiau vartotojų norų.

Pardavimo koncepcija – įmonėje taip pat yra svarbi. Skirdama daug dėmesio savo gaminamai produkcijai, UAB “Biovela” daug dėmesio skiria ir tos produkcijos realizavimui –pardavimui. Ji rūpinasi ne tik skoniu, bet ir jos prekinę išvaizdą. Naujai prekei pristatyti yra rengiamos degustacijos pardavimo vietose, taip pat vadybininkų pagalba yra pristatoma naujo gaminio pakuotė bei kaina prekybos tinklams. Kita įmonėje naudojama koncepcija – marketingo. Šį koncepcija gamybinėje įmonėje yra susieta su sėkmingu produkcijos pardavimu. UAB “Biovelos” gamybos skyrius, siekdamas kuo daugiau patenkinti vartotojų skonio poreikius, marketingo skyriaus tikslas – maksimalus vartotojų sukūrimas, tai sėkmės pagrindas. Tokia kaip socialinio etinio marketingo koncepsija, taip pat yra naudojama įmonėje. Nes jos gaminama produkcija ne tik plataus asortimento ar gero įvaizdžio sukūrimas, bet ir sveiko maisto produkcija. Gaminama produkcija – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. Kokybę ir šviežumą užtikrina ne tik tai, kad gaminant gaminius saikingai naudojami konservantai, bet ir tai, kad gamybos procesas yra kontroliuojamas. Žaliavą įmonė auginasi pati – Lietuvoje ir lietuvišką skerdieną. Turi moderniai įrengtą skerdyklą, importo žaliava nesinaudoja, todėl Biovelos mėsos gaminiai yra pripažinti Europos veterinarijos specialistų. UAB’ Bioveloje” įdiegta kokybės ir saugos sistema, kurį užtikrina gaminių kokybę ir saugą kiekviename gamybos žingsnyje, pradedant nuo žaliavų priėmimo ir baigiant gaminiu. Maisto saugos aspektas reiškia, kad nėra jokio su produktu susijusio fizinio, cheminio ar mikrobiologinio pavojaus, galinčio sukelti pavojų klientų sveikatai.

Taigi iš integruoto marketingo pozicijų koordinuojama visa įmonės veikla. Įmonė “Biovela” gerai išmano savo tikslų siekimo sistemą ir jiems įgyvendinti naudoja marketingo skyrių. Kurių nuomone iš visos aplinkos jai yra svarbiausi vartotojai ir konkurentai (žr. 2 pav.)

TIKSLAI

VARTOTOJAS Žinios apie

Vartotojus ir

konkurentus Rinkos tyrimai

Duomenys

KONKURENTAI Poveikis

vartotojams

ir konkurentams Pardavimo

priemonės

2 pav. Marketingo darbų eiga.

Marketingo veiksmai pradedami nuo įmonės tikslų nustatymo, nuolat renkami duomenys apie vartotojus ir konkurentus, aktyviai tiriama rinka, intensyviai vykdo ir agresyviai panaudoja pardavimo priemones. Aktyviai tiriant rinką įmonė turi patikimus ir išsamius duomenis apie vartotojų poreikius, jų elgseną, tai pirmiausia vartotojų poreikių tenkinimas. Įmonės “Biovela” marketingo devizas – tai būdas “gauti” kuo daugiau vartotojų.

Marketingo ir pardavimo vadybininkų veiksmų seka:

 orientacija į vartotojus;

 grįžtamasis ryšis iš vartotojų;

 vartotojų išreikšti reikalavimai;

 sutarties analizė, katalogai, reklaminė medžiaga;

 komunikavimas su vartotojais;

 monitoringas (vartotojo pasitenkinimo) ir matavimai;

 vartotojo patenkinimas.

III. Įmonę “Biovelą” įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai.

Marketingo aplinką sudaro mikro ir makroaplinka. Mikroaplinka – tai veiksniai, kurie tiesiogiai susiję su įmone, jos galimybėmis. Tai vartotojai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos [3, 15psl.]. Įmonės “Biovela” mikroaplinką sudaro darbuotojai, akcininkai, tiekėjai, pačios įmonės vidaus struktūra, marketingo tarpininkai. Tačiau marketingo aplinka įmonėje nuolat keičiasi, ir dažniausiai keičiasi gaminamos produkcijos technologija, jų įvairovė. Nuolat yra kuriamos produkcijos naujovės įvairioms šventėms, pasiruošimai ir dalyvavimai mugėse, pristatant naujus, vienetinius, tačiau laikinus produkcijos gaminius. Mikroaplinkai įtaką daro makroaplinka.

Įmonės “Biovela” makroaplinką sudaro visuomeniniai, teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai, tai konkurentai su kuriais nuolat “lenktyniaujama” ; profsąjungos – kur įmonė, kaip remianti organizacija; visuomeniniams interesams atstovaujančios grupės, kokybės, higienos, darbų saugos, konkurencijos kontrolės tarnybos – kurios, vadovaujantis LR įstatymais, kontroliuoja įmonės veiklą; finansų institucijos – mokesčiai, įvairūs atsiskaitymai už tam tikras paslaugas (pvz.kreditas); pirkėjai – įmonės gaminamos produkcijos vartotojai; paskirstymo tinklo įmonės – kompiuterinės, telefonų įrangos, elektros tinklų, dujų tiekimo priežiūra; teismai – tai bylinėjimasis su skolininkais, ar kitais pažeidėjais; švietimo ir mokslo institucijos – kurias įmonė remia finansiškai, ar kitaip suteikdama parama; šalies Vyriausybė ir savivaldybės – įmonė remiasi ir vykdo LR Vyriausybės išleistais įstatymais, ar kitomis teisės ir moralės normomis, savivaldybės teikiamais nurodymais ar bendradarbiavimu. Technologinė aplinka – tai poveikis marketingui, jis reiškiasi naujų prekių kūrimu, esamų prekių tobulinimu, taip pat naujų technologijų kūrimu.

IV. Įmonės “Biovela” rinką Lietuvoje.

Rinka apibrėžiama kaip pardavėjų ir pirkėjų susitikimo vieta, kur prekių mainų proceso metu veikia pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą reguliuojantis mechanizmas išreiškiamas prekių verte – kaina [3, 19psl.].

UAB “Biovela” pagal pardavimo apimtys, nuo 1999m. patobulinus gamybos technologijas, kasmet sėkmingai parduoda beveik 1 tūkst. – 1,5 tūkst. tonų daugiau mėsos gaminių, nei ankstesniais metais (žr. 3 pav.).

3 pav. UAB “Biovela” pardavimo apimtys.

Įmonėje vadovaujasi vartojimo prekių rinka. Čia vartotojai – atskiri asmenys bei šeimos, perkančios prekes asmeniniam vartojimui. Vartotojai skiriasi amžiumi, pajamomis, išsilavinimu, mobilumu. Taip pat įmonėje siekiama daugiau dėmesio skirti į atskirus vartotojus, pavyzdžiui, išskiria šias vartotojų rinkas:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1808 žodžiai iš 6024 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.