Motorola įmonės tarptautinio verslo organizavimo patirties įvertinimas
5 (100%) 1 vote

Motorola įmonės tarptautinio verslo organizavimo patirties įvertinimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. „MOTOROLA“ BRUOŽAI IR PRINCIPAI 4

2. “MOTOROLA” KOKYBĖS ĮGYVENDINIMAS 5

3. “MOTOROLA” KOMPANIJOS ISTORIJA 6

3.1. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 3-JAME DEŠIMTMETYJE 7

3.2. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 4-JAME DEŠIMTMETYJE 8

3.3. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 5-JAME DEŠIMTMETYJE 8

3.4. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 6-JAME DEŠIMTMETYJE 10

3.5. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 7-JAME DEŠIMTMETYJE 11

3.6. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 8-JAME DEŠIMTMETYJE 12

3.7. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 9-JAME DEŠIMTMETYJE 13

3.8. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 10-JAME DEŠIMTMETYJE 14

4. KOMPANIJOS SEGMENTAI 17

4.1. PASAULINIS KLIENTŲ APTARNAVIMO OPERACIJŲ SEGMENTAS 17

4.2. INTEGRUOTŲ ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ SEGMENTAS 17

4.3. ASMENINIŲ KOMUNIKACIJŲ SEGMENTAS 18

4.4. PUSLAIDININKIŲ PRODUKCIJOS SEGMENTAS 19

4.5. PASAULINIO TELEKOMO SEGMENTAS 20

4.6. KOMERCINĖS, VYRIAUSYBINĖS IR PRAMONĖS SISTEMŲ SEGMENTAS 21

4.7. BENDROSIOS KOMUNIKACIJOS SEGMENTAS 21

4.8. KITA 22

5. APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS 23

IŠVADOS 24

LITERATŪROS SĄRAŠAS 25

ĮVADAS

Pastaraisiais dešimtmečiais nuolat auga multinacionalinių kompanijų skaičius bei jų įtaka šalių ekonominiame gyvenime. Šiandien 200 didžiausių pasaulio kompanijų sukuria apie trečdalį pasaulio bendrojo produkto.

“MOTOROLA” yra viena didžiausių multinacionalinių kompanijų pasaulyje. Ji yra viena iš pasaulio lyderių elektronikos ir telekomunikacijų srityse. Šios kompanijos veikla apima šias sritis:

– Bevieliai telefonai (su programine įranga), radijo ir pranešimų siuntimo priemonės ir sistemos, taip pat tinklų ir priėjimo prie Interneto įranga vartotojams, tinklų operatoriams ir privatiems bei valstybiniams ir pramoniniams klientams.

– Sistemos nuo pradžios iki galo pritaikytos interaktyvaus skaitmeninio vaizdo, balso ir didelio greičio duomenų perdavimui operatoriams.

– Integruotos puslaidininkių sistemos tinklų, skaičiavimų, transporto, bevielio ryšio ir skaitmeninių tinklų rinkų klientams.

– Integruotos elektroninės sistemos industrinei, transporto, navigacijos, ryšių ir energijos sistemų rinkoms.

Kompanija „Motorola“ yra globalinė lyderė, kuri tiekia integruotos komunikacijos išradimus ir elektronikos sprendimus. 2000 metų pardavimai siekė 37,6 mlrd. JAV dolerių.

Šiame darbe nagrinėjamas “Motorola” internacionalizacijos procesas, pradedant jos įkūrimu iki šių dienų. Pateikiama kompanijos segmentų apžvalga, kad būtų galima kuo geriau perteikti įmonės daugiametę darbo patirtį.

1. “MOTOROLA” BRUOŽAI IR PRINCIPAI

“Motorola” pasižymi šiais bruožais:

 Stabili finansinė padėtis;

 Ilgametė patirtis;

 Patikimi savininkai ir partneriai;

 Platus telekomunikacijos ir elektronikos gaminių ir paslaugų spektras;

 Integruoti ryšių ir elektronikos sprendimai;

 Platus filialų tinklas;

 Efektyvus klientų aptarnavimas.

“MOTOROLA” kompanijoje laikomasi Verslo Elgesio Kodekso nuostatų. “MOTOROLOS” reputacija etiškiems verslo poelgiams buvo gyvybiškai svarbi nuo pat kompanijos įkūrimo dienos. Pirmasis Verslo Elgesio Kodeksas buvo paruoštas 1970 – aisiais, bet vertybes, kurias jis įkūnijo buvo tos pačios kuriomis vadovavosi ir “MOTOROLOS” įkūrėjas – Paul Galvin. Verslo Elgesio Kodeksas nuolat tobulinamas ir atnaujinamas. Šis kodekso pagrindu 1996 metais inicijuotas Etinio Atsinaujinimo Procesas. “MOTOROLOS” darbuotojai iš viso pasaulio dalyvavo šio Proceso peržiūroje – jų pasišventimo sąžiningumui vardan. Kodeksas yra tik vienas iš kompanijos Etinės Programos dalių, kurioje dalyvauja daugelis pačių viršiausių visos korporacijos darbuotojų.

Verslo Elgesio Kodeksas pabrėžia svarbiausius teisinius įsipareigojimus, bet kompanijos vadovų nuomone: “…paklusti įstatymui yra pats žemiausias standartas.” “MOTOROLA” siekia daugiau, todėl Kodekse taip pat yra Pagrindiniai Įsitikinimai – nepriekaištingas sąžiningumas ir pastovi pagarba žmonėms. “MOTOROLOS” darbuotojai pastoviai ir ištikimai dirba remdamiesi šiais standartais.

Kodeksas pabrėžia svarbią atsakomybę prieš visus kompanijos akcininkus bei siekia visapusiškos verslo etikos. Kompanijos klientai gali susisiekti su “MOTOROLOS” Etine Linija, jeigu turi etinių abejonių ar klausimų, susijusių su “MOTOROLA”.

Klientų pasitikėjimas yra gyvybiškai svarbus kompanijos sėkmei. “MOTOROLA” didžiuojasi etiniu paveldu ir yra pasiryžusi išlaikyti palikimą ir klientų bei akcininkų pagarbą.

Valdybos pirmininkas bei kompanijos prezidentas Christopher B.Galvin teigia: “Kitais žodžiais tariant, tai reiškia kiekvieno individo unikalių skirtumų šventę, turint galvoje, kad kaip tik šiuose skirtumuose slepiasi mūsų stiprumai. Mes siekiame suteikti progas žmonėms, kurie turi talentą, susidomėjimą, sąžiningumą ir norą dirbti organizacijoje, kuri brangins ir padės jiems. Mūsų kompanija yra išsidėsčiusi po visą pasaulį, su tokia pačia plačiai skirtinga produkcija kaip ir žmonės, kurie ją gamina ir pardavinėja. Mes esame suvienyti ir vedami mūsų tikėjimo darbu, kurį mes atliekame. Mes raginame jus pagalvoti apie prisijungimą prie organizacijos, kur
riba yra jūsų pačių fantazija. Atneškite mums savo idėjas ir žiūrėkite, kaip toli jos jus nuneš.

Jūs galite tai padaryti “MOTOROLOJE” – tiksliau tai netgi bus vienas iš jūsų darbo reikalavimų!

Kiekvieną dieną “MOTOROLA” sukuria ateitį. Išradimas ir inovacija yra tai, ką mes reguliariai vykdome. Mes suvokiame, kad jūs svajojate apie naujos technologijos išradimą, egzistuojančių produktų patobulinimą ar naujų rinkų sukūrimą ir apibrėžimą. “MOTOROLOJE” galimybės tai pasiekti ir pasiekti dar daugiau yra beribės. Mes sukūrėme savo verslą ir savo reputaciją remiantis tūkstančių profesionalų iš visų pasaulio kampelių kūrybine galia ir protu.”

Kompanijoje išskiriami tokie pagrindiniai principai, kuriais remiantis vykdomas kompanijos darbas:

 Profesionalumas;

 Operatyvumas;

 Lankstumas;

 Garbingumas;

 Kokybė;

 Kūrybiškumas;

 Novatoriškumas.

2. “MOTOROLA” KOKYBĖS ĮGYVENDINIMAS

Apsisprendimas gerinti kokybę ir vartotojų aptarnavimą pelnė 1988 m. lapkričio mėnesį “MOTOROLAI” Malcolmo Baldrydge’o nacionalinę kokybės premiją. Svarbiausias “MOTOROLOS” tikslas – visuotinis vartotojo tenkinimas (VVT). Kiekvienas jos darbuotojas prisideda prie kokybės gerinimo ir VVT laikosi keliais gerai suvoktais aspektais. 1981 m. “MOTOROLOJE” buvo iškelta 5 metų trukmės užduotis. Ją iškėlė operatyvusis ir politinis komitetai – dešimteriopai pagerinti pastangas vartotojui tenkinti. Ta užduotis 1986 m. buvo visiškai įvykdyta, tačiau kompanija nutarė. Kad to nepakanka, kad galima būtų pasaulinėje rinkoje atlaikyti konkurenciją. Taigi, 1978 m. kompanija pranešė, kad 1989 m. jie turėtų pasiekti dar dešimteriopo pagerinimo, o šimteriopo – 1991 m. Tuo tarpu šeši Sigma Quality reikalavimai reiškia ne daugiau kaip 3,4 ydos ar klaidos per milijoną veiksmų ar susitikimų su vartotoju. Šiam lygiui pasiekti reikia tokių šešių pagrindinių žingsnių:

 Tiksliai apibrėžti teikiamo gaminio ar paslaugos paskirtį. Gaminius reikia apibrėžti tiek vidaus vartotojui, tiek ir išoriškai bendrovės atžvilgiu.

 Apibrėžti, kas yra vartotojai ir nustatyti, kas jiems svarbu. Tai padeda konkretizuoti vartotojo ”esminius elementus“ – specifinius gaminio ar paslaugos aspektus, kurie rūpi vartotojui.

 Apibrėžti, ko reikia jums, kad galėtume panaudoti tai savo gaminiui ar paslaugai, kuri tenkintų vartotoją. Darbuotojai patys nusistatys geriausius būdus, planavimo laiką, protinius sugebėjimus ir lėšas, kurių reikės darbui.

 Konkretizuoti darbo procesą. Turi būti numatyta atlikti užduotį etapais.

 Stengtis saugoti darbo procesą nuo klaidų, vengti tuščio darbo. Grupės nariai turi bandyti numatyti pavojus, nelaukti, kol jie pasirodys netikėtai.

 Stengtis nuolat tobulinti darbo procesą, t.y. jį analizuoti. Kuo dažniau tas procesas peržiūrimas, tyrimas ir tikslinamas, juo sklandžiau jis vyks.

Kokybės gerinimas kasmet “MOTOROLAI“ neša milijonus dolerių pajamų, todėl kompanija nuolat ir nepertraukiamai investuoja į šios srities tobulinimą.

3. “MOTOROLA” KOMPANIJOS ISTORIJA

1928 m. Paul V. Galvin Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV įkūrė savo vardu pavadintą gamybos bendrovę – „The Galvin Manufacturing Corporation“. Pirmasis produktas, kurį gamino bendrovė, buvo leidžiantis vartotojams naudotis ir klausytis radijo tiesiogiai iš namų, vietoj anksčiau siūlytų baterijų (akumuliatorių) modelių.

1930 m. automobilių radijo imtuvai su „Motorola“ prekiniu ženklu tapo didžiausią pelną nešančia preke. Žodis „Motorola“ skambėjo kaip „judantis, judesys, judėjimas“. Per tuos metus kompanija taip pat įkūrė:

• Namų radijo bei policijos radijo departamentus;

• Įdiegė novatoriškas personalo programas;

• Pradėjo nacionalinę reklamą.

1947 m. kompanijos vardas pakeistas į „Motorola“. “Motorola“ penktajame dešimtmetyje (nuo 1940m.) pradėjo bendradarbiauti su vyriausybe bei įkūrė mokslinių tyrimų laboratoriją Phoenix‘e, Arizonos valstijoje. Laboratorijos įkūrimo tikslas – elektronikos tyrimai.

1959 m. mirė Paul Galvin. Iki jo mirties „Motorola“ tapo karinės, kosmoso bei komercinės komunikacijos lydere, pastatė pirmąją puslaidininkių gamyklą ir plėtė vartotojiškos elektronikos gamybą.

1960 m. kompanijai vadovaujant Paul Galvin‘o sūnui Robert Galvin‘ui, „Motorola“ išplėtė savo veiklą ir įėjo į tarptautinę rinką bei perkėlė gamybos centrą iš vartotojiškos elektronikos ir susikoncentravo ties kita veikla.

1970 m. pardavė savo spalvotųjų televizorių verslą, o tai leido sutelkti visą energiją į aukštos technologijos komercines rinkas, pramonės bei vyriausybės sferas. Iki devintojo dešimtmečio pabaigos „Motorola“ tapo pagrindine mobiliųjų telefonų tiekėja pasaulinėje rinkoje ir 1996 m. pagamino 3,1 uncijas sveriantį kišeninį StarTACTM mobilųjį telefoną.

Susijungusi su General Instrument Corporation „Motorola“ tapo kabelinių modemų ir gnybtų gamybos lydere.

Šiandien „Motorola“ užsiima bevielių telefonų, radijo signalų sistemų montavimu ir gamyba, Internet’inio ryšio sistemų bei vietinio tinklo komunikacinių sprendimų taikymu individualiam, komandiniam darbui, o taip pat transporto priemonėse bei butuose (namuose).

3.1. Svarbiausi

„Motorola“ kompanijos įvykiai 3-jame dešimtmetyje

1928 m. Paul Garvin‘as (1895-1959) ir jo brolis Joseph E. Galvin (1899-1944) įkūrė baterijų verslą Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV.

1928 m. rugsėjo 25 d. jie įkūrė „The Galvin Manufacturing Corporation“. Iš pradžių bendrovėje dirbo 5 darbuotojai. Pirmosiomis savaitėmis atlyginimams skirti pinigai sudarė 63 JAV doleriai. Įmonės turtą sudarė 565 JAV doleriai grynųjų pinigų, o įrengimai ir pirmojo kompanijos produkto – baterijos – projektas sudarė 750 JAV doleriai.

Grynųjų pardavimų vertė per metus siekė 63000 JAV dolerių, tuo tarpu kai grynasis pelnas buvo 6015 JAV dolerių.

Paul Galvin‘as buvo įmonės prezidentas, o jo brolis Joseph‘as – viceprezidentas. Paul‘o žmona Lillian Galvin buvo bendrovės sekretorė bei iždininkė.

Pirmasis „Galvin Manufacturing Corporation“ produktas buvo baterija. Tai buvo priemonė, leidžianti baterijų pagrindu veikiantiems radijo imtuvams veikti, naudojant standartinę elektros srovę.

Bendrovė „Galvin Manufacturing Corporation“ nuomojosi kareivinių patalpas 847 West Harrison street, Čikagoje, JAV.

3.2. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 4-jame dešimtmetyje

1930 m. „Motorola“ grynosios pajamos iš pardavimų buvo 287 256 JAV doleriai, o grynasis nuostolis 3745 JAV doleriai. „The Galvin Manufacturing Corporation“ suprojektavo ir pagamino pirmąjį praktinio pobūdžio bei prieinamą daugeliui vartotojų automobilinį radiją. Originalaus modelio 5T71 radijas kainavo nuo 110 JAV dolerių iki 130 JAV dolerių ir buvo įrengtas populiariausiuose automobiliuose.

Įmonės įkūrėjas P. Galvin‘as sugalvojo naujas kompanijos sukurtas ir pateiktas į rinką radijas pavadinti „Motorola“ vardu. Šis vardas turėjo įspūdingai skambėti, nes siejosi su „judančio“ ir „nepriekaištingo“ idėjomis. „Motorola“ tapo bendrovės prekiniu ženklu.

1936 m. pirmasis kompanijos žingsnis į naują sferą, t.y. mobilios radijo komunikacijos rinką, buvo policijos racijos, kurios suprojektuotos taip, kad policijos transliacijos vyktų atskiru dažniu.

1937 m. į rinką pateikti naujos kartos radijo aparatai. Šiuos aparatus įsigijo daugiau nė pusė visų Amerikos šeimų. Taigi „Motorola“ tikslu tapo aprūpinti likusią dalį. Automobilių radijo aparatai, kuriuos gamino „Motorola“, buvo pirmieji reguliuojami mygtukų paspaudimu, puikiai suderinti ir turėjo tono reguliavimo funkciją.

Kompanija persikėlė į modernią būstinę ir gamyklą 4545 West August Boulevard, Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, JAV.

1938 m. pirmasis „Motorola“ klubas pagerbė visus darbuotojus, kurie buvo išdirbę kompanijoje 10 metų. Taip pat buvo sukurtas brigadininkų klubas.

3.3. Svarbiausi „Motorola“ kompanijos įvykiai 5-jame dešimtmetyje

1940 m. „Motorola“ apyvarta buvo 9,94 mln. JAV dolerių, o pelnas – 471476 JAV dolerių. Tuo metu kompanijoje dirbo 985 darbuotojai.

Daniel E. Noble (1902-1980) FM bangų radio ryšio priemonių iniciatorius, technologijų viceprezidentas. „Motorola“ kompanijoje prisidėjo kaip mokslinių tyrinėjimų direktorius. Pirmoji visiškai gerai veikianti „Motorola“ kompanijos sukurta dvipusė AM policijos radio stotis buvo instaliuota Bowling Green‘e Kentukio valstijoje, JAV. Tais pačiais metais „Motorola“ sukūrė pirmąją nešiojamą dvipusį radiją JAV armijos kariniui padaliniui. Nešiojamas SCR536 AM radijo imtuvas buvo plačiai naudojamas visame pasaulyje per II-ąjį Pasaulinį karą.

1941 m. „Motorola“ pateikė pirmąją komercinę FM radio bangų sistemą ir įrangą. FM technologijos tiekė geresnį ryšį ir tylesnį veikimą, nei AM technologijos. Pirmoji FM sistema buvo instaliuota Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje, JAV.

1943 m. buvo sukurta pirmoji kilnojama FM radio stotis. Ją sukūrė pagrindinis „Motorola“ kompanijos mokslininkas Daniel E. Noble. Sistema buvo pavadinta SCR300 ir buvo sukurta JAV armijos ryšių skyriui. Sistema svėrė 35 svarus ( 15,89 kg), radijo ryšys buvo pasiekiamas 10-20 mylių atstumu. Sistema buvo žinoma kaip „walkie-talkie” („vaikščiojantis-kalbantis”).

1946 m. buvo sukurtas benzininis automobilio šildytuvas. Šio šildytuvo paklausa buvo labai didelė, tačiau šildytuvas nepasitvirtino dėl daugelio įvairiausių trūkumų. Tad netrukus jo prekyba buvo nutraukta ir jis buvo išimtas iš apyvartos. “Dabar „Motorola“ persiorientuos į elektroniką“ , – teigė „Motorola“ kompanijos įkūrėjas P.V. Galvin‘as.

1947 m. buvo sukurtas pirmasis „Motorola“ kompanijos televizorius Golden view model VT71, kuris kainavo 179 JAV dolerius. Šis televizorius pirmasis, kuris JAV buvo pardavinėjamas mažesne nei 200 JAV dolerių kaina. Daugiau nei 1 000 000 vienetų buvo parduodama per vienerius metus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2003 žodžiai iš 6631 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.