Pinigų sistema 1918-1940
5 (100%) 1 vote

Pinigų sistema 1918-1940

TURINYS

Įvadas 3

Seminaro dėstomoji medžiaga 4

Išvados 8

Priedas 9

Literatūros sąrašas 12

ĮVADAS

Nuo 1940 m. iki 1991 m. Lietuvoje galima išskirti tris kolaboravimo laikotarpius:

1. sovietų okupacijos (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.),

2. nacių okupacijos (1941–1944 m.),

3. nepriklausomybės atkūrimo – Atgimimo (1990–1991 m.) laikotarpiai.

Lietuvoje, 1940 m. ją įjungus į TSRS sudėtį, buvo pertvarkyta pagal sąjunginį modelį ir lygį respublikos ekonomika. Taip buvęs Lietuvoje kainų lygis buvo pakeltas iki tuo metu šalyje buvusio lygio. Atitinkamai buvo pertvarkyta darbo apmokėjimo sistema. Kaip galutinė respublikos ekonomikos integravimo į TSRS ekonomiką priemonė buvo savarankiškos pinigų sistemos likvidavimas, tai reiškia ir lito perkamosios galios (kainų masto) savarankiškumo panaikinimą.Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 1940 m. birželio 15 d. nutraukė Tarybų Sąjungos okupacija ir Lietuvos ūkio inkorporavimas į komandinio ūkininkavimo sistemą. Ypač skubiai buvo griaunamos Lietuvos finansų , kredito ir pinigų sistemos – rinkos ekonomikos pagrindas. Jau 1940 m. birželio 17 d. okupantai įsako į apyvartą šalia lito išleisti rublius. Šitokiu būdu norėta parūpinti pinigų Raudonosios Armijos daliniams išlaikyti. Tik tvirtai pasipriešinus kai kuriems Lietuvos ministrams, okupantai atidėjo rublių įvedimą.

Praėjus tik vienam mėnesiui nuo okupacijos pradžios, 1940 m. liepos 23 d. vadinamasis Liaudies seimas priėmė deklaraciją dėl bankų ir stambiosios pramonės nacionalizavimo.

Remiantis šia deklaracija 1940 m. liepos 26 d. priimtas (Prezidento pasirašytas liepos 29 d.) Bankų nacionalizavimo įstatymas, pagal kurį turėjo būti nacionalizuoti ne tik visi bankai su jų skyriais, bet ir privačių asmenų seifai, draudimo įstaigos, valstybės taupomosios kasos, savitarpio kredito draugijos, miesto kredito kooperatyvai ir lombardai. Bankai turėjo būti nacionalizuoti ne vėliau kaip iki liepos 27 d., o kitos kredito institucijos – iki liepos 29 d. Taigi okupantai labai skubėjo užgrobti bankus, todėl nelaukė, kol Prezidentas pasirašys Bankų nacionalizavimo įstatymą, ir nustatė nerealius (neįvykdomus) terminus.

Jau 1940 m. liepos 30 d. laikraščiuose pasirodė LTSR valstybinės nacionalizavimo komisijos nutarimas, skelbiantis, kad komisija, apsvarsčiusi pateiktus nacionalizacijos aktus, nutarė laikyti nacionalizuotais kelis bankus ir įmones.

Nacionalizuoti bankai, kitos kredito institucijos nustojo veikę, daugelis jų 1940 m. rudenį inkorporuoti į TSRS bankų sudėtį.

Nacionalizuotas Lietuvos bankas perduotas TSRS valstybiniam bankui ir tapo jo respublikiniu padaliniu.

Lietuvai įstojus į TSRS sudėtį, 1940 m. lapkričio 25 d. į apyvartą šalia lito išleidžiamas rublis (1 rb. – 100 kapeikų, 10 rb. – červoncas) ir taip įvedama paralelinė pinigų apyvarta. Vienas litas prilygintas 0,9 rb. Nustačius keleriopai didesnį rublio santykį su litu, buvo apiplėšti gyventojai, nuvertintas Lietuvos turtas. TSRS pavyko užgrobti Lietuvos banko atsargas Švedijoje. Nuo 1941 m. kovo 25 d. uždrausta lito cirkuliacija, gyventojų indėliai, didesni kaip 1000 litų, nacionalizuoti. Okupantams ramybės nedavė net iš apyvartos išimti Lietuvos litai.

Todėl tuometinio TSRS valstybinio banko valdybos pirmininkas 1941 m. vasario 18 d. pasiraš0 įsakymą sunaikinti visus iš apyvartos išimtus bei esančius rezerviniuose fonduose Lietuvos lito banknotus. Visi banknotai buvo sudeginti Lietuvos banko centrinio šildymo katelinėje. Sudeginta 878 021 400 Lt vertės įvairių kupiūrų banknotų.

Bankinis gyvenimas Lietuvoje apmirė, bankų specialistai, vadovai buvo atleidžiami iš darbo, tremiami, kalinami.Tarybų Sąjungos tikslas buvo ne tik prisijungti Lietuvos teritoriją, bet ir siekti jos palankumo ir palenkti Tarybų Sąjungos pusėn. Sovietų kolaborantai buvo prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir už vieningą bei nedalomą Sovietų Sąjungą. Politine prasme jie Lietuvos ateities nematė be amžinų ryšių su Rusija. Tačiau neoficialiomis priemonėmis jie siekė, kad Lietuva turėtų kultūrinę ir iš dalies ūkinę autonomiją (buvo už lietuvių ir rusų dvikalbystę, už savarankišką žemės ūkio ir dalies pramonės tvarkymą, palaikė tautinę švietimo sistemą ir vietinius kadrus). Iš tikrųjų Tarybų Sąjunga susidūrė ir su sunkumais, kurie visiškai neleido šalyje įtvirtinti visuomenines ir kolūkinias koperacinias nuosavybes: tai gyventojų pasipriešinimas ir priešinimasis esamai valdžiai tuometinėje Lietuvoje dėl vykstančių įvykių, o taip pat pakankamai didelės valstybės vidaus bei užsienio skolos ir t.t. (Žiūrėti priede).

Tuo metu B.Sruogai antrino E.Galvanauskas. 1940m. balandžio 5d., Seime svarstant „Tautos ūkiui tvarkyti nepaprastuoju metu“ įstatymo projektą, įsikarščiavęs finansų ministras pareiškė: „Mes sudarėm dideles organizacijas, jos vadinamos kooperatyvais, bet jos nėra kooperatyvais, tai yra didelės kapitalistinės organizacijos, – nedarykime sau iliuzijų. Kodėl mes jas sukūrėme? Todėl, kad nebuvo kapitalistų. 1918, 1919, 1920, [19]21, [19]23, kur tie buvo kapitalistai? Buvome visi driskiai. Kas daryti? O prekybą reikia organizuoti, reikia parduoti ir pirkti įvairius produktus. <…> Reikėjo kurti, daryti. <…> Mokesčių forma buvo surinkti pinigai iš piliečių, paimti iš fisko, ir
sukurtos tos organizacijos. Yra pramonės šakų, į kurias niekas nenorėjo eiti arba neturėjo kapitalų. Ką gi buvo priversta daryti valstybė? Investavo daugiau kaip 30 mln [Lt] į pramonę. Todėl, kad nėra atskirų kapitalistų, kurie būtų šitą padarę su visa savo iniciatyva. Aš nepasakysiu, kad tai yra ideališkas reiškinys, saugok Dieve, ne, mes buvome priversti tai padaryti“.

Šiuo metu Jūs matote 36% šio straipsnio.
Matomi 810 žodžiai iš 2222 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.