Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ir plėtra Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ir plėtra Lietuvoje

MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETAS

XxX Katedra

SMULKAUS IRVIDUTINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE

Atliko: xx gr. stud. Dovilė Aukštuolytė

Priėmė: prof. Habil. dr. X-Men’as

2005, Vilnius

Turinys1.

Įvadas…………………………………………………………

……………………………………………..3

2. Smulkus ir vidutinis

verslas……………………………………………………….

…………………4

3. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Jų

sprendimas…………………………………..5

4. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra

(SVVPA)………………………………….5

1. Internetinė tiekimo

birža………………………………………………………

…………………6

2. Verslo informacijos

centrai…………………………………………………….

……………….6

3. Verslo

inkubatoriai………………………………………………..

……………………………….8

5. Smulkaus ir vidutinio verslo finansiniai rodikliai ir įtaka šalies

ekonomikai……..10

6. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam

verslui………………………………………….12

1. Pelno

mokestis……………………………………………………

……………………………….13

2. Gyventojų pajamų

mokestis……………………………………………………

……………..13

3. Mokestinės

pajamos…………………………………………………….

……………………….14

4.

Rinkliavos…………………………………………………..

………………………………………14

5. Kitos mokesčių

lengvatos…………………………………………………..

…………………14

7. Regioninė smulkaus ir vidutinio verslo

plėtra……………………………………………….14

1.

Vilnius……………………………………………………..

…………………………………………15

2.

Šiauliai…………………………………………………….

…………………………………………16

3.

Panevėžys……………………………………………………

………………………………………17

4. Kitų miestų plėtra. Bendra regioninė

plėtra……………………………………………..18

8. Smulkus ir vidutinis verslas

Europoje………………………………………………………

….19

9. smulkaus ir vidutinio verslo integracija į

ES…………………………………………………19

10.

Išvados………………………………………………………..

…………………………………………..21

11. Naudota

literatūra…………………………………………………….

………………………………..22

1. ĮvadasSmulkios ir vidutinės įmonės – tai dinamiškiausia, nuolat besikeičianti

įmonių grupė, vidurinioji ūkio sandaros grandis, turinti lemiamą įtaką

ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui. Mažas kapitalo

poreikis, greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir lankstumas prisitaikant

prie jų, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų

kvalifikacijos kėlimo galimybė – tai pagrindiniai smulkių ir vidutinių

įmonių privalumai, atskleidžiantys jų efektyvumą ir svarbą.

Todėl yra labai svarbu Lietuvai šiuo spartaus ekonominio vystymosi metu

kuo greičiau įsisavinti ES patirtį, perkeliant ją ir plėtojant smulkų ir

vidutinį verslą (SVV). Nuo sugebėjimo greitai ir kokybiškai įgyvendinti

užsibrėžtus tikslus, priklausys netik SVV vieta Lietuvos ekonomikoje, bet

ir bendras ekonomikos lygis ir Lietuvos pozicija pasaulinėje verslo

rinkoje. Dėl šios priežasties yra prioritetiškai svarbi smulkaus ir

vidutinio verslo plėtra.

2. Smulkus ir vidutinis verslas.

Susipažįstant ir nagrinėjant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą

Lietuvoje būtina susipažinti su pačia “smulkaus ir vidutinio verslo” sąvoka

nusistatant subjektus. Kaip skelbia 1998 m. priimto ir 2002 m. pakeisto

“Lietuvos respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo”

antrasis straipsnis, jog:“1. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai yra vidutinės įmonės, mažos

įmonės (tarp jų ir mikroįmonės) bei fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta

tvarka turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba

profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi

turint verslo liudijimą.

2. Vidutinė įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 138 mln. litų ar įmonės turto

balansinė vertė yra ne didesnė kaip 93 mln.
litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška.

3. Maža įmonė – tai įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų ar įmonės turto

balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška.

4. Mikroįmonė – tai maža įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas:

1) įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų;

2) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ar įmonės turto

balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. litų;

3) įmonė pagal šio straipsnio 5 dalį yra savarankiška…“

Šio įstatymo ir jo pakeitimo esmė yra pakloti teisinius pamatus vystant

ir tobulinant smulkų ir vidutinį verslą Lietuvoje, jį integruoti į Europos

Sąjungos rinką ir taip kelti bendrą Lietuvos išsivystymo lygį ir ekonominę

padėtį.

3. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos. Jų sprendimas.

Lietuvai iškovojus nepriklausomybę sparčiai ėmė plėtotis smulkus ir

vidutinis verslas, kuris Lietuvos ekonomikai turėjo labai didelę įtaką.

Šiam verslui sparčiai besivystant ir esant galimybėms vystytis dar sparčiau

imti domėtis verslo aplinkos tyrimais, ieškant būdų išspręsti problemas,

kurios iškyla verslininkams. Tyrimai rodo, jog viena iš kliūčių, trukdančių

sėkmingai plėtoti verslą, yra verslo informacijos trūkumas bei spartus šios

informacijos pasikeitimas. Pagrindinė problema – verslo informacija yra

gana brangi, todėl dažnai neprieinama smulkiems ir vidutiniams

verslininkams.

Lietuvos Respublikos valdžios institucijų ir verslininkų iniciatyva

siekiant padėti pradedantiems verslininkams surasti savo vietą rinkoje, o

mažoms ir vidutinėms įmonėms išlikti konkurencinėje kovoje, atlikta eilė

darbų priimant šios verslo šakos plėtros įstatymą, kuriant informacinę,

lengvai ir pigiai prieinamą bazę ir įmones tiesiogiai besirūpinančias

smulkiu ir vidutiniu verslu ieškant išeičių iš kylančių problemų.

4. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra (SVVPA).

1996 m. įgyvendintas ir pradėtas vystyti vienas iš didžiausių ir

sėkmingiausių projektų šioje srityje: “Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros

agentūros” įkūrimas (1 pav.). Ši agentūra tiesiogiai ėmė rūpintis šia

verslo šaka, jos atstovais, informacinės bazės kūrimu ir tobulinimu, ėmė

kaupti ir platinti informaciją apie smulkaus ir vidutinio verslo sąlygas

Lietuvoje. Taip pat vienas iš svarbiausių tikslų yra organizuoti bei

administruoti verslininkų konsultavimą ir mokymą lengvatinėmis sąlygomis,

dalyvauti šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose. Šiai

organizacijai ir jos veiklai besiplečiant atiteko ir dar viena svarbi

užduotis – teikti metodinę/informacinę paramą bei koordinuoti valstybės

remiamų verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių veiklą.

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra (LSVVPA) 1999 m.

pradžioje pristatė pirmąjį specializuotą informacinį interneto portalą

smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Šio projekto tikslas buvo padėti

pradedantiems verslininkams surasti savo vietą rinkoje, o mažoms ir

vidutinėms įmonėms išlikti konkurencinėje kovoje. LSVVPA parengė šį

interneto portalą panaudodama šiuolaikinę programinę ir techninę įrangą,

šiame portale sukaupta pagrindinė verslininkus dominanti informacija,

pateiktos nuorodos į kitus verslininkams svarbios informacijos šaltinius.

4.1 Internetinė tiekimo birža

Skatindama didelių ir mažų bei vidutinių įmonių bendradarbiavimą,

LSVVPA  2002 m. birželio mėn. portale įdiegė  “Internetinę tiekimo biržą”,

kurioje vidutinės ir didelės įmonės turi galimybę skelbti informaciją apie

tai, kokių prekių ir paslaugų joms reikia, mažos įmonės – pateikti

informaciją apie gaminamas prekes ir teikiamas paslaugas.

Per pastaruosius metus atlikta nemažai darbų, tokių kaip 2004 m.

įvykusios dvi kontaktų mugės, t.y. tiesioginis mažų ir vidutinių įmonių

(MVĮ) ir didelių įmonių atstovų susitikimas. Šių mugių metu užmegzti

kontaktai davė apčiuopiamų rezultatų ir buvo sudaryta nemažai sutarčių tarp

mažų ir vidutinių ir didelių įmonių.

Šios internetinės tiekimo biržos duomenų bazėje yra užsiregistravusios

beveik 700 įmonių, kurios tarpusavyje dalijasi svarbia informacija.

4.2 Verslo informacijos centrai

Verslo informacijos centras – tai vienos ar kelių savivaldybių

teritorijoje veikianti viešoji įstaiga, kuri tos teritorijos smulkaus ir

vidutinio verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis teikia verslo

informacijos, konsultavimo paslaugas, organizuoja informacijos sklaidos

renginius ir mokymus įvairiomis verslo valdymo ir plėtojimo temomis (įmonės

steigimo, verslo planavimo, rinkodaros, darbo teisės, finansų valdymo,

buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų panaudojimo ir kt.).

Pirmieji verslo informacijos centrai buvo įsteigti 1998 – 1999 m. Tai –

Švenčionių, Jurbarko, Zarasų verslo informacijos centrai. Verslininkai

noriai naudojasi verslo informacijos centrų teikiamomis paslaugomis, centrų

veiklą remia miestų ir rajonų savivaldybės. Sėkminga pirmųjų
veiklos

pradžia paskatino steigti naujus verslo informacijos centrus.

Lietuvoje šiuo metu veikia 42 verslo informacijos centrai (2 pav.). 32

iš jų  veiklą vykdo ilgiau nei vienerius metus, kiti  10 centrų (Elektrėnų,

Šilalės, Širvintų, Varėnos, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos

centrai, Joniškio, Kretingos, Radviliškio, Utenos verslo informacijos

centrai, Klaipėdos regiono plėtros agentūra) buvo įsteigti 2004 m.

pabaigoje ir tik pradeda savo veiklą.

[pic]

[pic] inkubatoriai

[pic] verslo informacijos centrai

Visi verslo informacijos centrai be aukščiau nurodytų paslaugų taip pat

teikia biuro paslaugas (fakso išsiuntimas/gavimas, kopijavimas,

spausdinimas, naudojimasis internetu, salės ar įrangos nuoma ir t.t.).

20 verslo informacijos centrų turi interneto svetaines, kuriose galima

rasti informaciją apie šių centrų veiklą ir teikiamas paslaugas. Verslo

informacijos centrai, kurie dar nėra susikūrę interneto svetainių, šią

informaciją teikia telefonu arba elektroniniu paštu.

4.3 Verslo inkubatoriai

Verslo inkubatorius – tai vienos apskrities, vienos ar kelių

savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji įstaiga, kuri inkubuojamiems

ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas, techninę ir biuro

įrangą, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas. 

Pagrindinis verslo inkubatorių veiklos tikslas – remti pradedančius

verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, sumažinti veikiančių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1347 žodžiai iš 4480 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.