Verslo aplinka Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Verslo aplinka Lietuvoje

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. ĮMONĖS APLINKA…………………………………………………………………………………………….4

1.1. Išorinė aplinka………………………………………………………………………………………………..4

1.2. Vidinė aplinka………………………………………………………………………………………………..9

2. KONKURENCINIS PRANAŠUMAS……………………………………………………………………11

3. VERSLO APLINKA LIETUVOJE………………………………………………………………………..12

4. MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ POKYTIS LIETUVOJE………………………………………14

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………..17

NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………….18

ĮVADAS

Verslas yra įdomus žaidimas,

Pats įdomiausias žaidimas pasaulyje, jei tik moki jį žaisti.

Tomas Vatsonas, vyresnysis IBM prezidentas

Įmonės aplinka siaurąja prasme reikėtų laikyti tą vietovę, kur yra pati įmonė. Įmonė palaiko ryšius su keletu, keliolika, keliasdešimt ar net keliais šimtais asmenų, įmonių bei organizacijų. Tų grupių interesai yra skirtingi, kartais sutampantys, kartais prieštaringi. Įmonė gali veikti sėkmingai tik tada, kai pasiekiama interesų pusiausvyra tarp įmonės ir jos partnerių.

Taigi šiame darbe pasirinkau nagrinėti verslo aplinką. Darbo tikslas: suprasti kas ir kaip įtakoja verslo aplinką, koks verslo aplinkos poveikis įmonės veiklai, jos gyvavimui Lietuvoje. Suprasti kokios tendencijos, kas vyksta rinkoje. Verslas kaip suprantame neatsiejamas nuo aplinkos. Visa verslo veikla, sėkmė ar nesėkmė, vienoki ar kitokie veiksmai priklauso nuo aplinkos.

Šiame darbe bus pateikta 1 lentelė, 8 paveikslai, naudota 10 literatūros šaltinių.

Darbas susidės iš 4 sudedamųjų dalių.

1. ĮMONĖS APLINKA

Plačiąja prasme įmonės aplinka yra visas šalies ūkis. Ir nenuostabu, nes, pavyzdžiui, valstybė nustato įvairiausių mokesčių dydžius, minimalius atlyginimų dydžius darbuotojams, atostogų trukmę, saugos darbo taisykles, higienos reikalavimus, išduoda licenzijas naudoti gamtos išteklius. Šalies aukštosios mokyklos ruošia specialistus, vykdo mokslinius tyrinėjimus, kuriuos įdiegus pakyla produkcijos kokybė ar darbo našumas. Savivaldybės irgi daro įtaką įmonių veiklai, pavyzdžiui, organizuoja viešojo transporto eismą, rūpinasi viešosios tvarkos palaikymu, išduoda leidimus žemės sklypams ir sprendžia kitas vietines problemas. Įmonių veiklą taip pat veikia ir užsienio valstybių įmonių veikla, nes turbūt pasaulyje nerasime valstybės, kuri neprekiautų su kitomis šalimis, o tik tenka konkuruoti su tų šalių prekėmis tiek savo šalyje tiek užsienyje. Tarp šalių vyksta ne tik prekyba. Turtingesnės ar daugiau technikos srityje pažengusios šalys skolina pinigus kitoms šalims naujiems įrengimams ar technologijoms pirkti, įmonėms statyti. Bet koks verslas veikia tiek, kiek leidžia visuomenė. T.y. verslas veikia tam tikroje aplinkoje, kurią bendru atveju galima suskirstyti taip:

1. tarptautinė;

2. nacionalinė;

3. vietinė.

Verslo aplinką sudaro vidinė ir išorinė aplinkos.

1.1. IŠORINĖ APLINKA


1 pav. Išorinė verslo įmonės aplinka

Išorinę verslo aplinką galima apibrėžti kaip įvykius, aplinkybes ir veiksnius, esančius už verslo įmonės veiklos ribų, tačiau darančius jai poveikį. Prie išorinės aplinkos priskiriami visi veiksniai, turintys verslo įmonei įtakos. Įmonės vadovų uždavinys – panaudoti išorinės aplinkos privalumus ir sumažinti jos neigiamą poveikį įmonei.

Išorinė aplinka daro didelį poveikį konkrečiam verslui, bet verslas jos pakeisti negali, o gali tik prie jos prisiderinti. Ir jei anksčiau išorinei aplinkai reikėjo skirti tik mažą dalį dėmesio, kadangi ji buvo stabili ir prognozuojama, tai šiandien, kuomet vyksta spartūs pokyčiai, turintys didelės įtakos organizacijoms ir jų valdymui, reikia daug dėmesio skirti šiam aspektui.

Išorinės aplinkos elementus galima klasifikuoti pagal jų poveikio įmonei dydį ir dažnumą. Šiuo atveju išskiriama artimoji ir tolimoji aplinka.

2 pav. Tolimoji ir artimoji aplinka

Artimoji aplinka daro poveikį įsigyjant įvairių gamybos išteklių (ypač darbo, kapitalo, žaliavų ir žemės) bei paskirstant pagamintą produkciją vartotojams. Taigi artimąją aplinką sudaro veiksniai, kurių poveikis dažnas ir tiesioginis, t.y. vartotojai, tiekėjai, darbo jėga, finansinės institucijos, akcininkai ir konkurentai.

Tolimąją aplinką sudaro veiksniai, kurie verslo įmonę veikia nereguliariai ir netiesiogiai. Pavyzdžiui, verslo įmonė gali ir nepatirti stiprėjančios religinės bendruomenės tiesioginės įtakos. Tačiau jei priklausymas tokiai bendruomenei daro poveikį vartojimo pajamų daliai, verslo įmonė tai
pajus.

Išorinę aplinką priimta skirstyti į bendrąją ir užduoties aplinką.

 Bendroji aplinka yra vienoda tam tikro laikotarpio ir tam tikros teritorijos. Šiuo atveju skiriama:

1. Socialinė aplinka. Svarbiausias socialinės aplinkos rodiklis – šalies gyventojų skaičius. Verslo įmonei naudinga, kad gyventojų skaičius didėja, nes, pirma, daugėja potencialių jos prekių vartotojų, antra, didėja darbo jėgos pasiūla. Jei gyventojų daugėja labai lėtai, mažėja potenciali vartotojų rinka ir darbo jėgos pasiūla.

Verslo įmonei didelę reikšmę turi ne tik bendras gyventojų skaičius, bet ir kiek kurio amžiaus žmonių šalyje gyvena. Gimstamumo rodiklis labai aktualus įmonėms, kurios siūlo kūdikių priežiūros priemones ar mokymo paslaugas. Svarbus ir pensinio amžiaus gyventojų skaičius, nes būtent pensininkams galima pasiūlyti konkrečių prekių ir paslaugų.

Visuomenės pokyčiai – tai ne tik bendro ar tam tikrų amžiaus grupių gyventojų skaičiaus kitimas. Kinta gyvenimo būdas, pagrindinės vertybės, etninių ir religinių vertybių sistemos, socialinės-ekonominės gyventojų klasės. Šie pokyčiai verslo įmonei labai svarbūs, nes nuo jų priklauso darbo jėgos pasiūla ir visuomenės pirkimo įpročiai. Gyvenimo būdo pokyčiai verslo įmonei taip pat svarbūs. Pavyzdžiui, sveikos gyvensenos populiarėjimas buvo naudingas sportinę įrangą ir laisvalaikio drabužius siūlančioms įmonėms, bet nuostolingas prekiaujančioms tabako gaminiais.

2. Teisinė aplinka. Verslo įmonės veiklą riboja teisine aplinka, kuri sprendžia ginčytinus klausimus ir reguliuoja įmonės veiklą taip, kad ji būtų naudinga visuomenei. Visų verslo santykių pagrindas – vieno ūkio subjekto pasižadėjimas už jas sumokėti. Labai svarbu, kad abi šalys gerai suvoktų savo teises ir pareigas. Šią sritį reguliuoja sutarčių teisė, kuri, be to, nustato šalių įsipareigojimus ištikus nelaimei. Šiandieninėje modernioje ekonominėje aplinkoje teisiškai nereguliuojama ūkinė veikla jau nebeįmanoma.

Sutartis tarp verslo įmonių ir jų klientų bei darbuotojų reguliuoja kitos teisės šakos, nes šiuo atveju ir vartotojų, ir darbuotojų interesus labai lengva pažeisti, todėl būtina juos apsaugoti ypatingomis teisinėmis priemonėmis. Atskiros teisės šakos reguliuoja verslo įmonės ir jos kreditorių, bei verslo įmonės ir jos savininkų santykius. Pavyzdžiui, įmonės teisė gina kreditorių ir savininkų interesus.

Dar viena teisės šaka, paliečianti įmonės interesus, kontroliuoja verslo įmonės ir visuomenės santykius. Verslo įmonės veiklą, kad ji nebūtų žalinga visuomenei ar nepažeistų viešosios tvarkos, reguliuoja teisės aktai (pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų pardavimas arba pasilinksminimų vietos parinkimas). Didėjantis dėmesys aplinkos apsaugai verčia griežčiau reguliuoti tam tikras verslo sritis.. Pavyzdžiui, už plėtrą atsakingos atitinkamos valdymo institucijos kontroliuoja naujų prekybos centrų statybą, nes iškilus didelei parduotuvei ar prekybos centrui, aplink suintensyvėja transporto srautas. Todėl statyti prekybos centrą dažnai leidžiama tik tuo atveju, jei statytojas įsipareigoja finansuoti aplinkinių kelių remonto darbus. Tokia praktika didina įmonės plėtimo kaštus, bet sykiu tenkina visuomenės poreikius.

3. Ekonominė aplinka. Verslo įmonės veiklos sėkmę lemia ne tik konkurencijos lygis. Jos veiklai turi įtakos ir bendri ekonomikos rodikliai, nes nuo jų priklauso žaliavų pasiūla ir paklausos lygis. Prie tokių rodiklių priskiriami pajamų augimo, nedarbo ir infliacijos lygis, valiutų kursas, įmokų ir išmokų balanso deficitas. Be natūraliai vykstančių pokyčių, verslo įmonės veiklai turi įtakos ir vyriausybės, kuri savo priemonėmis siekia paveikti bendruosius ekonomikos rodiklius, politika. Valstybės ekonominė politika gali suteikti verslo įmonei papildomų galimybių, tačiau gali jos veiklą ir riboti.

4. Politinė aplinka. Politinę aplinką sukuria valstybės valdymo organų veikla ir bendros politikos kryptys. Be to, įmonei turi įtakos ne tik valstybės, kurioje ji veikia, politinis gyvenimas, bet ir tarpvalstybinių institucijų (tokių kaip Europos Sąjunga) darbas.

Valstybė daro didžiulę įtaką ekonomikai, taikydama šias priemones:

• mokesčių sistemą (tiesioginius mokesčius, t.y. tokius, kurių dydis priklauso nuo asmens ar įmonės gaunamų pajamų arba valdomo turto dydžio, ir netiesioginius, t.y. tokius, kuriais apmokestinamos asmens arba įmonės išlaidos);

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1305 žodžiai iš 4236 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.