Verslo aplinkos x imoneje kursinis
5 (100%) 1 vote

Verslo aplinkos x imoneje kursinis

Turinys

Įvadas 1

1. Verslo aplinkos samprata ir reikšmė 2

2. Apie įmonę 3

3. Įmonės verslo aplinka 5

4. „Bitė GSM“ marketingo kompleksas 7

4.1 Prekė 7

4.2 Kaina 10

4.3 Paskirstymas 13

4.4 Rėmimas 13

5. Marketingo aplinka 15

6. „Bitė GSM“ marketingo makroaplinka 17

6.1 Ekonominė aplinka 17

6.2 Socialinė – kultūrinė aplinka 24

6.3 mokslinė ir technologinė aplinka 28

6.4 Politinė ir teisinė aplinka 30

6.5 Gamtinė aplinka 32

7. „Bitė GSM“ marketingo mikroaplinka 33

Išvados 35

Literatūros sąrašas 36

ĮVADAS

Šiuo metu Lietuvoje veikia daug ir įvairių įmonių, kasdien atsiranda vis naujų užsienio investicijų. Bendras šalies ekonominis lygis labai smarkiai įtakoja įmonių veiklą: prekių ar paslaugų apyvartą, pelną ir pan. norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, būtina žinoti ir reaguoti į ekonomikos ir marketingo žinias, tikslus ir jų pritaikymus.

Marketingas, susidedantis iš ekonomikos teorijos, psichologijos ir vadybos mokslų padeda įmonėms pelningai dirbti ir užtikrinti ilgalaikį egzistavimą. Didelę įtaką įmonėms daro marketingo aplinka. Yra išskiriamos dvi pagrindinės marketingo aplinkos: mikroaplinka ir makroaplinka. Dažnai jos yra vadinamos artimąja ir tolimąja aplinkomis. Mikroaplinkai įmonė gali daryti įtaką, tačiau makroaplinkai – ne. Įmonė neturi galimybės įtakoti makroaplinkos pokyčių. Stipri šalies ekonomika, taip pat aiški ir stabili politinė, teisinė padėtis leidžia įmonei sėkmingai planuoti savo verslą ir siekti gerų veiklos rezultatų. Taigi tampa svarbu ir tai, kokioje šalyje yra įsikūrusi įmonė.

Lietuvoje ekonomika, demografinis stovis, politika, kultūra, nuolat keičiasi, taigi ir įmonėms nėra lengva prisitaikyti prie šių pokyčių. Todėl išlošia tos įmonės, kurios nuolat analizuoja aplinkos pokyčius, domisi ir laiko reikiamais marketingo veiksmus, kurie yra reikalingi daugelyje situacijų.

Savo darbe bandysiu apibūdinti akcinės bendrovės „Bitė GSM“ verslo aplinką.

1. VERSLO APLINKOS SAMPRATA IR REIKŠMĖ

Verslo aplinką galima apibūdinti įvairiais kriterijais. Tai tokia aplinka, kuri veikia įmonę, bet kartu ir pati įmonė palieka savo indėlį joje. Tai tiek marketingo aplinka (mikroaplinka ir makroaplinka), kuri yra bene svarbiausias verslo aplinkos komponentas prasmingam verslo vystymuisi, tiek kitos aplinkos – tokios kaip mokesčiai, darbo santykiai, prekių ar paslaugų importas ir eksportas, firminiai prekės ženklai, kurie kartu formuoja ir pačios įmonės įvaizdį, standartai, kurie turi atitikti vis aukštesniu keliamus reikalavimus, ir bene svarbiausias eiliniam vartotojui dalykas – tai žemos kainos ir aukštos kokybės užtikrinimas. Į visus šiuos reikalavimus įmonė turi atsižvelgti ir tinkamai reaguoti į pokyčius, atsirandančius įvairiais įmonės veiklos periodais. Sėkmingai suderinus parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas su visais šiais rodikliais, galima tikėtis maksimalaus teigiamo rezultato, kas, be abejo, yra labai svarbu kiekvienai organizacijai.

Kiekvienos įmonės veiklos sėkmė priklauso nuo jos sugebėjimo įvertinti savo galimybes rinkoje. Tam tikslui turi būti atliekamas gilus įmonės verslo aplinkos analizavimas ir prognozavimas, numatantis produkcijos paklausos, pardavimų apimtis, kainų kitimo tendencijas. Tačiau pats prognozavimas dažnai yra atliekamas paviršutiniškai, be gilesnės analizės ir atidaus įvertinimo. To pasekoje gaunami prognozuojamieji rodikliai žymiai skiriasi nuo faktinių, kas labai sumažina tolimesnių prognozavimų tikslumą , suteikdami klaidingą informaciją apie nagrinėjamų rodiklių vystymosi perspektyvas. Taigi kiekvienai įmonei yra labai naudinga tinkamai laviruoti verslo aplinkoje.

Verslo aplinką galima apibrėžti kaip įvykius, aplinkybes ir veiksnius, esančius už įmonės veiklos ribų, tačiau darančius jai poveikį. Prie išorinės aplinkos priskiriami veiksniai, turintys verslo įmonei įtakos. Taigi, įmonės vadovo uždavinys – panaudoti išorinės aplinkos privalumus ir sumažinti jos neigiamą poveikį įmonei.

Verslo aplinka yra nuolat kintanti, ypač dabartiniu metu jos pokyčiai yra labai dažni. Aplinkai kintant vis sparčiau, įmonei lieka vis mažiau laiko sukurti strategiją, kaip reaguoti į tam tikrus aplinkos pokyčius.

Kai kurių aplinkos pokyčių poveikis būna labai didelis. Prie tokių priskiriama:

• revoliucijos, dėl to eksportuoti prekes į šalis, kuriose jos kyla, yra rizikinga;

• didėjanti palūkanų norma, dėl ko didėja skolinimosi kaštai;

I. nauji teisės aktai, verčiantys įmones peržiūrėti savo veiklos organizavimą;

2. APIE ĮMONĘ

GSM – tai sparčiai plečiama mobiliojo korinio ryšio sistema pasaulyje.

Prieš dešimtmetį pradėtos kurti ir diegti skaitmeninio radijo ryšio technologijos pagrindu veikianti visuotinė mobiliojo ryšio sistema šiuo metu yra pati perspektyviausia ir greičiausiai auganti ryšio sistema. „Bitės“ tinklas pradėjo veikti 1995 m. spalio 24 d.: ryšys dengė Vilnių ir Kauną. Tą patį mėnesį duris atvėrė ir pirmasis prekybos salonas Vilniuje, Gedimino prospekte, o per kitus du mėnesius pirmieji „Bitės“ klientai jau galėjo naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis Danijoje ir Vokietijoje bei balso pašto paslauga. 1996 m. vasarį sulaukusi 1000-ojo kliento įmonė pradėjo greitai augti. Lygiai po metų po
tinklo atidarymo, „Bitės“ ryšys padengė 62 proc. šalies gyventojų, o klientų skaičius pasiekė 11 500. Šiandien „Bitė“ turi mobiliojo ryšio tinklą, padengiantį 99 proc. visų šalies gyventojų. „Bitė“ rinkoje konkuruoja itin plačiu paslaugų spektru tiek individualiems, tiek verslo klientams bei profesionaliu klientų aptarnavimu.

Šiandien „Bitė“ turi mobiliojo ryšio tinklą, padengiantį 99 proc. visų šalies gyventojų. „Bitė“ rinkoje konkuruoja itin plačiu paslaugų spektru tiek individualiems, tiek verslo klientams bei profesionaliu klientų aptarnavimu.

Bendrovė, kurdama naujus produktus, itin daug dėmesio skiria jų funkcionalumui ir pagal siūlomų paslaugų įvairovę bei kokybę siekia tapti patraukliausia telekomunikacijų paslaugų tiekėja.

Nuo pat savo veiklos pradžios 1995 m. į naujausias technologijas ir tinklo vystymą investavusi daugiau nei 130 milijonų USD, 2002 m. naujų paslaugų kūrimui ir tolesniam tinklo talpumo vystymui planuojama investuoti dar 30 milijonų USD.

„Bitė“ turi platų teikiamų paslaugų spektrą. Pagrinde jis skaidosi į dvi stambias šakas:

1. Mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

2. „Bitės“ interneto paslaugų grupė

Mobiliojo ryšio paslaugos apima įvairius mobiliojo ryšio planus, „Verslo administratorių“, „Namų zoną“, „Šeimą ir draugus“, išankstinio apmokėjimo paslaugą „Labas“,kuri yra pirmoji tokio tipo paslauga Rytų Europoje ir viena pirmųjų tokio tipo paslaugų visame pasaulyje, trumpųjų žinučių siuntimą (SMS), Web-SMS, „SMS pasaulį“, M-paštą, balso paštą, „GSM Pro“ ir daugelį kitų. Tarptinkliniu ryšiu bendrovės klientai gali naudotis 67 užsienio šalyse, o nuolatiniams klientams yra parengtos lojalumo programos. „Bitė“ yra vienintelis operatorius šalyje, siūlantis duomenų perdavimo paslaugas tiek HSCSD, tiek GPRS technologijomis. Verslo klientams drauge su partneriais „Bitė“ siūlo įvairius GPRS technologija paremtus sprendimus.

Bendrovėje aktyviai diegiamos ryšių su klientais valdymo sistemos, kurios leidžia pasiūlyti geriausiai klientų poreikius atitinkančius paslaugų junginius.

„Bitės“ Interneto paslaugų grupei priklauso fiksuoto mokesčio paslauga „Internetas 88“, internetas komutuojamąja linija, Internetas skirtąja linija PRO, „Bitės“ tarnybinių stočių saugykla, o taip pat „Bangos“ vartai. 2002 m. pradžioje „Banga“ buvo papildyta nauja verslininkams bei verslu besidomintiems lankytojams skirta sritimi „Verslo banga“, kuri 2002m. spalio mėnesį tarptautinėje parodoje „Infobalt“ buvo pripažinti metų leidiniu. Prestižinis įvertinimas portalui skirtas už didžiausią indėlį tarp tradicinės ir elektroninės žiniasklaidos priemonių kuriant informacijos visuomenę.

3. ĮMONĖS VERSLO APLINKA

Gyvenime viskas su viskuo susiję. Bet kokia firma veikia tam tikroje nuolat kintančioje verslo terpėje. Jeigu ji nori sėkmingai dirbti, jai reikia nuolat stebėti rinką, joje vykstančius pokyčius ir bandyti juos veikti sau naudinga linkme arba prie jų prisitaikyti. Firmą nuolat veikia jai nepavaldžios jėgos: konkurentai, valdžios leidžiami įstatymai ir kt. Tai marketingo aplinka, kurios beveik negalima pakeisti, todėl belieka prie jos prisitaikyti. Ne tik sėkmingas įmonės įsiliejimas į rinką, bet ir tolesnis veiklos vystymas lemia jos sėkmę. Vienos įmonės greitai iškyla kitų įmonių akivaizdoje atsinešdamos kokią nors perspektyvią idėją, bet kartu ir greit žlunga, o kitos pamažu įsilieja į aplinką, bet tinkamai įvertindama situaciją, kurioje įmonė veikia, numačiusi tinkamus, planuotus ateities žingsnius, išlieka ilgai. Pažinti ir suprasti verslo aplinką, tinkamai prisitaikyti prie jos ar bandyti ją kaip nors paveikti sugeba toli gražu ne kiekviena įmonė.

Marketingo aplinka – tai visuma už įmones ribų veikiančiu jėgų, kurios turi

tiesioginę ir netiesioginę įtaką firmos veiklai, jos marketingo sprendimams. Tam, kad galėtum prisitaikyti, reikia ją pažinti. Marketingo veikla ir prasideda nuo susipažinimo su šiomis jėgomis, savo firmos vietos ir vaidmens išsiaiškinimo.

Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir vartotojams teikti tokių prekių, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų ir galėtų jų įsigyti. Todėl įmonės vadovybė ir marketingo specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

1 pav. Marketingo aplinka

Įmonės marketingo veiklos centre yra vartotojas. Jo poreikiams tenkinti ir aptarnauti skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui pagaminta preke (angl. product), jos kaina (angl. price), paskirstymu (angl. place) ir rėmimu (angl. promotion). Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį marketingo kompleksą ( angl. 4P‘s, Marketing Mix).

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti marketingo tikslus.

Marketingo kompleksui elementui prekė priskiriami sprendimai ir veiksmai, susiję su prekės kūrimu, jos gamyba, įpakavimu, pavadinimu, garantijomis ir kt.

4. „BITĖ GSM“ MARKETINGO

KOMPLEKSAS

Marketingo kompleksą sudaro:

 prekė

 kaina

 paskirstymas

 rėmimas

4.1 Prekė

Prekė – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ar keitimu.

Paslauga yra prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu.

Pagrindinės „Bitė GSM“ parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos – komunikacijų srities prekės ir paslaugos. Tai mobiliojo ryšio telefonai ir mokėjimo planai. Įmonė siūlo šiuos mokėjimo planus:

 Verslo administratorius

 Namų zona

 Šeima ir draugai

 Išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“.

Tai yra laisvai parduodamos, plataus vartojimo paslaugos. Be šių paslaugų, įmonė savo klientams teikia papildomas paslaugas:

 Interneto portalas „Banga“ (http:www.banga.lt);

 Atsiskaitymas už paslaugas internetu;

 Atsiskaitymas už paslaugas kredito kortele;

 GPRS paslaugos;

 WAP paslaugų teikimas (telefonui pritaikyta interneto versija);

 Kai kurių paslaugų apmokėjimas SMS žinute;

 Įvairūs būdai sąskaitoms papildyti

Prekės gyvavimo ciklas

Prekės gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo prekės atsiradimo iki jos išnykimo rinkoje.

Dažniausiai yra išskiriamos keturios prekės gyvavimo stadijos:

 Įvedimas;

 Augimas

 Branda

 Smukimas.

Įvedimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai naujai rinkoje pasirodžiusios prekės pardavimas po truputį didėja.

Šioje stadijoje prekė yra nauja, vartotojai mažai žino apie ją, todėl nesusiklostę jos vartojimo įpročiai. Naują prekę perka tik tie vartotojai, kurie domisi ir mėgsta naujoves.

1995 m. įmonė pradėjo savo veiklą. 1995 m. spalio 24 d.: ryšys dengė Vilnių ir Kauną. Tą patį mėnesį duris atvėrė ir pirmasis prekybos salonas Vilniuje, Gedimino prospekte, o per kitus du mėnesius pirmieji „Bitės“ klientai jau galėjo naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis Danijoje ir Vokietijoje bei balso pašto paslauga. 1996 m. žymesne veikla neužsiimta, tik atidaryti keli prekybos salonai didžiuosiuose šalies miestuose. 1997 m. Pradėta teikti trumpųjų žinučių (SMS) paslauga ir išankstinio apmokėjimo paslauga „Labas“. 1998 m. atsirado tiesioginio mokesčių už paslaugas nuskaitymo nuo mokėjimo kortelių sąskaitų paslauga. 1999 m. Pradėta teikti trumpųjų žinučių paslauga „Labas“ vartotojams, „GSM Pro“ paslauga ir teleteksto paslauga. 2000 m. pradėta teikti didelės spartos duomenų perdavimo paslauga, interneto paslauga „Banga“ ir paslauga „InfoBitė“. 2001 m. pradėtas e-sąskaitų paslaugos teikimas per „E-pay“ sistemą, pradėta teikti M-pašto paslauga. 2002 m. „Bitė“ pirmoji Lietuvos vartotojams pasiūlė kompleksinį mobiliojo telefono ir kišeninio kompiuterio „HP Jornada“ sprendimą, pradėjo platinti „Samsung“ mobiliuosius telefonus, pradėtas teikti GPRS tarptinklinis ryšys.

Augimas – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas sparčiai didėja.

Šioje stadijoje prekę pripažįsta vis daugiau vartotojų, klostosi vartojimo įpročiai. Pirmieji pirkėjai perka prekę pakartotinai, sparčiai didėja pardavimai ir pelnas. Įmonei svarbu išlaikyti spartų pardavimo didėjimą ir pritraukti kuo daugiau potencialių vartotojų. „Bitė GSM“ šiuo metu kaip tik ir yra augimo stadijoje.

2001 m., mln. Lt 2002 m., mln. Lt Pokytis, proc.

I ktv. 46 71 54

II ktv. 52,6 83,7 59

III ktv. 58,6 95 62

1lentelė: „Bitė GSM“ apyvartos augimas

Branda – tai prekės gyvavimo ciklo stadija, kai jos pardavimas stabilizuojasi ir ima po truputį mažėti.

Čia bendras vartotojų skaičius stabilizuojasi, po truputį ima mažėti, nes rinkoje atsiranda naujų, tą patį poreikį tenkinančių prekių. Pelnas šioje stadijoje pasiekia maksimumą ir ima mažėti, nes atsiranda naujų konkurentų. Tada įmonė taiko įvairias marketingo priemones, kad kuo ilgiau išlaikyti esamus vartotojus. Tačiau kai prekę nustoja pirkti vis daugiau vartotojų, ji pereina į smukimo stadiją.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2065 žodžiai iš 6633 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.