Verslo ekonomika2
5 (100%) 1 vote

Verslo ekonomika2

2

TURINIS

Įvadas 2

(1 lentelė) Atskirų gaminių gamybos mąstas per metus. 3

(2 lentelė) Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. 4

(3 lentelė) Darbininkų bei barų administracijos darbuotojų 6

skaičius.

(4 lentelė) Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam ir

visiems gaminiams. 8

(5 lentelė) Tiesiogiai priskiriamas darbininkų soc. draudimas. 9

(6 lentelė) Pagalbinių darbinikų ir barų administracijos darbo apmokėjimas

bei įmokos soc. draudimui. 10

(7 lentelė) Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. 12

(8 lentelė) Maksimalios ir vidutinės einamosios (ciklinės) atsargos (m ir lt.). 14

(9 lentelė) Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos (m ir lt.). 20

(10 lentelė) Gautinių medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. 22

(11 lentelė)Sandėlių plotas. 24

(12 lentelė) Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. 26

(13 lentelė) Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė. 27

(14 lentelė) Bedra pastatų vertė ir plotas. 28 (15 lentelė) Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. 29

(16 lentelė) Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. 31

(17 lentelė) Vieno gaminio tiesioginės gamybinės išlaidos. 32

(18 lentelė) Gamybinės paskirties įrenginių ir pastatų metinės nusidėvėjimo

sąnaudos. 33

(19 lentelė) Netiesioginės gamybos išlaidos. 36

(20 lentelė) Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno

gaminio savikaina. 37

(21 lentelė) Vieno gaminio kaina. 38

(22 lentelė) Užbaigtos produkcijos ir parduotos produkcijos vertė per metus, Lt. 39

(23 lentelė) Įmonės veiklos sąnaudos. 40

(24 lentelė) Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno sumos per metus. 41

(25 lentelė) Pardavimų pelningumas. 42

Išvados ir pasiūlymai 43

Literatūra 44

.


Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagos poreikis programai vykdyti Išlaidos programai vykdyti, Lt. Draustinių medžiagų atsargos, m Draustinių medžiagų atsargos, Lt.

1. Švarkas Pusvilnė m 12672,40 405516,80 138,88 4444,02

Pamušalinis šilkas m 10722,80 128673,60 117,51 1410,12

Petukai vnt. 9748 9748 106,83 106,83

Sągos vnt. 38992 58488 427,31 640,96

Kitos medžiagos Lt. – 58488 – 640,96

2. Sijonas Pusvilnė m 7027,50 224880 77,01 2464,44

Pamušalinis audinys m 6559 78708 71,88 862,55

Užtrauktukas vnt. 4685 7027,50 51,34 77,01

Sagos vnt. 4685 7027,50 51,34 77,01

Kitos medžiagos Lt. – 21082,50 – 231,04

3. Suknelė Šilkas m 10100,20 282805,60 110,69 3099,24

Pamušalinis audinys m 3213,70 38564,40 35,22 422,62

Petukai vnt. 9182 9182 100,62 100,62

Siuvinėjimo siūlai m 13773 41319 150,94 452,81

Sagos vnt. 32137 16068,50 352,19 176,09

Kitos medžiagos Lt. – 36728 – 402,50

4. Kombinezonas Pusvilnė m 14272 456704 156,41 5004,98

Petukai vnt. 8920 17840 97,75 195,51

Užtrauktukas vnt. 4460 4460 48,88 48,88

Kitos medžiagos Lt. – 60210 – –

23

Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos (m ir

lt.) 9 lentelė24

9 užduotis:

Apskaičiuoti draustines (apsaugos) medžiagų atsargas m ir Lt.

Žinome, kad visų siuviniams naudojamų medžiagų draustinės atsargos numatomos tokios, kad pakaktų 4 dienų tiekimo vėlavinui.

Tam tikros medžiagos draustinės atsargos apskaičiuojamos taip:

A = m ∙ t , t – vidutinis medžiagų vėlavimas dienomis.

Draustinių medžiagų atsargos, m Draustinių medžiagų atsargos, Lt.

12672,40 × 4 405516,80 × 4

1) Švarkas: pusvilnė = ——————— = 138,88 ——————— = 4444,02

365 36510722,80 × 4 128673,60 × 4

pamušalinis šilkas = ——————— = 117,51 ——————— = 1410,2

365 3659748 × 4 9748 × 4

petukai = —————— =106,83 ——————— = 106,83

365 36538992 × 4 58488 × 4

sagos = —————— = 427,31 ——————— = 640,96

365 365

58488 × 4

Kitos medžiagos —— ——————— = 640,96

365

7027,50 × 4 224880 × 4

2) Sijonas: pusvilnė = —————— = 77,01 ——————— = 2464,44

365 3656559 × 4 78708 × 4

pamušalinis audinys = ————— =71,88 ——————— = 862,55

365 3654685 × 4 7027,50 × 4

užtrauktukas = —————― = 51,34 ——————— = 77,01

365 3654685 × 4 7027,50 × 4

sagos = —————— = 51,34 ——————— = 77,01

365 365

25

21082,50 × 4

Kitos medžiagos ——— ——————— = 231,04

365

10100,20 × 4 282805,60 × 4

3) Suknelė: šilkas = —————— = 110,69 ——————— = 3099,24

365 365

3213,70 × 4 38564,40 × 4

pamušalinis audinys = —————— = 35,22 ——————— = 422,62

365 3659182 × 4 9182 × 4

petukai = ————— = 100,62 ——————— = 100,62

365 36513773 × 4 41319 × 4

siuvinėjimo siūlai = —————— = 150,94 ——————— = 452,81

365 365 32137 × 4 16068,50 × 4

sagos = —————— = 352,19 ——————— = 176,09

365 365

36728 × 4

kitos medžiagos ———— ——————— = 402,50

36514272 × 4 546704 × 4

4) Kombinezonas: pusvilnė = —————— = 156,41 ——————— = 5004,98

365 3658920 × 4 17840 × 4

petukai = —————— = 97,75 ——————— = 195,51

365 3654460 × 4 4460 × 4

užtrauktukas = —————— = 48,88 —————— = 48,88

365 365

60210

4

kitos medžiagos ———— —————— = 659,84

365Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagų poreikis metinei programai vykdyti Vidutinės einamosios atsargos Draustinės medžiagų atsargos Gautinės atsargos

vnt. Lt. vnt. Lt. vnt. Lt. vnt. Lt.

1. Švarkas Pusvilnė m 12672,40 405516,80 376,11 12035,52 136,77 4376,55 13185,28 421928, 87

Pamušalinis šilkas m 10722,80 128673,60 3166,19 37994,28 113,73 1388,71 14002,72 180670,60

Petukai vnt. 9748 9748 197,26 197,26 105,21 105,21 10050,47 10050,47

Sągos vnt. 38992 58488 789,04 1183,56 420,82 631,23 40201,86 60302,79

Kitos medžiagos Lt. – 58488 – 1183,56 – 631,23 – 60302,79

2. Sijonas Pusvilnė m 7027,50 224880 207,95 6654,40 75,62 2419,73 7311,07 233954,13

Pamušalinis audinys m 6559 78708 194,08 2328,96 70,58 846,90 6823,66 81883,86

Užtrauktukas vnt. 4685 7027,50 94,52 141,78 50,41 75,62 4859,93 7244,90

Sagos vnt. 4685 7027,50 94,52 141,78 50,41 75,62 4859,93 7244,90

Kitos medžiagos Lt. – 21082,5 – 425,34 – 226,85 – 21734,69

3. Suknelė Šilkas m 10100,20 282805,60 298,36 8354,08 108,49 3037,81 10507,05 249197,49

Pamušalinis audinys m 3213,70 38564,4 189,86 1139,16 34,52 414,25 3438,08 40117,81

Petukai vnt. 9182 9182 184,93 184,93 98,63 98,63 9465,56 9465,56

Siuvinėjimo siūlai m 13773 41319 277,40 832,20 147,95 443,84 14198,35 42595,04

Sagos vnt. 32137 16068,5 647,26 20712,32 345,21 172,60 33129,47 36953,42

Kitos medžiagos Lt. – 36728 – 739,72 – 394,52 – 37862,24

4. Kombinezonas Pusvilnė m 14272 456704 424,33 13578,56 154,30 4937,64 14850,63 475220,20

Petukai vnt. 8920 17840 180,82 361,64 96,44 192,88 9197,26 18394,52

Užtrauktukas vnt. 4460 4460 90,41 90,41 48,22 48,22 4598,63 4598,63

Kitos medžiagos Lt. – 60210 – 1220,54 – 650,96 – 62081,50

Iš viso: 1931670 Iš viso: 200679,95 2061804

26

Gautinių medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus 10 lentelė

27

10 užduotis:

Gautinių medžiagų kiekį sužinome sudėję medžiagų poreikį programai vykdyti, vidutinių einamųjų atsargų ir draustinių medžiagų atsargų kiekius.

O vertę litais sužinome analogiškai, sudėję jau minėtų kiekių vertę litais.

Sandėlių plotas, kv. m. 28 11 lentelė 11 lentelė

Eil. Nr. Įrengimų (darbo vietų) pavadinimas Įrenginių sk. Vieno įreng. ar darbo vietos užimamas plotas,kv.m, be aptarnav. zonų Papildomų darbo vietų aptarnavimo zona, kv. m. Visų įrenginių naudingas plotas, kv. m. Gamybinio ploto panaudojimo koeficientas Bendras gamybinis plotas, kv. m. Sandėlių plotas,kv. m. Užbaigtų gaminių sandėlių plotas, kv. m. Medžiagų sandėliavimoplotas, kv. m.

1. Sukirpimo 6 4 12 36 0,5 72 11,52 3,84 7,68

2. Siuvimo 22 2,5 27,5 82,50 0,5 165 26,40 8,80 17,60

3. Siuvinėjimo 5 2,5 6,25 18,75 0,35 53,57 8,57 2,86 5,71

4. Overlokas 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32

5. Kilpinė mašina 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32

6. Saginė mašina 1 2 1 3 1 3 0,48 0,16 0,32

7. Lyginimo stalai 2 3 3 9 1 9 1,44 0,48 0,96

8. Pagalbiniai darbininkai 27 3,5 47,25 141,75 1 141,75 22,68 7,56 15,12

Iš viso: 450,32 72,05 24,02 48,03

29

11 užduotis:

naudingas plotas

Bendras gamybinis plotas = ——————————————————

gamybinio ploto panaudojimo koeficientas

1. Sukirpimas: 36 ÷ 0,5 = 72 (kv. m.) ; kiti skaičiavimai analogiški.

Sandėliavimo patalpų plotas sudaro 16 % gamybinio ploto.

1. Sukirpimas : 72 × 0,16 = 3,84 (kv. m.) ; kiti skaičiavimai analogiški.

Užbaigtų gaminių sandėlių plotas skaičiuojamas taip:

Užbaigtų gaminių sandėliavimo plotas dauginamas iš 2.

1. Sukirpimas 3,84 × 2 = 7,68 ( kv. m.) ir t.t

Eil. Nr. Gaminys Medžiagų pavadinimas Matavimo vienetas Medžiagos poreikis programai vykdyti Išlaidos programai vykdyti, Lt. Draustinių medžiagų atsargos, m

1. Švarkas Pusvilnė m 2,6 32 83,20

Pamušalinis šilkas m 2,2 12 26,40

Petukai vnt. 2 1 2,00

Sagos vnt. 8 1,5 12,00

Kitos medžiagos Lt. – 1,2 12,00

Iš viso: 135,60

2. Sijonas Pusvilnė m 1,5 32 48,00

Pamušalinis audinys m 1,4 12 16,80

Užtrauktukas vnt. 1 1,5 1,50

Sagos vnt. 1 1,5 1,50

Kitos medžiagos Lt. – 4,5 4,50

Iš viso: 72,30

3. Suknelė Šilkas m 2,2 28 61,60

Pamušalinis audinys m 0,7 12 8,40

Petukai vnt. 2 1 2,00

Siuvinėjimo siūlai m 3 3 9,00

Sagos vnt. 7 0,5 3,50

Kitos medžiagos Lt. – 8 8,00

Iš viso: 92,50

4. Kombinezonas Pusvilnė m 3,2 32 102,40

Petukai vnt. 2 2 4,00

Užtrauktukas vnt. 1 1 1,00

Kitos medžiagos Lt. – 13,5 13,50

Iš viso: 120,90

30

Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui 12 lentelė

12
užduotis:

Tiesioginės išlaidos medžiagoms skaičiuojamos taip:

Medžiagos poreikis × vieneto kaina

Pvz.: Švarkas : pusvilnė = 2,6 × 32 = 83,20 Lt.

kiti skaičiavimai analogiški.

31

Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms ir šių pastatų vertė.

13 lentelė

Bedras gamybinis plotas Administracinis plotas

Plotas, kv. m. 450,32 90,06

Pastatų kv. m. ploto kaina 480 480

Vertė, Lt. 216153,60 43228,80

13 užduotis:

Adminitracinių patalpų plotas sudaro 20 % gamybinių patalpų ploto.

450,32 × 0,20 = 90,6 (kv. m.)

32

Bendras patalpų plotas ir vertė

14 lentelė

Bedras gamybinis plotas Administracinis plotas Sandėlių plotas Bendras plotas

Plotas, kv. m. 450,32 90,06 72,05 612,43

Pastatų kv. m. ploto kaina 480 480 480 480

Vertė, Lt. 216153,60 43228,80 34584,00 293966,40

14 užduotis:

Bendras pastatų plotas = gamybinis plotas + administracinių patalpų plotas + sandėlių plotas

Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. 33 15 lentelė

Eil. Nr. Įrengimų (darbo vietų) pavadinimas Įrenginių skaičius Vieno įrengimo elektros variklių galingumas , kW Įrengimų variklių galingumas, kW Ekektros variklių galingumo priklausos koeficientas Įrengimo naudingo laiko trukmė per metus, val. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti, kW

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 994 žodžiai iš 1918 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.