Verslo pagrindų konspektai
5 (100%) 1 vote

Verslo pagrindų konspektai

Organizacijų tipai:

1. personalinė/ individuali įmonė

2. ūkinė bendrija: KOMANDINĖ: TIKROJI,

3. uždaros akcinės bendrovės 3,4 yra korporacinės

4. atviros akcinės bendrovės

5. Valstybinės įmonės

6. specializuotos įmonės (savivaldybės UAB)

a)bandru užsienio kapitalu UAB/AB

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS – METAI

Pardavimai ir paslaugos – tai visos įmokkoa gautos per ataskaitinį laikotarpį į kasą arba į sąskaitas.(organizacijos pelną gali laikyti komerc. Banke sąskaitoje arba kasoje, turi būti ataskaita)

Tiesioginės išlaidos – tai tos išlaidos kurios priklauso nuo gamybos apimties Q.

(kintamos išlaidos)

Pridėtines išlaidos(pastovios išlaidos) (veiklos) – tai visos ts išlaidos kurios Apimties Q.

Akcininkų susirinkimas – aukščiausia akcinių korporacin. ių bendrovių forma. Nusprendžiama kaip bus paskirstomas pelnas (visą išimti dividendų pavidalu, reinvesticija-atgal į gamybą: pasidalinti pelną- dalį dividendu pavidalu dalį reinvesticija)

FORMŲ ORGANIZACIJŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Individualios įm. – labiausiai paplitusios organizacijos forma visame pasaulyje. Tačiau jų pelnas sudaro nežymią dalis vidaus produkto.

PVZ. Apie 70 proc. Tačiau gamina ir realizuoja tik 4 proc. Šalies produkcijos ir duoda didelį darbo vietų skaičių.

PRIVALUMAI:* lengvai steigiamos

*Veiklos nevaržo griežtos teisinis reguliavimas

*Joms sukurti nereikalingas didelis pradinis kapitalas

*Paprastas likvidavimo procentas

*Apmokestinamas vieną kartą individualiu pajamų mokesčiu – 15proc.

*Savininkas yra savo verslo šeimininkas ir turi didelę veiksmų laisvę

*Savininkas tegauna pajamas iš savo įmonės veiklos, todėl stiprus efektyvaus ūkininkavimo stimulas

1. atsiranda didelės galimybės (ypač AB) pavirsti į stambias korporacijas (konsorcijumus) monopolijas. Įminių organizacinės formos (ypač monopolijas) riboja aktyvią kokurenciją, skatina monopolizmą, kas silpnina verslo ekonominį mechanizmą. Dėl monopolinės organozacijas veiklso susidaro priemonės ir sąlygos mažinti gaminamos produkcijos apimtį ir kartu didinti prekių kainą aukščiau už konkurencinio lygio. Tai sukelia grėsmę vartotojo materialinei padėčiai, nes kyla prekių ir paslaugų kainos.

(teigiamas ir neigiamas verslo mąstas įmonėje efektas)

TARPTAUTINIAI KREDITINIAI SANTYKIAI

Pagrindiniai tarptautiniai kreditų funkcija užsienio ekonomikos apyvartos proceso formavimas. Tarptautinį kreditą kitoms valstybėms teikia:

iš kitos pusės, spartus kapitalo judėjimas gali o ir praktikoje netgi dažnai pažeidžia atskirų šslių mokėjimo blansą (ypač ekonomiškai stipresnių). Didina valiutų kursų svyravimą ir atskirų šalių įsiskolinimą.

Kredito suteikimo požiūriu skiriami:

1. grynieji, kurie įrašomi į skolininko sąskaitą tolimesnei jo despozicijai

2. Akceptiniai kreditai – įrašas (vertybiniai pop., vekseliai)

3. depozitiniai sertifikatai

4. obligacinės paskolos (skola vertybiniais popieriais)

Pagal tai, kas tampa keditoriumi kreditai gali būti:

1. privatūs (skiriami firmų, bankų, brokerių, finansų maklerių)

2.Vyriausybiniai.Paskolos gali būti 1) vadovas vienareiksmiskai priima sprendima

2) vadovas priima sprendima ir paaiskina kodel taip padare

3) vadovas priima sprendimą ir paaiškina, bet ir pasiteirauja pavaldinių nuomonės

4) vadovas priima sprendimą ir paaiškina, teiraujasi pavaldinių nuomonės ir gilėja demokratijos procesas, nes prašo jį papildyti

5) vadovas nusako problemos esmę, išklausinėja kokie bus pasiūlymai jo sprendimui ir juos išklausęs bei išanalizavęs priima sprendimą.

6) Vadovas pateikia problemą ir prašo pavaldinių priimti keletą sprendimo variantų pasilikdamas sau teisę pasirinkti jam tinkantį variantą ir jį patvirtinti

7) Vadovas pateikia problemą ir priima valdymo grupės sprendimo variantą

1. mokėjimo vieta

2. kam ir kieno įsakymu turi būti sumokėta

3. išrašymo data ir vieta

4. vekselio davėjo parašas

Lietuvos respublikos vekselio įstatymas numato keturis galimų mokėjimo terminus:

1. apmokėjimas pateikus vekselį. Šiuo atveju nėra būtina nurodyti konkrečią mokėjimo datą. Vekselis apmokamas tik jį pateikus, o jį būtina pateikti per metus nuo jo išrašymo datos (reglamentuota įstatymo)

2. per tam tikrą laiką nuo jo pateikimo. Nederinama konkreti mokėjimo data, tačiau nustatomas po kiek dienų po vekselio pateikimo turės būti gražinta skola. Vekselio gavėjas apmokėjimui taip pat turi pateikti per metus nuo išrašymo datos

3. per tam tikrą laiką nuo vekselio išrašymo datos. Išrašant vekselį tiksliai nustatomas

patenkinimo atzvilgiu.

5 Rinkos segmentavimas(isskyrimas) ir tiksliniu rinku parinkimas.

Cia turime dalikiskai irodyti:

a. Ar sumanimas realiai atitinka kelemiems tikslams

b. Ar bus pakankamai sukaupta istekliu tiksliniu rinku sukurimui, akcentuojami faktoriai lemiantis vsrtotoju poreikius ir ju pirkimu sprendimus.Pagrendinis darbas butu vartotoju grupiu isskirimas kurioms skirti produktai prekes paslaugos. T.y. nustatomas potencialiu pirkeju kai egzistuoja verslas aptariamos tendencijos.

6. Marketingo rinkinio elementai.

1. Produktas preke paslauga

2. Produkto prekes paslaugos paskirstimas

3. Produkto prekes paslaugos kaina

4.Skatinimas

nepriklauso nuo gamybos apimties Q.Akcininkų susirinkimas – aukščiausia akcinių korporacin. ių bendrovių forma. Nusprendžiama kaip bus paskirstomas pelnas (visą išimti dividendų pavidalu, reinvesticija-atgal į gamybą: pasidalinti pelną- dalį dividendu pavidalu dalį reinvesticija)

FORMŲ ORGANIZACIJŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Individualios įm. – labiausiai paplitusios organizacijos forma visame pasaulyje. Tačiau jų pelnas sudaro nežymią dalis vidaus produkto.

PVZ. Apie 70 proc. Tačiau gamina ir realizuoja tik 4 proc. Šalies produkcijos ir duoda didelį darbo vietų skaičių.

PRIVALUMAI:* lengvai steigiamos

*Veiklos nevaržo griežtos teisinis reguliavimas

*Joms sukurti nereikalingas didelis pradinis kapkapitalas

1.Valstybės

2.bankai

3.finansinės kredito organizacijos

4.pačios firmos ir bendrovės

Tarptautinis kreditas dar vykdo ir skolinamojo kapitalo judėjimo specifines funkcijas:

1. perskirstyti skolinamąjį kapitalą tarp šalių

2. reguliuoja, cirkuliuoja kaštus tarptautinio atsiskaitymo sferoje

3. spartina kapitalo koncentraciją

4. kelia ekonomikos lygį valstybei ir jos ūkio subjektams, jei jos išsivystimo lygis žemesnis negu lyderių

pagal taptautinio kredito šaltinį skiriamas vidinis ir išorinis užsienio prekybos kreditavimas ir finansavimas. Kuo arčiau prekė randasi realizacijos procesui, tuo tampa palankesnės skolininkui tarptautinio kredito sąlygos.

kredituojamos su valstybės vyriausybės garantijomis.

3.Mišrus, kuriuose dalyvauja privačios įmonės ir valstybė (vyriausybė)

4.Grynai valstybinai

5. tarptautinių ir regionalių valiutos kreditų ir finansinių organizacijų kreditai.

Firmos kreditas – tai paskola suteikiama firmos, paprastai vienos eksportuojančios šalies kitos šalies importuojančiai šaliai. Tam, kad būtų nukeltas mokėjimo terminas.

Vekselinis kreditas, tai toks kreditas kai eksportuotojas sudaręs prekės pardavimo sutartį pateikia perdavimo importuotojui ir kuris gavęs komercinius dokumentus jį akceptuoja (patvirtina), t.y. sutinka apmokėti jame nurodytą sumą nurodytu laiku, nustatytoje vietoje.

Europoje paplitę Pareto (it. matematikas) ir Emrinhanerio (JAV prezidentas) vadovavimo principai. Šie principai dažnai vadinami koncentruotos įtampos efektai. Esmė jų yra tame, kad koncentruotas dėmesys suteiktas gyvybiškai svarbiausiai veiklai. Remiantis šiuo principu susiformuoja 20/80% taisyklė, ta yra vadovas arba vadovaujanti grupė 20% savo darbo laiko turi skirti gyvybiškai svarbiausioms įmonės problemoms spręsti. Jeigu mes sėkmingai per tuos 20% laiko gyvybiškai svarbiausioms problemoms išspręsti, tai mes pasieksime 80% rezultato.

Vekselių reikšmė versle ir finansuose

Kadangi vekseliai (viena iš vertybinių popierių rūšių) naudojami ne tik vienos valstybės viduje bet ir tarptautnėje prekybije, pasaulyje žinomas dvi vekselių teisės kryptys:

4. mokėjimo terminas. Pagal įstatymą jis gali būti nustatytas dienomis, sav., mėn. Tarkim vekselis išrašytas kovo 12 d. 60 dienų, vadinasi mokėjimas turi būti įvykdytas (vekselį turi grąžinti apmokėti iki gegužės 11d.)

5. esant šiam mokėjimo būdui nurodoma tiksli mokėjimo data. Šis mokėjimo būdas vakaruose yra pats populiariausias, o tiksliai nustatyti vekselio galiojimą būdą reikia tam, kad galėtume tikslaia apskaičiuoti palūkanas už skolą. Šio tipo vekseliai dar vadinami vekseliais su sukauptomis palūkanomis. Tais atvejais kai vekselį numatoma apmokėti tik jį pateikus arba per tam tikrą laiką nuo pateikimo datos. Sutarta metinė palūkanų norma įrašoma atskirai. Tokio tipo vekseliai vadinami vekseliai su kaupiamosiomis palūkanomis. 1) pateikiami irodimai kad preke atitinka ir tenkina vartotojo poreikius tacaiu neuzmirsti ir akcentuoti isskirtines savybes pranasesnes uz konkurentu prekes.

2)Pristatomi paskirstimo kanalai kuriais prekes ar produktai butu pateikti vartotojams jiesms patogiose vietose ir jiems patogiu laiku. Paskirstimas turi buti orientuotas i ko zemesnius kastus.

Pageidautina aprasyti sukurtas paskirstimo naujoves naujus budus igalinancios padidinti pardavimo apimti.

3) Pateikiamas kainu pagrindimas leidziantis ieti I rinka joje issilaikyti ir gauti pelna. Teiketi kartu kainu nustatymo metodika. Ivertinate ar bendrojo pelno dydis bus pakankamas pridetiniu islaidu ar veiklos sanaudu padengimui ir koks numatomas grynasis pelnas.

4) Nurodtyti naudotinas skatinimo formas ypac aptarti reklamavimo ir skatinimo programas,

kapitalas.

*Paprastas likvidavimo procesas

*Apmokestinamas vieną kartą individualiu pajamų mokesčiu – 15proc.

*Savininkas yra savo verslo šeimininkas ir turi didelę veiksmų laisvę

*Savininkas tegauna pajamas iš savo įmonės veiklos, todėl stiprus efektyvaus ūkininkavimo stimulas

TRŪKUMAI:

*Ribotos galimybės didinti kapitalą ir plėsti gamybos mąstą

*Komerciniai bankai dėl minėtos 1 punkto priežasties ir dėl dažnų jų bankroto vengia skirti didesnius kreditus

*Savininkas už savo veiksmus ir veikla atsako kartu ir asmeniniu turtu

*Savininkas pats atlieka visas valymo funkcijas todėl nebelieka vietos pasireikšti speciazacijai ir daliniai profisionalizmui

(kreditavimą – reikia grąžinti; finansavima – nereikia)

Pagal paskirtį skirimas: komercinis kreditas – tiesiogiai susijęs su užsienio prekyba ir paslaugomis

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1434 žodžiai iš 4747 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.