Verslo planas10
5 (100%) 1 vote

Verslo planas10

1. SANTRAUKA

Kooperatyvas „PADEGSNYS“ savo veiklą pradėjo dar 1995 metais. Tai buvo tik trys ūkininkų

šeimos. Vėliau 2000 metais kooperatyvas pasipildė dar 17 narių. Kooperatyvas buvo sukurtas tam, kas padėtų ekologiškai beūkininkaujantiems Molėtų rajone auginti ir realizuoti savo produkciją. 2002 metais kooperatyvas pasirašė pirmąją tiekimo sutartį su „VP – Market“ prekybos tinklu ir tapo pilnateisiu ekologiškos produkcijos tiekėju. Dabar mūsų jau per 30 narių.

Kooperatyvo „PADEGSNYS“ identifikavimo kodas: 6757769. Adresas: Sodo al.11, Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. Kooperatyvas – tai kooperatinė bendrovė, kuri veikia pagal savo sukurtus įstatus ir kooperacijos įstatymą. Visi nariai yra vienodai lygūs ir turi vieno balsą visuotiniame susirinkime. Einamuosius klausimus tvarko visuotinio susirinkimo išrinkta valdyba pirmininkui vadovaujant.

Iki šiol kooperatyvas tik augino ekologiškus produktus kurie tampa vis paklausesni. Dabar yra poreikis plėsti ekologiškų produktų asortimentą ir juos pradėti perdirbti. Norime neužleisti pelningos pozicijos tarpininkams. Be jų neapsieisime. Esame per smulkūs, kad įeiti į rinką. Bet norime kuo daugiau pasidaryti patys, kuo mažiau pelno atiduoti tarpininkams.

Kooperatyvo „PADEGSNYS“ finansinė būklė yra gera. Visa kooperatyvo turtas yra nuosavas ir neįkeistas. Skolų neturime. Nesame skolingi nei bankams nei tiekėjams (savo nariams). Perdirbimui pradėti kooperatyvui reikia 111,600 Lt. Šios lėšos reikalingos gamybiniam pastatui įsigyti. Taip pat visiems įrenginiams įsigyti ir sumontuoti. Visuotinio susirinkimo metu kooperatyvo nariai nutarė šių trūkstamų lėšų nesiskolinti iš banko. Kiekvienas narys sutinka padidinti savo pajinį įnašą. Tokiu būdu atsiras trūkstamos lėšos ir kooperatyvas galės pradėti savo investiciją į ekologiškų produktų perdirbimą.

Atlikus finansinę analizę paaiškėjo, kad ši investicija yra pelninga. Jau pirmais metais nei vieną mėnesį negauta nuostolio. Turtas ir grynasis pelnas auga. Na žinoma, kad jis truputį svyruoja įtakojamas sezoniškumo. Bet visumoje pelnas augantis. Pelningumo ir turto grąžos rodikliai yra aukšti. Grynasis pelningumas siekia 9,5. Tai prognozuoja greitą investicijos atsipirkimą. Pagal prognozę ji atsipirks po 3,9 metų. O tai pakankamai trumpas laiko tarpas. Taip tik dar kartą patvirtinamas teiginys, kad kiekvieną produktą perdirbant (paruošiant, apdorojant…) daug labiau apsimoka nei parduoti tarpininkams.

I.VERSLO SRITIES APRAŠYMAS

Kooperatyvas „PADEGSNYS“ dirba ekologiškų produktų auginimo ir realizavimo srityje. Dabar jau atsiranda poreikis išaugintą produkciją perdirti ir tokiu būdu padidinti savo pajamas. Mūsų kooperatyvas ekologišką produkciją augina jau nuo 1995 metų. Bet ta produkcija pradėjome prekiauti tik 2001 metais, kai prie mūsų prisijungė daugiau narių. Ekologinis ūkininkavimas paskelbtas prioritetinė Lietuvos ž. ū. šaka. Taigi tai yra naujas dalykas Lietuvoje ir ši rinkos niša tikrai nėra išnaudota.

Šiuo metu kooperatyvas turi du tarpininkus savo produktų kelį į galutinį vartotoją. Taip yra todėl, kad kooperatyvas užsiima tik pirmine produkto gamyba. Tokios produkcijos rinkai nepateiksi. Todėl ir yra du tarpininkai. Vienas supakuoja produkciją, o kitas pardavinėja. Tokiu būdų mūsų kooperatyvas praranda dideles pajamas, kurios nusėda pas tarpininkus. Jie turi didelę įtaką kooperatyvui. Jie reguliuoja mums apimtis. Mes negalime tiekti produkcijos kada ir kiek galime poreikiui esant. Jie savo nuožiūra užsakinėja produkcija O kooperatyvas prekybos tarpininkui formuoja asortimentą. Todėl kooperatyvas ir nori pradėti produkcijos perdirbimą, kad pats galėtų tinkamiausiai perdirbti produkciją ir ją patiekti ten, kur labiausiai jos reikia.

Šiame, ekologiškų produktų versle, svyravimas yra kaip ir visame žemės ūkyje. Tai yra smukimas vasarą ir kilimas žiemą.

1.1. KOOPERATYVO ISTORIJA

Kooperatyvo „PADEGSNYS ” veiklos pobūdis:

– ekologiškai švarių daržovių, vaisių, grūdų, vaistažolių auginimas, perdirbimas ir realizavimas,

– pieno produktų gaminimas ir realizavimas,

– mėsos produktų gaminimas ir realizavimas,

– paslaugos įdirbant žemę,

– mažmeninė prekyba.

Įmonės kodas 6757769

Registracijos vieta: Molėtų raj. savivaldybė,

Registracijos data 1995 m. birželio 7 d.,

Registracijos pažymėjimo Nr. KB95-1,

Adresas Sodo alėja 11, Naujasodžio k, Alantos sen.,, 4171 Molėtų r.

Tel. 58390, 868219567

El. paštas: padegsnys@is.lt,

Banko pavadinimas AB Nord/LB, Molėtų sk.,

Sąskaitos Nr. 45500070206.

„Padegsnio” kooperatyvą sudaro 30 ūkių. Didžioji dalis ūkių turi ekologinės gamybos ūkio statusą, kuris suteikia teisę jų gaminamus produktus ženklinti ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.

Kooperatyvą „Padegsnys” 1995 m. įsteigė 3 ekologiškai ūkininkaujančios šeimos. Jos viena kitai padėjo auginant, realizuojant produkciją pagal tarpusavio susitarimus. Todėl faktiškai gamyba vyko ir atsiskaitymai buvo vykdomi per asmenines ūkininkų sąskaitas. 2000 m. kovo mėnesį kooperatyvas pasipildė naujais nariais.
Norint gauti ekologinės gamybos ūkio statusą reikia pereiti eilę įvertinimų, todėl daugelis kooperatyvo narių ūkių šį statusą gavo tik 2001 m. II-III ketv.. Gavus teisę realizuoti produkciją kaip ekologiškai švarią, iškilo būtinybė sudaryti naują produkcijos realizavimo struktūrą. 2002 m. gegužės mėn. kooperatyvo narių susirinkime nuspręsta produkcijos pardavimą organizuoti per kooperatyvo centrą ir už administracines paslaugas imti pirmus tris metus 10 proc. mokestį nuo apyvartos, vėliau sumažinti 5 procentų, tai atliekama, norint, kad ūkiai nemažintų savo ekologinės produkcijos gamybos ir plėstų gamybos apimtis diegdami numatytas investicijas. Tikimasi, jog tokiu būdu kooperatyvas sukaups ūkininkams reikiamas lėšas, nes pelno didžioji dalis bus skirstoma priklausomai nuo apyvartos. Transportavimo paslaugas apmokant kooperatyvui pagal nustatytus tarifus.

Padidėjus kooperatyvo narių skaičiui produkcijos kiekis ir pardavimai didėjo lėtai, keitėsi kooperatyvo vadovybė. 2001 metais pasikeitus kooperatyvo vadovui buvo papildyti įstatai, suaktyvinta veikla, sudarytos sutartys su prekybos tinklu ,,VP – Market“.

Patikrinus kooperatyvo veiklą Valstybinei socialinio draudimo ir Mokesčių inspekcijai nustatyta, kad kooperatyvas skolų neturi, nėra ir likvidumo problemų.

1.2. KOOPERATYVO TIKSLAI

Kooperatyvo misija – padėti savo nariams auginti ir realizuoti ekologišką produkciją.

Šio laikotarpio pagrindinis tikslas – pradėti ekologiškų produktų perdirbimą ir to pasėkoje uždirbti didesnes pajamas.

Šis tikslas yra pagrindinis todėl, kad kooperatyvui būtina pradėti ekologiškų produktų perdirbimą. Taip pat būtina pritraukti kuo daugiau naujų pajėgių narių. Tik tokiu būdų galima uždirbti daugiau pelno kooperatyvui. Šiuo verslo planu norime tai siekti. Šį tikslą pasieksime tada, kai bus pradėtas perdirbimas ir kooperatyvo narių registre bus ne 30, o 40 narių.

Norint pasiekti pagrindinio tikslo reikia:

• įsirengti ekologiškos produkcijos sandėliavimo ir perdirbimo patalpas,

• įsigyti daržovių ir bulvių fasavimo įrenginį,

• įsigyti reikiamą įrangą perdirbimui (džiovykla, kepimo krosnis, rauginimo statinės…).

Savo lėšų visai minėtai įrangai įsigyti kol kas neturime, todėl ir rengiame šį verslo planą. Šie uždaviniai bus pasiekti tada, kai patalpose bus sumontuota visa perdirbimui reikalinga įranga.

Kai pradėsime perdirbimą, tada numatome plėsti savo veiklą. Tai yra sudarinėti prekybos- tiekimo sutartis su kitais prekybos tinklais (IKI ir RIMI). Siekiant parduoti kuo daugiau produkcijos reikės pritraukti kuo daugiau naujų narių. Numatoma agitacijos Balninkų miestelyje ir Utenos rajone, nes ten jau yra potencialių narių.

1.3. PRODUKCIJOS APRAŠYMAS

,,PADEGSNIO“ kooperatyvas augina ekologiškai švarią produkciją: daržoves, vaisius, uogas, vaistažoles, žalumynines daržoves, grūdus, pieną, mėsą, gamina miltus, kruopas, dribsnius, medų. Daugelis kooperatyvų narių turi ekologinės gamybos ūkio sertifikatus, suteikiančius teisę gaminamą produkciją ženklinti ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu arba turi pereinamojo laikotarpio į ekologinės gamybos ūkį statusą.

Daržovių ir bulvių fasavimas. Fasavimo įrenginiu fasuosime bulves, raudonuosius burokėlius, obuolius, morkas ir kitas daržoves. Daržoves pirksime iš savo kooperatyvo narių. Fasuosime į tinkliuką. Galus uždarysime specialia kabe ir ja kartu prisegsime etikete – juostelę su visa informaciją apie produkto kilmę ir vertę.

Džiovinti obuoliai ir gudobėlės vaisiai. Kadangi džiovinta produkcija laikosi ilgiau, kartais ir gražinamos visai neblogos kokybės gudobelės ar obuoliai, tai juos sudžiovinsime. Taip jų vertė pakils ir vartojimas prailgės. Pakuosime specialius popierinius maišelius.

Rauginti kopūstai, agurkai ir raudonieji burokėliai. Kadangi rauginimas yra pats paprasčiausias būdas perdirbti, tai jo mes ir imsimės. Paruoštoje patalpoje, statinėse vyks rauginimo procesas. Produkcijos perteklių galime rauginti it taip pratęsti jo stovėjimo laiką. Tai pats primityviausias daržovių perdirbimas.

Duonos ir pyrago gaminiai. Duonos ir pyrago gaminiai visais laikais buvo paklausūs. Trūksta ekologiškų pyrago ir duonos gaminių. Grūdų nariai priaugina pakankamai. Nors kepimas keliauja su didele savikaina, bet vis tiek duoną ekologiška verta kepti. Miltus naudosime savo kooperatyvo narių. Vienas iš narių turi malūną, kuriame mala ekologišku miltus duonai.

II. MARKETINGAS

2.1. RINKOS APŽVALGA

Šiuo metu kooperatyvo rinka nėra labai plati. Ekologišką produkciją tiekiame tik į ,,VP – Market“ prekybos tinklą. Nors „VP – Market“ užima didžiąją Lietuvos maisto produktų rinkos dalį. Iki 2003 metų „PADEGSNYS“ ekologiškus produktus tiekdavo tik į kelias didžiąsias Vilniaus parduotuves. Tik šiemet pasirašyta tiekimo sutartis su „VP – Market“ centralizuoto tiekimo ekologiškoms daržovėms. Dabar jau mūsų produkcijos gauna ne tik Vilniaus gyventojai, bet ir kitų Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai. Taigi galima teigti, kad kooperatyvo „PADEGSNYS“ rinka pradeda plėstis. Šiuo metu vyksta derybos su „RIMI“ prekybos tinklu dėl tiekimo sutarties pasirašymo. Bet čia jau iškyla fasavimo problema. Todėl mums yra būtinas daržovių ir bulvių fasavimo
įrenginys. Kooperatyvas planuoja pasirašyti ekologiškų daržovių tiekimo sutartis su „IKI“, ir „Norfos mažmena“ prekybiniais tinklais. Faktiškai turėsime apėmę visą pagrindinę Lietuvos rinką.

Planuojant verslą būtina atsižvelgti į išorinės aplinkos veiksnius, kurie stipriai gali nulemti verslo sėkmę. Išorinės aplinkos veiksniai yra šie: ekonominiai, demografiniai, technologiniai, politiniai ir kt.

Ekonominiai turi didelę įtaką. Visa šalies ekonomika yra tarsi terpė, kurioje egzistuoja verslas. Taigi verslas tarsi tiesiogiai susijęs su šalies ekonomikos lygiu ir stabilumu. Kadangi Lietuvos ekonomika dabar jau pakankamai stabili ir auga. Su šiuo augimu gerėja verslo sąlygos Lietuvoje.

Technologiniai veiksniai taip pat turės teigiamą įtaką. Technologijos kiekvieną diena tobulėja. Tobulėja įpakavimas, etiketės, keičiasi prekių išvaizda. Šiuolaikinė reklama gali daug daugiau. Jos įkata labai didelė.

Demografinis veiksnys ateityje gali būti ir neigiamas. Kadangi Lietuvoje reguliariai trumpėja gyvenimo trukmė. Lietuva praranda ekonomiškai pajėgius gyventojus. Tai yra, didelė dalis jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių išvažiuoja dirbti ir gyventi į užsienio valstybes. Didelę Lietuvos gyventojų dalis yra pensijinio amžiaus, o jų perkamoji galia ne tokia ir didelė. Ir ši tendencija vis progresuoja. Tai yra potencialių vartotojų praradimo pavojus.

Kai jau buvo paminėta, ekologinis ūkininkavimas paskelbtas prioritetine žemės ūkio šaka. Šiuo metu stipriai progresuojant genų inžinerija. Tam, kas rūpinasi savo ir savo artimųjų sveikata, išsigelbėjimas yra ekologiški produktai. Kai Lietuvoje ekonomika dar tiktai kylanti, tai yra neigiamas veiksnys ekologiškų produktų vartotojų skaičiaus atžvilgiu. Ekologiška produkcija apie 30 % brangesnė, nei įprastinė. Žinoma, kad jos pagaminimo savikaina yra aukštesnė. Jau dabar yra nemažas pastovių pirkėjų ratas, kurie pageidauja ekologiškos produkcijos. Tai sveikai besimaitinančios šeimos. Visuomenė vis daugiau informuojami ir pradeda suprasti ir vertinti ekologiškus produktus. Taigi pirkėjų poreikiai vis auga. Didėja priekis ne vien ekologiškoms daržovėms, bulvėms, grūdams. Didelis poreikis yra ekologiškiems perdirbtiems produktams. Tai duonos ir pyrago gaminiams, raugintoms ir džiovintoms daržovėms ir vaisiams. Čia didelė perspektyva. Kadangi Lietuvos ekonomika kyla kasdien, tai ir pirkėjų galimybės – perkamoji galia vis auga. Kuo pirkėjų perkamoji galia didesnė – tuo didesnė tikimybė, kad jis rinksis sveiką – ekologišką ir Lietuvoje pagamintą produktą.

2.2. RINKOS DALIES IŠSKYRIMAS

Kas vartoja ekologiškus produktus? Kas yra tie pirkėjai, kuriems ir siekiama šiuo verslo planu pradėti ekologiškos produkcijos gamybą.

Mes esame šiek tiek bendravę su ekologiškų produktų esamais ir potencialiais vartotojais . Juos galima apibūdinti taip: Tai šeimos, kurios turi mažamečius vaikus, nors nebūtinai. Jų amžius vyrauja nuo 28 iki 60 metų. Ekologiškus produktus savo šeimai dažniausiai perka moterys. Šeimų pajamos vyrauja nuo 1000 Lt. iki 7000 Lt. Tarp pirkėjų vyrauja aukštasis išsilavinimas. Nors negalima taip griežtai teigti. Bet tai faktas, kad išsilavinę žmonės suvokia savo sveikatos kainą ir ekologiškų produktų vertę. Pirkėjų šeimų pomėgius ir darbo pobūdį sunku apibrėžti, bet dažniausiai tai verslininkų ir kitos pasiturinčios šeimos, kurios gali sau leisti pakeliauti ir netaupyti savo sveikatos sąskaita.

Pirkėjus perkančius ekologiškas prekes labiausiai skatina jų savybės. Pirmiausiai ekologiška produkcija perkama dėl jos aukštos kokybės. Kadangi visi produktai išauginami Lietuvoje nenaudojant jokių mineralinių trąšų ar pesticidų. Jų kaina šiek tiek yra aukštesnė palyginus su įprastiniais, bet vartotojai supranta, kad kaina atitinka kokybę. Kaina įtakos pirkėjų sprendimui nedaro. Mokėdami didesnę kainą pirkėjai nori matyti ir ją atitinkančią prekės išvaizda ir tinkamą pakuotė. Prekės išvaizdai didelę reikšmę turi jo įpakavimas. Žinoma, kad svarbu ir ką pakuoji, bet pirmas akcentas vis tie tenka įpakavimui. Daržovės ir bulvės bus pakuojamos į joms skirtus tinkliukus. Pakuojama bus fasavimo mašina. Ant tinkliuko bus dedama informacinė juostelė kurioje: matyti sertifikuojančios organizacijos ženklas liudijantis, kad ekologiška produkcija tikrai sertifikuota, kooperatyvo (gamintojo) ženklas ir t.t.. Džiovinta produkcija bus dedama į popierinius maišelius su langeliu, kad pirkėjas galėtų matyti ką perka. Rauginta produkcija bus pakuojama stikliniuose ar polipropileniniuose indeliuose. Duonos ir pyrago gaminiai popieriniuose maišeliuose su langeliu. Kiekvienoje etiketėje ar kitoje jos pusėje bus pateiktas bent vienas vartojimo receptas. Viskas bus daroma tam, kad tik būtų patogu pirkėjui. Pirkėjai ekologiškų produktų galės nusipirkti visuose didžiuosiuose prekybos centruose. Pastoviems ir didesnius kiekius imantiems klientams ekologišką produkciją jiems užsisakius pristatome į namus. Tokių dabar turime apie 8. Tikimės, kad jų bus daugiau. Šiame versle itin ryškus pirkimo sezoniškumas. Didesnis pirkimas vyksta žiemą ir pavasarį. Nuolat vartojantys produktus perka visus metus.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2254 žodžiai iš 7042 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.