Verslo planas12
5 (100%) 1 vote

Verslo planas12

1 Santrauka

Mano kuriama įmonė dirbs paslaugų sferoje – jos pagrindiniai tikslai bus eksplotaciniai darbai. Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos bus smulkūs melioracijos darbai, nedidelių tiltų, viadukų statyba, aplinkos priežiūra tai yra: kelio griovų šienavimas, vejelių tvarkymas bei prižiūrėjimas, ir taip toliau. Įmonė vadinsis UAB “…….”

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir tolesniems darbo metams yra tokie:

1. Teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas melioracijos srityje ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos.

2. Perimti apie 10 % paslaugų rinkos ir vėliau šią dalį plėsti.

Melioracijos darbų sritis po nepriklausomybės atkūrimo patyrė didelį nuosmūkį, tačiaiu dabar pradeda po truputį atsigauti, daugelis potencialių melioracijos paslaugų vartotojų jau atstatė buvusius ekonominius ryšius ar užmezgė naujus, todėl vis dažniau užsako bent smulkias eksploatacijos ar tvarkymo darbų paslaugas. Atsirado naujų paslaugų pirkėjų – vis daugėja smulkių ir stambesnių užsakymų ūkininkams, kuriems darbus finansuoja valstybė.

Įmonės pagrindinis tikslas ir yra tenkinti smulkius užsakymus, vykdyti smulkius melioracijos darbus.

Verslo įkūrimui reikėtų gauti apie 500 tūkst. Lt. paskola 10 metams su 10% palūkanų ir kasmet atiduodant 50 000. Paskolos garantas būtų angaras kurio vertė yra 1mln. Lt.

Pati įmonės veikla pilnai turėtų atsipirkti per 5 veiklos metus, tačiau paskola pilnai bus atiduota per 10 metų.

Veiklos pradžioje įmonėje dirbs 4 kvalifikuoti inžinieriai, 1 vadybininkas, 1 buhalteris, dirbantys pagal ilgalaikę darbo sutartį ir 20 žemesnės kvalifikacijos darbininkų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį. 4 inžinieriai, vadybininkas, buhalteris, turi būti pasamdyti per skelbimus laikraštyje ir jie privalo turėti daugiau kaip 2 metų stažą panašaus darbo srityje, o 20 žemesnės kvalifikacijos darbininkai turėtų būti pasamdyti per darbo biržą, kadangi jų darbas nereikalauja aukšto išsilavinimo.

Pirmaisiais sezoninio darbo metais apyvarta sieks 250 tūkst lt. Planuojama perimti apie 10% rinkos.

2. Verslo aprašymas

Melioracijos srityje, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įvyko daug pokyčių. Kadangi visos šioje srityje dirbusios įmonės buvo finansuojamos valstybės, tai atgavus nepriklausomybę, jų veikla sutriko. Pastovūs vartotojai lėšas, anksčiau skirtas melioracijai ir eksploatavimui, skyrė ekonominių ryšių atstatymui naujų klientų paieškai ir kitoms finansinėms problemoms spręsti. Todėl melioracijos bendrovių veikla apmirė, daugelis jų nunyko.

Šiuo metu melioracijos ir eksploatacijos darbų rinka vėl plečiasi. Įmonės ir bendrovės sustiprėjo finansiškai ir jau numato savo biudžetuose lėšų, skirtų remontui, eksploatacijai ir statyboms. Nemažą rinkos dalį sudaro valstybiniai užsakymai kelių ir kitų objektų statyboms. Asirado naujų klientų. Tai ūkininkai, remiaimi Žemės ūkio fondo. Jiems dažniausiai tiesiami keliai, atstatomas laukų drenažas, kasami grioviai ir tvenkiniai.

Dėl anksčiau minėtų veiksnių pradedant 1995 metais (iki tol paslaugų rinka nekito ar net mažejo) melioracijos ir ekploatacijos darbų rinka ėmė tolygiai didejančiai augti. 1996 metais ji išaugo 15 %, 1997 m. padidėjo 25%. 1998 metais ji išaugo 15 %, 1999 m. – 10%, o 2000 metais tik 5%. Kadangi reikia tikėtis kad Lietuvos ekonomika atsigaus 2001 metais tai to pasekoje turėtų atsigauti ir melioracijos rinka:

Rinka pasižymi paslaugų įvairove, tačiau pateiksiu tik dominančios rinkos dalies vystymosi žingsnius ir ateities progonozes:

Eksploatacijos darbai 2001 metais

1143974,8

tame tarpe: Šienavimas 995047,5

Pavalymai 228573,8

Drenažo remontas 217689,4

Eksploatacijos darbai 2002 metais

2540628

tame tarpe: Šienavimas 1143974,8

Pavalymai 995047,5

Drenažo remontas 228573,8

Eksploatacijos darbai 2003 metais 2199678

tame tarpe: Šienavimas 990454,5

Pavalymai 861513

Drenažo remontas 197899,5

Toks šios rūšies paslaugų rinkos vystymasis palieka vietos veiklai ir stambioms melioracijos bendrovėms ir net kelioms smulkioms, tokioms, kaip planuojama įmonė.

Verslo tikslai, verslo organizavimas

Pagrindiniai įmonės tikslai pirmiesiems ir vėlesniems darbo metams yra: teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas melioracijos srityje ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, perimti apie 10 % paslaugų rinkos ir vėliau šią dalį plėsti.

Šiuos pagrindinius tikslus galima išskirti keletą smulkesnių veiklos momentų, padėsiančių juos įgyvendinti:

1. Įmonės reklamavimas.

2. Išsamios sinformacijos apie esamus ir potencialius klientus rinkimas.

3. Tenkinančios užsakovus darbų kokybės užtikrinimas.

4. Reguliarus ir nenutrūkstamas reikalingų paslaugoms tiekti priemonių ir įrankių tiekimas bei priežiūra.

5. Optimalus turimų įrankių panaudojimas.

6. Optimalus pareigų pasidalinimas tarp darbuotojų.

Įmonės reklama sudarys nemažąją dalį veiklos. Ja užsiims pats įmonės direktorius ir
vadybininkas. Jie dalyvaus visuose stambiuose konkursuose ir rinkdamas informaciją apie darbų užsakovus. Jie stengsis kiekvienam potencialiam klientui suteikti informaciją apie įmonę. Plačiau įmonės reklamavimas išnagrinėtas marketingo skyriuje.

Kadangi kiekvienas sanderis bus sudaromas taikant individualius įkainius kiekvienam klientui, tai galima bus labai konkrečiai išsiaiškinti, ko klientas nori, kokia kokybė jį tenkina ir tai patvirtinti kontrakte. Įmonė samdys tik patyrusius šrios srities specialistus, tuo užtikrindama darbo kokybę.

Darbo kokybė, apimčių didinimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos ir norų dirbti. Taigi, ir šioje srityje bus imtasi tam tikrų priemonių. Įmonėje darbuotojams numatytas bazinis atlyginimas. Norint suinteresuoti ir juos darbų apimties plėtimu, bus skelbiami mėnesiniai darbų apimties planai. 40% pelno, gauto už laiku atliktus darbus bus skirta darbuotojų premijoms.

Paslaugų tiekime įmonė praktiškai nenaudos atsargų. Darbo priemonės yra žoliapjovės, elektriniai dalgiai, kastuvai ir pan. Darbui taip pat reikalinga spec. rūbai, pirštinės ir kita. Visas šis inventorius greitai ir lengvai galima įsigyti atitinkamuose prekybos centruose, todėl tokiam darbui pakaks vieno žmogaus, dirbančio antraeilėse pareigose.

Motorinės įrangos eksploatacinę priežiūrą atliks firmos, iš kurių ji buvo pirkta. Sunkvežimių, kurie yra ne nauji, eksploatacinį remontą atliksime savo jėgomis. Detalės bus perkamos iš autoservisų – tai neturėtų užimti daug laiko. Taigi, visas reikiamas inventorius, kuras ir detalės bus perkami operatyviai, tada, kai jų prisireikia.

Turimos motorinės įrangos panaudojimą ir paskirstymą atliks du vadovaujantys inžinieriai derindamiesi tarpusavyje. Technika bus naudojama tik ten, kur darbų apimtis yra pakankamai didelė. Kitur darbas bus atliekamas rankiniu būdu. Įrangos paskirstymą lengvins tai, kad žoliapjoves ir panašų inventorių galima rankomis pakrauti į sunkvežimį ir greitai pervežti ten, kur jie labiau reikalingi. Tokiu būdu gamybos priemones tą pačią dieną galima bus panaudoti keliuose objektuose.

Kontraktų sudarymas ir klientų paieška yra įmonės direktoriaus pareiga. Personalo paskirstymą atliks 2 vadovaujantys inžinieriai derindami veiksmus tarpusavyje. Yra 4 brigados po 5 žmones,kiekvienai vadovauja po vieną inžinierių, tačiau jei vienu metu tektų dirbti daugiau nei dviejuose objektuose, personalas bus paskirstytas proporcingai darbų apimčiai, kilus ginčui tarp inžinierių, jį sprendžia vienas vyriausiasis inžinierius, kuris tiesiogiai atsakingas direktoriui. Taigi, priklausomai nuo objektų skaičiaus, galima bus personalą suskirstyti į daugiau brigadų. Toks lankstumas leis vykdyti pakankamai smulkius užsakymus.

Planuojamos pirmųjų sezoninių veiklos metų apimtys litais yra tokios: balndžio mėn. 30 000, geužės mėn. 35 000, birželio mėn. 40 000, liepos mėn. 50 000, rugpjūčio men. 65 000, rugsėjo mėn. 55 000. Įvykdžius šiuos planus bus perimta maždaug 10 % paslaugų rinkos. Kad paslaugas atlikti prireiks išleisti apie 40 000 Lt. technikos ekploatacijai, kurui, įrankiams ir kitam.

Paslaugos aprašymas

Kaip ankščiau minėta, įmonė stengsis pati susirasti klientus, rinkdama informacija apie rajone vykdomas statybas ir panašius darbus – apie galimus klientus.

Kai klientas vienu ar kitu būdu sužino apie įmonę ir nusprendžia pasinaudoti jos paslaugomis, jis kontaktuoja su firmos direktoriumi, jeigu jo nėra tai su vadybininku. Šis apžiūri būsimą darbo objektą ir tariasi su užsakovu dėl kainos, kokybės reikalavimų ir terminų.

Kaina kiekvienu atveju yra sutartinė. Nustatant ją atsižvelgiama, ar tai stambus užsakovas, ar ne, ar jis pastovus klientas, ar tai įmonė, ar privatus asmuo.

Įmonė atlieka teritorijos sutvarkymo darbus; griovių valymą ir šienavimą; melioracijos įrenginių smulkią priežiūrą: pralaidų valymas ir kasimas; teritorijos apie melioracijos objektus priežiūrą ir t.t.; smulkų neesfaltuotų kelių remontą kaimo vietovėje nedidelių kelių tiesimus, statybos aikštelių sutvarkymą prieš statybas, tvarkymą per statybas, po statybų, t.y. vejos sodinimas, šaligatvio plytelių sudeliojimas ir panašiai.

Darbus vykdo keturios brigados po penkis žmones, kurios gali būti dar padalintos, jei yra daugiau nei du smulkūs užsakymai ir įmonė pajėgi juos atlikti.

3 Marketingas

Rinkos apžvalga

Gerėjant rajono įmonių ekonominei padėčiai, jos jau nebegaili lėšų teritorijų tvarkymui, pastatų rekonstrukcijoms ar net naujoms statyboms. Ūkininkai, remiami valstybės, tiesiasi sau kelius, kasa griovius tvenkinius, atstato žemės melioracijos įrenginius ar net iš naujo melioruoja.

Dėl šių priežasčių melioracijos ir eksploatavimo ir statybos rinka pastaruosius 5 metais plečiasi ir žada plėstis toliau. Ji specifinė tuo, kad yra labai sezoniška, todėl stambios statybos ir melioracijos bendrovės nespėja arba patiria sunkumus prisitaikydamos prie jos. Pavyzdžiui, bendrovė “Panevėžio melioracija” (stambiausia įmonė ir konkurentas) 1999 metais negalėjo patenkinti visų užsakymų, nes trūko personalo, o žiemos mėnesiais ji patyrė nemažus nuostolius, nes turėjo mokėti už prastovas dviems tredždaliams darbuotojų.

Mūsų įmonė žada veikti tik smulkių melioracijos ir eksploatacijos darbų
segmente. Remiantis bendrovės “Panevėžio meloracija” duomenimis, ši rinkos dalis savo apimtimi kito ir gali keistis taip: 2000 metais 1530210 Lt.; 2001 metais 1759742 Lt.; 2002 metais 2199678 Lt.; 2003 metais 2419645 Lt.; 2004 metais 2540628 Lt.

Kaip tik smulkiuosius užsakymus atmeta didelės bendrovės dėl to, kad neapsimoka ar dėl pajėgumų stygiaus. Tai ir yra mūsų įmonės taikinys.

Stambieji vartotojai rinkoje yra visos didžiosios įmonės, kaip “Sema”, Firma “Aukštaitijos dujos”, “Geusta”, “Vilniaus keliai”, ir kitos. Stambus užsakovas yra miesto Savivaldybė, skelbianti konkursus miesto kelių ar pastatų remontus, kitems darbams. Smulkiejis užsakovai yra rajono ūkininkai, taip pat privatūs asmenys, vykdantys statybas rajone. Mūsų įmonė žada daugiau orentuotis į smulkiuosius vartotojus, tačiau palaikys ryšius ir su stambiaisiais užsakovais. Esant reikalui, įmonė atliks smulkesnius šių bendrovių užsakymus, tokius kaip žolės nupjovimas, teritorijos sutvarkymas ir t.t.

Konkurencijos analizė

Viena iš pagrindinių įmonės konkurentų Akcinė Bendrovė “Panevėžio melioracija”¬. Ši bendrovė per metus padaro įvairių darbų už 4-5 mln. Lt. Bendrovėje dirba apie 350 žmonių. Bendrovė yra stambi, todėl jai apsimoka atlikti tik vidutinius ir didelius užsakymus. Ji atlieka didžiają dalį ūkininkų, remiamų valstybės užsakymų, tačiau šiuos smulkius darbus ji atlieka už savikainą ar su minimaliu pelnu.

Pavyzdžiui, paskutiniais metais ši bendrovė laimėjo konkursus dideliems statybos, melioracijos ir eksploatacijos darbams. Tačiau, buvo atsisakyta smulkių eksploatavimo, tvarkymo ir pan. darbų už 300 tūkst. Lt. dėl to, kad neužtenka pajėgumų. Tai dar viena šios bendrovės problema. Sezono metu ji pajėgi perimti visus užsakymus ir smulkius ir stambius, bet tik jei samdys papildomą personalą. Bendrovė to nedaro, nes žiemą ir taip patiria didelius nuostolius mokėdama darbininkams už prastovas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1749 žodžiai iš 5704 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.