Verslo planas2
5 (100%) 1 vote

Verslo planas2

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………..3

Valdymo struktūra……………………………………………………………………………………………………4

Darbo pasidalijimas ir kooperavimas…………………………………………………………………………..6

Organizacijos aplinka………………………………………………………………………………………………..7

Organizacijos socialinė atsakomybė……………………………………………………………………………11

Planavimas ir strateginis valdymas……………………………………………………………………………..12

Misija ir vizija………………………………………………………………………………………………………….13

Organizavimas…………………………………………………………………………………………………………13

Kontrolė………………………………………………………………………………………………………………….14

Koordinavimas………………………………………………………………………………………………………..14

Vadovavimas…………………………………………………………………………………………………………..14

Organizacijos kultūra……………………………………………………………………………………………….15

Įvadas

Šiame savarankiškame darbe verslo idėją pritaikiau VĮ Marijampolės miškų urėdijai (toliau MU). Šią įmonę pasirinkau todėl, kad ji yra mano gimtajame mieste Marijampolėje.

VĮ Marijampolės miškų urėdija įkurta 1991m. Įmonės kodas 15141628, o buveinė: Vilkaviškio g 71, Marijampolė. Šiai įmonei vadovauja miškų urėdas K. Paškevičius.

Tai yra valstybinė įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą MU įstatuose numatytą veiklą. MU kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais.

Valdymo struktūra

Dirbančiųjų Marijampolės miškų urėdijoje iš viso yra 140:

• Urėdas. Jis organizuoja MU veiklą ir veikia MU vardu esant santykiams su kitais asmenimis; priima ir atleidžia darbuotojus; tvirtina MU filialų ir atstovybių nuostatus; parengia MU darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles; teikia informaciją Generalinei miškų urėdijai apie MU veiklos prognozes ir planus, bei apie įvykius turinčius esminės reikšmės MU veiklai. Urėdas atsakingas už visą MU veiklą, pavaldinių kontrolę.

• Urėdo pavaduotojas miškininkystei. Jis organizuoja visą veiklą, kuri vykdoma miške, skirsto darbo vietas ir darbus. Skirsto taip, kad užtektų vieneriems metams.

• Urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai organizuoja visą veiklą su jau pargabenta mediena, jos apdaila ir paruošimas.

• Vyr. buhalterė tvarko visą realizaciją.

• Kasininkė- buhalterė – medžiagas ir darbo užmokestį.

• Apskaitos darbuotojai , ekonomistė – paskaičiuoja savikainą, normatyvus ir įkainius

• P rekybos skyriaus vadybininkas – sudaro prekybines sutartis.

• Kompiuteristas – prižiūri kompiuterių veiklą ir kuria programas.

• kiekvienoje girininkijoje yra po girininką, jie veda apskaitą, į transporto skyrių perduoda duomenis kiek medienos yra sandėliuose. Jis turi apžiūrėti visus medienos sandėlius ir patikrinti ar mediena nepavogta, sekti jos kiekį ir kokybę. Tai daroma kasdien.

• girininkų pavaduotojai – padeda girininkams, tvarko pirminius dokumentus.

• mechanikas – atsakingas už visą mechanizacijos barą.

• miško išvežimo baro viršininkas – skirsto transporto darbą.

Iš viso tarnautojų 37.

eigulių kiekvienoje girininkijoje yra po 4. jie tikrina, prižiūri, priiminėja ir sužymi rąstų skersmenis, išrūšiuoja medieną.

miško ruošėjai 20

vairuotojai 10

traktorininkai 15

šaltkalviai 5

jėgeris (medžioklės žinovas) medžioklės skyriuje,

staliai 2

santechnikas,

4 sargai-kūrikai, valytoja.

Darbo pasidalijimas ir kooperavimas

Marijampolės miškų urėdijos darbuotojai naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka; augina sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri želdinius ir žėlinius; vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia žaliavinę medieną; saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos, ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių; likviduoja miškų plotuose audrų, gaisro, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius; vyriausybės nustatyta tvarka nuomoja valstybinę miško žemę poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti; saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių
grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvūnų daromos žalos.

Žemės ūkio paslaugų veikla:

Medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla; smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; garo ir karšto vandens tiekimas; variklių transporto priemonių pardavimas, variklių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas; medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba; sportinė bei

pramoninė medžioklė ir su ja susijusi veikla.

Medžioklė:

Šunskų girininkija vykdo komercines medžiokles.

Medžioklės ūkis atlieka būrelio funkciją. Yra komerciniai plotai, kuriuose užsakovas, susimokėjęs mokestį pagal sudarytą įkainių sistemą, gali medžioti. Juos lydi medžioklės žinovas ir jėgeriai. Mokestis skirstomas:

• už medžioklę, kai neskaičiuojama pagal nušautų žvėrių skaičių, pvz.: zuikių, lapių.

• už žvėries nušovimą ar sužeidimą, pvz.: stirnos, elniai, briedžiai, danieliai.

Paslaugos:

Prekyba sodinukais, miško apželdinimas, valymas, kirtimas, retinimas.

Organizacijos aplinka

Vidinė aplinka:

Marijampolės miškų ūrėdijos vidinė aplinka – tai įvairūs organizacijoje vykstantys procesai, apsprendžiantys tam tikrus veiksmus. Svarbiausi vidiniai kintamieji: tikslai, struktūra, užduotys, technologija, žmonės.

Marijampolės miškų urėdijos strateginis tikslas – užtikrinti kad miškai būtų tvarkomi tvaraus ir daugiatikslio naudojimo principais, garantuojant juose aplinkos, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio, gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą bei jų harmoningą sąveiką.

Ankščiau pateiktoje schemoje pavaizduota Marijampolės miškų urėdijos valdymo struktūra. Iš schemos matome, jog visos urėdijos vadovas yra miškų urėdas. Vadovas turi du jam pavaldžius pavaduotojus. Vienas pavaduotojas yra atsakingas už su miškininkyste susijusiais reikalais, tokiais kaip miško apsauga, atkūrimas, rekreacija, miškotvarka. Šiam pavaduotojui yra pavaldūs medelynai. Urėdo pavaduotojas medienos ruošos ir prekybos klausimams koordinuoja medienos paruošimo darbus, yra atsakingas už prekybą mediena, bei civilinę ir darbų saugą. Taip pat jo jurisdikcijoje yra medienos ruošos, prekybos ir technikos padalinys.

Urėdijos finansiniai klausimai yra pavesti vyriausiajam buhalteriui, kuris prižiūri urėdijos buhalteriją. Miško urėdui įmonės valdyme taip pat padeda urėdijos bendrasis skyrius, kurį sudaro: Personalo ir darbo saugos specialistas, kompiuterijos specialistas, sveikatos priežiūros specialistas ir kiti darbuotojai. Urėdijos vadovas yra pavaldus generaliniam miškų urėdui.

Užduotys. Naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka; augina sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri želdinius ir žėlinius; vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia žaliavinę medieną; saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos, ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių; likviduoja miškų plotuose audrų, gaisro, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius; vyriausybės nustatyta tvarka nuomoja valstybinę miško žemę poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti; saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvūnų daromos žalos.

Tiesioginio poveikio ir netiesioginio poveikio veiksniai :

Vartotojai – tai žmonės, kuriems reikalinga mediena šildymui, reikalingos miško priežiūros paslaugos; firmos (jų yra apie 40), kurios iš MU perka tarinius rąstus, plokščių medieną, popiermedžius, faniermedžius, pjautinius rąstus; medžiotojai; taip pat tie, kurie nuomojasi, ar perka įrenginius savo veiklai, nuomojasi transportą; poilsiautojai, kuriems reikalingos poilsiavietės ar viešbučiai.

Darbo ištekliai – pagrindiniai Marijampolės miškų ūrėdijos ištekliai yra pati gamta, kuri mums duoda daugybę medienos ir kitų išteklių.

Valstybės poveikis – apžvelgiant valstybės skiriamų lėšų tyrimams padėtį, pastebima jog lėšų dalis, skirta šiai sričiai auga. Tačiau ne itin dideliu tempu. 2003 m. lyginant su 2004 m., lėšų kiekis paaugo maždaug 20 proc.(nuo 381,8 iki 472,7 mln. Lt). Kaip paskelbė „Eurostat“ pagal tyrimų ir plėtros išlaidų metinį augimą 2001-2004 m., kuris vidutiniškai sudarė 12%, Lietuva patenka į lyderių grupę. Iš visų skiriamų lėšų tyrimams apskritai, didžiausią dalį sudaro taikomieji tyrimai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1266 žodžiai iš 4103 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.