Verslo planas2
5 (100%) 1 vote

Verslo planas2

EDITOS BULVINAITĖS IĮ ,,UŽMIRŠTUOLĖ”

VERSLO PLANAS

TURINYS

SANTRAUKA……………………………………………………………………………………3

1. VERSLO APRAŠYMAS………………………………………………….……….….…..……5

1.1 Įmonės charakteristika .…………………………………………………….……………5

1.2 Verslo idėja ………………………………………………………………….……………5

1.3 Įmonės tikslai ir būdai jiems pasiekti……………………………………….……………7

2. DARBUOTOJŲ ANALIZĖ……………..…………………………….………..………….…10

2.1 Organizacinė struktūra………………………………………………………………….10

2.2 Vadovai.………………………………………………………………………….………10

2.3 Darbuotojų planas…………………………………………………..………….………11

3. TECHNOLOGIJOS IR PASLAUGŲ ANALIZĖ…………………….………….…………12

3.1 Numatoma naudoti technologija……………………………….……………….……..12

3.2 Atliekų šalinimas ir gamtosaugos klausimai………………………………..….……..12

3.3 Paslaugos: portfelio aprašymas………………………………………………….…….13

4. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ………..……………..……………….….…..………14

4.1 Paslaugos………………………………………………………………….….…..…….14

4.2 Palyginimas su konkurentais……………………………………………….…….…….14

5. RINKOS ANALIZĖ…………………….…………………………………………….…….16

5.1 Vartotojų rinkos tyrimas……………………………….……….…………………….16

5.2 Rinkos segmentai…………………………………….….……….…………………….17

5.3 Šakos įmonės ir vystymosi kryptys………………….……….…….……….………….18

5.4 Palyginimas su konkurentais………………………………………………………….20

5.5 Apribojimai………………………………………………..………..………….………21

5.6 Sėkmės veiksniai…………………………………………………….………………….21

6. MARKETINGO PLANAS……………………………….…………….…………………..23

6.1 Tiksliniai rinkos segmentai……………………………………..……………………..23

6.2 Kainų politika……………………………………………………….…………………23

6.3 Reklamos politika………………………………………………..………………………24

7. RIZIKOS ANALIZĖ ……………………………………………….……………………….27

PRIEDAI ……………………………………………..……………..………………..……….30

LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………………………….42

SANTRAUKA

IĮ ,,Užmirštuolė” – viešosios pirties, aerobikos paslaugos, pokylių salės ir pirties nuoma.

Įmonės savininkė Edita Bulvinaitė, gim. 1982 m., turi aukštesnįjį verslo va-dybos išsilavinimą.

,,Užmirštuolės’’ buhalteris– Dainius Juškauskas turintis aukštesnįjį vadybininko išsilavinimą.

Paslaugų skyriaus vadovo pareigas atlieka Jurgita Daukševičiūtė, turinti auk- štąjį verslo administravimo išsilavinimą.

IĮ ,,Užmirštuolė’’ siekia praturtinti alytiškių laisvalaikį, padėti užmiršti pilką kasdienybę mūsų teikiamų paslaugų rate. Taupus ir patogus laisvalaikis – mūsų įmonės moto.

VERSLO PLANAS

E.Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’ – viešosios pirties, aerobikos paslaugos ir pokylių salės ir pirties nuoma.

Adresas: Alytus, Vidzgirio g. 66, tel.2-72-76

IĮ „Purslas“ savininkė – Edita Bulvinaitė. Adresas: Alytaus raj. Kaniūkų km. Darbo tel.

2-72-76

IĮ ,,Užmirštuolė’’ yra fizinis asmuo. Jos nuosavybę sudaro 256884 Lt. (186884 Lt. savininko nuosavybės, 70 000 Lt. skolintos nuosavybės).

IĮ ,,Užmirštuolė’’ įregistravimo data – 2001 01 03. Įmonės kodas 9567342, rejestro nr. PĮ 97-469. Banko rekvizitai: a/s 500467971 AB „Vilniaus bankas“, b.k. 260101777.1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. Įmonės charakteristika

Įmonės nuosavybės forma – individuali (personalinė) įmonė.

Įmonės savininkė – Edita Bulvinaitė.

Duomenys apie savininką: asmens kodas : 48204019195

gimimo metai : 1982 04 01

išsilavinimas : aukštesnysis

sąskaitos banke Nr.: 500467971

2001 m. IĮ ,,Užmirštuolė’’ savininkė savo lėšomis įsteigė sveikatingumo kompleksą, kuriame bus teikiamos viešosios pirties, aerobikos, pokylių salės ir pirties nuomos paslaugos įsigytame 290 m2 ploto pastate. Šio pastato naudingas plotas – 217 m2. Tai buvo visuomeninės paskirties pastatas, statytas 1995 m. Balansinė jo vertė, paskaičiuota 2001 m. sausio 1 dienai, lygi 97 984 Lt. Rinkos
vertė tai pačiai datai, nustatyta Nekilnojamo turto Alytaus inventorizacijos biuro, lygi 170 984 Lt.

Norint įkurti sveikatingumo kompleksą, įmonės savininkui dar reikalinga 70000 Lt paskola trumpalaikiam turtui pirkti. Plačiau apie tai žr. 9 priedą.

Numatoma IĮ ,,Užmirštuolė’’sveikatingumo komplekso kapitalo struktūra:

1 lentelė

Nuosavybės forma Nuosavybės vertė, Lt Nuosavybės dalis %

Savininko nuosavybė 186884 72,8

Skolinta nuosavybė 70 000 27,2

Bendras kapitalas 256884 100

1.2. Verslo idėja

Editos Bulvinaitės IĮ ,,Užmirštuolė’’ pateikia paraišką AB „Vilniaus Bankas“ 70000 Lt dydžio paskolai gauti. Paskolą ketiname grąžinti iki 2003 12 28 su 13% metinėmis palūkanomis. Už šią paskolą bus perkamas ilgalaikis turtas bei sudaromos apyvartinės lėšos. Plačiau apie tai žr. priedą.

Detaliai ištyrus vartotojų rinką, paaiškėjo, kad 73% Vidzgirio,Dainavos, Putinų gyventojų norėtų lankyti aukšto aptarnavimo lygio viešąją pirtį. Kaip papildomų paslaugų 17% respondentų pageidautų aerobikos salės, 23% – treniruoklių salės, 13% – masažo kabineto.

Alytaus visuomenės sveikatos centras apskaičiavo, kad pagal gyventojų skaičių mieste turėtų būti įrengtos 80 maudymosi vietos, tuo tarpu veikiančiose visuomeninėse pirtyse jų yra tik 10. Tad, nuodugniai ištyrę Alytaus viešųjų pirčių ir aerobikos paslaugų rinką, nusprendėme įkurti sveikatingumo kompleksą. Ketiname atidaryti 24 vietų viešąją pirtį su baseinu. Siekiant pritrauti daugiau klientų, teiksime aerobikos paslaugas 20 vietų salėje su treniruokliais. Efektyviai išnaudodami turimą plotą, vakarais ir naktimis galėsime nuomoti 35 vietų pobūvių salę ir pirtį.

IĮ ,,Užmirštuolė’’ orientuosis į 25-40 m. amžiaus žmones. Ketiname patenkinti 15% viešosios pirties ir 3,5% aerobikos paslaugų poreikių.

Laukiama nauda iš projekto – vartotojų skaičiaus padidėjimas, kas žymiai padidins įmonės pelną. Pagal prognozes, pagrįstas rinkos tyrimu, konkurentų analize it finansiniais skaičiavimais, 2002 m. ir 2003 m. įmonės pelningumas sieks atitinkamai 61,48% ir 80,24%, o grynasis pelnas – atitinkamai 4286 Lt ir 87860 Lt per metus. Ši suma leis įmonei siekti savo strateginio tikslo, pastovaus diversifikuoto augimo, ir taip užtikrinti didėjančią rinkos dalį. Investicijų suma, reikalinga projekto įgyvendinimui – 256884 Lt, iš kurių 186884 Lt bus įnešta savininko lėšomis ir 70 000 Lt paskola iš AB „Vilniaus Bankas“ dviems metams su 13 % palūkanomis.

Mūsų įmonės raktu į sėkmę bus jos reputacija ir įvaizdis, teikiamų paslaugų unikalumas, platus jų asortimentas, aukšta aptarnavimo kokybė, kainų konkurencingumas bei reklamos veiksmingumas.

Įkurto verslo vizijoje siekiama tapti ir ilgam išlikti patraukliausia švaros, sveikatos ir sporto tradicijas palaikančia įmone, teikiančia fizinį ir moralinį pasitenkinimą savo klientams.

Įmonės MISIJA apibrėžiama kaip galimybės žmonėms maloniai praleisti laiką ir puoselėti savo sveikatą, teikiant diversifikuotas paslaugas, suteikimas. Maksimalus klientų poreikių poilsio, sporto, higienos ir sveikatingumo paslaugų srityje patenkinimas, orientuojantis į vidutines pajamas gaunančius vartotojus, bus steigiamos įmonės pagrindinis tikslas.

Šiam tikslui pasiekti keliamas UŽDAVINYS – teikti aukštos kokybės paslaugas, garantuojant tobulą aptarnavimo lygį ir vidutines kainas, o tuo pačiu puikų poilsį ir pasitenkinimą, siekiant išvysti tuos klientus vėl.

STRATEGIJOJE numatytas diversifikuotas pirties, sporto ir poilsio paslaugų teikimo augimas, siekiant tikslo – kilti aukštyn tarp šios šakos įmonių, didinant rinkos dalį: nuolat stiprinant mūsų įmonės poziciją tarp konkurentų, išsiskiriant teikiamų paslaugų, aptarnavimo kokybe; gerinant įmonės įvaizdį ir keliant jos reputaciją.

Poilsio kompleksas bus įrengtas gražioje Alytaus vietoje – prie Vidzgirio miško, adresas: Vidzgirio g. 66.Įmonė pasirinko būtent šią vietą projektui įgyvendinti dėl keleto priežasčių. Pirma, poilsio kompleksas yra prie pat miško, gerai pasiekiama visuomeniniu ir nuosavu transportu. Be to, klientus trauks rami, tyli vieta, švarus oras, miško aromatas, galimybė pasportuoti. Antra, šalia pastato, kuriame planuojama įrengti poilsio kompleksą, veikia mūsų įmonei priklausanti kavinė. Trečia, kompleksas yra lengvai pasiekiamas.

1.3. Įmonės tikslai bei būdai jiems pasiekti

1.3.1. Trumpalaikiai / einamieji / operatyviniai :

1. Įsigyti Alytaus savivaldybės leidimą steigti viešąją pirtį, parengti projektą ir gauti Alytaus miesto Higienos centro projekto patvirtinimą.

2. Iki 2001 02 28 pasiruošti veiklai: įrengti patalpas, nusipirkti įrangą, susitarti dėl vandens tiekimo, parinkti darbuotojus.

3. 2001 03 01 pradėti veiklą.

4. Intensyviai ir efektyviai reklamuotis, ypač likus 2 savaitėms iki atidarymo ir pirmąjį mėnesį po atidarymo, norint tapti žinomais.

5. Taikyti nuolaidas, norint pritaukti kuo daugiau klientų.

1.3.2. Vidutinės trukmės / perspektyviniai / etapiniai :

1. Nuolat (kas pusmetį) tirti vartotojų srautus, jų poreikius, kad galėtume juos tenkinti.

2. Nuolatinis įvaizdžio formavimas: įtikinimas, kad mūsų įmonė yra gera vieta laisvalaikiui praleisti, parodymas klientams, kad čia jų visada laukia, aukšta teikiamų paslaugų ir aptarnavimo
kvalifikuoti darbuotojai, maloni aplinka.

3. Pasiekti nuolatinį lankytojų srauto didėjimą, taikant nuolaidas nuolatiniams klientams, garantuojant aukštą aptarnavimo kokybę, jaukią aplinką ir pojūtį, kad jie čia visada laukiami.

4. Tobulinti technologiją, keisti naudojamą įrangą.

5. Steigti papildomas paslaugas, plečiant jų diferenciaciją, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

6. Racionalus finansinių išteklių naudojimas.

7. Personalo performavimas, atsižvelgiant į kintančias sąlygas.

8. Bendradarbiavimas su tiekėjais, su konkurentais.

1.3.3. Ilgalaikiai / strateginiai :

1. Didinti įmonės užimamos rinkos dalį.

2. Užtikrinti veiklos tęstinumą.

3. Adaptavimasis prie kintančios išorinės aplinkos.

4. Strateginis numatymas.

5. Ryšių su aplinka tobulinimas, tykančių pavojų numatymas.

6. Stiprių ir silpnų įmonės pusių nustatymas.

7. Veiklos prognozavimas tolimoje perspektyvoje.

Šie tikslai yra realūs, saikingi ir pasiekiami, pasirenkant tinkamas strategijas bei taikant reikiamus veiksmus. Su mūsų pasirinktais tikslais susijusios šios problemos:

1. Siūlant tas pačias paslaugas, kaip ir konkurentų, reikia sugebėti rasti nišą, pritraukti klientus, kad jie eitų būtent pas mus, ir išsikovoti rinkos dalį;

2. Negalime tiksliai numatyti būsimų lankytojų skaičiaus, ir todėl neaišku, ar užteks esamų darbuotojų, t.y. ar bus pakankamos galimybės patenkinti visus klientus. Be to, iškyla ir darbuotojų patikimumo problema.

3. Įrangos pajėgumo turėtų užtekti, bet tai taip pat priklauso nuo lankytojų srauto. Jei sistema pasirodytų nepakankamai ekonomiškai efektyvi, esame numatę keisti technologijas. Problemų kelia galimas Ignalinos AE uždarymas, nes tada pabrangtų elektros energija, ir ateities perspektyvą reikėtų numatyti iš naujo.

Kad pasiektume savo tikslus, jie turi būti išvardyti konkrečiai ir išmatuojamai, turi būti orientuoti laike ir reikiama kryptimi. Taip pat turi būti tinkamai įvertinta įmonės vidinė ir išorinė mezo ir makroaplinkos.

Veiksmai ir užduotys (kaip įgyvendinti strategiją):

1. Tirti vartotojų srautus ir jų poreikius bei rinką samdant ekspertus: pirmaisiais veiklos metais – kas mėnesį, antraisiais – kas ketvirtį, trečiaisiais – kas pusmetį.

2. Kas pusmetį atlikti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, skiriant tam 1 proc. nuo grynojo pelno.

3. Kas pusmetį atlikti detalią konkurentų analizę, skiriant tam 0,5 proc. nuo grynojo pelno.

4. Kiekvienais metais skirti 2 proc. nuo grynojo pelno reklamai ir didinti šias išlaidas pagal poreikius.

Kontrolė:

1. Pirmaisiais metais – kas pusmetį, o vėliau – kasmet alikti vartotojų apklausas.

2. Stebėti lankytojų skaičių ir daryti išvadas.

3. Jei klientų skaičius mažėja – didinti išlaidas reklamai, tobulinti technologijas, stebėti konkurentus.

4. Jei konkurentai skverbiasi į mūsų įmonės užimam rinkos dalį – imtis puolimo strategijos, mažinant kainas ir didinant reklamą.

5. Kontrolei skirti 0,5 proc. nuo grynojo pelno.

Rezultatas: Nemažas grynasis pelnas, kurio dalį galima skirti verslo plėtimui.

2 . DARBUOTOJŲ ANALIZĖ

2.1. Organizacinė struktūra

Dabartiniu metu veikiančioje individualioje įmonėje be direktoriaus dirba 17 darbuotojų, kurie yra tiesiogiai pavaldūs įmonės direktoriui. Įmonės organizacinė struktūra funkcijinė. Įmonėje yra 3 skyriai: paslaugų, finansų ir ūkio skyrius, kuriems vadovauja atitinkamai paslaugų vadovas, finansininkė bei ūkvedys. Įmonės ,,Užmirštuolė’’ organizacinė struktūra pateikta 2 priede.

2.2. Vadovai

Įmonės savininkė E.Bulvinaitė, gimusi 1982 m., turinti aukštesnįjį verslo administravimo išsilavinimą, užima direktoriaus pareigas nuo 2001 m. Įmonės direktorius koordinuoja ir kontroliuoja padalinių darbą, priima ir atleidžia darbuotojus. E.Bulvinaitė yra energinga, pasižymi apgalvota elgsena, nestandartiniu novatorišku mąstymu, sugeba palaikyti autoritetą tarp pavaldinių, turi intuiciją planuojant veiklą.

Dainiu Juškauskas, turintis aukštąjį ekonominį išsilavinimą, užima finansininko pareigas ir nuo 2001 m. sausio 3 d. vadovauja finansų skyriui. Finansininkas planuoja ir kontroliuoja įmonės finansus, tvarko buhalteriją, valdo užsakymų priėmimą, pasirašo finansinius dokumentus. D.Juškauskas yra techninio mąstymo, pareigingas, kruopštus, yra gerbiamas kitų įmonės darbuotojų. Esant būtinybei gali pavaduoti įmonės direktorių.

Petras Planutis, gimęs 1976 m., turintis aukštesnįjį vadybinį išsilavinimą, nuo 2001 . sausio 3 d. vadovauja ūkio skyriui. Ūkvedys organizuoja patalpų techninį aptarnavimą, apsaugą, vykdys maisto produktų bei inventoriaus tiekimus. P. Planutis yra organizuotas, pedantiškas, pasižymi iniciatyva racionalizuojant kolektyvo darbą, todėl yra paskirtas vadovauti ūkio skyriui. Kiti duomenys apie įmonės vadovus, jiems mokamus atlyginimus pateikti 4 priede.

Jurgita Daukševičiūtė, gimusi 1982 m., turi aukštąjį verslo administravimo išsilavinimą, užima paslaugų skyriaus vadovo pareigas. Paslaugų skyriaus vadovas atlieka vadybos funkcijas, įskaitant ilgalaikį planavimą, įmonės vardu sudaro sutartis su kitais ūkio subjektais, priima einamosios paslaugų skyriaus veiklos sprendimus. J.Daukševičiūtė yra gera organizatorė, pasižyminti konkrečia racionalia mąstysena bei
sugebėjimu atrasti naują nišą savo sumanymų realizavimui kintančiomis ekonomikos sąlygomis.

2.3. Darbuotojų planas

Įmonė nuolat prognozuoja darbuotojų poreikį atsižvelgiant į veiklos plėtimo planus, įgyvendinant diversifikuoto augimo strategiją. Atsižvelgiant į viso komplekso darbo grafiką bei turimų patalpų plotą ir įrengimų skaičių, šių darbuotojų užtenka norint maksimaliai panaudoti komplekso pajėgumus, aptarnauti klientus ir prižiūrėti patalpas bei įrengimus. Todėl naujų darbuotojų poreikis gali atsirasti ne anksčiau kaip po 5 metų. Planuojami atlyginimai darbuotojams apskaičiuojami atsižvelgiant į nustatytą kiekvienam darbuotojui darbo laiką bei grafiką, pagrindinį 1 valandos darbo užmokesčio dydį bei darbo sudėtingumą. Darbuotojų sarašas pateiktas 3 priede, o atlyginimų dydžiai bei jų apskaičiavimo metodika – 4 priede. Premijos darbuotojams bus pradėtos mokėti po 2003 m., kai bus grąžinta banko paskola. 3. Technologijos ir paslaugų analizė

3.1. Numatoma naudoti technologija

Įmonėje bus panaudota DEVI į grindis montuojama šildymo elektra įranga; ISEA/JUNKERS boileriai vandeniui šildyti; ORAS vandens maišytuvai bei dušai; SBS treniruokliai, kitos aerobikai reikalingos priemonės; GUSTAVSBERG santechnika, baseino ir kt. vonios įranga; BRAUN elektriniai radiatoriai; SAMSUNG oro kondicionieriai; SIEMENS šaldytuvai, elektrinė viryklė, kavos aparatai; PHILIPS daugiafunkciniai dulkių siurbliai; NAD audio aparatūra bei JAMO akustinė sistema.

Su naudojama šildymo technologija įmonė galės be papildomų sąnaudų aptarnauti artimiausiuose planuose numatytą klientų skaičių. Jei poreikiai išaugtų, galimas technologinių įrenginių skaičiaus didinimas arba jų atliekamų funkcijų praplėtimas, tačiau jis ilgai negalėtų vykti, nes tai, be abejo, pareikalautų naujų patalpų (pvz. garinės,). Pagrindinis šios technologijos trūkumas – per didelė priklausomybė nuo vienos rūšies energetinio šaltinio, elektros, kas gali neigiamai paveikti teikiamų paslaugų kokybę sutrikus jos tiekimui. Esamomis sąlygomis paslaugai reikiamų žaliavų keisti kitomis neketinama, išskyrus teikimo (pvz. apšlidymo, kaitinimo) įrangos modernizavimą arba jos efektyvumo kėlimą.

Šiuo metu naujos technologijos alternatyvų nėra numatyta, nes pasirinktoji technologija visais atžvilgiais yra moderni, neatsiliekanti nuo konkurentų ir juos kai kuriose srityse lenkianti juos. Pigiau už esamą galėtų būti eksploatuojama dujinė kaitinimo sistema, naudojama kai kurių konkurentų, tačiau jai įrengti tektų atvesti brangiai kainuosiantį autonominį dujotiekį, kurio įmonės teritorijoje nėra.

3.2 Atliekų šalinimas ir gamtosaugos klausimai

Paslaugos teikimo atliekų – nutekamojo vandens – šalinimas vyks įprastu būdu naudojantis bendru miesto nutekamųjų vandenų ir kanalizacijos tinklu. Kadangi įmonė yra prijungta prie šio tinklo, tai nesukels papildomų rūpesčių sprendžiant gamtosaugos klausimus. Paminėtina, jog nuotekų vamzdžiai yra leistino naudoti amžiaus ir jų keitimas artimiausių penkerių metų laikotarpiu nenumatomas. Be to, moderni bio-tualetų įranga nepadidins aplinkos užterštumo ir tuo bus išvengta nepageidaujamų pasekmių, kokias sukelia įprastos konstrukcijos lauko tualetai.

3.3 Paslaugos: portfelio aprašymas

Pagrindinių pirties bei aerobikos studijos užsiėmimų paslaugų kokybę užtikrins gerai šiam darbui parinktas ir paruoštas personalas. Žinoma, tam įtakos turės patogiai įrengtos ir pritaikytos tokiai veiklai patalpos. Didžiausias dėmesys jose bus teikiamas ergonominiams bei stilingo vidaus interjero sprendimams, kad šis padėtų klientams geriau atsipalaiduoti. Lankytojų aptarnavimu kavinėje bus pasirūpinta originaliai išdėsčius baldus, apšvietimo instaliacija, kuria taip pat bus stengiamasi sudaryti jaukios poilsio vietos įspūdį ir išlaikyti jį.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2331 žodžiai iš 7512 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.