Verslo planas3
5 (100%) 1 vote

Verslo planas3

TURINYS

VERSLO APRAŠYMAS BEI BENDRA PROJEKTO APŽVALGA 3

A. VERSLO SRITIES APRAŠYMAS. 3

B. FIRMOS ISTORIJA 3

C. PROJEKTO IDĖJA, TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMAS. 4

ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 5

A. GAMYBA 5

Gamybinės patalpos. 5

Gamybos procesas ir įrengimai. 5

Naudojamos žaliavos bei jų tiekėjai. 7

Planuojama gamyba ir realizacija. 7

B. KONKURENCIJA 8

C. PAGRINDINIAI PRODUKCIJOS PIRKĖJAI 9

D. BENDROVĖS VALDYMAS 10

Savininkai. 10

Personalas. 10

MARKETINGAS 11

RIZIKA 12

FINANSINĖ ANALIZĖ 13

A. REIKALINGAS KAPITALAS, JO PANAUDOJIMAS IR FINANSAVIMAS 13

B. SAVIKAINOS PASKAIČIAVIMAS 14

C. GAMYBOS SĄNAUDOS BEI GAMYBOS NENUOSTOLINGUMO ANALIZĖ 15

D. FINANSINĖS ATASKAITOS BEI EKONOMINIAI RODIKLIAI 17

NAUDOTA LITERATŪRA_______________________________________________________ 18

PRIEDAI. 19

VERSLO APRAŠYMAS BEI BENDRA PROJEKTO APŽVALGA

A. VERSLO SRITIES APRAŠYMAS.

Nuolat plečiantis trikotažo pramonei, didėja trikotažo gaminių asortimentas. Tačiau drabužių gamybos apimtis didinama ne tik steigiant naujas įmones, bet taipogi keliant darbo našumą, kuris didėja, tobulinant gaminių konstrukcijas ir technologiją, geriau organizuojant gamybą, taip pat įdiegiant naują techniką, mechanizuojant ir automatizuojant technologinius procesus. Lietuvoje trikotažo gamybos technologija pakankamai plačiai išvystyta. Moteriškus bei vyriškus megztinius bei žaketus gamina kelios stambios akcinės bendrovės bei daugybė smulkių įmonių. Taipogi didelė šių gaminių dalis atvežama iš užsienio. Čia labai svarbus tampa kokybės klausimas. Todėl įmonės, norėdamos realizuoti savo pradukciją, didžiausią dėmesį turi skirti kokybiškiems verpalams, naujoms šiuolaikinėms technologijoms.

Lengvoji pramonė – viena iš svarbiausių šalies eksportuotojų. Per 2002 metus eksportuota lengvosios pramonės gaminių už 3,1 mlrd.Lt, kas sudaro 25,0 viso šalies eksporto. Palyginti su 2001 m., lengvosios pramonės gaminių eksportas padidėjo apie 20 mln.Lt (apie 1,0), tuo tarpu importas nesikeitė, liko tame pačiame lygyje. Pagrindiniai prekybos partneriai išlieka Vokietija, Danija, Anglija, Švedija, JAV, Italija, Rusija.

Per 2002 metus, palyginti su praeitais metais, parduota siuvimo gaminių už 1,5 mlrd. Lt., odos dirbinių už 158 mln. Lt. Lengvosios pramonės įmonės apie 20 gaminių pardavė vidaus rinkai.

Per 2002 metus produkcijos gamybos apimtys, palyginti su praeitais metais, padidėjo: trikotažo gaminių – 8,2  , pėdkelnių, kojinių, puskojinių – 14,0 , įvairių siuvimo gaminių – 5,7. Nepaisant to, kad pagrindinių produkcijos rūšių gamybos apimtys sparčiai išaugo, neramina atskirų produkcijos rūšių gamybos apimčių kritimas, darbo vietų sumažėjimas. Dėl šalies perkamosios galios kritimo ir kitų ekonominių poveikių žymiai sumažėjo audinių, putlių verpalų, kilimų, kailių gaminių bei avalynės gamybos apimtys.

Dėl verslo sąlygų nuolatinio reguliavimo kai kurių įmonių finansinė ekonominė padėtis yra sunki, įmonėse pastoviai trūksta apyvartinių lėšų. Kaip matome iš statistinių duomenų, lengvosios pramonės rodikliai yra teigiami, tačiau ne visų įmonių. Trisdešimt šešioms lengvosios pramonės įmonėms paskelbta bankroto procedūra.

AB dirba ir dirbs kaip trikotažo gaminių gamintoja bei realizuotoja. Bendrovės savininkai bei vadovai nuolat stebi trikotažo gaminių rinką. Pastaruoju metu daugelyje pasaulio šalių dėvimi europietiško stiliaus drabužiai, kurių pagrindu kuriamos įvairios drabužių formos, priklausančios nuo socialinių, geografinių ir ekonominių sąlygų.

Gaminamų prekių gyvavimo rinkoje ciklo trukmė – vienas sezonas (pavasaris – vasara, ruduo – žiema). Galutiniai prekių vartotojai – gyventojai. Pagrindinis potencialių prekių vartotojų prekių įsigijimo – darbo užmokestis. Pirkėjai teikia pirmenybę firminėms parduotuvėms. Pagrindinė atsiskaitymų už prekes forma – grynaisiais pinigais. Mažmeninio tinklo klientai atsiskaito mokestiniais pervedimais ir grynaisiais pinigais.

B. FIRMOS ISTORIJA

Bendrovė savo veiklą pradėjo dar 1946 metais. Tuo metu tai buvo rajono buitinio gyventojų aptarnavimo dirbtuvės. 1956 metais šioje bazėje įsikūrė tekstilės – trikotažo kombinatas. Nuo pat savo veiklos pradžios bendrovė užsiima trikotažo gaminių gamyba ir realizavimu. Anksčiau jos produkcijos asortimentas buvo kiek platesnis, kadangi buvo gaminamas dar ir sportinis trikotažas. Dabar įmonė sportinės aprangos nebegamina, o ateityje numato plėsti tik jau gaminamos produkcijos modelių įvairovę. AB yra centrinėje Vilniaus miesto zonoje, Užupio rajone. 1986-1992 metais įmonė rekonstruota. Pastatytas naujas 3 aukštų 4430 kv.m. bendro ploto gamybinis korpusas. Taip pat naujai pastatytas 3 aukštų 3300 kv.m. ploto pastatas, kuriame įrengtos bendrovės valdymo aparato patalpos, 100 vietų valgykla, medpunktas, dirbančiųjų buitinės patalpos. Rekonstrukcija taip pat buvo naudinga ekonomiškai: įmonė prijungta prie miesto centralizuoto šildymo tinklų, nutekamų vandenų apvalymui įrengtas septikas bei naftos produktų gaudytuvas, pastatytas naujas elektros paskirstymo punktas ir transformatorinė pastotė bei kompresorinė.

Įmonė prieš maždaug 4-6 metus labai atnaujino įrengimų parką. Šiuo metu bendrovėje didžiausią dalį sudaro nauji, modernūs
automatizuoti mezgimo bei siuvimo įrengimai (žr.priedą Nr. 1). Būtent dėl tokių naujoviškų įrengimų bendrovė turi daug pastovių ir ilgalaikių užsakymų.

Šiuo metu bendrovės pagrindinės ūkinės – komercinės veiklos funkcijos yra šios:

1. Trikotažo, tekstilės gaminių bei siuvinių gamyba ir realizavimas.

2. Didmeninė, mažmeninė, komercinė prekyba bei prekyba firminėse parduotuvėse, mugėse, parodose.

3. Visuomeninio maitinimo organizavimas.

4. Buitinio aptarnavimo paslaugų tiekimas.

5. Sandėliavimo paslaugos.

6. Technologinių įrengimų bei bendros paskirties mašinų ir detalių gamyba bei remontas.

C. PROJEKTO IDĖJA, TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMAS.

Šio projekto idėja – idiegti naują technologiją trikotažo gamyboje, kas įgalintų padidinti gamybos apimtis ir to pasekoje gerinti finansinę būklę bei didinti pelną.

Verslo tikslai:

– užtiktinti pelningą veiklą, gerinti finansinę būklę;

– įsigyti reikalingų įrengimų gamybai plėsti;

– užsitikrinti pastovią vietą Lietuvos Respublikos rinkoje;

– užsitikrinti pastovius ir patikimus ryšius su partneriais;

– plėsti gaminių asortimentą;

– pradėti dirbti NVS šalių rinkose.

Šių tikslų įgyvendinimui:

– suformuotas specialistų bei darbuotojų kolektyvas, gebantis dirbti pagal pasaulinių standartų reikalavimus;

– gera vieta bei patalpos gamybai vystyti;

– nauji šiuolaikiški turimi įrengimai bei planuojami įsigyti nauji mezgimo įrengimai;

– ištirta rinka.

Norint įgyvendinti šį projektą, būtina:

– įsigyti papildomai Vokietijos firmos “STOLL” įrengimų pilnai gamybos technologinei linijai;

– įsigyti atsarginių detalių nenutrūkstamam darbui užtikrinti (nesugebėjimas keisti susidėvėjusių detalių naujomis – vienas iš esminių veiksnių, stabdančių gamybą);

– pertvarkyti marketingą, orientuojant pardavimus į rytus.

Reikalingos lėšos projekto įgyvendinimui:

– įrengimų pirkimui 1 600 000 Lt

– statybos – montavimo darbų vykdymui 140 000 Lt

– atsarginėms detalėms 200 000 Lt

– marketingo plano sukūrimui ir įgyvendinimui 150 000 Lt

VISO: 2 090 000 Lt.

Naujų įrengimų bei atsarginių detalių įsigijimui planuojama imti banko paskolą.

ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

A. GAMYBA

Gamybinės patalpos.

AB yra centrinėje Vilniaus miesto zonoje, Užupio rajone. Užimamas plotas – 7.69 tūkst.m2. 1986-1992 metais įmonė rekonstruota. Pastatytas naujas 3 aukštų 4430 m2. bendro ploto gamybinis korpusas. Pirmame šio korpuso aukšte yra 480 kv.m. žaliavos sandėlys, pervyniojimo ir mezgimo barai. Antrame aukšte – sukirpimo ir siuvimo cechai. Trečiame aukšte yra mezgimo cechas. Kiekviename aukšte įrengtos cechinės arba barų pagalbinės patalpos ir ventiliatorinės. Taip pat naujai pastatytas 3 aukštų 3300 m2. ploto pastatas, kuriame įrengtos bendrovės valdymo aparato patalpos, 100 vietų valgykla, medpunktas, dirbančiųjų buitinės patalpos. Rekonstrukcija taip pat buvo naudinga ekonomiškai: įmonė prijungta prie miesto centralizuoto šildymo tinklų, nutekamų vandenų apvalymui įrengtas septikas bei naftos produktų gaudytuvas, pastatytas naujas elektros paskirstymo punktas ir transformatorinė pastotė bei kompresorinė. 1976 – 1977 metais statytame gamybiniame korpuse išdėstyti: gatavos produkcijos sandėlys, mezgimo cechai. Iki 1940 m. statytuose pastatuose įrengtos mechaninės dirbtuvės, technikinis sandėlys.

Teritorija pilnai aprūpinta miesto komunaliniais inžineriniais tinklais: yra elektra, vandentiekis, kanalizacija, apšildymas, telefonas.

Transportinis pasiekiamumas geras. Privažiavimas prie patalpų patogus, pritaikytas didelėms transporto priemonėms. Važinėja visuomeninis transportas.

AB nepriskirta prie tų, kurios teršia aplinką. Gamybos procese išmetamų į atmosferą kenksmingų medžiagų kiekiai neviršija nustatytų normų. Naudotas vanduo kanalizuojamas į miesto valymo įrengimus. AB nutekamųjų vandenų apvalymui turi įsirengusi septiką bei naftos produktų gaudytuvus.

Gamybos procesas ir įrengimai.

AB gamina viršutinį trikotažą suaugusiems ir vaikams. Gaminiai mezgami moderniais šiuolaikiniais Vokietijos firmos “STOLL”, Ispanijos firmos “JUMBERCA” mezgimo įrengimais. Taip pat gamyboje naudojamos žinomų firmų PFAFF (Vokietija), JAMATO (Japonija) ir RIMOLDI (Italija) įrengimai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1268 žodžiai iš 4218 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.