Verslo planas4
5 (100%) 1 vote

Verslo planas4

TURINYS

I. SANTRAUKA 3

II. VERSLO APRAŠYMAS 5

III. GAMYBA 7

IV. RINKODARA 9

V. VADYBA 10

VI. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 11

VII. FINANSINĖ DALIS 12

1. FINANSAVIMO POREIKIS IR ŠALTINIAI 12

2. SAVIKAINOS PROGNOZĖ 14

3. PELNO (NUOSTOLIO) PROGNOZĖ 25

4. PVM PROGNOZĖ 26

5. MOKESČIŲ PROGNOZĖ 27

6. PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ 28

7. PROGNOZUOJAMAS BALANSAS 30

8. FINANSINIAI RODIKLIAI 30

VIII. PRIEDAI 31

IX.. LITERATŪROS SĄRAŠAS 42

SANTRAUKA

Naujos įmonės steigimas, reikšmingų bei svarbių projektų įgyvendinimas neįsivaizduojamas be verslo plano.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, numatoma būsima strategija bei ateities perspektyvos, pateikiama būsimos (esamos) įmonės finansinė informacija.

Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, bankui (jei norima gauti paskolą), partneriams, investuotojams, nes tai parodo įmonės gebėjimą išlikti konkurencijos sąlygomis bei gauti finansinę paramą.

Kadangi Lietuvoje vis daugiau atsiranda naujų siuvimu užsiimančių įmonių, tai rodo, kad šalies siuvimo rinka yra neužpildyta ir čia dar galima rasti vietos.

Nauja įmonė AB „Sportex” yra įsikūrusi Vilniuje, Aukštuosiuose paneriuose, Žarijų g. 5, tel/faks. 8(5) 12455317. Bendrovė įkurta 2002m. spalio 15 d. AB „Sportex” pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, bei ateinančiais veiklos metais ieškoti ryšių Rytų ir Vakarų Europos valstybėse. AB „Sportex” misija – gaminti aukštos kokybės produkciją konkurencingomis kainomis. Šūkis – nuolat tobulėti!

Įmonė rinkai pasiūlys sportinius marškinėlius bei šortus. Pirmaisiais metais AB „Sportex” sudarė sutartį su vienu pagrindiniu užsakovu – UAB „VP Market”, kuriam ir bus parduodama visa pagaminta produkcija. Užsakovai patys pasiims pagamintą produkciją iš įmonės sandelio.

Bendrovės stipriosios pusės yra: patalpos patogioje geografinėje padėtyje, tinkamai suremontuotos; įrengimai, įranga yra modernūs ir šiuolaikiški, atitinkantys ES standartus; įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai; palanki sutartis su pirkėju.

Įmonei vadovauja direktorius – Justinas Aleksandravičius, kuris ir yra pagrindinis bendrovės akcininkas. Jis baigęs ekonomikos mokslus VU ir turi 10 metų vadovaujančio darbo patirtį, nuolat stebi lengvosios pramonės rinką. Jis dirba organizacinį darbą, yra sumanus, atkaklus, energingas, puikiai supranta savo darbo specifiką, kupinas idėjų. Dar du akcininkai dirba įmonės administracijoje. AB „Sportex” iš viso dirba dešimt darbuotojų (be administracijos).

Sportiniai marškinėliai ir šortai – praktiškas drabužis, skirtas visiems žmonėms, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, aktyvumą. Jie tinka ne tik sportui, bet ir laisvalaikiui. Didžiausi konkurentai yra „Nike”, „Adidas”, „Audimas” ir kt. Bet šių gamintojų produkcija , nors ir turėdama žinomą vardą siūlo brangią ir neprieinamą Lietuvos vartotojui produkciją. Taigi, AB„Sportex” bandys užkariauti rinką siūlydama panašią produkciją žemesnėmis kainomis, bei pasitelkdama reklaminę kampaniją.

Per pirmuosius metus įmonė planuoja pasiūti 23040 vnt. sportinių marškinėlių ir 15360 vnt. šortų. Bendrovės įstatinis akcinis kapitalas 500 000 Lt, tačiau per pirmuosius metus jis sumažėjo, nes įmonė patyrė 41417,45 Lt nuostolį. Tačiau tai pradedančiai veiklą įmonei yra natūralu ir tikimasi, kad po kelių veiklos metų tai peraugs į nemažą pelną. Pradėdama savo veiklą įmonė turės 93879,59 Lt grynųjų pinigų, o tai sudaro sąlygas ieškoti perspektyvesnių sprendimų.

AB „Sportex” yra pripažįstamos šios vertybės:

 Mokymasis;

 Pozityvus mąstymas;

 Bendradarbiavimas;

 Racionalumas, tikslumas, tvarka;

 Atsakingumas, sąžiningumas;

 Verslo etikos laikymasis, bei darbuotojų etikos kodekso laikymasis.

Puoselėdama šias vertybes įmonė į ateitį žvelgia didelių galimybių ir perspektyvų akimis.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslo srities aprašymas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsiranda vis daugiau žmonių suvokiančių savo vaidmenį ekonomikos sistemoje ir norinčių veiksmingiau ir geriau dirbti toje sistemoje. Jie užsiima verslu. Verslas – tai prekių ir paslaugų šaltinis. Jo rūšių įvairovė leidžia tenkinti visuomenės poreikius. Verslas atlieka įvairias funkcijas. Visų pirmiausia – gamina prekes, teikia paslaugas, be kurių neišsiverstų šiuolaikinis žmogus. Svarbūs ir sudėtingi yra produkcijos pardavimo klausimai, reikia tirti rinką, ieškoti savo produkcijos pirkėjų. Beveik kiekvieno rinkos tyrimo pradinis ir, ko gero, pagrindinis klausimas yra nustatyti potencialų pirkėjų skaičių, jų charakteristikas, taip pat rinkos plėtros tendencijas. Rūpintis pardavimu yra labai svarbu, nes ir labai efektyvi gamyba pati savaime negali padidinti įmonės pelno, jei pagaminta produkcija nebus parduodama.

Verslo plėtojimas, naujų įmonių steigimas yra labai svarbus aspektas, nes nuo verslo išsivystymo lygio priklauso ir bendra šalies ekonominė padėtis. Lietuvai sparčiai integruojantis į Europos Sąjungą yra labai svarbu vystyti verslą ir taip greičiau sumažinti ekonominį atsilikimą. Pradedant naują verslą labai svarbu rasti laisvą nišą rinkoje, kad sugebėtum parduoti savo gaminamą produkciją. Manome, kad sportinių
marškinėlių ir šortų siuvimas nereikalauja ilgo gamybos proceso, bei atlikus rinkos tyrimus yra galimybių parduoti produkciją mūsų šalies rinkoje.

Siuvimo pramonė ir Lietuvoje, ir visoje Europoje yra nuo seno plėtojama, t.y. ši šaka pakankamai perspektyvi. Patogi Lietuvos geografinė padėtis ir pigi darbo jėga sudaro palankias sąlygas šiam verslui. Galima teigti, kad siuvimas yra nuo seno tradicinė Lietuvos pramonės šaka. Per pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje sukaupta nemaža darbo su užsienio šalių tiekėjais ir užsakovais patirtis. Gana pigi darbo jėga, turimas gamybinis pajėgumas, darbo patirtis bei kokybė leidžia Lietuvos verslininkams aktyviai dalyvauti siuvimo versle, tiekti Europos rinkoms nebrangius geros kokybės gaminius. Žinoma nereikia pamiršti ir vietinės Lietuvos rinkos – suderinus prekių kainą ir kokybę galima užkariauti pirkėjų pasitikėjimą bei užimti tam tikrą nišą Lietuvos siuvamų drabužių rinkoje.

Verslo idėja – sukurti aukštos kokybės konkurencingą ir vartotojų poreikius tenkinančią prekę.

Tikslai

• Pagrindinis bendrovės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, t. y. per pirmus veiklos metus pritraukti kuo daugiau potencialių įmonės produkcijos vartotojų.

• Gauti kuo didesnį pelną, kuris atveria galimybę jį reinvestuoti į bendrovės veiklą ir taip išplėsti gamybą.

• Ieškoti kontaktų su užsienio šalių įmonėmis taip pat svarbu įmonei, nes tai atveria perspektyvas įsiskverbti užsienio rinkose, bei didinti gamybos mastą ir gauti pelną.

• Gaminti tik kokybišką produkciją,

• Esant galimybei gaminti plėsti produkcijos asortimentą, bei ateityje siuti pagal individualius užsakymus.

Įmonės savininkai nuolat stebi siuvimo pramonės rinką Lietuvoje ir yra padarę išvadą, kad šiame versle išliks tik tos įmonės, kurios sugebės užmegzti kuo daugiau ryšių su užsienio užsakovais. Taip pat tie, kurie sugebės būti lankstūs vartotojų poreikiams, mados tendencijoms; tie, kurie pajėgs įsigyti šiuolaikiškų technologijų, garantuojančių didelį darbo efektyvumą ir ypač svarbu – kokybę.

Akcinė bendrovė “Sportex” gamins ir pardavinės sportinius marškinėlius ir šortus. Įmonės veiklos neturėtų smarkiai paveikti konkurencija, nes bus dirbama našiais įrengimais, naudojama kokybiška ir nebrangi žaliava. Įmonė būtinai įsiskverbs į Lietuvos rinką, nes yra paklausa tokiai produkcijai.

Produkcijos pardavimus truputį įtakos sezonų kaita, nes šiltuoju sezono metu įmonės produkcija bus paklausesnė. Tačiau įmonė yra pajėgi keisti asortimentą, bei gaminti produkciją pagal specialius užsakymus.

Galutinį vartotoją produkcija pasieks per tarpininkus (užsakovus), kurie verčiasi mažmenine prekyba. Naujų užsakovų paiešką vykdys bendrovės vadybininkas.

AB “Sportex” įregistruota 2002-12-15., registracijos pažymėjimo kopija pateikiama prieduose. Vienas iš keturių įmonės akcininkų kaip įnašą už akcijas įnešė ne pinigus, o materialų turtą – pastatą. Suformavus akcinį kapitalą ir gavus lėšas už parduotas akcijas buvo nupirkta visa įranga bei priemonės, reikalingos įmonės veiklai bei gamybai.

Įmonė registruosis PVM mokėtoja nuo veiklos pradžios.

Firmos pavadinimas “Sportex” buvo pasirinktas todėl, kad tai darinys, kilęs iš žodžio “sportas”, nes įmonės tikslas išplėsti sportinių marškinėlių ir šortų rinką Lietuvoje, o ateityje susirasti pirkėjų užsienyje. Pavadinimas nėra grynai lietuviškas, jis pasirinktas todėl, kad pavadinimo skambumas turi įtakos jaunimo tarpe, kurie bus potencialiausi vartotojai, bei bus lengviau jį ištarti ir įsiminti užsienio pirkėjams.

GAMYBA

Trumpas gamybos proceso aprašymas

Įmonė gamins sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir šortus. Žaliavos bus perkamos ir naudojant siuvimo technologiją siuvami gaminiai. Siuvimo mašinos yra modernios, bei atitinka keliamus ES standartus.Gamybos procesas:

1. apdorojama gauta žaliava – atliekamas sukirpimas;

2. sukirptas audinys siuvamas, apmėtomas;

3. pasiūta produkcija lyginama ir rūšiuojama;

4. produkcija įpakuojama, prieš tai patikrinus jos kokybę, sandėliuojama.

Įmonės AB „Sportex” gaminamai produkcijai pasiūti reikės pagrindinių ir pagalbinių medžiagų. Visos medžiagos (pagrindinės ir pagalbinės) bus perkamos iš tiekėjų, įsikūrusių Vilniaus mieste, su kuriais sudarytos tiekimo sutartys.. Šie tiekėjai buvo pasirinkti neatsitiktinai, nes išanalizavus įvairių tiekėjų pateiktas sąlygas, šių įmonių pasiūlymai buvo priimtiniausi: gera kokybė bei prieinama kaina. Tiekėjai medžiagas atveš savo transportu. Medžiagos bus gaunamos kartą per mėnesį (mėnesio pradžioje) atsiskaitymas už medžiagas per 20 dienų nuo jų gavimo.

Medžiagų poreikis

1 lentelė

Marškinėliai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM

Medvilnė m 0,65 5,00 3,25 23040 74880,00 88358,40 14976,00 6240,00 7363,20 1248,00

Siūlai m 10 0,07 0,70 23040 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00

Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 23040 1152,00 1359,36 23040,00 96,00 113,28 1920,00

Suma 92160,00 108748,80 268416,00 7680,00 9062,40 22368,00

1. lentelės

tęsinys

Šortai

Mat. Vnt. Norma Kaina, Lt Suma, Lt Pagamintos produkcijos kiekis per metus Medžiagų poreikis per metus Medžiagų poreikis per mėnesį

Lt vnt. Lt vnt.

be PVM su PVM be PVM su PVM

Polisteris m 0,5 10,00 5,00 15360 76800,00 90624,00 7680,00 6400,00 7552,00 640,00

Siūlai m 15 0,07 1,05 15360 16128,00 19031,04 230400,00 1344,00 1585,92 19200,00

Virvė m 1 1,50 1,50 15360 23040,00 27187,20 15360,00 1920,00 2265,60 1280,00

Lipukai m 0,02 0,10 0,20 15360 3072,00 3624,96 307,20 256,00 302,08 25,60

Etiketė vnt. 1 0,05 0,05 15360 768,00 906,24 15360,00 64,00 75,52 1280,00

Suma 119808,00 141373,44 269107,20 9984,00 11781,12 22425,60

Per vieną valandą viena siuvėja pasius šešis marškinėlius ir ketverius šortus. Bus dirbama po 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę, tad per mėnesį bus pasiūta 1920 vnt. marškinėlių ir 1280 vnt. šortų. Per metus atitinkamai 23040 vnt. marškinėlių ir 15360 vnt. šortų.

Įmonė netiesiogines išlaidas paskirstys proporcingai tiesioginėms.

Tiekėjai

1. UAB „Juga”, Vilkpėdės g., 12, LT-2009, Vilnius, Tel. 2415685;

2. UAB „Plasteka”, Geležinkelio g. 26, LT-2030, Vilnius, Tel 2875541;

3. AB „Audiniai”, T. Ševčenkos g. 12, LT-2004, Vilnius, Tel. 2443579.

Vietos analizė

Įmonės pastatas yra už Vilniaus, Aukštuosiuose Paneriuose, Žarijų g. 5, Vilnius, LT-4002. Pastatas yra patogioje vietoje, nes tai pramoninis rajonas, kuriame įsikūrę daug įvairių įmonių, užsiimančių labai įvairia veikla. Arti pagrindiniai keliai, kuriais patogu atvažiuoti prekybininkams pasiimti gatavą produkciją, bei tiekėjams atvežti žaliavas. Teritorija yra apšviesta, saugumui užtikrinti įvesta signalizacija.

RINKODARA

Atlikus rinkos tyrimus paaiškėjo, kad yra reali galimybė įsiskverbti į rinką. Vyriški sportiniai marškinėliai tinka sportui bei laisvalaikiui, juos gali dėvėti įvairaus amžiaus bei abiejų lyčių vartotojai. Sportiniai šortai puikiai tinka sportui ir laisvalaikiui. Tokie sporto drabužių gamintojai kaip “Nike”, “Adidas” gamina kokybišką produkciją. Šių firmų vardai bei prekių ženklai gerai žinomi pirkėjams, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų gaunamas pajamas, šių firmų produkcija yra gana brangi ir ne kiekvienam prieinama. Todėl daug pirkėjų perka tokią produkciją turguose, kur tokį jų pasirinkimą lemia prieinama kaina, tačiau be abejo nukenčia kokybė. Įmonė stengsis suderinti prekių kainą su kokybe: gaminių kaina bus mažesnė nei konkurentų, o kokybė bus daug geresnė nei turguose parduodamų gaminių.

2 lentelė

Privalumai Trūkumai

“Adidas” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina

“Nike” Aukšta kokybė, gerai žinomas vardas Aukšta kaina

Kiti gamintojai Žema kaina, didelė užimamos rinkos dalis Prasta kokybė, nežinomas vadas

“Sportex” Žema kaina, aukšta kokybė Nežinomas vardas

Gaminių kainai nustatyti bendrovė pasirinko visuminių kaštų metodą. Pagrindas kainai nustatyti šiuo metodu yra gamybos kaštai, prie kurių pridedamas tam tikro dydžio priedas (antkainis) pelnui suformuoti. Gaminiai bus parduodamisu tokiais antkainiais: marškinėliai -50, šortai -40. Įmonė ateityje galės taikyti lanksčią pelno priedų metodiką: skirtingoms prekėms galima bus taikyti įvairaus dydžio priedus, o tai leis įtakoti vienos ar kitos prekės paklausos lygį.

Bendrovė pardavimams skatinti taikys lanksčią nuolaidų sistemą prekybininkams: kaina sumažinama prekybininkams už didesnių prekių kiekių pirkimą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1949 žodžiai iš 6488 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.