Verslo planas6
5 (100%) 1 vote

Verslo planas6

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Įmonės charakteristika ………………………………………………………………………………………….4

1.1. Nuosavybės forma ……………………………………………………………………………………….4

1.2. Trumpa įmonės veiklos apžvalga …………………………………………………………………..4

1.3. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas ………………………………………………………5

2. Rinka …………………………………………………………………………………………………………………7

2.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos ……………………………………………………………..7

2.2. Vartotojai ir konkurentai ………………………………………………………………………………..8

3. Marketingo planas ………………………………………………………………………………………………..10

3.1. Tikslai ir uždaviniai……………………………………………………………………………………….10

3.2. Kainų politika ir kainos …………………………………………………………………………………11

3.3. Reklama ir rėmimas ……………………………………………………………………………………..11

4. Gamybos planas……………………………………………………………………………………………………14

4.1. Gamybinės patalpos, įrengimai, įrankiai, žaliavos ……………………………………………14

4.2. Gamybos išlaidos …………………………………………………………………………………………15

5. Valdymo personalas ir darbuotojai …………………………………………………………………………17

6. Rizika ir jos įvertinimas ………………………………………………………………………………………..19

7. Finansinis planas ………………………………………………………………………………………………….20

7.1. Piniginės įplaukos ………………………………………………………………………………………..20

7.2. Pelno (nuostolio) ataskaita …………………………………………………………………………….24

7.3. Pinigų srauto prognozės ………………………………………………………………………………..27

7.4. Balansinis pelnas………………………………………………………………………………………….30

ĮVADAS

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama verslo objekto (įmonės, firmos) padėtis dabar esančiomis ekonominėmis, politinėmis sąlygomis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, trumpai išdėstoma finansinė informacija.

Verslo plano struktūra ir jo detalizavimas priklauso nuo kuriamo verslo objekto (įmonės, firmos), veiklos srities, konkurentų, esamų sąlygų pasirinktam verslui plėtoti ir t.t.

Verslo planas – tai dokumentas, atspindintis firmos, įmonės būsimą (esamą) „veidą“. Verslininkas, kurdamas verslo planą, turi iššniukštinėti rinką, apmąstyti savo galimybes dabartinėje šalies ekonominėje padėtyje, konkurenciją, galimybę pritraukti investitorius, partnerius. Galų gale verslo plane turi būti numatytos sąlygos būsimiems firmos (įmonės) darbuotojams, apskaičiuojamos išlaidos, pajamos, atsipirkimo galimybės, grynųjų pinigų panaudojimas bei paskirstymas ir t.t. Ir verslininkas apmąstęs visus šiuos teiginius, būtinus sėkmingam firmos (įmonės) egzistavimui turi išsirinkti geriausią, tobuliausią modelį, kuris pritrauks investitorius bei partnerius.

Verslo planas – tai planas, kurio dėka bus siekiama firmos (įmonės) klestėjimo, sėkmingos kovos su konkurentais, gerų rezultatų rinkoje, neapleidžiant Lietuvos Respublikos konstitucijos, įstatymų vei vyriausybės nutarimų.

Verslo planas sudarytas, kad padėtų išryškinti verslo aspektus, praverstų vadovaujant, bet svarbiausia užduotis – sudominti privačius investuotojus savo idėja, patraukti užsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaikį kreditą iš banko.

1. Įmonės charakteristika

1.1. Nuosavybės forma

Mūsų įmonė teiks automobilių remonto paslaugas. Šis verslas parankiausias yra individualioms įmonėms. Mūsų manymu, reikia įkurti naują atomobilių remonto įmonę, nes daugelis kitų automobilių remonto dirbtuvių dirba su pertekliumi, ne visur gali rasti laisvą automobilių remonto dirbtuvę susitaisyti nuosavą automobilį, niekur nėra vedamas užsakymų žurnalas, sugedus automobiliui, niekada nebūsi tikras, kada tave priims servise. Kaip įrodė mūsų tyrimai, mieste yra tik trys konkurentai, kuriuos galime laikyti stipriais varžovais. Jų veikla pakankamai sėkminga. Apyvarta panaši į mūsų prognozuojamą apyvartą. Nuo šio verslo atsiradimo mieste nebankrutavo nė viena tokio tipo įmonė, neskaitant tų asmenų, kurie šią paslaugą teikė maža apimtimi. Daugeliui iš jų pritrūko žinių ir sugebėjimo
tvarkyti savo verslą. Be to jais nelabai pasitiki klientai ir jie praranda žymią dalį klientų, nes negali suteikti jokių garantijų, o be to ir atliekamų darbų kokybė būna gana prasta.

Įmonė bus įregistruota 2004 metais Plungės miesto savivaldybės rejestro tarnyboje. Verslo įkūrimui planuojama gauti 60 tūkst. lt. paskola 3 metams su 10% palūkanų ir kasmet atiduoti jos dalį. Pirmų metų įmoka bus 26000 lt., antrųjų – 24000 Lt., trečiųjų – 22000 Lt., paskolos garantas – gyvenamas namas, kurio vertė 150000 lt. Gautos lėšos bus panaudotos įrankiams ir įrangai pirkti, garažui ir administracinėms patalpoms statyti ir remontuoti, biuro baldams pirkti.

1.2. Trumpa įmonės veiklos apžvalga

Mūsų įmonė teiks automobilių remonto paslaugas. T.y. tvarkys važiuoklę, montuos, balansuos ir suvedinės ratus, taisys duslintuvus, tvarkys kėbulus, keis tepalus, stabdžių skystį. Šios mūsų teikiamos automobilių remonto paslaugos yra perspektyvi veikla, kadangi daugelis gyventojų mano, kad tai labai svarbios ir reikalingos paslaugos, nes visi nori reikiamu laiku susitvarkyti savo automobilius. Paslaugas teikti nuspręsta ištyrus rinką, išanalizavus vartotojų savybes, nustačius potencialią rinką, paskaičiavus prognozuojamą pelną, įvertinus galimus rizikos faktorius. Paslauga bus teikiama žmonėms, norintiems susitvarkyti savo automobiliu greitai ir kokybiškai. Mūsų remonto dirbtuvės įsikūrusios vietoje, kur aplinkui gyvena pakankamai daug žmonių, turinčių nuosavus namus ir nuosavus automobilius, nes rajonas yra truputėlį tolėliau nuo miesto. Taigi jie naudojasi nuosavais automobiliais nusigauti iki miesto. Tai jiems nereiks toli važiuoti, kad susitvarkytų automobilius. Visos reikiamos pasklaugos bus teikiamos šalia namų.

Bus teikiamos šios paslaugos:

• Važiuoklės tvarkymas;

• Ratų montavimas;

• Ratų balansavimas;

• Ratų suvedimas;

• Duslintuvų taisymas;

• Kėbulo tvarkymas;

• Tepalų keitimas.

Paslaugas stengsimės atlikti kokybiškai. Samdysime tik kvalifikuotus specialistus ir naudosime tik kokybiškus įrankius, naują įrangą ir žaliavas. Garantuojame šias paslaugų savybes:

• Kokybė;

• Patvarumas;

• Garantinis laikotarpis;

• Greitas aptarnavimas;

• Maloni aplinka.

Mes manome, kad klientai tikrai atkreips dėmesį į šias savybes, nes tokiomis savybėmis nepasižymi konkurentų teikiamos paslaugos, o ir jų teikiamų paslaugų spektras yra žymiai siauresnis.

1.3. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas

Prieš parenkant konkrečią vietą įmonei steigti, buvo vykdomi tam tikri tyrimai. Visų pirma dar kartą buvo peržvelgta, kaip vyks įmonės veikla. Todėl buvo stengtasi atsakyti į dar keletą klausimų, kuriais siekta išsiaiškinti, kokia vieta labiausiai tinka kurti įmonei:

1. Kokiu būdu dažniausiai bus priimami užsakymai – ar tiesiogiai klientams atvykus į automobilių remonto dirbtuves ar daugiausia telefoninių skambučių metu?

2. Kokiame rajone šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų?

3. Kokioje vietoje yra įsikūrę konkurentai ir kodėl?

4. Ar, apskritai, mums būtina, kad patalpos būtų centre – gal pakanka turėti patalpas nuošalesnėje vietoje?

5. Kas labiausiai apsimokėtų: patalpas pirkti, nuomoti ar naudoti nuosavas?

Atlikus visus šiuos tyrimus, vis dėlto nuspręsta naudotis savomis patalpomis, kurios yra įsikūrusios Kaštonų gatvėje. Žinome, kad buveinės parinkimas labai svarbus bet kuriam verslui ir, kad vieta gali nulemti įmonės veiklos sėkmę. Šių patalpų geografinė vieta patogesnė konkurentų atžvilgiu (lengvesnis susisiekimas su rajonu, kurio gyventojai sudarys didelę vartotojų dalį). Ši gatvė yra visiškai priešingoje miesto dalyje nei yra įsikūrę mūsų konkurentai. Kaip paaiškėjo atlikus tyrimus, konkurentai didelio dėmesio įmonės vietai neskyrė, nes jie kūrė įmones ten, kur jiems pavyko gauti patalpas. Tačiau ko gero klaidinga būtų manyti, kad dvi vienodo tipo konkuruojančios įmonės vienoje vietoje yra geras sprendimas. Tikėtina, kad įsikurdami toliau nuo konkurentų, apskritai gatvėje, kur nėra gausu firmų, iškabindami geras reklamas, iš karto atkreiptume žmonių dėmesį. Konkurentai, deja, gera reklama pasigirti negali, todėl manoma, kad jos dėka galėtume papildyti savo potencialių klientų skaičių. Taip pat išanalizuota, iš kurių rajonų šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų.

2. Rinka

2.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos

Individuali įmonė “Auto“ bus įregistruota Plungės miesto savivaldybės rejestro tarnyboje 2004 metais. Prieš tai buvo kruopščiai tiriama šio tipo paslaugų rinka. Atkūrus nepriklausomybę, pastebėtas gyventojų pagyvėjimas. Žmonės įsigijo vis daugiau automobilių. Kiekvienais metais ju paklausa labai išaugo. Tuo pačiu keldama remonto paslaugų paklausą. Šiuo metu daugelis žmonių, norinčių šiame gyvenime kažko pasiekti, užsiima verslu ar šiaip kokia nors papildoma veikla. Tada jie būna užsiėmę ir neturi laiko tvarkyti savo automobilį. Kai kurie net neturi žinių, reikalingų tvarkant kurį nors iš daugelio automobilio sugedimų. Tam ir yra steigiamos tokios įmonės kaip mūsų.

Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos
imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 mėnesį, sezoniškumas, specifinės paslaugų savybės.

Prieš pradedant veiklą ištyrėme rinką, t. y. apklausėme apie 300 gyventojų, gyvenančių rajone, kur bus steigiama ši įmonė. Klausdami, ką jie mano apie šią paslaugą, siekėme išsiaiškinti, ar bus pakankama paklausa šiai paslaugai. Daugelis- net 78, šią paslaugą mielai rinktųsi, nes tai būtų arti namų, 12 ją rinktųsi, jei jos kokybė būtų geresnė už konkurentų, kurių paslaugomis jie dabar naudojasi, ir tik 10 gyventojų ji visai nereikalinga. Tie 12 ko gero paslaugą rinktųsi naujai atsiradusioje firmoje, kuri garantuoja kokybę ir suteikia garantinį laikotarpį. Paklausą didina ir tai, kad yra tik trys didesni konkurentai. Žinoma yra ir smulkių konkurentų- tai asmenys, kurie yra atsidarę savo remonto dirbtuves savo garažuose, kuriuose nėra daug vietos, ir jie teikia tik vienos rūšies paslaugas, pvz., tik ratų balansavimas ir t.t. Praktika rodo, kad tokie konkurentai nėra pavojingi mūsų verslui, nes arba neturi pakankamai kompetensijos ir žinių, kaip išplėsti paslaugų įvairovę arba jų klientų ratas labai siauras, nes žmonės nelabai linkę pasitikėti ne specialistais, kurie neteikia jokių garantijų ir yra pasitaikę girdėti ne kokius atsiliepimus apie jų darbą. Todėl šių konkurentų galima nebijoti.

Artimiausi ateities planai yra tokie: įsitvirtinti rinkoje, ją užkariauti, atiduoti paskolą bankui. Bet mūsų planai ir idėjos prie to nesustoja. Mūsų teikiamos paslaugos reikalauja klientus turėti jiems reikalingas detales. Taigi daugelis gali tik trukdyti sau laiką atvažiavus pas mus sužinoti, kokia problema jų automobilyje ir vėl važiuoti ieškoti tam tikros detalės kažkur kitur. Taigi mūsų ateities planai būtų įsteigti auto detalių parduotuvę. Prekes tieks tik gerų firmų tiekėjai. Šiai plėtrai mes skirsime apie 20 tūkst. Lt. patalpoms, įrangai ir pradinėms prekėms įsigyti.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1532 žodžiai iš 4967 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.