Verslo planas9
5 (100%) 1 vote

Verslo planas9

Vilniaus kooperacijos kolegijos

Kauno skyrius

NV 00k specialybės neakivaizdinio sk.

4 kurso studento

Žydrūno Jankausko

Verslo planas

Verslo ekonomika ir strateginis planavimas

Vadovas

Dėstytoja I. Steiblienė

KAUNAS

2004 m

Turinys

1. Verslo plano aprašymas…………………………………………….……………. 3

2. Verslo aprašymas

……………………………………………………………..

……………………… 5

2.1 Verslo tikslai, galimybės, orientyrai …………………….…… 6

2.2 Paslaugos aprašymas

…………………………………………………….

… 7

3. Marketingas

……………………………………………………………..

…………………………….. 8

3.1 Rinkos apžvalga

…………………………………………………….

……….. 8

3.2 Kainodaros sistema

…………………………………………………….

…. 10

3.3 Paslaugos teikimas

…………………………………………………….

….. 11

3.4 Reklama ir rėmimas

…………………………………………………….

… 11

3.5 Įmonės vykdomų darbų aprašymas

………………………………….. 12

3.6 Verslo vietos parinkimas

………………………………………………… 12

4. Vadyba

……………………………………………………………..

………………………………….. 13

4.1 Personalo parinkimas

…………………………………………………….. 13

4.2 Organizacijos valdymo modelis ir stilius

………………………….. 13

4.3 Organizacinė firmos struktūra

………………………………………… 15

4.4 Galimos problemos ir kliūtys

………………………………………….. 17

5. Įmonės finansinės veiklos analizė

…………………………………………………………….

18

6. Optimaliausias investicinis projektas

…………………………………………………………21

6.1 Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas

…..…… 22

6.2 Projekto finansinis įvertinimas ……………………..………. 24

6.3 Finansinė dalis ………………………………………………. 25

6.4 Pelningumo lūžio taško įvertinimas ………………………… 29

7. Išvados

……………………………………………………………..

………………………………….. 32

2 Verslo plano santrauka

Šis verslo planas paruoštas trijų metų laikotarpiui su tikslu

tikslingai panaudoti sukauptas lėšas Ž. Jankausko individualios įmonės

veiklai plėsti. Verslo planas atspindi investicijų į šią įmonę tikslingumą

ir atsiperkamumą.

Įmonė teikia reklamos gamybos paslaugas: kuria ir gamina

reklaminius video-klipus, audio-klipus, reklaminius filmus, televizijos

laidas. Įmonę galima laikyti vienetinės gamybos įmone, kur produktas

kuriamas pagal konkrečius klientų užsakymus. Gamybos priemonės –

kompiuterinė, filmavimo, montavimo bei kita technika. Tokios technikos

ypatybė – ji sparčiai tobulėja. Norėdama neatsilikti, išlikti rinkoje,

plėsti ją, įmonė nuolat turi tobulinti savo produktų kokybę, pasiūlyti

klientui vis naujesnius, šiuolaikiškesnius produktus, o tai pasiekti galima

tik sekant pasaulio pažangą šioje srityje:

– įsigyjant naujos techninės įrangos

– įsigyjat programinės įrangos,

– keliant darbuotojų kvalifikaciją.

Ši sritis iškart po nepriklausomybės atstatymo patyrė didelį kilimą,

bei dabar daugelis potencialių šios srities paslaugų vartotojų jau atstatė

buvusius ekonominius ryšius ar
užmezgė naujus, todėl vis dažniau užsako

bent smulkias audio garso reklamas ar video montažo paslaugas.

Įmonė įregistruota 1997 m. Kauno miesto rejestro tarnyboje. Ji savo

veiklą pradėjo nuo kompiuterinės grafikos kūrimo. Ši veikla tuo metu Kaune

ir Lietuvoje buvo nauja, todėl trūko specialistų, įrangą teko pirkti

užsienyje. Pirma buvo kuriamos vinjetės televizijos laidoms, nesudėtingi

video reklamos klipai. Įmonėje dirbo 4 dizaineriai. 2002 m., plečiant

veiklą įmonėje, pradėjo dirbti vienas profesionalus režisierius,

prodiuseris, montuotojas bei kompozitorius. Atsirado naujos veiklos sferos

– filmavimas, montavimas, adaptacijos, muzikos kūrimas.

Įvertinus realią situaciją rinkoje, matoma perspektyva plėsti savo

veiklą įsigyjant montažinę, kurią iki šiol įmonė nuomojosi. Investicinio

projekto vertė – 160 tūkst. Lt. Tikimasi, kad užsakymų apimtis ir toliau

didės, atitinkamai užsakymų skaičiui didėjant didės darbų montažinėje.

Darbuotojai išlieka tie patys.

Esamos montažinės kaina sudaro nemažą dalį išlaidų. Įsigijusi naują

montažinę, įmonė planuoja sumažinti kaštus.

Investicinis sumanymas: Įsigyti montažinę. Investicijų suma 160 tūkst.

Lt trims metams

Investicijų tikslas: Sumažinti kaštus

Kadangi įmonė dirba pelningai, turi pakankamai rezervuose,

investicijoms pakaks savų lėšų.

Išanalizavus galimą riziką paminėtini tik du rizikos faktoriai:

1) Jei atsirastų vietinis gamintojas, kuris gamintų kokybiškus video,

audio klipus beveik visiems priimtina kaina. Tačiau kol kas,

vertinant Lietuvoje šiuo metu esančias ekonomines galimybes, yra

neįmanoma.

2) Jei per investicinį laikotarpį siūlomas produktas taptų neaktualus

rinkai, bet tai tik prielaida.

2. Verslo aprašymas

Verslo sritis. Audio-vizualinės reklamos gamyba yra palyginti

nauja sritis rinkoje, prasidėjusi su privačių radijo stočių bei privačių

televizijos kanalų kūrimųsi. Brangios techninės įrangos įsigijimas mažoms

ir vidutinėms šios srities žiniasklaidos priemonėms yra ne ekonomiški,

todėl įmonių, kuri užsiima audio-vizualinės reklamos gamyba paslaugos joms

yra būtinos. Užsakovai privalo išlaikyti savo rinkos dalį, todėl yra

priversti pateikti rinkai kokybiškus produktus. Kokybiškus produktus gali

pateikti tiktai turintys gerą techninę, programinę bazę. Tokiu būdu

konkurencingų reklamos produktų gamyba tampa brangia verslo šaka, kurios

atsiperkamumas dėl techninės ir programinės įrangos greito tobulėjimo.

Reklamos gamyba būtina, todėl investiciniai planai privalo būti savalaikiai

šioje srityje. Mūsų įmonės klientai – smulkios ir vidutinės radijo stotys

ir televizijos kanalai. Klientai nėra išsidėstę vien Kauno regionu – jie

išsibarstę po visą Lietuvą.

Konkurencinis tyrimas parodė, kad yra trys konkurentai Kauno

regione: UAB “Efezas’, UAB “Rosela”, UAB “Reklamos partneriai”. UAB

“Ezefas” gamina audio reklamą, kuria radijo takelius, todėl konkurencijos

mano įmonei po investicijos įgyvendinimo nesudarys. Tuo pačiu užsiima UAB

“Rosela”, bet jie papildomai orientuojasi į stendų gamybą – tuo mano įmonė

neužsiima, todėl nesudaro pilnos konkurencijos – rinkos skirtingos. UAB

“Reklamos partneriai” gamina panašaus pobūdžio reklamą kaip manoji įmonė,

todėl investicijos įdiegimas būtinas siekiant užsitikrinti savo rinkos dalį

bei ją plėsti prisiviliojant šios įmonės klientus.

Verslo idėja. Mano įmonė įregistruota 1997 m., bet praplėtė savo

veiklos sritis tik 2002 m. tuo metu pradėjo nuomotis montažinę, kurioje

dirbo specialistai. Moderni montažinė būtina kokybiškos produkcijos

gamybai. Montažinės įsigijimas sumažintų kaštus bei leistų teikti tos

pačios kokybės produktus žemesne kaina.

2.1 Verslo tikslai, galimybės, orientyrai

Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną,

kaupti kapitalą verslo plėtotei.

Mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus:

1. Įsitvirtinti rinkoje

1. Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 80( gamybinių

pajėgumų apyvartą.

2. Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų

pragyvenimo lygį.

3. Palaikyti ilgalaikius patikimus ryšius su pastoviais užsakovais.

4. Sudominti kuo didesnį klientų skaičių.

Tolimesni įmonės tikslai yra tokie:

1. Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos

pagalba.

1. Mažinti kiek įmanoma sąnaudas.

2. Kelti paslaugos kokybę.

3. Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla.

4. Pasiekti maksimalų pelną iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo

plėtotei.

2.2 Paslaugos aprašymas

Paslauga daugiausia bus teikiama smulkioms ir vidutinėms radijo

stotims bei televizijos kanalams, įsikūrusiems tiek Kauno regione, tiek

visoje Lietuvoje

Teikiamos šios paslaugos:

Reklaminių audio takelių kūrimas

Reklaminių video klipų kūrimas

Video klipų įgarsinimas

Privačių užsakymų išpildymas: filmavimas.

Garantuojame šias paslaugų savybes:

Kokybė

Naujumas

Estetinis vaizdas

3. Marketingas

3.1 Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai

išanalizuoti rinką, aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos

imlumas, pardavimų perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje

ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 metus,

specifines paslaugų savybes.

Atlikus konkurencinį tyrimą paaiškėjo, kad:

▪ UAB “Ezefas” gamina audio reklamą, kuria radijo takelius, todėl

konkurencijos mano įmonei po investicijos įgyvendinimo nesudarys, nes

jų teikiami produktai rinkai yra panašios kokybės kaip mūsų, bet kaina

yra aukštesnė, nes yra rinkos senbūvė, įsikūrusi 1994 m. Ji turi

pastovius klientus: radijo stotis “Tau”, radijo stotis “Super FM”,

radijo stotis “99.9” ir kt.

▪ Radijo takelių gamyba užsiima UAB “Rosela”, bet jie papildomai

orientuojasi į stendų gamybą, kurioje yra pirmaujantys Kauno regione,

todėl jų pagrindinės investicijos nukreiptos reklaminių stendų

tobulinimo kryptimi.Reklaminių stendų gamyba mano aptariama įmonė

neužsiima (neketina artimiausiu metu įžengti į šią rinką), todėl

nesudaro pilnos konkurencijos – rinkos skirtingos.

▪ UAB “Reklamos partneriai” gamina panašaus pobūdžio reklamą kaip

mano aptariamoji įmonė: video klipų gamyba, kompiuterinė grafika. Jos

nuolatiniai klientai yra šie: TV kanalas “ART”, kabelinė televizija

“Vizija”, kabelinė televizija “Sparnai”, kabelinė televizija “Jonava”

ir kt. Jos Klientai išsidėstę Kauno regione.

Dabartiniai pastovūs mano aptariamos įmonės klientai yra šie: radijo

stotis “Kauno Fonas”, radijo stotis “Ekstra FM”, TV kanalas “11”, kabelinė

televizija “Super filmai”, kabelinė televizija “Alytaus KTV”, kabelinė

televizija “Kėdainiai”, kabelinė televizija “Panevėžio KTV” bei

kitos.Dauguma klientų įsikūrę Kauno regione, bet dalis jų yra Vidurio

Lietuvoje.

Įvertinus rinką sudaryta ši konkurencingumo įvertinimo lentelė Nr 1

Lentelė Nr. 1 Rinkos konkurencingumas

|Palyginimo |UAB “Ezefas” |UAB “Rosela” |UAB “Reklamos |

|kriterijai | | |partneriai” |

|Įkūrimo |1994 |1998 |1998 |

|data | | | |

|Vieta |Savanorių |Savanorių |Savanorių pr. |

| |222-221, |66-238, Kaunas |66-238, Kaunas |

| |Kaunas | | |

|Teikiamos |Spaudos |Vizualinės |Vizualinės reklamos |

|paslaugos |darbai, |reklamos |gamyba, reklaminė |

| |vaizdine |gamyba, |poligrafija, |

| |reklama |reklaminė |elektroninė reklama |

| | |poligrafija, | |

| | |elektroninė | |

| | |reklama. | |

|Aptarnaujam|14 |14 |14 |

|a rinkos | | | |

|dalis | | | |

|Kaina |1min. |1 min. |1 min. reklaminio |

| |reklaminio |reklaminio |audio klipo: 250 Lt.|

| |audio klipo: |audio klipo: |1 min. reklaminio |

| |330 Lt |220 Lt. |video klipo: 1100Lt.|

|Rėmimas |Pastoviems |Pastoviems |Pastoviems klientams|

| |klientams 15% |klientams 25% |20% nuolaida |

| |nuolaida |nuolaida | |

|Reklama |4 kartus per |2 kartus per |4 kartus per savaitę|

| |savaitę |savaitę klientų|klientų eterio po |

| |klientų eterio|eterio po 1 |1.5min. |

| |po 1 min. |min. | |

Mano aptariama įmonė šiuo metu užima 14 audio reklamos rinkos

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1381 žodžiai iš 4593 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.