Verslo planas9
5 (100%) 1 vote

Verslo planas9

VERSLO PLANAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BŪTINUMAS

Verslo plano sąvoka

Prieš kelerius metus į Lietuvą atėjusi verslo plano sąvoka turėjo daugiau teorinę reikšmę, tačiau vėliau partneriai ir bankai ėmė plano reikalauti. Šiuo metu verslo planas yra svarbus daugeliui įmonių, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, rūšies ar dydžio, įgyvendinant vieną ar kitą sumanymą.

Verslo planas – tai dokumentas, leidžiantis pagrįsti jūsų idėją, atsižvelgiant į visas vykstančias aplinkoje permainas; tai projektavimo ir pagrindimo priemonė, sauganti įmonę nuo neefektyvios veiklos.

Verslui, reikalaujančiam didelių investicinių sąnaudų, visų turimų išteklių, bei sudėtingų technologinių sprendimų, bus rašomas, vadinamasis investicinis projektas. Tokio verslo sąnaudos paprastai padengiamos per ilgesnį laiką. Jo esmė tokia pat kaip ir verslo plano, tačiau ir struktūra, ir sudėtingumas bus kiti.

Verslo plano nauda

Jau parašytas verslo planas bei pats plano rašymo procesas turi keleriopą , naudą.

1. Jums, kaip verslininkui. Viskas gerai, kai jūs turite puikų sumanymą ir galite pradėti rašyti verslo planą. Tačiau idėjos gali ir nebūti, arba ji gali būti neaiškiai suformuluota. Idėją galima nusipirkti, „pasiskolinti“, tačiau jums, kaip žmogui, turinčiam kūrybinių sugebėjimų, idėjų gali kilti labai daug. Tačiau kuri iš jų, teiks pelną ir sėkmę? Vienas iš verslo plano privalumų yra tas, kad įmanoma ekonomiškai pagrįsti arba išvis atmesti sumanymą. Lėšos, laikas ir darbas, paaukoti verslo plano ruošimui, naudos teiks daugiau, negu bandymas įgyvendinti nepatikrintą, nors ir patrauklią, idėją, ar sumanymo keitimas pradėjus veikti.

Paruoštas planas – tai darbo priemonė, padedanti valdyti veiklą ir siekti pageidaujamų rezultatų. Jis gali būti skirtas įvertinti jūsų esamos ar tik planuojamos įkurti įmonės veiklos perspektyvas, pavyzdžiui: prekės paklausą, konkurentus, finansines galimybes. Verslo planą skaitys žmonės, kurie skolins pinigus, norės būti partneriais, o gal pirks jūsų įmonės akcijas. Todėl labai svarbu tiek jo apipavidalinimas, tiek ir turinys.

Žvelgiant iš būsimojo verslininko pozicijų, jau pati plano rašymo eiga leidžia ne tik įvertinti individualius verslininko sugebėjimus planuoti ir valdyti, kritiškai pažvelgti į būsimą veiklą iš įvairių pusių. Pats planavimas padeda įveikti tam tikrus sunkumus, kai verslininkas:

• neturi konkretaus tikslo, ar laiko tikslui suformuluoti;

• nenori matyti būsimųjų problemų ar galimų verslo plano trūkumų;

• paklausą produktui grindžia vien savo asmenine nuomone, teikdamas objektyvių argumentų, neatlikęs tyrimų;

• nesugeba įrodyti savo kompetencijos konkretaus verslo dalykuose;

• nuolat atideda darbus vėlesniam laikui.

2. Investitoriams, įvairių ekonominių finansinių rodiklių, skolintų lėšų pirkimo laiko, lūžio taško bei kiti planuose pateikiami apskaičiavimai leidžia mažinti investicijų rizikingumą.

Investitorių domins būsimojo skolininko požiūris į potencialius vartotojus konkurentus, t.y. kiek realiai pagrįstos pardavimų prognozės.

Skaitydamas verslo planą, investitorius gali matyti, ar pakankamai įvertintos visos sąnaudos. Gal verslininkas per daug optimistiškai žiūri į įmonės jojamą pelningumą, neatsižvelgia į numatomą medžiagų ar energetinių dalių pabrangimą, o gal lėšų poreikis, tarkim technologinei įrangai įsigyti, padidintas, siekiant gauti kuo didesnę paskolą.

3. Tiekėjams. Verslo planas gali būti įrodymas, kad verslininkas sugebės i atsiskaityti už visas žaliavas ir medžiagas. Tiekėjai patikimam klientui gali i įvairias nuolaidas, suteikti kreditą ir informaciją apie naujas, geresnes žaliavas. Čia verslo planas padeda įgyti tarpusavio pasitikėjimą.

4. Partneriams. Verslo planas sukelia susidomėjimą, suteikia informaciją apie esamą įmonės padėtį, būsimuosius veiklos tikslus ir perspektyvas. Aišku, kad partnerį kaip ir investitorių, domins verslo, pelningumas, grynųjų pinigų srautų ataskaita ir kiti dokumentai.

5. Akcininkams. Dažnai įmonės vadovas (generalinis direktorius) tinai yra įmonės akcininkas, jis gali būti ir samdomas žmogus. Kadangi vadovas geriau žino kokia situacija įmonėje, tai verslo planas gali padėti supažindinti akcininkus, stebėtojų tarybą ar valdybą apie įmonės reorganizaciją tus naujus sumanymus.

6. Tarptautinėms programoms. Šiuo atveju siekiama gauti lengvatinius kreditus arba paprasčiausiai naudojama reklamai.

7. Jūsų įmonės darbuotojams. Verslo planą (nebūtinai) ruošia pats savininkas ar profesionalūs konsultantai, jį gali ruošti ir įmonės darbuotojai: lobistai, finansininkai, gamybininkai, marketingo specialistai. Jei verslo aš bus naudojamas kaip darbinė priemonė įmonės reikmėms, tai galima loti savo darbuotojų potencialą. Įmonės specialistai daug geriau žino los specifiką, gali perduoti patyrimą ir sukauptas žinias.

Kartu su vadovybe paruoštas verslo planas padės siekti bendro tikslo, jis taps visiems žinomas. Prisidėję prie plano ruošimo darbuotojai nesakys, kad tai administracijos ar konsultantų reikalas, jie sakys, kad tai mūsų bendras reikalas. Bendras tikslas ir plano ruošimo procesas gali suvienyti
kolektyvą, ypač įmonės veiklos pradžioje.

Informacija verslo planui

Plano rašymas priverčia sukaupti dėmesį, parodyti visas savo žinias, taip pat surinkti, išanalizuoti ir koncentruotai bei suprantamai pateikti daug informacijos. Dalį reikalingos informacijos galima gauti iš tiekėjų, su kuriais palaikomi ryšiai; dalį (pavyzdžiui, apie energetinių išteklių pabrangimą ar įstatymo projektus apie mokesčių tarifų, apmokestinimo sąlygų pakeitimą) – iš masinės informacijos priemonių. Planavimo proceso metu atrenkama svarbiausia ir aktualiausia, o atmetama neesminė informacija.

Verslo planui parengti reikia labai įvairios informacijos. Iš esmės kaupiama informacija apie (plačiau žr. l. l sk.):

• ekonominę aplinką – gyventojų pajamų lygį, darbo jėgos pasiūlą, kapitalo, medžiagų rinkų, kainų stabilumą;

• socialinę kultūrinę aplinką – demografinius procesus, madą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, nacionalines tradicijas, laisvalaikio naudojimą;

• politinę teisinę aplinką – apie įstatymus ir jų projektus, mokesčius, prekybos taisykles, konkurenciją, įmonių rejestrą, buhalterinę apskaitą, prekių ir paslaugų ženklus, ir kt.;

• ekologinę aplinką – gamtosaugos reikalavimus, įpakavimo bei utilizacijos1 perspektyvas, Žaliųjų partijos judėjimą;

• technologinę aplinką – naujovių (angį. know how) „žinau kaip“ atsiradimo tikimybę, įmonės galimybes šias technologijas įsigyti, technologijų pakeičiamumą.

Išsami įmonės aplinkos analizė leidžia sumažinti riziką bei įmonės sąnaudas (pavyzdžiui, sunku prognozuoti, kada ta ar kita žaliava, medžiaga taps deficitine). Siekiant užtikrinti tiekimą, galima numatyti alternatyvius žaliavų gavimo šaltinius.

Verslo plano tikslai

Tikslų nustatymas – vienas svarbiausių verslo planavimo proceso etapų. Tikslai dėl kurių rašomi verslo planai gali būti labai įvairūs. Tikslai turi būti realūs, suderinti laiko atžvilgiu, užtikrinta tikslų vykdymo kontrolė.

Tikslus galima sąlyginai suskirstyti į išorinius ir vidinius 1 paveikslas.

Išoriniai Vidiniai

Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas Pagrįsti ir patikrinti naują idėją

Surasti partnerius Palyginti prognozuojamus ir faktiškus rezultatus

Informuoti apie įmonės veiklą šalies visuomenę, tarptautines organizacijas Įvertinti verslo perspektyvas ir gyvybingumą

Pateikti informaciją apie dalykinį ir finansinį verslo įvertinimą Apskaičiuoti, priimtiems sprendimams įgyvendinti, reikalingas lėšas(rasti pigiausią variantą)

įvertinti riziką skolinantis pinigus

1 pav. Verslo plano tikslai

Šis skirstymas yra sąlyginis, planas ruošiamas ne vienam kuriam nors (iš pateiktų) tikslui. Verslininko tikslas gali būti gauti banko paskolą ir kartu patikrinti naujos idėjos realumą, arba tik suskaičiuoti lėšų poreikį idėjos įgyvendinimui.

Verslo plano struktūra

Verslo struktūra nėra griežtai nustatyta, tačiau turi tam tikras, dažniausiai pasitaikančias, dalis, kurios pateiktos 2 paveiksle, detalizuojamos kituose poskyriuose.

Plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo tokių veiksnių, kaip:

• įmonės dydis; reikia atsižvelgti į veiklos mastus, gamybos ar paslaugų sudėtingumą, informacijos apimtį ir būtinumą atlikti daug analizės;

• įmonės juridinis statusas; ar tai individuali, akcinė, uždaroji akcinė bendrovė, valstybinė įmonė ir pan.; pavyzdžiui, individualiosios įmonės savininkas finansinėje dalyje gali nepateikti balanso;

• įmonės veiklos pobūdis; gamybinė, prekybos, paslaugų, žemės ūkio bendrovė, perdirbimo pramonės, transporto įmonė ar kitokia savaime suprantama, kad prekybinė įmonė neruoš gamybinio plano;

• veikianti ar naujai kuriama įmonė; jei įmonė naujai kuriama, verslo plane negalima pateikti informacijos apie įmonės veiklos analizę, įmonės istoriją, esamos produkcijos ar paslaugų asortimentą, turimą techninę įrangą;

• verslo plano tikslai; jei planas bus ruošiamas, siekiant išorinių tikslų, tarkim, gauti paskolą, finansinė dalis, kuri yra labiausiai skaitoma ir potencialių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1327 žodžiai iš 4375 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.