Lietuvos valstybės biudžetas1
5 (100%) 1 vote

Lietuvos valstybės biudžetas1

ĮVADAS

Mūsų referato tikslas yra giliau susipažinti su biudžeto struktūra, jo formavimo principais bei biudžeto panaudojimu. Kaip žmonės sudarinėja savo asmeninius biudžetus, taip ir kiekviena vyriausybė rengia savo finansų planą – biudžetą, kuriame parodomos kitais finansiniais metais laukiamos pajamos ir išlaidos.

Biudžeto formavimas bei jo panaudojimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėje ir viena iš svarbiausių problemų. Nepaprastai svarbus, teigiamo ekonomikos vystymosi kriterijus – tai subalansuotas biudžetas. Nuo subalansuoto valstybės biudžeto priklauso daug svarbių kriterijų: valstybės ekonomikos išsivystymas, infliacija, nedarbo lygis bei kitos svarbūs aspektai.

Kiekvienai valstybei atstovauja šalies vyriausybė. Švelniai tariant galima teigti, kad valstybė – tai institucija, teikianti specifines paslaugas (krašto apsauga, švietimas, sveikatos apsauga, visuomeninis saugumas ir taip toliau) ir gaunanti pajamas. Šalies piliečiai, savo ruožtu, naudodamiesi šiomis paslaugomis, privalo už jas atsilyginti, mokėdami mokesčius į biudžetą. Iš gautų mokesčių ir kitų įmokų suformuojamas biudžetas, finansuojantis vyriausybės išlaidas bei vykdantis kitus mokėjimus. Pagrindiniai biudžeto formavimo klausimai yra susiję su valstybės pajamų ir jos išlaidų santykio reguliavimu. Ypač svarbu kiek ir kaip gaunama pajamų bei kur ir kiek jų tikslingiausia panaudoti.

Aš manau, kad eiliniams piliečiams kaip ir vyriausybei irgi naudinga formuoti savo biudžetą. Dauguma žmonių daugmaž žino, kiek jis gaus atlyginimo už atlikta darbą, per artėjantį mėnesį ar metus. Tada jis gali formuoti, bei suplanuoti savo biudžetą. Paskirstyti lėšas bei nuspręsti, kokiems reikmenims jas panauduoti, kad galėtų patenkinti savo reikiamus poreikius. Mano manymų, taip padėtų įvertinti žmogaus galimybes ir esama finansų padėtį bei padėtų tinkamai paskirstyti savo asmenines lėšas.

Kartais, kai valstybė suformuoja biudžetą artėjantiems metams kyla daug įvairių klausimų, daug žmonių skundžiasi, dėl netinkamo biudžeto paskirstymo. Pavyzdžiui, kodėl valstybės biudžetas sumažino lėšų paskirstymą sveikatos apsaugai ar švietimui. Kodėl? Daugiau lėšų skirstamos gynybos aprūpinimui, o ne socialistinei reprodukcijai . Iš šių pavyzdžių galima suprasti, kad tinkamai formuoti bei panauduoti valstybės biudžetą nėra lengva. Ir mes tai turime suprasti. Aš manau, norint tinkamai paskirstyti bei panauduoti nacionalinį biudžetą reikia atsižvelgti į visus mūsų poreikius. Kad būtų kuo mažiau nesusipratimų dėl biudžeto paskirstymo ir panaudojimo.

LIETUVOS BIUDŽETO ESMĖ BEI REIKŠMĖ

Biudžeto esmė

Valstybė savo funkcijoms atlikti turi reikiamus piniginius išteklius. Jos ekonominę galią lemia šalies nacionalinis turtas ir sukuriamosios nacionalinės pajamos. Juos skirstant ir perskirstant, aktyviai dalyvauja valstybė. Nustatytoms funkcijoms vykdyti valstybė paima dalį įmonių, organizacijų ir gyventojų pajamų. Taip susiklosto tam tikri piniginiai santykiai, kuriems esant sudaromi ir naudodami piniginių lėšų fondai. Tai daroma ne bet kaip, statistiškai, o pagal numatyta planą. Tas planas vadinamas valstybės biudžetu.

Taigi valstybės biudžetas yra jos centralizuotų piniginių lėšų sutelkimo ir naudojimo jos funkcijoms įgyvendinimo planas. Jis išreiškia tuos piniginius ekonominius santykius, kuriems esant naudojamas nacionalinis turtas, skirstomos ir perskirstomos nacionalinės pajamos, jas planingai skiriant socialistinei reprodukcijai, kultūrai, švietimui, sveikatos apsaugai, socialiniam aprūpinimui, gynybai, viešosios tvarkos ir teisėtumo užtikrinimui.

Valstybės biudžetas yra savarankiškas jos pajamų ir išlaidų planas, glaudžiai susijęs su ekonominio ir socialinio vystymo planu.

Šią sąsają rodo tai, kad:

Biudžeto pagrindinės pajamos numatomos gauti iš liaudies ūkio, jų dydis priklauso nuo produkcijos gamybos ir realizavimo apimties, pelno ir savikainos rodiklių, numatomų valstybiniame ekonominio ir socialinio vystymo plane;

šiame vystymo plane taip pat numatomi pagrindiniai socialinių ir kultūrinių įstaigų darbo ir plėtojimo rodikliai, kapitalinių įdėjimų apimtis, kurių finansinį pagrindą sudaro valstybės biudžete numatomos lėšos.

Biudžeto reikšmė

Valstybės biudžetas yra svarbus įrankis socialinei ir nacionalinei politikai įgyvendinti. Biudžetas, kaip svarbiausia finansų sistemos grandis, yra labai reikšmingas kontrolės įrankis. Jo vykdymo eiga ir rezultatai signalizuoja, kaip įmonės vykdo produkcijos realizavimo planus, ar laikosi nustatyto asortimento, koks yra gamybos ekonominis efektyvumas, kaip vyksta kapitalinės statybos darbai. Finansų organai, kontroliuodami biudžeto vykdymo eigą, išaiškina gamybos rezervus, atskleidžia blogo darbo priežastis, gyventojų gerovės kėlimo trūkumus. Taigi, tiek planuojant biudžeto pajamas ir išlaidas, tiek nagrinėjant jų planų vykdymą, reiškiasi valstybinio biudžeto kontrolinė reikšmė.

LIETUVOS BIUDŽETO STRUKTŪRA BEI SUDARYMAS

Lietuvos biudžeto struktūra

Svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis – tai įvairūs mokesčiai, kuriuos galima suskirstyti į tris stambiausias grupes:

Privačių namų ūkių ir įmonių pajamų mokesčiai. Tai fizinių
asmenų pajamų mokestis ir juridinių asmenų pelno mokestis. Atsiskaitymai socialiniam draudimui taip pat priskiriami šiai mokesčių grupei.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 788 žodžiai iš 2550 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.