Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai vienetai
5 (100%) 1 vote

Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai vienetai

ŠIAULIŲ KRAŠTO VADYBOS, TEISĖS IR KALBŲ KOLEGIJA

I kurso teisės specialybės neakivaizdinis skyrius

KONSTITUCINĖ TEISĖ

Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai vienetai

Atliko: studentas V. Kazlauskas

Priėmė: dėstytoja V. Mataitė

2003

Šiauliai

Turinys

1. Valstybė ir jos samprata………………………………………………………………………..3

2. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai……..…………………… ………..…4

2. 1 Lietuvos Respublikos administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės……………….4

2. 2 Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata……………………..4

2. 3 Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata…………………..…..4

3. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis skirstymas………………………………..……5

3. 1 Lietuvos Respublikos savivaldybės ir jų centrai………………………………………5

3. 2 Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos……………………………….6

4. Savivaldybių funkcijos………………………………………………………………………..7

5. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse…………………………………….….9

5. 1 Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais………………9

5. 2 Apskrities viršininko įgaliojimai sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos klausimais………………………………………………………………………….10

5. 3 Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijos planavimo ir paminklotvarkos klausimais………………………………………………………………………….10

5. 4 Apskrities viršininko įgaliojimai žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais…………………10

5. 5 Apskrities viršininko įgaliojimai gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimais………………………………………………………………………….11

6. Apskrities viršininko teisės…………………………………………………………………….11

7. Apskrities viršininko administracija……………………………………………………….……12

8. Literatūra…………………………………………………………………………………….13

Valstybė ir jos samprata

Valstybės esmė, kilmė, funkcijos ir raida – mokslo apie valstybę (valstybės teorijos) tyrimo objektas. Tačiau ir konstitucinėje teisėje valstybės sampratos klausimo negalima apeiti. Juk daugelis jos problemų vienaip ar kitaip yra susijusios su šiuo konstitucinės teisės aspektu. Tai valstybės organizacija, valstybės valdžios organizavimas ir veikla, asmens ir valstybės santykių pagrindai.

Kas yra valstybė? Vieniems valstybė – idėja, kitiems – visuomenės gyvenimo realybė, tretiems – abstrakcija, ketvirtiems – visą visuomenę jungianti organizacija, penkti valstybėje mato valdžią, kuriai paklūsta tauta, o dar kitiems valstybė yra tam tikras tautos gyvenimo būdas. Daugybė požiūrių, apibūdinimų. Ir patį žodį “valstybė” vartojame įvairiomis reikšmėmis. “Dabartinės lietuvių kalbos žodyne” pateikiamos dvi pagrindinės žodžio “valstybė” reikšmės: 1) organizuota politinė bendruomenė, turinti aukščiausią valdžią; 2) tokios bendruomenės valdomas kraštas. Atsižvelgiant į šio žodžio vartojimo kontekstą, žodžiu “valstybė” gali būti įvardijamos ir valstybės valdžios institucijos ( “valstybės nurodymu”), ir centrinė valdžia (valdžios ir savivaldybių santykiuose), ir valdantieji (santykiuose su valdomaisiais), ir t. t.

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos mokslui teko iš naujo susidurti su valstybės sampratos problema. Politikos mokslui būdinga samprata formuluojama vadovėlyje “Šiuolaikinė valstybė”. Jos įvade nurodoma:

“Pirma – valstybė yra institucijų kompleksas. Šiame komplekse svarbiausios tos institucijos, kurios įgyvendina prievartą.

Antra – valstybė užtikrina tvirtą ir pastovų ryšį tarp žmonių bendruomenės ir jų gyvenamosios vietos ”. Atsižvelgiant į šiuos valstybės bruožus, daroma išvada: “tai reiškia, kad tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje valstybės institucijos formuoja “taisykles”, kurias pripažįsta ir kuriomis vadovaujasi visi tos teritorijos gyventojai” .

2000m. išleistame “Valstybės ir teisės teorijos” vadovėlyje S. Vansevičius, pritardamas valstybės kaip viešosios valdžios politiškai suverenios teritorinės organizacijos, turinčios specialų aparatą ir gebančios savo paliepimus padaryti privalomus visai šaliai, sampratai, siūlo tokį valstybės apibrėžimą: “Valstybė yra visos visuomenės politinė organizacija, užtikrinanti jos vienybę ir vientisumą, tvarkanti
visuomenės reikalus, suverenia viešąja valdžia suteikianti teisei bendrai privalomą reikšmę, garantuojanti piliečių teises, laisves, teisėtumą ir teisėtvarką” . Toks apibrėžimas apima keletą elementų:

1) valstybė suprantama kaip visos visuomenės politinė organizacija;

2) valstybės paskirtis – tvarkyti visuomenės reikalus, užtikrinti visuomenės vienybę ir vientisumą;

3) valstybė savo suverenia galia teisei suteikia privalomą reikšmę;

4) valstybė turi garantuoti piliečių teises ir laisves, taip pat užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką.

Valstybę sudaro teritorija, tauta ir valdžia. Lietuvos respublikos teritorija užima 65 303 kvadratinius kilometrus. Gyventojų skaičius Lietuvoje apytiksliai 3,48mln (81,8% lietuvių, 8,1% rusų, 6,9% lenkų, 3,2%kitų tautybių). Valstybinė kalba – lietuvių. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, valstybės valdžią šalyje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė. Pagrindinis šalies įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija .

Lietuvos Respublikos administraciniai vienetai

Visa Lietuvos Respublikos teritorija yra padalinta į administracinius vienetus t. y apskritis ir savivaldybes, kurios turi savo ribas ir centrus .

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės

Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma į administracinius vienetus, kurie susideda iš gyvenamųjų vietovių. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas yra teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldos institucijos.

Teritorijos administracinis vienetas turi savo ribas, centrą ir pavadinimą. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai ir kaimai. Gyvenamosioms vietovėms gali būti suteiktas kurorto statusas .

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata

Savivaldybė yra Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetas, kurį valdo jos gyventojų bendruomenės išrinktos savivaldos institucijos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus įstatymus. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Pagrindiniai savivaldybės steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir prižiūrėti savo aplinką, komunalinį ūkį, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis administracinis vienetas, kurio valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą ir kitus įstatymus. Apskritis sudaroma iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu .

Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata

Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai. Kaimai yra kitos gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto ir miestelio požymių.

Gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus klimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) bei speciali infrastruktūra šiems veiksniams naudoti gydymui, profilaktikai ir poilsiui, gali turėti kurorto statusą. Kurorto statusą turi Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga .

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis skirstymas

Lietuvos Respublikos savivaldybės ir jų centrai

Lietuvos respublikoje pirmajame teritorijos administracinių vienetų reformos etape steigiamos šios savivaldybės: Druskininkų miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos miesto, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Visagino miesto,Akmenės rajono, Alytaus miesto, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos miesto, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės
Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus rajono, Zarasų rajono.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1179 žodžiai iš 3880 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.