Respublikos valstybės institucijos reguliuojančios tarptautinius santykius
5 (100%) 1 vote

Respublikos valstybės institucijos reguliuojančios tarptautinius santykius

Nijolės Skučienės kalbų ir verslo kolegija

2004 m. Gegužės 13 d.

Lietuvos Respublikos Valstybės Institucijos Reguliuojančios Tarptautinius Santykius

Referatas

Turinys

I. ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3

II. Užsienio Reikalų Ministerija……………………………………………………………3

(1)INTEGRACIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ………………………………………………….4

(2)NARYSTĖS NATO SIEKIS…………………………………………………………………4

(3)GEROS KAIMYNYSTĖS PLĖTRA BEI REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS……4

(4) EKONOMINĖ IR KULTŪRINĖ DIPLOMATIJA………………………………………..5

(5) UŽSIENIO POLITIKOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS…………………………………6

III. Tarptautinės teisės reguliavimas ir taikymas teismuose…………………..6

IV. IŠVADOS……………………………………………………………………………………..7

V.NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI……………………………………………….9

I. ĮVADAS

Plečiantis ryšiams tarp įvairių valstybių, susiduria skirtingos teisinės sistemos.

Dažnai tie santykiai tampa konfliktiniais. Todėl, atsiradus ginčui tarp skirtingų tarptautinių santykių subjektų, iškyla klausimas, kurios valstybės teisme spręsti ginčą ir kurios valstybės teisę taikyti, nustatant šalių teises ir pareigas. Kokią teisę taikyti konkrečiai problemai, pasaulyje yra daug sudėtingų teorijų. Visi šie klausimai reglamentuojami tarptautinės teisės normomis, taipogi priklausant nuo šalies tam tikros institucijos šalies viduje atlieka reguliacines funkcijas.

Paprastai šalys gali aptarti taikytinos teisės klausimą ir pasirinkti ginčų sprendimo instituciją sutartyje. Šiame darbe panagrinėsime, kokios institucijos Lietuvoje reguliuoja tarptautinius santykius, o taip pat kokios problemos iškyla sprendžiant tarptautinius ginčus. Ar Užsienio Reikalu Ministerija atlieka pakankamai funkcijų, kad užtikrintų tarptautinių santykių raidą, ir kokie yra įstatymai kuriais remiasi teismai tarptautiniams santykiams užtikrinti. Galu gale norėtųsi padiskutuoti ar Lietuvos Respublikos Prezidentas gali buti traktuojamas kaip reprezentacine figūra reguliuojanti tarptautinius santykius tarp Lietuvos ir užsienio valstybių, deja čia neužtektu nei laiko nei vietos, nes tai yra viena opiausiu problemų Lietuvos Valstybei paskutiniu metu.

Savo darbe daugiausia dėmesio skirsiu tokioms institucijoms kaip Užsienio Reikalu Ministerija bei teismas.II. Užsienio Reikalu Ministerija

Apibrėžti Užsienio Reikalu Ministerijos tikslus butu labai sunku, kadangi tai didelio masto mechanizmas reguliuojantis tarptautinius santykius bei užtikrinantis politika tarp Lietuvos bei kitu valstybių. Užtektu paminėti tai, kad vienas iš pagrindiniu tikslu yra užtikrinti Lietuvos užsienio politikos tęstinumą ir patvirtinti, kad Lietuvos siekiai tapti Europos Sąjungos ir NATO nare, pagaliau išsipildė ir kad jie tęstųsi, o taip pat geriems kaimyniniams santykiams, kurie yra lygiaverčiai valstybės užsienio politikos tikslai, tolygiai funkcionuoti. Apžvelgsime pagrindinius ir ypač svarbius šiuo metu Užsienio Reikalu Ministerijos planus bei siekius efektyviam tarptautiniu santykiu reguliavimui.(1) Integracija Į Europos Sąjungą

Vykdyti aktyvią santykių su visomis ES valstybėmis narėmis politiką, įgalinančią užtikrinti, kad Lietuvos nacionaliniai interesai derybų ir stojimo procese būtų deramai apsaugoti.

Dalyvauti Bendrosios užsienio ir saugumo politikos bei Bendrosios saugumo ir gynybos politikos struktūrose kaip neatsiejamoje europinės integracijos procesų dalyje, suvokiant, kad BESPG stiprinimas bei Europos krizių valdymo pajėgų kūrimas prisidės prie transatlantinių ryšių stiprinimo, kuris yra Europos saugumo pagrindas.

Siekti kuo plačiau įtraukti visuomenę į diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities vizijos, stiprinti visuomenės informavimo, dialogo aktualiais ES klausimais procesus.

(2) NATO Naryste

Aktyviai vykdyti visuomenės informavimo politiką, atvirą dialogą su visuomene dėl įvairių narystės Aljanse aspektų NATO kontekste.

Vykdyti nuolatinį aktyvų dialogą su NATO narėmis Lietuvos NATO funkcionavimo programos klausimais. NATO valstybių sostinėms aktyviai teikti visapusišką informaciją apie Lietuvos stabilumą politinėje, saugumo, karinėje ir kitose srityse.

Aktyvinti diplomatines pastangas įvairiomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant darbui su JAV Kongresu. Toliau koordinuoti veiksmus su kitomis NATO šalimis, lietuvių išeivijos JAV bendruomene bei kitomis etninėmis bendruomenėmis.

Glaudžiau bendradarbiauti su Vokietija, Prancūzija, Jungtine Karalyste, šiaurinę bei pietinę dimensijas atstovaujančiomis europinėmis NATO valstybėmis, Kanada. Suaktyvinti diplomatines pastangas, aiškinant Lietuvos poziciją tiek politiniuose, tiek visuomeniniuose Aljanso valstybių-narių sluoksniuose.

(3) Geros Kaimynystės Plėtra bei regioninis bendradarbiavimas

Plėtoti strateginės partnerystės ryšius su Lenkija, išnaudojant
bendrų struktūrų potencialą, koncentruojantis į strateginės reikšmės transporto ir energetinių projektų įgyvendinimą, pozicijų svarbiausiais užsienio politikos bei saugumo klausimais koordinavimą ir bendrą veiklą regione.

Toliau plėtoti santykius su kaimyninėmis Latvija ir Estija bei Šiaurės šalimis – ir dvišaliu pagrindu, ir Šiaurės-Baltijos šalių aštuonetuko rėmuose. Išlaikyti Šiaurės šalių paramą Lietuvos europinės ir euroatlantinės integracijos siekiams, palaikyti dėmesį „Šiaurinei dimensijai“, dalyvauti bendruose Baltijos jūros projektuose, toliau plėtoti ekonominius santykius su regiono šalimis.

Siekti realizuoti su Rusija pasirašytus susitarimus, abipusės naudos pagrindu spręsti bendradarbiavimo ekonomikos, energetikos, transporto ir kitose srityse klausimus, plėsti kultūrinius ryšius, visuomeninį dialogą bei piliečių kontaktus. Siekti dalyvauti prasidėjusiame dialoge dėl Rusijos ir ES partnerystės.

Plėtoti ryšius tarp Baltijos jūros ir kitų regionų. Pasinaudojant turima patirtimi, plėtoti ryšius su Ukraina dvišaliuose ir trišaliuose – kartu su Lenkija – formatuose. Toliau plėtoti santykius su Vidurio Europos valstybėmis bei bendradarbiauti su Juodosios jūros baseino šalimis, siekiant realizuoti regioninės reikšmės projektus energetikos, transporto, ekonominio bendradarbiavimo, kovos su tarptautiniu nusikalstamumu ir kitose srityse. Šiose srityse skirti dėmesį bendradarbiavimui su Kazachstanu, Gruzija, kitomis Kaukazo ir Vidurinės Azijos valstybėmis.

(4) Ekonominė ir Kultūrinė Diplomatija

Panaudoti užsienio politikos instrumentus realizuojant Lietuvos ekonominius interesus užsienio valstybėse, plėtojant eksportą ir pritraukiant investicijas. Siekti išnaudoti narystės Pasaulio Prekybos Organizacijoje teikiamus privalumus, plėsti ekonominio pobūdžio sutarčių tinklą.

Plėtoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ryšius su šalies verslo struktūromis, o tuo pačiu plėsti prekybinę-ekonominę diplomatiją į įvairius pasaulio regionus bei šalis. Siekti plėtoti santykius ir aktyviai ieškoti naujų rinkų didelio potencialo Azijos, Artimųjų Rytų, Lotynų Amerikos šalyse. Skatinti Lietuvos valstybinių bei privačių institucijų ir struktūrų dėmesį šiems regionams ir valstybėms, ypatingai akcentuojant ekonominę santykių dimensiją.

Remti Lietuvos savivaldos struktūrų, visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, akademinių institucijų, jaunimo organizacijų ryšių su partneriais užsienyje plėtrą.

Aktyviau pristatyti Lietuvos kultūros pasiekimus, mūsų kultūros paveldą užsienyje, visų pirma Lietuvai prioritetinėse valstybėse. Skatinti ir remti neseniai įkurto Lietuvos instituto veiklą šioje srityje.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1005 žodžiai iš 1976 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.