Teatro reklama
5 (100%) 1 vote

Teatro reklama

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………… 3

1. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos………………..……… 5

2. Reklaminės kampanijos planavimas……………………………….….…. 6

2.1 Informacijos paieška…….……………………………….….……… 6

2.2 Strategijos ir veiksmų planavimas…………………………..…….. 7

2.3 Reklaminio teksto projektas…………………………………..……. 8

3. Reklamos būdai, jų naudojimas………………………………………..…. 9

3.1 Reklama televizijoje………..……………………………………….. 9

3.2 Reklama radijuje……………………………………………………… 10

3.3 Reklama spaudoje…………………………………………………… 12

3.4 Lauko reklama……………………………………………………….. 13

3.5 Reklama internete…………………………………………………… 16

3.6 Bilietai ……………………………………………………………….. 16

4 Darbas su žiniasklaida……………………………………………………… 17

Išvados ……..…………………………………………………………………… 19

Naudotos literatūros sąrašas………………………………..………………… 21Įvadas

Šio metu Lietuvos teatro gyvenime vyksta tikras renesansas. Jis atgimsta. Atgimsta po laikotarpio, kai žiūrovai į teatrą susirinkdavo itin negausiai, kai aktoriai gyveno ant skurdo ribos. Taip buvo. Tačiau šiandien jau viskas yra kitaip: teatrai nuolat stato naujus spektaklius, nes jie yra lankomi. Šiandien Lietuvis jau noriai eina į teatrą ir tai, be abejonės yra puiku. Tačiau esant tokiai situacijai iškyla ir nemažai problemų. Pirmiausia – konkurencija. Kalbant verslo terminais, spektaklis yra prekė, kurią “gamina” teatras. Tai toks pat pramoginis – kultūrinis renginys, kaip ir filmas, spektaklis, paroda etc. Kalbant dar paprasčiau – tokia pat prekė, kaip ir dantų pasta, televizorius, bandelė ar šampūnas. Nors teatro verslas ir yra specifinis, bet iš principo tai yra toks pat verslas kaip ir kiti. Čia galioja tie patys rinkos dėsniai. Todėl teatro versle didelį vaidmenį atlieka viena iš svarbiausių rinkodaros (marketingo) dalių – reklama. Reklama – informacija, priemonė kurios pagalba vartotojai sužino apie Jūsų prekę bei suvokia kodėl jie turi rinktis būtent jūsų prekę, o ne kito gamintojo. Kita vertus konkurencija tarp atskirų teatrų nėra labai aštrus reiškinys, bet visdėlto ji egzistuoja! Tarkime: normalus, išsilavinęs žmogus nusprendžia artimiausią savaitgalį nueiti į teatrą. Pirmiausia jis turi išsirinkti spektaklį. Čia ir prasideda tai, apie ką mes kalbame. Kaip jis tai padarys? Kokie veiksniai įtakos jo apsisprendimą? Pirmiausia jis sužinos (jeigu dar nežino) kokie spektakliai yra rodomi. Kaip jis sužinos? Atsivers laikraštį, stabtels gatvėje prie stendo, įsijungs radiją, televizorių… Jis gali padaryti bet kurį veiksmą tikėdamasis gauti jam reikalingą informaciją. Mūsų tikslas, kad šis žmogus atlikęs bet kurį veiksmą šia linkme gautų maksimalią informaciją KAS (vyksta mūsų teatre)? KOKS (yra mūsų siūlomas spektaklis)? APIE KĄ (Jis)? KADA (spektaklis vyksta)? KUR (yra teatras)? Ką mano apie spektaklį kiti, jau jį matę? Todėl reklamuojant spektaklį reikia taikyti visą reklaminių priemonių kompleksą:

q Reklamą televizijoje

q Reklamą radijuje

q Reklamą spaudoje

q Lauko reklamą

q Reklamą intenete

Visos šios reklamos priemonės turi veikti sinchroniškai ir darniai. Tai suorganizuoti turi asmuo užsiimantis reklama. Nuo to kaip jis tai padarys, priklauso spektaklio sėkmė. Todėl šis asmuo privalo išmanyti reklamos vadybos principus. Aptariant šiuos principus šiame darbe, remtasi informacija, kuri buvo sukaupta stebint ir praktiškai atliekant Vilniaus koncertų ir sporto rūmų Reklamos ir informacijos skyriaus darbą 1998 metais nuo balandžio 5 iki gegužės 20 dienos. Tuo metu buvo suorganizuotas roko grupės SWEET spektaklis bei jo reklaminė kampanija. Nors Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose vyksta muzikiniai spektaklis, o ne teatro spektakliai, jis susiduia su lygiai tokiomis pačiomis problemomis kaip ir įstaigos užsiimančios teatrine veikla.

1. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos

Aktyviai dirbančiai kultūrinei organizacijai yra labai patogu turėti darbuotoją, o dar geriau – visą skyrių, kuris organizuojant spektaklį, užsiimtų vien tik to spektaklio reklaminės kampanijos organizavimu, bei atstovavimu žiniasklaidai. Jau vien todėl, kad atliekant visus renginio organizacinius darbus, pirmiausia yra rūpinamasi finansiniais bei techniniais dalykais. Tačiau nuo reklaminės kampanijos sėkmės tiesiogiai priklauso ir viso renginio, mūsų atveju – teatro spektaklio sėkmė. Siekiant maksimalaus reklamos efektyvumo reikia skirti jai daug pastangų ir turėti šio darbo patirtį. O tai gali padaryti tik vadybininkas, kuris neprivalo galvoti apie paties spektaklio organizacinius klausimus. Todėl jis visą dėmesį gali skirti reklamai. Teatre šia veikla paprastai užsiima “literatūrinė dalis”, administratorė ar tiesiog pats teatro vadovas. Ši sistema yra
likusi dar nuo sovietinių laikų. Laikui bėgant, teatras turėtų imti funkcionuoti kaip ir bet kuri kito žanro komercinė kultūrinė organizacija. Tokia reforma kažkada įvyko Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose. Ten buvo įkurtas Reklamos ir informacijos skyrius.

Šį skyrių sudaro skyriaus viršininkas ir dvi referentės – reklamai ir informacijai. Skyriaus viršininkas yra visos reklaminės veiklos vadybininkas. Organizuodamas reklamą jis dirba dviem kryptim – atlieka visus veiksmus suijusius su reklaminės kampanijos organizavimu ir dirba su žiniasklaida.

Reklaminės kampanijos organizavimas – darbas su organizacijomis bei firmomis teikiančiomis reklamos paslaugas televizijoje, radijuje, spaudoje, internete, lauke. firmomis, gaminančiomis reklaminius plakatus, afišas, transparantus, regalijas ir pan.

Darbas su žiniasklaida – informacijos apie renginius platinimas žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui. Siekti, kad apie jūsų renginį žiniasklaida praneštų kiek įmanoma daugiau. Taip pat ekskliuzyvinių (išskirtinių) intervių bei spaudos konferencijų organizavimas ir t.t.

Tam, kad renginys būtų gerai išreklamuotas ir nušviestas žiniasklaidoje ir reikia atlikti šiuos ir kitus veiksmus. O norint gerai ir kokybiškai juos atlikti yra reikalinga šio darbo patirtis, gyvenimo pulso jausmas, profesiniai ir asmeniniai ryšiai bei didelės pastangos. 2. Reklaminės kampanijos planavimas

2.1 Informacijos paieška

Prieš pradedant planuoti ir organizuoti reklaminę kampaniją, visų pirma reikia gerai suvokti ką reklamuoji. Kas tai per renginys? Mūsų atveju – kas tai per spektaklis? Kokiai publikai jis yra skirtas? Kas tai – komedija, tragedija? Kokie aktoriai vaidina? Kas yra spektaklio režisierius? Kokia piesės istorija,ankstesni pastatymai? Koks yra susiformavęs režisieriaus, teatro įvaizdis? Visa ši informacija yra dalis medžiagos iš kurios ir bus kuriama reklaminė kampanija. Kita medžiagos dalis – audiovizualinė informacija: repeticijų vaizdo įrašai, plakatai, nuotraukos, skaidrės, įvairūs spaudiniai – žurnalai, laikraščiai, bukletai su spektaklio ankstesnių pastatymų kritika, recenzijomis, aprašymais ir t.t. Viskas, ant ko galima rasti kūrybinės grupės nuotraukas. Kur visa tai gauti? Vadybininkams tai yra išties rimta problema. Ypač, jeigu ruošiamės reklamuoti spektaklio premjerą, spektaklį kurį vaidina nežinomi aktoriai, režisierius. Beto, ši vizualinė informacija turi būti aukštos kokybės, nes vaizdo įrašai bus naudojami kurti televizijos reklamai. Skaidrės, nuotraukos, logotipai – naudojami reklaminių plakatų maketavimui ir reklaminiams skelbimams, kartais ir televizijoje. Taigi, kur ją rasti? Renkant informaciją galima naudotis šiais šaltiniais:

1. Knygos. Čia galima rasti spektaklių pieses, informaciją apie ankstesnius pastatymus. Taip pat, galima rasti ir nuotraukų, tačiau, dėl prastos kokybės, jos spaudai netinka.

2. Internetas. Informacijos apie teatrą internete yra labai daug. Tačiau ją surasti ir atrinkti tinkamą nėra taip paprasta. Čia reikia naudotis informacijos paieškos agentūrų paslaugomis. Taip pat, internete, yra gausu ir nuotraukų. Tačiau jos spaudai netinka, nes turi permažai skiriamosios gebos taškų (padidinus tokią nuotrauką vaizdas gaunasi nekokybiškas) arba nuotraukos yra apsaugotos.

3. Režisieriai. Medžiagą reklamai turėtų pateikti spektaklio režisierius arba vadybininkas.

4. Teatrų archyvai. Medžiagos apie ankstesnius pastatymus, aktorius ar režisierius gali pateikti ir teatrų archyvai. Tai gali būti plakatai, įvairūs bukletai ir panašiai.

5. Kiti šaltiniai. Rinkti medžiagai naudojamasi ir visais kitais įmanomais būdais. Jums reikalingos informacijos gali turėti asmenys, kaupiantys įvairias kolekcijas, nuotraukas, žurnalus ir t.t. Tai gali būti įvairūs teatro mėgėjai, kritikai, žurnalistai, režisieriai, patys aktoriai ir pan. Dirbant tokį darbą visada yra pravartu žinoti keletą tokių asmenų. Medžiagos galima gauti ir televizijose, laikraščių (ypač kultūros srities) redakcijose. Taip pat naudotis ir visais kitais įmanomais informacijos šaltiniais.

2.2 Strategijos ir veiksmų planavimas

Norint suorganizuoti gerą ir kaip galima mažiau kainuojančią reklaminę kampaniją yra būtina gerai ją suplanuoti. Kaip tai daroma? Pirmiausia yra išanalizuojama visa surinkta informacinė medžiaga apie reklamuojamą spektaklį: peržiūrimi video įrašai, išklausoma spektaklyje naudojama muzika, peržvelgiama piesės istorija, kurybinė grupė, kita informacija. Taip išanalizavus medžiagą jau galima spręsti, kokiam rinkos segmentui orientuoti šį spektaklį. Ir kai jau aiškiai suvokiame “ką?” ir “kam?” reklamuojame, galima ieškoti būdų “kaip?” reikia efektingiausiai tai padaryti. Tai yra – spręsti kokie reklamos būdai ir kanalai greičiausiai ir efektingiausiai paveiks tuos “vartotojus”, kurie mus domina. Tačiau prieš tai dar reikia įvertinti savo finansines galimybes. Padaryti galima labai daug, tačiau beveik visada veiksmus riboja reklaminės kampanijos biudžetas – spektaklis renginio reklamai skirti pinigai. O jų turi pakakti, nes tarp reklamos masto ir susirenkančios publikos kiekio yra aiškus ryšys. Todėl yra labai svarbu įvardinti ką reikia padaryti ir ką padaryti įmanoma. Planuojant biudžetą reikia
atsižvelgti :

· “Kokie yra įvairių alternatyvų kaštai;

· Kiek kartų reikės kartoti reklamą, kad ji būtų efektyvi;

· Kiek išaugo informacijos priemonių kaštai pastaruoju metu;

· Kokiems realizacijos kanalų dalyviams galima patikėti savo uždavinius;

· Kokio užmokesčio jie reikalauja už reklaminę veiklą;” (4. P. 64)

Išanalizavus situaciją šiais aspektais, reikia rasti prieinamus efektyviausius reklamos būdus. Įvertinus finansinę situaciją jau galima praktiškai spręsti: kokia televizija turėtų reklamuoti mūsų spektaklį? Kokios radijo stoties formatas atitinka spektaklio stilių? Koks laikraštis turėtų spausdinti spektaklis reklaminį skelbimą? Kaip turėtų atrodyti reklaminio teksto projektas? Kokie yra įmanomi kiti reklamavimo būdai: plakatai, transparantai, reklaminiai lapeliai (“skrajutės”) ir t.t.

Taip suplanavus visas struktūrines dalis yra gaunamas reklaminės kampanijos projektas, kurį dar reikia įgyvendinti praktiškai.

2.3 Reklaminio teksto projektas

Reklaminio teksto projektas – visų naudojamų reklamos būdų tekstinių išraiškų pagrindas. Juo remiantis yra kuriami reklaminiai skelbimai spaudoje, reklaminiai klipai radijuje ir televizijoje, plakatai, transparantai ir t.t. Šis tekstas, dažniausiai be jokių korekcijų, yra naudojamas reklaminio skelbimo spaudoje maketavimui. Todėl reklaminio teksto projektą galima apibūdinti taip: “Pagal klasikinį variantą reklaminis skelbimas yra pradedamas dideliu šūkiu (sloganu), kuris trumpai atspindi komercinio siūlimo turinį ir privalumus. Pagrindinė reklaminio skelbimo dalis – tekstas, išspausdintas mažesniu šriftu, išdėsto reklaminio skelbimo esmę, pabrėžia vartotojui naudingas produkto savybes ir privalumus. Skelbimo pabaigoje pateikiamas adresas (jei reikia – telefonas, faksas), kuriuo vartotojas turi kreiptis.” (3.P.16). Taip pat reklaminio teksto projekte turi būti išvardinti spektaklis rėmėjai (pagal svarbą: svarbiausias pirmas, toliau pagal svarbą). Taip pat yra labai svarbu teisingai parinkti reklaminio teksto stilių. Jis vėliau turės būti išlaikytas visose naudojamose reklamos formose. Teksto stilius turi atspindėti paties renginio dvasią ir nuotaiką. Jau sukūrus reklaminio teksto projektą, galima pradėti užsakinėti reklamą. Čia prasideda darbas su televizija, radiju, spauda ir kitomis reklamines paslaugas teikiančiomis firmomis.

3. Reklamos būdai, jų naudojimas

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1731 žodžiai iš 5441 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.