Natūralios kalbos technologijos
3 (60%) 2 votes

Natūralios kalbos technologijos

Turinys

Įvadas 3

1. Esamos situacijos apžvalga 4

1.1. Situacija pasaulyje 4

1.2. Situacija Lietuvoje 5

2. Balso technologijų reikšmė informacinėje visuomenėje 7

2.1. Svarbiausios balso technologijos ir jų paskirtis 7

2.2. Balso technologijų plėtros motyvai 7

2.3. Balso technologijų panaudojimo sferos 8

3. Balso technologijų pasiekimai pasaulyje 9

3.1. Atpažinimas 9

3.2. Kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos 10

3.3. Kalbos sintezės metodai 11

3.4. Sintezės kokybės vertinimo kriterijai 12

3.5. Kalbos sintezatoriaus komponentės 12

4. Balso technologijų praktinės taikymo sritys 13

4.1. Balso technologijų panaudojimas neįgaliesiems 14

4.2. Balso technologijų panaudojimo neįgaliems pavyzdžiai 15

4.3. Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje 17

4.4. Balso technologijų kriminalistikoje naudojimas ir vystymas Lietuvoje 21

5. Balso technologijų taikymas mobiliuosiuose telefonuose. 23

6. Balso atpažinimo programų pritaikymo sritys 24

6.1. Kredito kortelė 24

6.2. Intelektualus bankomatai 25

7. Ateities technologijos 26

Išvados 29

Literaturos šaltiniai 30

Įvadas

Balso technologija – viena iš perspektyviausių praktinio taikymo srityse pabandžius suvokti jos galimybes. Dėka šių naujovių asmens technologinė aplinka įgauna vis artimesnę natūraliai komunikacijai formą, kuri gerokai patrauklesniu paverčią interfeiso aspektą. Realybė nėra itin džiuginanti, tačiau situacija iš esmės pasikeitus žvelgiant į keletos dešimtmečių istoriją. Vis didesnį pagreitį įgaunanti technologinė pramonė ir, apskritai, mokslinis potencialas sąlygos šios srities ženklesnę pažangą ateityje. Faktorius, kad žmonijos problematikos sprendimo formos iš esmės jau pakitusios ir perkeltos į technologinę terpę, neleidžia nusivilti, jog ši sritis bus pamiršta, juo labiau, dėl realių pritaikymo galimybių. Kuo sparčiau bus padaryti esminiai sprendimai, tuo greičiau bus sprendžiamos neregių problemos įvairiose veiklos kryptyse. Nepaisant to, kad inovacijų kaštai gana aukšti, tačiau įvertinus jų socialinę ir moralinę prasmę neįgaliųjų gyvenime investicija atsipirktų neįkainuojamai.

Pasirinktoji tematika atitinka asmeninės patirties išraišką dirbant balso technologijų aplinkoje ir sutampa su iškilusios problematikos realizavimu. Tikslas – suformuoti bendrą vaizdą apie šios inovatyvios technologinės srities galimybes ir prisiliesti prie perspektyvių taikymo sferų.

Darbe bus atskleistas balso technologijos praktiškumas, apibūdinta dabartinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, dalinai pristatyti visų mechanizmų veikimo principai taip pat apibrėžtos praktinės taikymo sritys.

1. Esamos situacijos apžvalga

1.1. Situacija pasaulyje

Kalbos technologijų tyrimai pasaulyje atliekami daugiau kaip 50 metų. Aktyviausiai tiriama JAV, Japonijoje, Australijoje ir labiausiai išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse. Pastarąjį dešimtmetį jie ėmė plėstis buvusio Rytų bloko šalyse: Čekijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje ir kt.

Labiausiai išsivysčiusiose šalyse kalbos atpažinimo srityje jau sukurtos įvairios komandų sistemos, bandoma kurti rišlios kalbos atpažinimo sistemas. Daug kur jau pasiekta suprantama ir vartotojui priimtina sintezuotos kalbos kokybė, tokią kalbą siekiama priartinti prie natūralios. Jungiant sintezę su atpažinimu, kuriamos dialogo balsu sistemos. Intensyvūs tyrimai atliekami kalbančiojo atpažinimo pagal balsą srityje. Šios technologijos taikomos kriminalistikoje, elektroninėje prekyboje, informacijos apsaugos sistemose.

Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje suintensyvėjo automatinio vertimo tyrimai. Nors šiuo būdu jau verčiami laikraščių ir techniniai tekstai, jis naudojamas telekomunikacinio daugiakalbio ryšio sistemose bei interneto paieškos paslaugų teikimo kompiuteriuose, dar toli iki automatinio grožinės literatūros vertimo. Europos Sąjungoje naudojamos vertimo sistemos, kurios veikia su 17 kalbų poromis, tarp jų gerai žinoma ir gana kokybiška anglų–prancūzų versija, nuolat tobulėja vertimas italų–anglų, ispanų–anglų kalbomis, sparčiai tobulėja japonų–anglų projektai, naudojamos rusų–anglų–rusų automatinio vertimo sistemos.

Norint kurti kalbos technologijų produktus, reikia kalbos išteklių: archyvų, tekstynų, garsynų ir iš jų gautos kalbos duomenų bazės. Įvairių kalbų ir tipų tekstynai jau nuo 7-ojo dešimtmečio kuriami ir taikomi pačioms įvairiausioms informacinės visuomenės reikmėms. Tekstynai yra būdas išsaugoti kalbos paveldą, faktinės informacijos šaltinis, autentiškos kalbos vartosenos duomenų bankas, kalbos statistikos duomenų šaltinis ir automatinių kalbos modelių verifikavimo bazė. Tekstynų vertė priklauso nuo jų dydžio, pobūdžio, apdorojimo laipsnio ir darbui su jais skirtos programinės įrangos galimybių. Pastaruoju metu Europos valstybių kalbos išteklių archyvai yra taip išaugę ir sustiprėję, kad iš siauros mokslo tyrimų ar technologijų kūrimo paskirties tapo reikšmingomis valstybės tautinį identitetą ir istorinį procesą fiksuojančiomis ir globaliam pasauliui pristatančiomis nacionalinių išteklių saugyklomis.

Vakarų ir Vidurio Europos valstybės turi beveik visą į savas kalbas išverstą kasdieniniam darbui bei mokymui reikalingą programinę įrangą.
Prieš keletą metų praūžusi programinės įrangos legalizavimo banga palietė valstybines institucijas ir kompanijas, kurios pastebėjo, kad vienintelis tinkamas pasirinkimas – naudoti atvirojo kodo arba nemokamą programinę įrangą.

Kiekviena tauta rūpinasi savo raštų ženklų funkcionavimu informacinėse sistemose. Lenkai yra sukūrę taisyklingų lenkiškų diakritinių ženklų dizaino taisykles, perkuria kompiuteriniu formatu visus kada nors praeityje lenkų dailininkų sukurtus šriftus. Vengrijos Mokslų Akademijos Vengrų literatūros istorijos institutas kataloguoja senųjų vengrų raštų ženklus, tvarko jų kodavimą ir kuria šriftus. Latviai yra sukūrę arba adaptavę apie 80 kompiuterinių šriftų.

Iš 6 800 žinomų kalbų internetinius žodynus, skirtus tarptautiniam vartotojui, turi 260 kalbų. Lietuvių kalba internete pateikti 6 dvikalbiai žodynai, latviai yra pateikę 5 dvikalbius ir 1 tarminį žodyną, estai – 8 žodynus, tarp jų slengo, patarlių, frazeologijos ir sinonimų.

Europoje kalbos technologijų tyrimus ir taikymą koordinuoja net kelios organizacijos. Pagal Europos Sąjungos programas pastaraisiais metais vykdoma per šimtą didelių tarptautinių projektų. Jiems skiriamos milijardinės lėšos.

1.2. Situacija Lietuvoje

Lietuvoje kalbos technologijomis pradėta domėtis prieš 20–30 metų. Pagrindinės kryptys – kalbos signalų atpažinimas, sintezė bei suglaudinimas. Sukurta atskirai sakomų žodžių atpažinimo technologija, pradėti kalbos atpažinimo darbai. Pasistūmėta kompiuterinių dialogų balsu kūrimo bei kalbos sintezės srityse. Tačiau tai tik pradžia – reikia didinti atpažįstamų žodžių skaičių, pereiti prie rišlios kalbos atpažinimo, gerinti sintezuotos kalbos suprantamumą ir natūralumą, kurti balso technologijas naudojančius produktus, ieškoti naujų taikymo sričių. Pradėti pirmieji anglų–lietuvių kalbų automatinio vertimo sistemos darbai. Šiuos darbus skubina artėjanti integracija į Europos Sąjungą.

Rašytinės kalbos tekstynų srityje Lietuva yra lyderė Baltijos šalyse. Visuomenei per internetą prieinamas 100 milijonų teksto žodžių turintis dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstynas. Be to, kaupiamas paralelus lietuvių ir kitų kalbų (anglų, vokiečių, čekų) tekstynas, sukaupti keli nedidelės apimties specialieji tekstynai. Tačiau esamiems ir būsimiems tekstynams trūksta bendros, lietuvių kalbai pritaikytos programinės įrangos, kuri leistų kuo geriau panaudoti turimus kalbos resursus ir iš jų gaunamus skaitmeninius aprašus.

Sukurtas bendrinės lietuvių kalbos pavieniui tariamų žodžių universalus anotuotas garsynas. Jis atspindi visus svarbiausius fonetinius ypatumus ir skirtas lietuvių kalbos informacinių technologijų mokslo tyrimo ir taikymo darbams, tačiau tarp ES narių ir šalių kandidačių garsynų srityje Lietuva užima paskutinę vietą.

Siekiant išsaugoti kalbos ir kultūros paveldą, sukurtas ir pildomas Tarmių archyvas. Pradėtos kurti paveldo elektroninės kartotekos su paieškos sistemomis: skenuojamos senosios žodynų kortelės, kalbininkų ranka rašyti dokumentai, užrašai.

Sukurti ir naudojami daugiakalbiai žodynai „Alkonas“, LED. Kompaktine plokštele išleistas „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. Jis su svarbiausių vietovardžių sąrašu pateiktas ir internete. Kompaktine plokštele išleistas „Lietuvių tarmių žodyno“ pirmasis tomas, į skaitmeninę formą pradėtas versti didysis „Lietuvių kalbos žodynas“.

Kuriama trijų lygių nacionalinė kalbos duomenų metabazė. Sukurta ir pildoma senųjų raštų duomenų bazė: XVI–XVII a. raštų tekstynai ir konkordancijos. „Lietuvių kalbos žodyno“, jo papildymų bei kartotekos pagrindu kuriama akademinė leksikos, „Bendrinės kalbos žodyno“ pagrindu pradėta kurti bendrinės leksikos, „Sinonimų žodyno“ pagrindu kuriama sinonimų duomenų bazė, pradėta kurti lietuvių kalbos dalių junglumo duomenų bazė, kalbos konsultacijų skaitmeninis bankas, kalbos rekomendacijų, dabartinės vartosenos skaitmeninė kartoteka. Kuriamas pirmasis originalus kompiuterinis žaidimas, ugdantis kalbos kultūros ir rašybos įgūdžius.

Pradėti programinės įrangos vertimo į lietuvių kalbą darbai. Iš dalies išversta operacinė sistema Windows XP Professional, pirmoji raštinės paketo MS Office programa Word XP, interneto programų pagrindiniai komponentai: naršyklė, hipertekstų rašyklė, visiškai sutvarkytas lietuviškų elektroninių laiškų bei tinklalapių rašymas ir skaitymas, išversta duomenų tvarkymo programa Total Commander, antivirusinė programa Doctor Web, sulietuvintos kelios mokymo programos. Lietuvoje sukurta atvirojo kodo duomenų bazė, į lietuvių kalbą išversti programų paketai Mozilla ir OpenOffice. Tai tik epizodiniai darbai, lyginant su kitomis valstybėmis. Vakarų ir Vidurio Europos valstybių kalbų sąraše pagal programinės įrangos vertimą lietuvių kalba užima 21 vietą iš 25. Parengti pagrindinės lietuviškos abėcėlės, kirčiuotų raidžių koduočių standartai, lietuviškos kompiuterių klaviatūros standartas su numatyta galimybe įtraukti kirčiuotas raides, parengti kirčiuotų raidžių šriftai 8 bitų koduotėms.

Integruojantis į daugiakalbę Europos Sąjungą, vykstant globalizacijai ir formuojantis pasaulio informacinei visuomenei, būtina užtikrinti

kalbos kaip vienos svarbiausių nacionalinės kultūros paveldo dalių išsaugojimą, vartojimą ir funkcionalumą visose viešojo valstybės gyvenimo srityse, patenkinti naujus Europos integracijos lemiamus žinių visuomenės poreikius.

2. Balso technologijų reikšmė informacinėje visuomenėje

2.1. Svarbiausios balso technologijos ir jų paskirtisSkirsime tris balso technologijų grupes:

 balsų tariamų vienetų ( žodžiai, jų sekos, frazės ) automatinis nustatymas arba kalbos atpažinimas;

 teksto skaitymas balsu arba kalbos sintezė;

 kitos balso technologijos (asmens tapatybės vertinimas pagal jo balsą, kalbos signalų suspaudimas bei kodavimas, triukšmų slopinimas ir pan. ).

Toks grupavimas yra parinktas sąmoningai, nes pirmųjų dviejų technologijos grupių plėtrai reikia pakankamai gero lietuvių kalbos žinojimo. Mažai tikėtina, kad jos gali būti sėkmingai kuriamos ne Lietuvoje. Kitos balso technologijos gali būti pakankamai savarankios, bet dažnai jos kartu yra ir sudėtinės atpažinimo bei sintezės dalys.

Atpažinimas. Jo paskirtis yra automatiškai nustatyti, kas balsu sakoma informacijos priėmimo sistemai. Tai gali būti atskiras žodis ( balso komanda ), žodžių seka ( PIN kodas ), net rišlių sakinių skaitymas. Informacijos priėmimo sistema, nustačiusi, kas jai buvo pasakyta, atlieka adekvačius veiksmus, t.y. atpažinimas yra informacijos prieigos forma.

Sintezė. Jos pagalba pagal reikiamą komandą balsu perskaitoma informacinėje sistemoje teksto pavidalu saugoma informacija. Sintezei priskiriamos ir paprastesnės informacijos pateikimo balsu formos, pvz. iš anksto paruoštu žodžių ar jų sekų pateikimas balsu, esant tam tikram reikalavimui.

Kitos balso technologijos. Trumpai apibūdinsime keletą tokių technologijų. Asmens tapatybės vertinimas pagal jo balsą reikalingas teisėsaugoje ir komercinių operacijų vykdymui ( asmens parašas ). Triukšmų šalinimas nuo kalbos signalų yra priemonė sukauptoms kultūros vertybėms restauruoti. Beje, triukšmų apdorojimo problemos iš esmės persmelkia veik visas kitas balso technologijas. Balso signalų suspaudimas yra taupaus balso įrašų sugojimo ar perdavimo priemonė, kurios poreikis jau jaučiamas ir Lietuvoje, operuojant balsu Internete ( VoIP ).

2.2. Balso technologijų plėtros motyvai

Argumentai, kuriais grindžiamas balso technologijų plėtros būtinumas, tarp kurių išskiriama trys motyvai:

 Lietuva – draugiškos daugiakalbės Europos narė

 visuotinė, integruota ir intuityvi informacijos prieiga bei jos pateikimas,

 visuomenės perkrova technologinėmis priemonėmis.

Lietuva – draugiškos daugiakalbės Europos narė. Tuo tvirtinama, kad Europa, skirtingai nuo kitų pasaulio regionų yra daugiakalbė, o balso technologijos yra Europos lingvistinės infrastruktūros, palankaus draugiškos daugiakalbės Europos kūrimo veiksnio, sudėtinė dalis. Jų plėtrai reikia ir kiekvienos Europos valstybės valios.

Visuotinė, integruota ir intuityvi informacijos prieiga bei jos pateikimas. Visuotinumo prasmė gerai matoma mobilaus vartotojo atveju, kai yra labai ribotos klaviatūros galimybės. Be to, balso technologijos papildo grafinę, teksto ir kitas informacijos vaizdavimo formas. Balso technologijos, kaip natūraliausias bendravimo būdas, turi unikalių intuityvios informacijos prieigos galimybių.

Visuomenės perkrova technologinėmis priemonėmis. Vakaruose vis labiau pabrėžiama, kad žmonės pageidauja paprastesnio ir lengvesnio gyvenimo stiliaus. Iš vienos pusės skatinamas pastovus ir visuotinis informacinis lavinimasis, tačiau kartu suprantama, kad visko mokėti negalima ( primirštama, kas išmokta; kai kurių funkcijų retokai reikia konkrečioje veikloje arba jas užgožia svarbesnės; kartais neįmanoma be išorinės pagalbos pasinaudoti informacija , pvz. neįgaliems, ir pan.).

2.3. Balso technologijų panaudojimo sferos

Mes apibrėšime tas balso technologijų panaudojimo sferas, kurių, mūsų nuomone, plėtojimas Lietuvoje yra aktualiausias, be to galima išnaudoti bei stiprinti esamą mokslinį potencialą, o kalbos signalų technologijų įsigijimas (kaip ir eksploatavimo įsisavinimas) yra brangus:

 mokymo procesų tobulinimas;

 priemonės neįgaliems, kai kurie medicininiai taikymai;

 teisėsauga bei krašto apsauga;

 kultūros bei kalbos vertybių sutvarkymas ir išsaugojimas;

 administravimas ir telekomunikacinės paslaugos

Mokymo proceso tobulinimas. Lietuvoje reikia pasiekti, kad mokymo procesas būtų artimas pasauliniam .Tai reiškia, kad technologinėse informatikos, telekomunikacijų disciplinose turėtų būti žymiai daugiau lingvistikos ir atvirkščiai. Pagrindines kliūtis galima pašalinti, sukuriant reikalingas technologines mokymo priemones. Kartu turi būti kuriami treniruokliai gimtosios bei užsienio kalbų mokymuisi, pritaikyti logopedijai ir kiti.

Priemonės neįgaliems. Paminėtinos kompiuterizuotos darbo vietos akliems, kurtiems, turintiems motorinių funkcijų sutrikimus, neprigirdintiems. Balso technologijos taip pat naudingos LOR medicinoje, pooperacinėje reabilitacijoje, ką rodo nuolat augantis dėmesys kitose šalyse.

Teisėsauga bei krašto apsauga. Kalbos signalų technologijų procedūros naudingos fonoskopinių ekspertizių tobulinimui, operatyvinėje veikloje, kalbos signalų neviešam saugojimui ar perdavimui, civilinėje saugoje
ir panašiai. Plintant techninėmis naujovėmis plinta ir nauji falsifikavimo būdai, todėl svarbu paruošti tinkamas priemones.

Kultūros, istorijos ir kalbos vertybių sutvarkymas ir išsaugojimas. Per eilę dešimtmečių garso pavidalu yra sukaupta labai vertingos medžiagos, kurią reikia šiuolaikinėmis priemonėmis sutvarkyti.

Administravimas ir telekomunikacinės paslaugos. Neretai įvairaus lygmens pareigūnai neturi galimybių priimti visus pageidaujančius, o telefoninės kalbos signalų technologijų priemonės padėtų išplėsti aptarnaujamų piliečių skaičių. Vis plečiasi internetinės balso panaudojimo priemonės. Balso technologijos jau senokai priskiriamos strateginei naujų telekomunikacinių paslaugų kūrimo krypčiai.

3. Balso technologijų pasiekimai pasaulyje

3.1. AtpažinimasTrys lietuviškos atpažinimo problemos. Galima paminėti bent porą “lituanistinių” faktorių, kurie turi labai didelę reikšmę tolesnei balso technologijų plėtrai Lietuvoje. Pirma, tai geras lietuvių fonetikos bei sintaksės dėsningumų supratimas, kuriam reikia buitinės lietuvių kalbos vartojimo patirties, kuo vargu ar atidžiai domėsis kitų šalių technologai; antra, reikia kaupti lietuviškus balso technologijų resursus ( garsynus ), nes be jų neįmanoma tolesnė pažanga. Taigi, šalia plataus rato bendrų uždavinių, yra pabrėžiamos trys svarbios “ lituanistinės “ balso technologijų problemos:

• I faktorius – balso technologijų lietuviška sintaksė;

• II faktorius – balso technologijų lietuviška fonetika;

• III faktorius – lietuviški balso garsynai (angl., speech databases arba speech corpora).

3.2. Kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos

Pagrindinė atpažinimo schema – tolydinio tankio paslėptos Markovo grandinės (continuous density hidden Markov model – CD HMM ). Šiuo metu tai yra populiariausia kalbos signalų atpažinimo schema. Bet koks lingvistinis vienetas (žodis, skiemuo, fonema) yra aprašomas tam tikru skaičiumi būsenų ir perėjimo tikimybėmis. Daroma prielaida, kad tai kas ir kaip tariama niekada nėra tiksliai žinoma (paslėptas procesas), bet rezultatą visada stebime (girdime ) ir jį galime fiksuoti. Taigi automatinio atpažinimo įtaiso šerdis yra pagal stebėjimo rezultatus sukonstruotas paslėpto proceso modelis. Modelio parametrų įvertinimui naudojama Baum-Welch procedūra, atliekant iteracinius tiesioginių-atbulinių ( Forward – Backward ) tikimybių skaičiavimus. Sintaksė modeliuojama N-gramatikomis, kuriose yra sukaupiamos N paeiliui einančių žodžių statistikos. Atpažinimo procesas grindžiamas Viterbi algoritmu, kai su ištarta fraze dinaminio programavimo būdu lyginami žinomi CD HMM modeliai, surandant panašiausią.

Pašalinių garsų atmetimas ( out of vocabulary ). Klausydamas jį dominančios kalbinės informacijos, žmogus sugeba ignoruoti pašalinius pokalbius, triukšmus, muzikinius garsus ar panašiai, žinoma, jei pastarieji nėra pernelyg intensyvūs. Tai reiškia, kad reikia turėti galimybę atmesti įvairius akustinius garsus, kurių nėra kompiuterinio dialogo žodyne. Tinkamai parenkant atpažįstamų signalų panašumo slenkstį, tikrinama ar nagrinėjama komanda yra pakankamai panaši į kurią nors vieną iš leistinų komandų. Jei slenkstis pakankamai aukštas, tai atmetama ir dalis leistinų komandų, o jei šis slenkstis per žemas, atpažinimo įtaisas beprasmiškai reaguoja į pašalinius garsus. Kuo tikslesnis yra atpažinimo algoritmas, tuo efektyviau veikia ši procedūra.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2628 žodžiai iš 8639 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.