Reklama internete
5 (100%) 1 vote

Reklama internete

Reklama internete

Turinys

1 Įvadas

2. Skyriai

2.1. Reklaminė kampanija Internete. Tikslai ir uždaviniai

2.2. Baneriai

2.2.1. Banerių mainų tarnybos

2.2.2. Banerinės reklamos efektyvumas

2.2.3. Baneris kaip įvaizdžio reklamos priemonė

2.3. E-mail – elektroninis paštas

2.3.1. Diskusijų grupės ir susirašinėjimo sąrašai

3. Kontroliniai klausimai

4. Knygų ir straipsnių sąrašas

5. Šaltiniai Internete

6. Terminų žodynėlis

Įvadas

Internetas ir marketingas

Paskutiniu metu sparčiai vystosi telekomunikacijų sistemos, kurių viena iš dalių yra globalus kompiuterinis tinklas Internetas ir pagrindinis jo servisas WWW(World Wide Web). Internetas yra pirmoji kompiuterinė hipertekstinė aplinka, kuri pasižymi unikaliomis reklamos galimybėmis. Šiuo aspektu, galima išskirti du pagrindinius jo bruožus:

 visų pirma, Internetas – nauja bendravimo priemonė, veikianti pagal komunikacinį principą „daugelis – daugeliui“. Be to, Internetas yra hipertekstinė informacijos pateikimo priemonė, ryškiai besiskirianti nuo tradicinių masinės informacijos priemonių savo interaktyvia prigimtimi ir lankstumu.

 antra, Internetas – globali virtuali elektroninė rinka, neturinti jokių teritorinių ar laiko apribojimų, leidžianti vykdyti virtualų prekių pirkimą – pardavimą, ir žymiai praplečianti firmų galimybes.

Interneto naudojimas kaip vieno iš marketingo sistemos elementų, gali padaryti didelę įtaką teigiamam firmos įvaizdžiui ir klientų informavimui apie firmos prekes ar teikiamas paslaugas. Firma gali panaudoti Internetą šiuose marketingo sistemos elementuose:

 Reklama. Tiesioginės prekių ir paslaugų reklamos galimybių rinkinį Interneto priemonėmis sudaro informacijos apie prekę pateikimas nuosavame „Web-serveryje“, reklamos pateikimas kituose serveriuose, elektroninių laiškų siuntimas, dalyvavimas telekonferencijose. Reklama Internete turi išskirtinį ypatumą – reikia reklamuoti savo Web-serverį. Galima išskirti tris pagrindinius lanytojų patekimo į svetainę būdus:

 serveris gali būti rastas paieškos sistemos pagalba.

 į serverį galima patekti hipernuorodų pagalba.

 apie serverį galima sužinoti iš kitų informacijos šaltinių, tame tarpe ir tradicinių (laikraščių, žurnalų, radijo ir t.t.)

Norint pritraukti lankytojus į savo svetainę, galima imtis tokių veiksmų:

 serverio registracija paieškos sistemose

 nemokamų nuorodų įtraukimas į Web-katalogus

 nuorodų publikavimas „Geltonuosiuose puslapiuose“

 registravimas teminiuose Web-serveriuose

 nuorodų įdėjimas į kitus serverius

 medžiagos, turinčios nuorodas į serverį, publikavimas kituose serveriuose

 mokamų skelbimų dėjimas į gausiai lankomus serverius

 dalyvavimas telekonferencijose

 serverio adreso skelbimas visose tradicinės reklamos srityse

 Ryšiai su visuomene. WWW puslapyje gali būti pateikiama naujausia informacija akcininkams. WWW gali būti efektyviai panaudotas krizinėse situacijose, kai firmai reikalinga greita reakcija į rinkos pokyčius, čia pasireiškia WWW privalumas – atnaujinimo realiame laike galimybė.

 Vartotojų palaikymas. Vartotojų palaikymas gali būti žymiai išplėstas, papildomos viešos informacijos ir/arba papildomo atgalinio ryšio mechanizmo, sąskaita.

 Įmonės infrastruktūros išplėtimas Interneto pagalba. Tai gali pasireikšti kaip Interneto technologijos naudojimas tiek vidinėje įmonės infrastruktūroje, tiek už jos ribų.

 Firmos prekinio ženklo populiarinimas.

 Realizacijos stimuliavimas.

 Marketingo tyrimų vykdymas. Pagrindiniai marketingo tyrimų metodai ir priemonės:

 paieškos mašinų, WWW katalogų, tematinių Interneto serverių naudojimas, apklausų vykdymas.

 sąvojo Web-serverio lankytojų anketavimas.

 konferencijų tyrimas

 apklausų, vykdytų kituose serveriuose, rezultatų panaudojimas.

Kartu su išvardintais marketingo elementais, viena iš pagrindinių marketingo sistemos Internete ypatybių yra interaktyvaus apmokėjimo už prekes galimybė, kuri leidžia organizuoti virtualias parduotuves ir yra pagrindu, Interneto, kaip interaktyvios elektroninės rinkos, vystymuisi.

2.1 Reklaminė kampanija Internete.

Tikslai ir užduotys.

Reklamos tikslas

Kam gali būti firmai reikalinga reklama Internete? Atsakymų daug. Tačiau visų pirma tokia reklama nukreipta į:

1. Palankaus firmos arba prekės/paslaugos įvaizdžio kūrimą.

2. Šimtų milijonų žmonių, tame tarpe ir geografiškai tolimų, aprūpinimą informacija apie firmą arba produkciją

3. Visų informacijos apie prekes pristatymo galimybių: grafikos, garso, animacijos, realizaciją.

4. Operatyvinę reakciją į rinkos padėtį: kainoraščio atnaujinimą, informaciją apie firmą ir prekes, naujos produkcijos anonsavimą.

5. Produktų pardavimą Internetu – viena virtuali atstovybė leis jums neatidaryti naujų prekybos taškų.

Potencialus vartotojas

Po to, kai jūs apsispręsite su tikslais, būtina „nupiešti“ potencialaus vartotojo portretą. Atsakykite pats sau į klausimą: „Kas yra tas žmogus ( firma ), kuriam aš noriu parduoti savo prekę ( paslaugą ) ?“. Pavyzdžiui atsakymas gali būti toks: „Mano produkcijos potencialus vartotojas yra vakarų firma, proklausanti smulkaus ar vidutinio verslo kategorijai, prekiaujanti antikvariniais
daiktais“, arba „Jauni žmonės, norintys praleisti savo atostogas Palangos poilsio namuose „Rugelis“ „. Ši informacija apie žmogų ar firmą, vadinama potencialaus vartotojo charakteristika.

Marketingo stadijos

Neverta galvoti, kad kai tik prekė/paslauga bus pasiūlyta Internete, ją iš karto nupirks. Prieš tai kol vartotojas nuspręs pirkti, jis turi pereiti per eilę stadijų ( subręsti ). Ruošiant reklaminę kampaniją, reikia nustatyti marketingo stadiją, kurioje yra vartotojas prekės atžvilgiu, t.y. reikia atlikti tyrimą. Po to jūs galėsite nuspręsti, kokiu veiksmų imtis rinkoje, kad pervesti vartotoją į sekančią stadiją ( žr. lentelę ).

Stadijos pavadinimas Stadijos charakteristika Reklaminės priemonės, būtinos perėjimui į šią stadiją

Žinojimas Potencialus vartotojas žino apie firmą ir jos prekę, tačiau neturi jokių kitų žinių arba teikia pirmenybę konkurento prekei. Informacijos apie firmą ir jos prekę pateikimas, potencialaus vartotojo, firmos arba prekės įvaizdžio sukonkretinimas, susiejant jį su firminiu ( prekiniu ) ženklu arba prekės pavadinimu.

Pirmenybė Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei. Įtikinamų įrodymų, skatinančių pasirinkti būtent jūsų prekę, sitemos sukūrimas.

Įtikinimas Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei ir įtikintas, kad prekė jam tikrai reikalinga. Įrodomoji dalis kuriama įtikinėjimo: „Mūsų prekė ne tik geriausia – ji jums reikalinga“, pricipu.

Pirkimas Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti prekę, tačiau būtini atitinkami stimuliatoriai. Viskas! Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti. Bet kol jo neparuoš kuo nors, jis vis tiek nepirks. „30% nuolaida tik šį mėnesį! „

Nereikia stengtis priversti klientą iš karto pirkti – tai nerealu. Pirmiausia, ekspertų pagalba, nustatykite, kurioje stadijoje yra klientas. Palaipsniui veskite jį per visas stadijas – tada jis niekur nuo jūsų nedigs ir jūs pasieksite stablios realizacijos.

Reklamos objektas

Dabar būtina apibrėžti reklamos objektą – ar tai bus firma ar atskira prekė. Reikia suprasti, kad pinigų įdėjimas į reklamą ne būtinai reiškia siekimą „parduoti“. Kartais tokios investicijos reiškia firmos ar prekės įvaizdžio „vystymą“. Pavyzdžiui, firmos Sony vertė žymiai didesnė už suminę jos pastatų, ofisų ir įrangos vertę. Jei jūs panorėsite pirkti šią firmą ( arba prekinį ženklą ), jums teks sumokėti didžiąją dalį sumos už prekinį ženklą ir vardą – jūs perkate įvaizdį.

Iš čia seka, kad reklama – tai ne tik būdas parduoti šiandien, bet ir būda sukaupti kapitalą prekinio ženklo forma. Į ką gi investuoti pinigus?

Trys firminio ženklo arba prekinio įvaizdžio kūrimo metodai

Total Brand Vystomas tik firmos įvaizdis, turima galvoje, kad potencialų vartotoją reikia įtikinti, kad: „viskas, ką parduoda firma su tokiu pavadinimu, yra aukštos kokybės ir priimtiną kainą“. Pinigai investuojami į firmos reklamą ir firminio ženklo vystymą.

Unique Brand Vystomas unikalios prekės įvaizdis ( arba prekių grupės ), formuojamas unikalus prekinis ženklas, turima galvoje, kad vartotojui nesvarbu, kas gamina tokią „gerą prekę“. Pinigai investuojami į vystomą prekę.

Total-unique Brand Sujungtos dvi ankstesnės strategijos – vystomas ir firmos ir prekės įvaizdis. Tokiu būdu firmos ir įvaizdžio augimo greičiai susieti ( pristabdomi dėl finansų trūkumo ).

Apibrėžus vartotojo stadiją prekės atžvilgiu, potencialaus vartotojo charakteristiką ir tai ką reikia reklamuoti ( firmą ar prekę ), jūs žinote ką ir apie ką pasakyti potencialiam vartotojui. Tokiu būdu pinigai neišleidžiami veltui nenaudingai reklamai, priešingai, tai jums leidžia sukaupti kapitalą įvaizdžio pavidalu.

2.2 Baneriai

Baneris

Baneris – labai svarbus reklamos Internete elementas. Kaip taisyklė, tai yra stačiakampis GIF arba JPG formato paveikslėlis, nors taip pat sutinkami baneriai sukurti JAVA, ShockWave ir kitomis priemonėmis. Baneris patalpinamas Web-puslapyje ir turi hipernuorodą į jūsų firmos serverį. Dabartiniu metu nėra oficialiai priimtų banerių dydžių standartų, nors dažniausiai sutinkami 468×60 pikseliu baneriai. Pirmasis žingsnis link jų dydžio standartizavimo buvo Internet Advertising Bureau ( Interneto reklamos įstatymų leidėjų ) kartu su CASIE ( The Coalition for Advertising Supported Information & Entertainment ) pasiūlymai.

Banerio dydis pikseliais Banerio tipas

468×60 Pilno dydžio baneris [Full Banner]

392×72 Pilno dydžio baneris su vertikalia valdymo panele [Full Banner with Vertical Navigatio Bar]

234×60 Puses dydžio baneris [Half Banner]

125×125 Kvadratinis baneris [Square Banner]

120×90 1-mo tipo mygtukas [Button _1]

120×60 2-tro tipo mygtukas [Button _2]

88×31 Mikro mygtukas [Micro Button]

120×240 Vertikalus baneris [Vertical Banner]

Žinoma, griežtai laikytis šių pasiūlymų nebūtina. Štai keletas banerių pavyzdžių:

6.

http://www.sybase.com/http://www.sybase.com/

7.

http://www.takas.lt/http://www.takas.lt/

Todėl, kad būtina, kad baneris užsikrautų kuo greičiau, taip pat egzistuoja banerių apribojimai kilobaitais. Pavyzdžiui, 468×60 baneriai paprastai būna nuo 10 iki 15 Kb dydžio.

Banerinė reklama yra pati populiariausia ir efektyvi priemone svetaines lankomumui padidinti. Taip pat baneriai yra galinga priemonė imonės
ivaizdžio vystymui.

Banerių platinimo būdai

Egzistuoja trys pagrindiniai banerinės reklamos tipai:

1. Specialių banerių mainų tarnybų naudojimas ( Banner Exchange Services ), kurios užtikrina jūsų banerių publikavimą kituose puslapiuose, mainais į tai, kad jūsų puslapyje bus publikuojami kiti baneriai. Kai kurios iš šių tarnybų leidžia vykdyti reklaminę kampaniją lankščiau:

 Jūsų baneriai rodomi tik konkrečios, jūsų pasirinktos, tematikos puslapiuose

 Jūsų baneriai rodomi su apibrėžtu intensyvumu arba jūsų nurodytu laiku.

 Jūsų baneriai konkrečiam vartotojui rodomi tik vieną kartą.

2. Jūs galite tiesiogiai susitarti su kito Web-puslapio administratoriumi dėl pasikeitimo baneriais ir jų publikavimo savuose puslapiuose. Pageidautina baneriais keistis su panašios tematikos puslapiais, tačiau reikia nepamiršti, kad pasikeitimas baneriais su konkurentų Web-puslapiu gali atnešti daugiau žalos nei naudos. Jei jūs neturite galimybės programiškai stebėti kiek kartų jūsų baneriai buvo parodyti ir kiek kartų jūs rodėte konkurentų banerius, orientuokitės į puslapių lankomumo skaitiklius. Stenkitės pasiekti vienodų arba geriausių jūsų banerių publikavimo sąlygų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1590 žodžiai iš 5290 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.