Reklama internete
5 (100%) 1 vote

Reklama internete

1121314151

Reklama internete

Turinys

1 Įvadas

2. Skyriai

2.1. Reklaminė kampanija Internete. Tikslai ir uždaviniai

2.2. Baneriai

2.2.1. Banerių mainų tarnybos

2.2.2. Banerinės reklamos efektyvumas

2.2.3. Baneris kaip įvaizdžio reklamos priemonė

2.3. E-mail – elektroninis paštas

2.3.1. Diskusijų grupės ir susirašinėjimo sąrašai

3. Kontroliniai klausimai

4. Knygų ir straipsnių sąrašas

5. Šaltiniai Internete

6. Terminų žodynėlis

Įvadas

Internetas ir marketingas

Paskutiniu metu sparčiai vystosi telekomunikacijų sistemos, kurių viena iš dalių yra globalus kompiuterinis tinklas Internetas ir pagrindinis jo servisas WWW(World Wide Web). Internetas yra pirmoji kompiuterinė hipertekstinė aplinka, kuri pasižymi unikaliomis reklamos galimybėmis. Šiuo aspektu, galima išskirti du pagrindinius jo bruožus:

 visų pirma, Internetas – nauja bendravimo priemonė, veikianti pagal komunikacinį principą „daugelis – daugeliui“. Be to, Internetas yra hipertekstinė informacijos pateikimo priemonė, ryškiai besiskirianti nuo tradicinių masinės informacijos priemonių savo interaktyvia prigimtimi ir lankstumu.

 antra, Internetas – globali virtuali elektroninė rinka, neturinti jokių teritorinių ar laiko apribojimų, leidžianti vykdyti virtualų prekių pirkimą – pardavimą, ir žymiai praplečianti firmų galimybes.

Interneto naudojimas kaip vieno iš marketingo sistemos elementų, gali padaryti didelę įtaką teigiamam firmos įvaizdžiui ir klientų informavimui apie firmos prekes ar teikiamas paslaugas. Firma gali panaudoti Internetą šiuose marketingo sistemos elementuose:

 Reklama. Tiesioginės prekių ir paslaugų reklamos galimybių rinkinį Interneto priemonėmis sudaro informacijos apie prekę pateikimas nuosavame „Web-serveryje“, reklamos pateikimas kituose serveriuose, elektroninių laiškų siuntimas, dalyvavimas telekonferencijose. Reklama Internete turi išskirtinį ypatumą – reikia reklamuoti savo Web-serverį. Galima išskirti tris pagrindinius lanytojų patekimo į svetainę būdus:

 serveris gali būti rastas paieškos sistemos pagalba.

 į serverį galima patekti hipernuorodų pagalba.

 apie serverį galima sužinoti iš kitų informacijos šaltinių, tame tarpe ir tradicinių (laikraščių, žurnalų, radijo ir t.t.)

Norint pritraukti lankytojus į savo svetainę, galima imtis tokių veiksmų:

 serverio registracija paieškos sistemose

 nemokamų nuorodų įtraukimas į Web-katalogus

 nuorodų publikavimas „Geltonuosiuose puslapiuose“

 registravimas teminiuose Web-serveriuose

 nuorodų įdėjimas į kitus serverius

 medžiagos, turinčios nuorodas į serverį, publikavimas kituose serveriuose

 mokamų skelbimų dėjimas į gausiai lankomus serverius

 dalyvavimas telekonferencijose

 serverio adreso skelbimas visose tradicinės reklamos srityse

 Ryšiai su visuomene. WWW puslapyje gali būti pateikiama naujausia informacija akcininkams. WWW gali būti efektyviai panaudotas krizinėse situacijose, kai firmai reikalinga greita reakcija į rinkos pokyčius, čia pasireiškia WWW privalumas – atnaujinimo realiame laike galimybė.

 Vartotojų palaikymas. Vartotojų palaikymas gali būti žymiai išplėstas, papildomos viešos informacijos ir/arba papildomo atgalinio ryšio mechanizmo, sąskaita.

 Įmonės infrastruktūros išplėtimas Interneto pagalba. Tai gali pasireikšti kaip Interneto technologijos naudojimas tiek vidinėje įmonės infrastruktūroje, tiek už jos ribų.

 Firmos prekinio ženklo populiarinimas.

 Realizacijos stimuliavimas.

 Marketingo tyrimų vykdymas. Pagrindiniai marketingo tyrimų metodai ir priemonės:

 paieškos mašinų, WWW katalogų, tematinių Interneto serverių naudojimas, apklausų vykdymas.

 sąvojo Web-serverio lankytojų anketavimas.

 konferencijų tyrimas

 apklausų, vykdytų kituose serveriuose, rezultatų panaudojimas.

Kartu su išvardintais marketingo elementais, viena iš pagrindinių marketingo sistemos Internete ypatybių yra interaktyvaus apmokėjimo už prekes galimybė, kuri leidžia organizuoti virtualias parduotuves ir yra pagrindu, Interneto, kaip interaktyvios elektroninės rinkos, vystymuisi.

2.1 Reklaminė kampanija Internete.

Tikslai ir užduotys.

Reklamos tikslas

Kam gali būti firmai reikalinga reklama Internete? Atsakymų daug. Tačiau visų pirma tokia reklama nukreipta į:

1. Palankaus firmos arba prekės/paslaugos įvaizdžio kūrimą.

2. Šimtų milijonų žmonių, tame tarpe ir geografiškai tolimų, aprūpinimą informacija apie firmą arba produkciją

3. Visų informacijos apie prekes pristatymo galimybių: grafikos, garso, animacijos, realizaciją.

4. Operatyvinę reakciją į rinkos padėtį: kainoraščio atnaujinimą, informaciją apie firmą ir prekes, naujos produkcijos anonsavimą.

5. Produktų pardavimą Internetu – viena virtuali atstovybė leis jums neatidaryti naujų prekybos taškų.

Potencialus vartotojas

Po to, kai jūs apsispręsite su tikslais, būtina „nupiešti“ potencialaus vartotojo portretą. Atsakykite pats sau į klausimą: „Kas yra tas žmogus ( firma ), kuriam aš noriu parduoti savo prekę ( paslaugą ) ?“. Pavyzdžiui atsakymas gali būti toks: „Mano produkcijos potencialus vartotojas yra vakarų firma, proklausanti smulkaus ar vidutinio verslo kategorijai, prekiaujanti antikvariniais
daiktais“, arba „Jauni žmonės, norintys praleisti savo atostogas Palangos poilsio namuose „Rugelis“ „. Ši informacija apie žmogų ar firmą, vadinama potencialaus vartotojo charakteristika.

Marketingo stadijos

Neverta galvoti, kad kai tik prekė/paslauga bus pasiūlyta Internete, ją iš karto nupirks. Prieš tai kol vartotojas nuspręs pirkti, jis turi pereiti per eilę stadijų ( subręsti ). Ruošiant reklaminę kampaniją, reikia nustatyti marketingo stadiją, kurioje yra vartotojas prekės atžvilgiu, t.y. reikia atlikti tyrimą. Po to jūs galėsite nuspręsti, kokiu veiksmų imtis rinkoje, kad pervesti vartotoją į sekančią stadiją ( žr. lentelę ).

Stadijos pavadinimas Stadijos charakteristika Reklaminės priemonės, būtinos perėjimui į šią stadiją

Žinojimas Potencialus vartotojas žino apie firmą ir jos prekę, tačiau neturi jokių kitų žinių arba teikia pirmenybę konkurento prekei. Informacijos apie firmą ir jos prekę pateikimas, potencialaus vartotojo, firmos arba prekės įvaizdžio sukonkretinimas, susiejant jį su firminiu ( prekiniu ) ženklu arba prekės pavadinimu.

Pirmenybė Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei. Įtikinamų įrodymų, skatinančių pasirinkti būtent jūsų prekę, sitemos sukūrimas.

Įtikinimas Potencialus vartotojas teikia pirmenybę jūsų firmos prekei ir įtikintas, kad prekė jam tikrai reikalinga. Įrodomoji dalis kuriama įtikinėjimo: „Mūsų prekė ne tik geriausia – ji jums reikalinga“, pricipu.

Pirkimas Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti prekę, tačiau būtini atitinkami stimuliatoriai. Viskas! Potencialus vartotojas pasiruošęs pirkti. Bet kol jo neparuoš kuo nors, jis vis tiek nepirks. „30% nuolaida tik šį mėnesį! „

Nereikia stengtis priversti klientą iš karto pirkti – tai nerealu. Pirmiausia, ekspertų pagalba, nustatykite, kurioje stadijoje yra klientas. Palaipsniui veskite jį per visas stadijas – tada jis niekur nuo jūsų nedigs ir jūs pasieksite stablios realizacijos.

Reklamos objektas

Dabar būtina apibrėžti reklamos objektą – ar tai bus firma ar atskira prekė. Reikia suprasti, kad pinigų įdėjimas į reklamą ne būtinai reiškia siekimą „parduoti“. Kartais tokios investicijos reiškia firmos ar prekės įvaizdžio „vystymą“. Pavyzdžiui, firmos Sony vertė žymiai didesnė už suminę jos pastatų, ofisų ir įrangos vertę. Jei jūs panorėsite pirkti šią firmą ( arba prekinį ženklą ), jums teks sumokėti didžiąją dalį sumos už prekinį ženklą ir vardą – jūs perkate įvaizdį.

Iš čia seka, kad reklama – tai ne tik būdas parduoti šiandien, bet ir būda sukaupti kapitalą prekinio ženklo forma. Į ką gi investuoti pinigus?

Trys firminio ženklo arba prekinio įvaizdžio kūrimo metodai

Total Brand Vystomas tik firmos įvaizdis, turima galvoje, kad potencialų vartotoją reikia įtikinti, kad: „viskas, ką parduoda firma su tokiu pavadinimu, yra aukštos kokybės ir priimtiną kainą“. Pinigai investuojami į firmos reklamą ir firminio ženklo vystymą.

Unique Brand Vystomas unikalios prekės įvaizdis ( arba prekių grupės ), formuojamas unikalus prekinis ženklas, turima galvoje, kad vartotojui nesvarbu, kas gamina tokią „gerą prekę“. Pinigai investuojami į vystomą prekę.

Total-unique Brand Sujungtos dvi ankstesnės strategijos – vystomas ir firmos ir prekės įvaizdis. Tokiu būdu firmos ir įvaizdžio augimo greičiai susieti ( pristabdomi dėl finansų trūkumo ).

Apibrėžus vartotojo stadiją prekės atžvilgiu, potencialaus vartotojo charakteristiką ir tai ką reikia reklamuoti ( firmą ar prekę ), jūs žinote ką ir apie ką pasakyti potencialiam vartotojui. Tokiu būdu pinigai neišleidžiami veltui nenaudingai reklamai, priešingai, tai jums leidžia sukaupti kapitalą įvaizdžio pavidalu.

2.2 Baneriai

Baneris

Baneris – labai svarbus reklamos Internete elementas. Kaip taisyklė, tai yra stačiakampis GIF arba JPG formato paveikslėlis, nors taip pat sutinkami baneriai sukurti JAVA, ShockWave ir kitomis priemonėmis. Baneris patalpinamas Web-puslapyje ir turi hipernuorodą į jūsų firmos serverį. Dabartiniu metu nėra oficialiai priimtų banerių dydžių standartų, nors dažniausiai sutinkami 468×60 pikseliu baneriai. Pirmasis žingsnis link jų dydžio standartizavimo buvo Internet Advertising Bureau ( Interneto reklamos įstatymų leidėjų ) kartu su CASIE ( The Coalition for Advertising Supported Information & Entertainment ) pasiūlymai.

Banerio dydis pikseliais Banerio tipas

468×60 Pilno dydžio baneris [Full Banner]

392×72 Pilno dydžio baneris su vertikalia valdymo panele [Full Banner with Vertical Navigatio Bar]

234×60 Puses dydžio baneris [Half Banner]

125×125 Kvadratinis baneris [Square Banner]

120×90 1-mo tipo mygtukas [Button _1]

120×60 2-tro tipo mygtukas [Button _2]

88×31 Mikro mygtukas [Micro Button]

120×240 Vertikalus baneris [Vertical Banner]

Žinoma, griežtai laikytis šių pasiūlymų nebūtina. Štai keletas banerių pavyzdžių:

6.

http://www.sybase.com/http://www.sybase.com/

7.

http://www.takas.lt/http://www.takas.lt/

Todėl, kad būtina, kad baneris užsikrautų kuo greičiau, taip pat egzistuoja banerių apribojimai kilobaitais. Pavyzdžiui, 468×60 baneriai paprastai būna nuo 10 iki 15 Kb dydžio.

Banerinė reklama yra pati populiariausia ir efektyvi priemone svetaines lankomumui padidinti. Taip pat baneriai yra galinga priemonė imonės
ivaizdžio vystymui.

Banerių platinimo būdai

Egzistuoja trys pagrindiniai banerinės reklamos tipai:

1. Specialių banerių mainų tarnybų naudojimas ( Banner Exchange Services ), kurios užtikrina jūsų banerių publikavimą kituose puslapiuose, mainais į tai, kad jūsų puslapyje bus publikuojami kiti baneriai. Kai kurios iš šių tarnybų leidžia vykdyti reklaminę kampaniją lankščiau:

 Jūsų baneriai rodomi tik konkrečios, jūsų pasirinktos, tematikos puslapiuose

 Jūsų baneriai rodomi su apibrėžtu intensyvumu arba jūsų nurodytu laiku.

 Jūsų baneriai konkrečiam vartotojui rodomi tik vieną kartą.

2. Jūs galite tiesiogiai susitarti su kito Web-puslapio administratoriumi dėl pasikeitimo baneriais ir jų publikavimo savuose puslapiuose. Pageidautina baneriais keistis su panašios tematikos puslapiais, tačiau reikia nepamiršti, kad pasikeitimas baneriais su konkurentų Web-puslapiu gali atnešti daugiau žalos nei naudos. Jei jūs neturite galimybės programiškai stebėti kiek kartų jūsų baneriai buvo parodyti ir kiek kartų jūs rodėte konkurentų banerius, orientuokitės į puslapių lankomumo skaitiklius. Stenkitės pasiekti vienodų arba geriausių jūsų banerių publikavimo sąlygų.

3. Jūs galite sumokėti paieškos serveriui, katalogui ar papraščiausiai populiariai Web-svetainei už jūsų banerių publikavimą.

Banerio efektyvumas

Viena iš svarbiausių banerio charakteristikų yra pelės paspaudimų ant banerio skaičiaus santykis su jo rodymo skaičiumi. Pavyzdžiui, jūsų baneris kokiame nors puslapyje buvo demonstruotas 1000 kartų, o per tą laiką ant jo paspaudė ir tuo pačiu, pateko į jūsų puslapį, 50 lankytojų, tai tokio banerio atgarsis lygus 5%. Pagal statistinius duomenis, vidutinis banerių atgarsis („click-through ratio“, CTR) lygus 2,11%. Žinoma, jeigu jūsų banerio paspaudimų skaičius sudaro ne 2%, o 10% demonstravimų skaičiaus, tai už tą patį priviliotų lankytojų skaičių jūs sumokėsite penkis kartus mažiau arba tiek pat kartų mažiau demonstruosite svetimus banerius. Bet CTR nėra absoliutus banerio efektyvumo garantas. Baneris gali būti gražus ir intriguojantis, verčiantis vartotoją paspausti ant jo. Tačiau patekęs į jūsų puslapį ir supratęs kur pateko vartotojas lengvai gali nuspausti savo naršyklės „Back“ mygtuką. Naudodami savo baneryje viliojančius, bet mažai su puslapio tema susijusius paveikslėlius, jūs galbūt priviliosite daugiau suintriguotų lankytojų. Bet iš kitos pusės, jūs prarasite iš tiesu besidominčius jūsų paslaugomis, o tuo pačiu ir iš tikrųjų jums naudingus, lankytojus. Neverta pamiršti banerio kaip įvaizdžio reklamos priemonės. Jeigu benerio CTR yra 2%, tai nereiškia, kad kitos 98% išlaidų, buvo veltui. Smulkiau apie tai žiūrėkite skyriuje „Banerinės reklamos efektyvumas“. Iš kitos pusės, „sausas“ baneris su tiksliu tekstiniu Web-puslapio turinio išdėstymu – nėra geriausias sprendimas, nes jo CTR įpatingai mažas. Jis nepalieka įspūdžio ir nekuria palankaus įvaizdžio. Tikrai efektyvus baneris turi būti gerai meniškai ir techniškai sukurtas ( nekokybiškas dizainas iš karto parodo reklamuojamo serverio nesolidumą ir nerimtumą ). Jis turi būti originalus (įsimintinas), galbūt intriguojantis, bet tuo pačiu turi teikti informaciją apie reklamuojamo serverio turinį ir kurti teigiamą įvaizdį.

2.2.1 Banerių mainų tarnybos

(reklaminiai tinklai)

Kas tai yra reklaminis tinklas? Tai vieningas banerinės reklamos rinkimo ir išskirstymo centras keletui ( vienetams, dešimtims, šimtams it t.t.) Web-svetainių. Gali pasirodyti, kad plati auditorija ir didelis Web-svetainių, įeinančių į reklaminį tinklą, kiekis apsunkina, o daugeliu atvejų daro beveik neįmanomą, reklamą orientuotą į konkrečią auditoriją. Tačiau egzistuoja prekės, kurias galima ir reikia reklamuoti plačiai auditorijai. Šiomis prekėmis naudojasi dauguma žmonių, nepriklausomai nuo lyties, išsilavinimo, religijos it t.t. Pavyzdžiui, dantų pasta, skalbimo milteliai, vaizdajuostės ir panašiai. Bet yra prekės, kurios reikalingos ar prieinamos tik tam tikrai auditorijos daliai.

Tarkime mums reikia išreklamuoti automobilį. Akivaizdu, kad neapsimoka jį reklamuoti serveryje pateikiančiame skelbimus apie ieškomus darbus ir esamas laisvas darbo vietas, todėl, kad dauguma tokio serverio lankytojų – žmonės nepatenkinti dabartine savo finansine padėtimi arba bedarbiai. Suprantama, kad jie neturi pakankamos sumos pinigų tokiai nepigiai prekei, kaip automobilis. Todėl reikia reklamuoti šią prekę reikia tokiuose serveriuose, kuriuose lankosi žmonės turintys pakankamas pajamas.

Tos pačios prekės reklama gali būti skitingai pateikiama skirtingoms auditorijoms. Skirtingoms žmonių kategorijoms išskiriamos skirtingos tos prekės savybės, patrauklios konkrečiai auditorijai.

Tarkime mes raklamuojame kvepalus. Reklamoje moterims, galima panaudoti mintį, kad naudodama šiuos kvepalus ji taps pačia patraukliausia (arba tiesiog patrauklia) savo vyrui. Tų pačių kvepalų reklama vyrams, naudos idealios moters, kuria tapti gali jam brangi moteris, jei jis jai padovanuos šiuos kvepalus, paveikslą. Taigi mums reikia sukurti dvi skirtingas reklamas: vieną serveriui, kuris yra lankomas moterų, ir kitą – serveriui, kuriame lankosi vyrai.

Kiekvienas reklaminis tinklas sukuria bendrą visų serverių,
tinklą, auditorijos vaizdą. Reklamos teikėjas aprašo jam naudingą auditoriją. Po to reklaminis tinklas šią reklamą demonstruoja tik tuose serveriuose, kurių lankytojai atitinka pateiktą aprašymą.

2.2.2 Banerinės reklamos

efektyvumas

Efektyvumo kriterijai

Gali pasirodyti keista, kad tokiems mažiems paveiksliukams, skiriamas toks dėmesys. Tačiau, daugeliui serverių tai yra pagrindinis reklamos pajamų šaltinis, todėl ju efektyvumo klausimas svarbus tiek klientams tiek serverių savininkams.

Išskiriami du pagrindiniai banerinės reklamos efektyvumo parametrai:

8. Demonstraciju skaičius: kiek kartu buvo demonstruotas tas ar kitas baneris. Banerines reklamos kaina pagrindinai nustatoma, pagal tai kiek kartu baneris rodomas (paprastai tukstančiais kartų) tame serveryje. Čia naudojamas terminas CPM (cost per thousand impressions) – tūkstančio demonstracijų skaičius. Pavyzdžiui, Rusijos serveriuose ši kaina svyruoja nuo 2 iki 50 JAV dolerių.

9. Paspaudimų skaičius: kiek kartų lankytojas paspaudė pele ant banerio, kad pereiti prie smulkesnio reklamuojamos prekės aprašymo arba į reklamuojamą serveri. Šio dydžio analizei naudojamas terminas CRT (click-through rate) – paspaudimų ir demonstracijų skaičiaus santykis. Paprastai šis dydis svyruoja nuo 2 iki 10 procentų.

Efektyvumo kriterijai

Taikant šiuos kriterijus kartais daromos klaidos. Pats benerinės reklamos kainos apibrėžimas, kaip kaina už tūkstanti demonstracijų, perša mintį, kad kuo daugiau kartų baneris bus demonstruojamas, tuo bus gaunamas geresnis efektas. Tokiu budu, reklamos užsakovui susidaro įspūdis, kad esant vidutinei CRT koeficiento reikšmei, pavyzdžiui 5%, užmokėjęs už 10000 demonstracijų jis sulauks 500 lankytojų, užmokejes už 20000 demonstracijų, jis sulauks 1000 lankytojų ir taip toliau. Deja taip nėra. Kodėl? Dėl labai paprastų priežaščių.

Visų pirma, kiekvieno serverio lankytojų skaičius yra ribotas. Šis skaičius yra apribotas bendru žmonių turinčių ryšį su Internetu skaičiumi. Be to, negalima tapatinti skirtingų lankytojų skaičiaus su banerio paspaudimų skaičiumi, todėl, kad dauguma žmonių jiems patinkančiame ir naudingame puslapyje apsilanko net kelis kartus per dieną.

Antra, įsivaizduokite, kad žmonės gali gėrėtis jūsų baneriu. Pirmą, antrą, trečią, dešimtą, dvidešimtą… Kas atsitinka? O atsitinka paprastas dalykas: kažkuriuo momentu žmogus nustos domėtis jam atsibodusiu paveikslėliu. Tokiu būdu, esant ribotam lankytojų skaičiui, augant banerio demonstracijų skaičiui, CRT koeficientas mažėja. Atlikti statistiniai tyrimai rodo, kad CRT koeficientas turi tokį didėjimo dėsnį: jei reklamos užsakovas nori sulaukti 2 kartus daugiau lankytojų, tai jam teks reklamos išlaidas padidinti apie 6 kartus.

Kita didelė klaida yra principo: „Svarbu, kad paspaustų“ laikymasis. Šiuo atveju CRT koeficientas laikomas pagrindiniu banerinės reklamos efektyvumo matas. Kad padidinti šį koeficientą, naudojamos įvairios priemonės, kaip kad neaiškūs tačiau patrauklūs piešinėliai ir panašiai. Tokiu būdu šis koeficientas labai padidinamas. Tačiau, patekęs į jūsų puslapį lankytojas ir supratęs, kad čia pateikiama informacija jam tiesiog neįdomi, jis grįš atgal. Tad šį skaičių tapatinti su sau naudingų lankytojų skaičiumi yra neteisinga. Be to, didelė klaida manyti, kad tas pats baneris visiškai nereklamuoja firmos įvaizdžio.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2686 žodžiai iš 5290 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.