Seimos teisės
5 (100%) 1 vote

Seimos teisės

Turinys

1. Įvadas 3

2. Santuokos nutraukimas 4

3. Prašymas nutraukti santuoką 5

4. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5

5. Bylos nagrinėjimas ir sprendimas 6

6. Išlaikymas 7

7. Ištuokos registravimas 8

8. Išvados 8

9. Priedai :

a) Prašymas nutraukti santuoką 10

b) Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių 11

10. Literatūros sąrašas 12

1. Į v a d a s

Demokratinėje valstybėje sudarytos visos socialinės ir ekonominės prielaidos formuotis ir funkcionuoti pirminei visuomenės ląstelei – šeimai. Šeimoje susidaro kompleksas specifinių santykių. Tai santykiai dėl santuokos sudarymo, santykiai tarp sutuoktinių, santykiai tarp tėvų ir vaikų, santykiai dėl įvaikinimo, globos ir rūpybos, santykiai dėl santuokos nutraukimo ir kiti. Šie santykiai yra specifiniai, nes šeima grindžiama ne turtinėmis, o dvasinėmis vertybėmis – meile, pagarba. Todėl šeimos santykiams reguliuoti yra sukurta savarankiška teisės šaka – šeimos teisė. Tiesa, šeimoje yra ir turtinių santykių. Tai santykiai dėl bendro sutuoktinių turto, vaikų išlaikymo, tarpusavio išlaikymo. Šiuos santykius taip pat reguliuoja šeimos teisė.

Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas monogamijos, savanoriškumo, sutuoktinių lygiateisiškumo, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos. Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos padėties visuomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir apsaugoti nepilnamečius šeimos narius nuo netinkamos kitų šeimos narių bei kitų asmenų ir kitokių veiksnių įtakos.

Šeimos Santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis Kodeksas taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Papročiai šeimos santykiams taikomi tik įstatymų nustatytais atvejais. Jei iškyla prieštaravimas tarp papročio ir įstatymo, taikomas įstatymas.

Lietuvos Respublikos įstatymai numato keletą būdų nutraukti santuoką. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinių prašymu, sanuokos nutraukimas dėl vieno iš sutuoktinių kaltės ir santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutarimu. Pastarasis būdas yra paprasčiausias. Šiame darbe išsamiai ir bus apžvelgtas minėtas santuokos nutraukimo būdas, jo ypatumai, teisinės pasekmės.

2. S a n t u o k o s n u t r a u k i m a s

Sutuoktiniai, apsisprendę nutraukti santuoką bendru sutikimu, turi kreiptis į gyvenamosios vietos apylinės teismą su prašymu, jei yra visos CK 3.51 str. numatytos sąlygos.

“1. Sutuoktiniu bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau, nei vieneri metai;

2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ( turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);

3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

2. Santuoka šio straipsnio numatytais atvejais nutraukiama supaprastinto proceso tvarka.”

( LR CK 3.51 str.)

Viena iš sąlygų – kad sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis turi būti rašytinė. Įstatymas nekelia reikalavimo, kad tokis sutartis turi būti tvirtinama notariškai. Tuo atveju, kai santuoka nutraukiama ne bendru sutuoktinių sutarimu, o dėl sutuoktinio ( – ės ) kaltės ar vieno iš sutuoktinių prašymu, notarinis sutarties patvirtinimas būtinas.

Teisės aktai taip pat nereglamentuoja tipinės sutarties dėl santuokos nutraukimo formos, kuri būtų privaloma, todėl sutartis turi būti surašoma vadovaujantis bandromis raštvedybos taisyklėmis. Sutarties turiniui keliami reikalavimai išdėstyti CK 3.53 str. Sutartyje turi būti aptarti nepilnamečių vaikų ir vienas kito sutuoktinių išlaikymo klausimai, vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimai, sutuoktinių pavardžių pakeitimo bei kiti turtiniai klausimai. Atkreiptinas dėmesys, kad bendru sutuoktinių turtu laikytinas santuokos metu įgytas turtas, nepriklausmai nuo to, kurio iš sutuoktinių vardu jis registruotas. Šios taisyklės išimtys nustatytos CK 3.89 str.

Teisės aktai taip pat nereglamentuoja tipinės prašymo teismui dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu formos. Tad prašymas surašomas vadovaujantis bendrosiomis raštvedybos taisyklėmis. Civilinio kodekso 3.52 str. tik kelia sąlygas tokio prašymo turiniui. Taip pat prašyme turi būti nurodyti privalomi bet kuriam kitam prašymui duomenys. T. y. teismas, į kurį sutuoktiniai kreipiasi, sutuoktinių
vardai, pavardės, asmens kodai, duomenys apie vaikus, turimą turtą ir kt.

Visas turimas civilines teises asmenys gali įgyvendinti patys arba per atstovą. LR Civilinio proceso kodekso 38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad galėjimas įgyvendinti savo teises teisme ir pavesti atstovui vesti bylą ( civilinis procesinis veiksnumas) priklauso juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie yra pasiekę pilnametystę. Taigi sprendžiant procesinių dokumentų klausimus asmuo gali spręsti – ar pats juos surašo, ar paveda tai daryti kitiems asmenims.

3. P r a š y m a s n u t r a u k t i s a n t u o k ą

Prašyme nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ( priedas Nr. 1) , be duomenų, kurie nurodomi visuose ieškiniuose, dar turi būti nurodyta :

1. teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas;

2. sutuoktinių vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo metai, gyvenamosios vietos;

3. ar yra visos Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje nustatytos sąlygos;

4. priežastys, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo;

5. duomenys apie vaikus;

6. duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą ( Civilinio kodekso 3.126 straipsnis);

7. kaip bus vykdomos pareigos kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams;

8. reikalavimas dėl to, kokios sutuoktinių pavardės turi būti po santuokos nutraukimo;

9. pridedamų prie prašymo dokumentų sąrašas. Tarp pridedamų dokumentų turi būti santuokos liudijimo originalas, vaikų gimimo liudijimų nuorašai, pažymos apie šalių gaunamas pajamas, išskyrus atvejus, kai ieškovas neturi galimybių pateikti šiuos dokumentus, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir kt.;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 913 žodžiai iš 3031 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.