Teisės taikymas
5 (100%) 1 vote

Teisės taikymas

Turinys

1. T e i s ė s t a i k y m a s k a i p t e i s ė s n o r m ų r e a l i z a v i m o f o r m a :

a) teisės taikymas- valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas;

b) teisės taikymo priežastys;

c) teisės taikymo stadijos ir požymiai.

2. I š v a d o s

Naudotos literatūros sąrašas

2. Teisės taikymas kaip teisės normų realizavimo forma :

a) teisės taikymas- valstybės pagalba ir teisingumo vykdymas.

Daugeliui mūsų tikriausiai ne vieną kartą teko kreiptis į vienas ar kitas institucijas siekiant gauti pašalpą, sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo, įsidarbinant ar kitais klausimais. Tai tiesios įprastas procesas su kuriuo susiduriame kiekviename žingsnyje, tačiau kaip į tai žvelgia teisės mokslas.

Galima teigti, kad teisės teorijoje mano apibūdintas procesas vadinamas teisės taikymu. Kaip teigia prof. A.Vaišvila : „Šitaip susiduriame su nauja teisės įgyvendinimo akcija- teisės taikymu, kuris taip pat įprasmina, tampa būtinas tik naudojimosi teise atžvilgiu.“ 1. Teisės taikymas yra tiesiogiai susijęs su kita teisės įgyvendinimo forma – teisės panaudojimu. Jei asmuo stengdamasis pasinaudoti savo teisėmis susiduria su kliūtimi, tokiu atveju susiduria ir su galimybe taikyti teisę. Taip pat, jei asmuo kreipiasi su pagalbos prašymu padėti jam realizuoti savo teisę, tokiu atveju vėl susiduriame su teisės taikymo galimybe. Taigi, kaip matosi, teisės taikymas įmanomas dviem kryptimis: teigiama (pozityviąja) ir neigiama (negatyviąja). Tai reiškia, kad tuo atveju kai teisė bus taikoma siekiant tiesiog padėti pasinaudoti asmeniui jau suteikta teise- tokiu atveju teisė bus taikoma pozityviai, o kai teisės taikymu bus siekiama pritaikyti neigiamas sankcijas tam, kad būtų pašalinta kliūtis asmeniui siekiančiam pasinaudoti teise- tokiu atveju teisė bus taikoma negatyviąja prasme. Manyčiau, kad šias situacijas labai taikliai apibūdino prof. A.Vaišvila 1 , kuris pozityvųjį teisės taikymą pavadino valstybės pagalba, o negatyvųjį- teisingumo vykdymu. Tiesiog pateikiant pavyzdžius galima teigti, kad Kalėjimų departamento Pravieniškių 3-jų pataisos namų direktoriaus įsakymas priimti į darbą kontrolieriumi pil A.D., taip realizuojant asmens teisę dirbti, bus laikomas pozityviuoju teisės taikymu, o to pateis direktoriaus įsakymas skirti drausminę nuobaudą pareigūnui, kuris be pagrindo atsisakė priimti nuteistajam perduodamą siuntinį (tokiu atveju nebuvo realizuota nuteistojo teisė gauti siuntinį) jau bus laikomas teisės taikymu negatyviuoju požiūriu. Taigi pirmuoju atveju tai bus valstybės pagalba- įsakymo pasirašymas, padedant realizuoti žmogaus teisę į darbą, o antruoju atveju- teisingumo vykdymas taikant sankcijas.

Iš jau aptarto teisės taikymo pobūdžio galima formuluoti teisės taikymo apibrėžimą. Vieni teigia, kad teisės taikymas- tai ypatinga teisės realizavimo forma, kurią įgyvendina specialūs subjektai, tai veikla, kurios pasekoje įgyvendinamos teisės normomis nustatytos teisės ir pareigos,

valstybės prievarta ir skatinimas. 2 Stasys Vancevičius teigia, kad teisės taikymas tai teisinio reguliavimo proceso baigiamoji stadija; valdinga individuali teisinė veikla sprendžiant teisines bylas, kai dėl tokios veiklos teisės sistemoje atsiranda individualūs paliepimai, kurie užtikrina teisės

normų vykdymą, turi teisinę galią ir gali būti teisėto elgesio kriterijus. 1 Prof. A.Vaišvila pateikia dar kitokį apibūdinimą : „ <…> teisės taikymas- tai kompetetingų valstybės institucijų ar pareigūnų, firmų vadovų veikla, kuria padedama asmenims pasinaudoti savo teisėmis, jas apginti pažeidimo atveju arba veikla, kuria yra siaurinamos, likviduojamos asmens teisės, šiam atsisakius vykdyti pareigas, kuriomis jis privalėjo legalizuoti visuomenėje naudojimąsi savo teisėmis.“ 2 Aš pritarčiau pastarajam apibūdinimui, kadangi jis geriausiai atspindi teisės taikymo esmę ir paskirtį, tik , manyčiau, kad reiklų tiksliau apibūdinti sąvoką „firmų vadovai“- ar tai apima tik tam tikrą dalį valstybinių, visuomeninių ar kitų įstaigų grupę ar naudojama abstrakčiai. Manau, kad studijuojančiam teisę ši sąvoka nesukeltų abejonių, tačiau paprastam piliečiui, šioje sferoje kiltų klausimų.

Manau, kad belieka akcentuoti pagrindinius šio klausimo aspektus: teisės taikymas tai veikla, kurios metu tiek negatyvia, tiek pozityvia forma padedama įgyvendinti teises. Valstybė suteikia pagalbą tiesiogiai realizuojant teises ir imasi priemonių užtikrinti teisių realizavimą kai teises realizuoti yra trukdoma ar kitokiu būdu tai padaryti neįmanoma. Tai valstybės pagalba ir teisingumo „ranka“. Pagrindinis teisingumo principas- teisinga yra tai kai asmuo nevykdantis tam tikrų pareigų atitinkamai netenka tam tikrų teisių ( pvz.: asmuo negerbiantis žmogaus orumo ir chuliganiškais veiksmais jį pažeidžiantis ( nevykdo pareigos pagarbiai elgtis su kitais) yra nuteisiamas laisvės apribojimo bausme su įpareigojimu būti namuose nuo 22 iki 06 val., jei tai nesusiję su darbu ir tokiu atveju laikinai netenka tam tikros teisės ( šiuo atveju teisės judėti laisvai nakties metu).

b) teisės taikymo priežastys.

Teisės taikymo priežastis dar kitaip galime pavadinti atvejus kai taikyti teisę yra
būtina. Vieni išskiria tik kelias priežastis kai reikalinga taikyti teisę, kiti- net 6. Aišku kiekvieno individualaus atvejo negali apibrėžti, tačiau nusakyti tam tikras jų grupes galima. Šios priežastys taip pat yra susijusios su negatyviuoju ir pozityviuoju teisės taikymu. Tai bus galima greiti pastebėti kai paminėsiu pagrindines teisės taikymo priežasčių grupes.

1) visų pirma teisės taikymas reikalingas tai atvejais kai be tam tikrų kompetetingų įstaigų ar pareigūnų priimtų sprendimų negali būti realizuotos teisės ir pareigos. Tai pozityvus teisės taikymas. Tokiu atveju konkreti teisė negali būti galutinai realizuota kol nebus priimtas atitinkamas teisinis aktas. Kiekvienas mūsų turime teisę rinkti savo valdžios atstovus t.y. dalyvauti rinkimuose, tačiau šios teisės negalėsi realizuoti jei nebūsime įrašyti į rinkėjų sąrašus t.y. kol Vyriausioji rinkimų komisija nepatvirtins sudarytų rinkėjų sąrašų, kuriuose būsime įtraukti ir mes. Iš savo darbo

galiu pateikti pavyzdį, kad teisė būti paleistam lygtinai prieš terminą nebus realizuota kol teismas nepriims nutarties paleisti nuteistąjį lygtinai prieš terminą. Šiais atvejais teisė realizuojama valstybės pagalba.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1010 žodžiai iš 3295 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.