E ionesko drama – pamoka
5 (100%) 1 vote

E ionesko drama – pamoka

1121

Prieš analizuojant E. Ionesko dramą, derėtų apibrėžti, kokiai srovei ji priskiriama ir apibūdinti svarbiausius srovės bruožus.

Ionesko, sukūręs dramą „Plikagalvė dainininkė“, pradėjo absurdo teatro raidą. Absurdo dramai priskiriama ir jo drama „Pamoka“. Absurdo dramos įprasmina egzistencializmo filosofijos nuostatas, daug ką perima iš siurrealizmo. Pats absurdas yra postmodernizmo apraiška. O postmodernizmo visuma yra „nepripažįstanti „charakterio“ ir „siužeto“ ir laikanti juos bereikšmėmis ar meno požiūriu apsauginėmis sąvokomis ar konvencijomis, reikšmę – apgaule, tikinti, kad neverta stengtis suvokti pasaulį ar tikėti, kad yra „pasaulis“, kurį galima suprasti“ . Tai tinka ir absurdo dramai, tik čia yra ir dar daugiau bruožų.

Absurdo drama statiška, dažniausiai keliamos problemos – žmogaus vienišumas ir bendravimo problema. Absurdo drama pažeidžia svarbiausius dramos principus – nelieka charakterių, fabulos, konflikto, nėra prasmingo veiksmo. Dėl šių priežasčių E. Ionesko pirmąją savo dramą buvo pavadinęs antidrama.

Drama „Pamoka“ – tipiška absurdo drama. Pirmiausia pastebima tai, kad dramos pavadinimas neatitinka turinio. Perskaičius matyti, kad pamoka taip ir neįvyko. Mokytojas neatliko savo funkcijos – perduoti žinias, o mokinė nieko neišmoko. Ir apskritai dramoje pamokos procesas nėra svarbus.

Dramos idėja, kaip ir būdinga absurdo dramai – izoliacija, bendravimo negalimumas. Žmonės negali bendrauti, nes kalba nėra bendravimo priemonė. „Dialogą dažnai sudaro tušti, nuvalkioti posakiai bei stereotipiškos frazės, nes taip esą žmonės kalba kasdieniniame gyvenime. Kartais dialogas suprastinamas iki minimumo, žodis beveik nustoja bet kokio svorio.“ :

„MOKINĖ <…> Taip, ponas mokytojau. Laba diena, ponas mokytojau. Atėjau laiku, kaip matote. Bijojau pavėluoti.

MOKYTOJAS. Labai gerai, gerbiamoji, bet nevertėjo taip skubėti. Labai atsiprašau, kad priverčiau laukti… Aš ką tik baigiau… žinote…na… Prašom atleisti… Atleiskite…“

Kaip matyti, pokalbis visiškai neinformatyvus. Tačiau ar galėtumėme drąsiai pasakyti, kad realiame gyvenime žmonės taip nekalba? Buitinėje kalboje, kasdieniame žmonių bendravime gausu pokalbių apie nieką. Juk dabar kalbos stilistai netgi yra įvardinę atskirą kalbos funkciją – timinis kalbėjimas – tai yra kalbėjimas tam, kad kalbėtum, pokalbiai apie orą ir panašiai. Vadinasi, tokie pokalbiai yra absurdiški, nes „kalbant apie absurdo teatrą, jo sąvokos pagrindu paprastai laikoma E. Ionesko definicija: absurdiška tai, kas neturi tikslo“ . Kalbant apie nesusikalbėjimą, šioje dramoje gausu ir daugiau pavyzdžių. Pateikiamos absurdiškos filologinės idėjos:

„MOKYTOJAS. <..> mano draugas, jis turėjo rimtą tarties ydą: negalėjo ištarti raidės „f“. Vietoj „f“ jis sakydavo „f“. Taigi vietoj „fontanas“ jis sakydavo „fontanas“, <…>

…Kaip, pavyzdžiui, pasakytumėt prancūziškai: „Mano senelės rožės yra tokios pat geltonos, kaip mano azijietis senelis?““

Taigi nesusikalbėjimas – pagrindinė dramos idėja. Žmonių ir atskirų tautų negali vienyti kalba. Bet kokiu atveju žmonės nesusikalba. Žmonės negirdi vieni kitų.

Drama „Pamoka“ prasideda gana ilga remarka. Joje aprašoma aplinka. Tai tarnybinė remarka režisieriui. Antroji remarka pristato tarnaitę. Pati ilgiausia ir svarbiausia dramos remarka – trečioji. Ji įdomi tuo, kad trumpai nupasakoja visą dramą: veikėjų emocijų kaitą ir finalą. Tokia remarka akcentuoja, kad nereikia į tai, kas vyksta, įsijausti, manyti, kad tai tikrovė. Aiškiai nurodoma į reliatyvumą, į tai, kad negalima susitapatinti, reikia tik stebėti ir analizuoti. Kitos remarkos yra labai trumpos, jos yra tik intarpai skliausteliuose arba vos kelių eilučių tarnybinės remarkos:

„MOKINĖ. Dėkui, ponia.

Atsisėda prie stalo veidu į salę; lauko durys jai iš kairės; nugara atsukta į kitas duris, pro kurias išskuba tarnaitė.

TARNAITĖ (šaukia). Ponas mokytojau, prašom nulipti. Mokinė atėjo.

MOKYTOJAS (už scenos plonu balseliu). Dėkui. Lipu… tuojau… tuojau…“

Kaip jau buvo minėta, absurdo dramose laužomi dramos kūrimo principai. Nelieka logiškos veiksmo sekos, fabulos, charakterių, konflikto. Dramoje „Pamoka“ taip pat laužomi dramos kūrimo principai. Visų pirma, tai statiška drama. Nėra veiksmo, judesio, dinamikos. Veiksmas čia yra tik personažų judesiai (ateina, rašo, išeina, gestikuliuoja), na, galbūt dar nužudymo scena. Tačiau visiškai nėra fabulinio veiksmo, įvykių. Absurdo teatras klausia – kam veikti, jei absurdo pasaulyje nieko pakeisti negalima? Todėl ir pasirenkami veikėjai, kurie nemąsto, neveikia. Dramoje mokinė nori apginti daktaro disertaciją, tačiau jai padės tėvai (veikėjai visuomet laukia kitų pagalbos), mokytojas, nors pati negali atlikti paprasčiausių matematinių veiksmų:

„MOKINĖ. Ir toks painus… Laimė, mano tėvai gana pasiturintys. Jie padės man studijuoti, baigti labai aukštus mokslus<…>Mano tėvai norėtų – jei tik tai įmanoma per tokį trumpą laiką – jie norėtų, kad paruoščiau abi disertacijas.

<…>

MOKYTOJAS. Taip. Vadinasi, iš keturių reikia atimti tris.

MOKINĖ. Tai bus… septyni?“

Tačiau tikras absurdas yra tai, kad mokinė nesugebėdama atlikti pačių elementariausių
užduočių, gali atlikti labai sudėtingus, paprasto žmogaus protui neįmanomus veiksmus:

„MOKYTOJAS. <…> bet kaipgi galima, neįsisavinus svarbiausių elementų, mintinai suskaičiuoti – o tat eiliniam inžinieriui nieko nereiškia – kiek bus, pavyzdžiui, tris milijardus septynis šimtus penkiasdešimt penkis milijonus devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną padauginus iš penkių milijardų šimto šešiasdešimt dviejų milijonų trijų šimtų tūkstančių penkių šimtų aštuonių?

MOKINĖ. (kaip mat). Bus devyniolika kvintilijonų trys šimtai devyniasdešimt kvadrilijonų du trilijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi milijardai du šimtai devyniolika milijonų šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoni.

<…>

Labai paprastai. Nepasitikėdama savo aritmetiniais gabumais, aš mintinai išmokau visus galimus visų galimų veiksmų variantus.“

Tokia E. Ionesko ironija pabrėžia žmogaus žinių nuvertinimą. Mokinė nenori mokytis. To nori jos tėvai. Be to, svarbu ne žinios, o diplomas, vardas, gautas apsigynus dvi daktaro disertacijas. Tai materialistinis požiūris. O tokį požiūrį geriausia atskleisti absurdiškomis situacijomis, grotesku. Kam mokytis mąstyti, jei galima „iškalti“, kam kažką suprasti, jei pakanka tik žinoti faktą? Taip dramoje pašiepiamas miesčioniškumas ir žmogaus mąstymo ribotumas. Tarsi pasmerkiama ta visuomenės dalis, kuri taikosi prie sukurtų stereotipų, o visiškai nesiekia nieko naujo, kuri ne pati kuria pasaulį, kuriame gyvena, o prisitaiko prie jau kažkieno sukurto. Taigi dramos veikėjai nemąsto ir neveikia patys.

Dramos „Pamoka“ veikėjai lyg ir nėra tipiški absurdo dramai. Absurdo dramos veikėjai yra be charakterių. Šioje dramoje psichologinės charakteristikos gana ryškios. Apie tai kalbama trečiojoje remarkoje:

„<…> Ji atrodo mandagi, gerai išauklėta mergaitė, bet labai gyva, linksma, temperamentinga, atvirai besišypsanti. <…> Nepaprastai mandagus, labai drovus, iš drovumo kalba tyliu balsu, labai korektiškas – tikras mokytojas.“

Dramos autorius sukuria nors ir schematiškus, tačiau vis dėlto charakterius. Veikėjai yra tipizuojami. Pasirinkti ne šiaip atsitiktiniai, nežinomų profesijų atstovai, o mokytojas ir mokinė. Šie žmonės visuomenėje išsiskiria iš kitų. Vaikystėje ir jaunystėje visi turi mokytis, būti mokiniais, o mokytojas visuomenėje visuomet yra gerbiamas žmogus, kuris moko ir ugdo jaunimą.

Tačiau pradžioje sukuriamas veikėjų paveikslas palaipsniui griaunamas. Skaitytojas apie veikėjų būsenos pasikeitimą sužino dar iš pirmos remarkos, tačiau įdomu stebėti kaitą dramos eigoje. „Charakteriai dažnai nei iš šio, nei iš to keičiasi (kartais veikėjai net pasikeičia asmenimis), nes nei vienas iš mūsų nesame tikrai pastovus bei logiškai vientisas.“ Įdomiausia yra tai, kad tikrai neaišku dėl ko keičiasi nuotaika ir elgesys. Tai nemotyvuojama, dingsta priežasties – pasekmės santykiai. Šis bruožas – nemotyvuotas kitimas, taip pat yra vienas iš svarbiausių absurdo dramos bruožų. Dėl šių priežasčių dramos veikėjai tampa panašūs į marionetes, kurias valdo nematomos jėgos. Veikėjai negali pasipriešinti. Tai – gyvenimo absurdas. Todėl „E. Ionesko dramaturgija vis labiau buvo suvokiama kaip absurdiškas „lėlių teatras“, keliantis suaugusiems vaikišką siaubą“. Tačiau kartu su gyvenimo absurdiškumo problema čia kartu keliama ir kita idėja – žmogus nėra atsakingas už savo veiksmus. Niekas nuo žmogaus nepriklauso, viskas tarsi nuspręsta iš anksto:

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 1362 žodžiai iš 2519 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.