Salomėjos nėries eilėraščio tu nubusi analize

Salomėja Nėris – unikalaus talento XX amžiaus lietuvių poetė, neoromantikė, gimusi būti lyrike. Ankstyvuosiuose jos kūriniuose ryškus jaunystės, gyvenimo džiaugsmo, amžinybės motyvas. Vėlesniuose, jau brandesniuose eilėraščiuose poetė kalba apie gyvenimo trumpumą, jo praeinamumą. Visi Salomėjos Nėries eilėraščiai( išskyrus ideologiniu) išjausti, dainingi, melodingi, pulsuojantys šiluma, kupini tautosakos motyvų ir artimi kiekvienam.Jos … Daugiau…

Bradzevičiaus novelės šianakt bus šalna analizė-interpretacija erdvės ir laiko dominantės referatas

Lietuvių novelės istorijoje pastebimos dvi ryškiausios tradicijos – epinė Žemaitės ir lyrinė J. Biliūno. Nuo XX amžiaus šeštojo dešimtmečio lietuvių novelistikoje akivaizdžiai stiprėja lyrinė tradicija, tai natūrali reakcija į pokario literatūros monumentalumą, charakterių schematiškumą. Rašytojai ėmė vaizduoti žmogų kaip sudėtingą ir kenčiančią būtybę, požiūrio taškas persikėlė iš išorės į vidų, … Daugiau…

Kursinis darbas bvilimaitės apysakos vaikamsrojaus obuoliukai analizė-interpretacija referatas

Įžanga“Kasdienybė” yra žodis, dažno sąmonėje sunkiai derantis su tuo, kas įdomu ir verta dėmesio. Ne vienas pasakys – įdomu tai, kas vyksta ne kiekvieną dieną, tai, kas atsitinka toli nuo namų ir yra neįprasta. Tačiau iš tiesų mes gyvename savo kasdienybe. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis, mūsų pasaulėžiūra, jausmai ir … Daugiau…

H radausko eilėraščio laiškai sau pačiam analizė ir analize

H. Radausko eilėraščio ,,Laiškai sau pačiam” analizė ir interpretacijaHenrikas Radauskas – vienas žymiausių XX a. vidurio lietuvių poetų, nuosekliausias estetizmo idėjų reiškėjas lietuvių literatūroje. Jis teigė, kad mene svarbiausias dalykas yra pats menas bei jo vidinių dėsnių realizacija. Tai sudėtinga poetinė asmenybė, kuri savo kūryboje bandė atsiriboti nuo skaudžių tautinių … Daugiau…

S nėries eilėraščio krinta žvaigždės analizė-interpretacija analize

S. Nėries eilėraščio ,,Krinta žvaigždės” analizė-interpretacijaS. Nėris – tragiško likimo poetė. Ji savo kūrybos pasaulėjauta ir stiliumi papildė rašytojų neoromantikų gretas. Šalia A.Miškinio, J.Aisčio, B.Brazdžionio Nėris yra vienintelė tos kartos poetė moteris. Ypatinga moteriškoji pasaulėjauta, atsiskleidusi S. Nėries lyrikoje, suteikė naujų potėpių ne tik neoromantinei lietuvių lyrikai, bet ir mūsų … Daugiau…

J ivanauskaitė regėjimai geltonoje šviesoje

Jurga Ivanauskaitė (1961 – 2007) ryški staiga užgesusi kūrėja, visgi palikusi nemenką kūrybinį palikimą (20 įvairių žanrų knygų – esė, eilėraščiai, novelės, romanai, pasakos, interviu); pasižymėjusi ne tik literatūros, bet ir kitose meno srityse – dailės, fotografijos. J.I. darbai autobiografiški, tai tarsi įvairių gyvenimo tarpsnių veidrodžiai – hipių idėjų paveikti … Daugiau…

Juditos vaičiūnaitės eilėraščio nakties šalnoj analizė-interpretacija analize

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio “Nakties šalnoj” analizė-interpretacijaJudita Vaičiūnaitė – viena didžiausių XX amžiaus antrosios pusės poezijos kūrėjų. Jos lyrika ne išpažintinė, ne meditacinė. Joje vyrauja vaizduotė ir konstruktyvumas, ypatingą reikšmę suteikiant žodžiui, kurio itin svarbus fonikos lygmuo. Vaičiūnaitė – garsoraščio virtuozė, garsiniai sąskambiai kuria netikėtas žodžių, prasmių jungtis. Jos poezija kupina … Daugiau…

Sgedos eilėraščio vėlinės analizė-interpretacija referatas

Kai į mano rankas pirmą kartą pateko Sigito Gedos eilėraščių rinkinys “Skrynelė dvasioms pagauti”, jis buvo dar pakankamai naujas. Į akis iš karto krito knygos pavadinimas, noromis nenoromis priverčiantis nusišypsoti. Vartant rinkinį stebino ir žavėjo iš tiesų daug kas – laiko plotmių, erdvių bei kontekstų įvairovė, mitologijos, literatūros, istorijos ir … Daugiau…

Tragiškumo ir komiškumo kategorijų samprata supratimas ir aiškinimas šių kategorijų estetinė prasmė

TRAGIŠKUMO IR KOMIŠKUMO KATEGORIJŲ SAMPRATA, SUPRATIMAS IR AIŠKINIMAS ŠIŲ KATEGORIJŲ ESTETINĖ PRASMĖ. TURINYSĮvadas 2 Tragizmo esmė 3 Komizmas – sociokultūrinė realybė 5 Literatūra 8 ĮVADAS Estetiškai vertinant reiškinius žmogus nustato savo viešpatavimo pasaulyje matą. Šitas matas priklauso nuo visuomenės išsivystymo lygio ir jos charakterio, jos gamybos, kuri atskleidžia vienų ar kitų daiktų gamtines savybes, … Daugiau…

Naujojo testamento pirmojo laiško karentiečiams citatos

TurinysSantuoka ir susilaikymas 2 Meilė kaip produktyvi vienatvės įveika 3 Aš nepriklausoma asmenybė 4 Savęs pažinimas 6 Žinojimas 7 Tikėjimas 8 Literatūra 9Naujasis testamentas. Salzburg, 1989 m. Pirmasis laiškas karentiečiams. Santuoka ir susilaikymas “…Gerai daro vyras, neliesdamas moters. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. Tegul … Daugiau…

Verslo planas

Verslo planas Sporto klubas “Jump” Mūsų sporto klubo pagrindinis tikslas yra įkurti naujas darbo vietas treneriams kurie gyvena Pasvalyje, taip pat skatinti Pasvalio gyventojus aktyviai sportuoti ir rūpintis savo sveikata ir kūnu. Įmonę planuojame įregistruoti 2009 metais Pasvalio mieste. Bus prašoma apie 50000 Lt. paskola metams su 10% palūkanų. Jei … Daugiau…

Vadovas

1 KLAUSIMAS VADOVO DARBO YPATYBĖS Vadovas – tai žmogus, sugebantis kurti žmonių bei daiktų sistemas ir siekti rezultatų pavaldinių pasatngomis.Tai dvilypis žmogus, kuris yra: 1. savininkų samdinys, gavęs iš jų teisę naudoti nuosavybę ir jiems atskaitingas 2. didelio darbuotojų skaičiaus samdytojas (darbdavys), reikalaujantis įtempto darbo iš jų. Darbo ypatybės: A) … Daugiau…

Finansu konspektu santrauka

Obligacijos-VP,liudijantys apie tai, kad jos savininkas suteikia pa-skolą šio popieriaus išleidėjui. Ob-ligacijas gali išleisti vyriausybė, savivaldybės,bankai, finansinės in-stitucijos ar atskiros firmos.Obli-gacijos skirstomos pagal: 1.termi-ną:-su tam tikra apmokėjimo ter-minui skirta data;-be fiksuoto ter-mino.2.pajamų išmokėjimo meto-dą;3.apdraudimo terminą:-valstybi-nės obligacijos,apdraustos vyriau-sybės garantija;-privačių koorpu-racijų obligacijos be specialaus dr-audimo.4.nominalo apmokėjimo metoda:-obligacijos su daliniu ap-mokėjimu;-teminuotos obligacijos, apmokamos … Daugiau…

Valstybinio socialinio draudimo rūšys

24. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO RŪŠYSValstybinis socialinis draudimas – valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių … Daugiau…

Nuoma

VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNI HUMANITARINIS FAKULTETAS Verslo ekonomikos ir vadybos katedra Verslo administravimo kursinis darbas Ekonomikos neakivaizdinių studijų programos studentės: Kursinio darbo atlikimo data 2002-11-30 Išperkamoji nuoma. Jos privalumai ir trūkumai Dažnai pirkėjai viliojami iš pirmo žvilgsnio itin patraukliomis išperkamosios nuomos sąlygomis. Specialistų nuomone, palankiausia įsigyti reikalingą daiktą išperkamosios nuomos būdu … Daugiau…

Mykolaitis-Putinas

Mykolaitis-Putinas Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893m. sausio 6d. Pilotiškių kaime, Marijampolės apskrityje, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigęs 4 klases, 1909m. V.Mykolaitis-Putinas įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1911m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį Šaltinyje.Vėliau eilėraščius spausdino Šaltinyje, Ateityje, Draugijoje. Nors kunigų seminariją baigdamas V.Mykolaitis-Putinas suabejojo dėl kunigo pašaukimo, bet vis dėlto … Daugiau…

Zmogus-individas

Taigi kiekvienas vadmuo visuomenėje yra susietas su tam tikru identitetu, tai yra, su kuo individas save tapatina (identifikuoja). Kitaip tariant, sociologijos požiūriu, identitetas nėra kažkas įgimta, jis įgyjamas veikiant socialiniams veiksniams. Mes tampame tokiais, kokiais mus laiko. Žinoma, negalima kategoriškai tvirtinti, kad žmogus neturi įgimtų savybių, paveldėtų genetiniu keliu. Tačiau … Daugiau…

Protistų karalystė

Barsukas (lot. Meles meles, angl. Eurasian Badger, vok. Der Dachs) – stambiausias kiauninių šeimos atstovas, nors į kiaunę mažai panašus. Paplitęs Europoje ir Azijoje.Turinys 1 Išvaizda 2 Gyvenamoji aplinka ir žiemos miegas 3 Bendruomeniškumas 4 Urvų kolonijos 5 Mityba 6 Dauginimasis 7 Barsukai Lietuvoje 8 Literatūra Išvaizda Snukis baltai juodai … Daugiau…

Apie aphazija

Apžvalga.Aphazija – tai normalaus vartotojo kalbos sutrikimas, sukeltas pažeidus smegenų židinius. Kalbos trukinėjimas, auditorinis suvokimas, rašymo ir skaitymo procesai gali pasireikšti įvairiais lygmenimis. Egzistuoja platus sutrikimų spektras: vienas žmogus, sergantis aphazija gali jausti tik nežymų diskomfortą surandant tinkamą žodį, kai tuo tarpu kiti praranda praktiškai visus sugebėjimus vartoti jam suvikiamą … Daugiau…

O wilde the harlot s house

Poetry by Oscar Wilde The title of poem is ‘The Harlot’s House’. It is significant poem as we can predict the plot. But the title doesn’t state the theme directly.The title reflects what is in a poem and contributes to the poem directly. ‘The Harlot’s House’ is a plotted poem. … Daugiau…