Heraldika

1.Herbynai: Vakarų Europa, Lenkija, Lietuva. Jų teikiamos informacijos ypatumai Herbynai (herbų sąvadai knygose) atsirado 13a.ir buvo skirti kilmingiesiems užfiksuoti. Jie teikia informacijos apie buvusius herbus, kilmingųjų giminių geneologiją. 1.Richentalio kronika- po Žalgirio mūšio liet.delegacija atvyko į Konstansą ir perpiešė liet. herbus. Daug netikslumų, neįvardintos žemės. 2.Briuselio herbynas- su pavadinimais virš … Daugiau…

Bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo reformos

Bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo reformosDar 1988 metais buvo parengta „Lietuvos TSR vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija“, pagal kurią bendrąjį lavinimą buvo numatyta pertvarkyti demokratiniais pagrindais bei grindžiant nacionaline kultūra. Ši švietimo samprata buvo pavadinta „Tautinės mokyklos koncepcija“. Toliau ši koncepcija vystyta jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tuomet švietimui teko svarbus … Daugiau…

Demokratija1

Graikija – pietryčių Europos šalis, pats Balkanų pusiasalio galas. Gausybė kalnų užima aštuonis dešimtadalius visos šalies teritorijos. Šitie kalnai, dažniausiai aukšti, kaip ir 2920 metrų siekiantis Olimpo kalnas, mitologinė graikų dievų buveinė, nesidriekia iki pat jūros, vienur kitur juosdami nedideles pajūrio lygumas; lygumos, klvos ir plokščiakalniai sudaro likusį Graikijos gamtovaizdį. … Daugiau…

Holokaustas Lietuvoje

1939 m. Didžioji Britanija visiškai uždarė Palestinos duris žydų imigrantams. Atėjus sovietams, kurie atėmė Vilnių iš lenkų ir grąžino Vilnių bei Vilniaus kraštą Lietuvai, žydų šalyje padaugėjo nuo 160 tūkst. Iki 250 tūkst., jie sudarė apie 10 proc. visų gyventojų. Į šį skaičių įeina 25 tūkst. Žydų pabėgėlių iš Vokietijos … Daugiau…

Didžioji depresija

Didžioji depresija (arba Didžioji krizė) – didžiausia kapitalistinio ūkio krizė, vykusi 1929–1933 metais ir apėmusi visas ūkio šakas ir valstybes. Krizė prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose po juodojo ketvirtadienio (pagal kitus šaltinius – keletą mėnesių anksčiau), po panikos Niujorko vertybinių popierių biržoje Vol Strite 1929 m. spalio 24 d., staiga nukritus … Daugiau…

Dvasinė kultūra vėlyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklų duomenimis

Referatas Dvasinė kultūra vėlyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklų duomenimis. Ugnies reikšmė žmonių pasaulėjautoje dr.G.Vėlius Vilnius, 2004m. Įvadas Visais laikais tikėjimas buvo labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Rūpinimasis buitimi niekada neužgožė domėjimosi pasaulio visuma, būties prasme, savo kilme ir kitais dvasinės kultūros elementais. Žmogus visada jautė ryšį ne tik su savo … Daugiau…