Antanas smetona2

A. Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaimo (Ukmergės rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje (tėvas turėjo 20 ha žemės). Seniau jo protėviai buvo kunigaikščių Radvilų baudžiauninkai. Istorikas M. Biržiška rašo, jog ,,Smetona pasižymėjo savo lėtu būdu ir ramiu galvo-jimu, palinkimu į atitrauktinį bendrų klausimų nagrinėjimą, drąsa reikšti … Daugiau…

Egipto religija

ĮžangaViena pagrindinių civilizacijos funkcijų yra išlaikyti, puoselėti ir tęsti tradicijas. Religija irgi remiasi tradicija, daugelio kartų patirtimi, suteikia šios patirties normoms sakralinį pobūdį. Vadinasi, religija, kaip tradicija plačiąja prasme, tarsi sukuria nepramušamą skydą, saugant civilizciją nuo išorinių griaunamųjų jėgų poveikio. Tokį vaidmenį vaidino religija ir senovės Egipto gyvenime. Dėstymas Senovės … Daugiau…

Actekų civilizacija

Meksika išsiskiria lanšafto – įkaitusio smėlio plažai, snieguotos vulkanų viršūnės, kaktusais apaugusios išdžiūvusios dykumos, drėgnos tropinės džiunglės, sūrios lagūnos – įvairove. Ši šalis – įvairių klimatinių juostų, senųjų civilizacijų griuvėsių, viduramžių ir šiuolaikinės civilizacijos mišinys. Meksika – tai spalvų ir garsų, genčių ir etninių grupių kaleidoskopas. Tai didžiulė mistinė savo … Daugiau…

Ab lietukis veikla tarpukario Lietuvoje

TURINYS Įvadas 3 1. Lietuvos ekonominė situacija 5 2. Kooperacijos kilmė ir vystymasis 7 3. Kooperacija Lietuvoje 9 4.,,Lietūkio,, susikūrimas ir veiklos pobūdis 12 5. ,,Lietūkio,, veiklos analizė 15 Išvados 23 Literatūra 25 ĮVADAS Kooperacija Lietuvoje turi senas ir gražias tradicijas, ilgametę istoriją. Pirmasis kooperatyvas Lietuvoje buvo įsteigtas dar 1869 metais, Vilniuje. Labai reikšminga Lietuvos kooperacijos raidai buvo … Daugiau…

Egiptas4

Egipto civilizacija susikūrė apie 3000 m.pr.m.e.Viena seniausių emės civilizacijų susikūrė Nilo upės pakrantėse . Egiptas avėjo ir dar iandien avi didingais paminklais . Statyti daugybę kapų ir ventyklų egiptiečiams nebuvo didelis vargas, nes Nilo pakrantėmis daugelį kilometrų driekėsi virtinės klintinių kalvų.Vienas i labiausiai avinčių statinių – piramidės. Nors ir kiek … Daugiau…

Europos sąjunga2

Kam reikalinga Europos Sajunga? Taika Suvienytos Europos ideja kažkada buvo tik filosofu ir mastytoju svajone. Tarkim, Viktoras Hugo, ikveptas humanistiniu idealu, isivaizdavo taikias „Europos Jungtines Valstijas“. Svajone sugriove pirmoje XX a. puseje žemyna nuniokoje du baisus karai. Bet iš po Antrojo pasaulinio karo griuvesiu išaugo nauja viltis. Karo totalitarizma nugaleje … Daugiau…

Holokaustas2

Adolfas Hitleris teigė, kad žydai nepriklauso net “žemesniajai“ rasei, jie esą tiesiog ne žmonės. Jis skelbėsi pasaulio gelbėtoju nuo “žydu pavojaus“ o tą “vadavimą” suprato kaip žydų trėmimą ir sunaikinimą. Antrojo Pasaulinio karo eigoje Hitleris ėmė vykdyti savo kraupius planus. Visų pirma Lenkijoje okupantai atėmė iš žydų nuosavybę ir suvarė … Daugiau…

Atradimai ir kolonizacija

1. Įvadas 3 2.1. Geografinių kelionių ir atradimų priežastys 4 2.2. Atradimų amžius (B.Diasas, V. de Gama, K.Kolumbas, F.Magelanas ir kt.) 5 2.3. Kolonizacijos periodas (Portugalijos ir Ispanijos kolonijinė politika) 7 2.4. Kitų Europos valstybių geografiniai atradimai ir kolonijinė politika (Prancūzija, Anglija, Olandija) 9 2.5. Komercinė revoliucija ir jos pasekmės … Daugiau…

Inturkės seniūnijos lankytini objektai ir istorija

Turinys1. Turinys 2. Įvadas 3. Tikslas 4. Rudesos koplyčia 5. Marcinavos dvarelis 6. Kertuojų piliakalnis 7. Inturkės istorija 8. Bažnyčia, varpinė ir varpas 9. Cerkvė 10. Garšėnų dvaras 11. Gaižūnų mokykla 12. Alkūnų dvaras 13. Čimbariškių akmuo 14. Išvados 15. Šaltiniai 16. Naudota literatūra 17. Priedai: a) Nuotraukos b) Lentelės … Daugiau…

Antras pasaulinis karas2

KARINIŲ BLOKŲ SUSIKŪRIMAS 1.Kariniai blokai.1936 susikuria trilypė sąjungą, į kurią įėjo Vokietija,Japonija,o po metų ir Italija. Šios sąjungos susikūrimo tikslas naujai perdalyti pasaulį..Ši sąjunga buvo nukreipta prieš viešpatau jančias valstybes :JAV,Prancūziją,Angliją.Jau prasidėjus 2 pas karui buvo sudaryta priešiška trilypei, kita karinė sąjunga vadinama antihitlerine koalicija.1942 į ją įėjo : Anglija,TSRS(SSRS),Prancūzija, … Daugiau…

Actekai

Meksika – kontrastų šalisMeksika išsiskiria lanšafto – įkaitusio smėlio plažai, snieguotos vulkanų viršūnės, kaktusais apaugusios išdžiūvusios dykumos, drėgnos tropinės džiunglės, sūrios lagūnos – įvairove. Ši šalis – įvairių klimatinių juostų, senųjų civilizacijų griuvėsių, viduramžių ir šiuolaikinės civilizacijos mišinys. Meksika – tai spalvų ir garsų, genčių ir etninių grupių kaleidoskopas. Tai … Daugiau…

Biržų pilis – radvilų valdos centras

Biržų pilis – Radvilų valdos centras Įvadas Vienintelė etninės Lietuvos teritorijoje stovėjusi bastioninė Biržų tvirtovė nepasižymi gausia ir įvairia istoriografija. Iš jos išsiskiria S. Pinkaus darbai, pateikiantys išsamią, archyvine medžiaga argumentuotą pilies statybos ir restauravimo istoriją(1). S. Pinkų, kitaip nei prieš jį apie Biržų pilį rašiusius autorius, labiau domino ne … Daugiau…

Ankstyvieji viurinieji vėlyvieji viduramžiai

Ankstyvieji viduramžiai VII a. – XV a. Vidurinieji viduramžiai XI a. – XIII a. Vėlyvieji viduramžiai XIII a. – XV a. Vidurinių amžių terminą pirmą kartą pavartoja pavartoja italų humanistai XV a. Juo norėta pažymėti tūkstantmetį tarp Romos imperijos žlugimo (V – VI a.) ir Renesanso. Kodėl ši epocha vadinama … Daugiau…

Apolonas

Graikų mitologijoje Saulės dievas buvo Apolonas, Dzeuso ir titanidės Letos sūnus, Artemidės brolis dvynys, Orfėjo, Lino, Asklepijo tėvas, Olimpo dievas, logiškas, išmintingas, galintis muzikuoti ir gydyti. Leta keliavo po visą Graikiją, kad surastų vietą, kur galėtų gimti Apolonas. Pagaliau surado Delo salą, tačiau deliečiai sutiko, kad jų saloje gimtų Apolonas … Daugiau…

Jonas paulius ii

KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA, nuo 1978 m. spalio mėnesio popiežius JONAS PAULIUS II, gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai. Jo motina mirė 1929 m. Vyresnysis brolis Edmundas, gydytojas, mirė 1932 m., o jo tėvas, … Daugiau…

Aristotelio etika

ĮVADAS Nedaug pasaulyje yra mąstytojų, šlove prilygstančių Aristoteliui. Viduramžiais jis tapo mokytumo simboliu. Net vardo jo neminėdavo, rašydavo tiesiog „Filosofas“, ir visiems buvo aišku, kad tai – Aristotelis.1 Aristotelis – antikinio pasaulio mąstytojas. Senovės graikų filosofija buvo nuostabus, bet trumpalaikis šio pasaulio dvasios želmuo. Vešliai suklestėjęs ir pražydęs, jis greitai … Daugiau…

Baltų kultūros i v amžiuose

Baltų kultūros I–V amžiuoseNeregėtai spartus baltų kultūrų vystymasis pastebimas senajame geležies amžiuje. Bene romantiškiausiai šį laikotarpį apibrėžė M. Gimbutienė – pavadino jį „aukso amžiumi“ ir teigė, kad „šis laikotarpis yra šuolis ir materialinės kultūros, ir kūrybinės energijos požiūriu. (…) Niekada vėliau baltų gentys didžiuliuose plotuose tarp Vyslos vakaruose ir Okos … Daugiau…

Europa ir pasaulis xix a

EUROPA IR PASAULIS XIX a. PRAMONĖS REVOLIUCIJA IR SOCIALINĖS PERMAINOSPramonės revoliucija – tai pokyčiai, kurie nuo XVIII a. vidurio iki XX a. pradžios vyko Europoje, Šiaurės Amerikoje, kai kuriose Azijos valstybės. Nuo manufaktūrų pereita prie fabrikinės gamybos, rankų darbą ėmė keisti mašinos, padaryta daug mokslinių atradimų. Svarbiausi iš jų: garo … Daugiau…

Hanibalas

Nuo III a. vidurio iki II a. vidurio, Kartagina buvo įsivėlusi į karus su Roma. Karai, vadinami Punų karais, tarp šių dviejų valstybių baigėsi visišku Kartaginiečių sutriuškinimu. Kartaginiečių gretose, tuo sunkiu metu, pasižymėjo Generolas HANIBALAS. Hanibalas buvo didžiojo Kartaginiečių karvedžio Hamilkaro Borkos sūnus. Pagal Polibijų ir Liucijų, šių istorikų darbai … Daugiau…

Babilonas

TURINYS 1. Įvadas 2 2. Babilono religijos formavimasis 2.1 oficialioji religija 3 2.2 individualus tikėjimas 3 2.3 dievų keitimasis 4 3. Babilono dievai ir jų „pareigos“ 4 4. Religinės apeigos 5 5. Babiloniečių religijos ryšys su šumerų religija 6 6. Išvados 8 7. Literatūros sąrašas 9 Įvadas Mano tyrinėjimo objektas yra Babilono valstybės religiją, kuri per šimtmečius buvo perimta … Daugiau…

Istorijos sąvokos t y žodynas

Aa… [gr.], priešdėlis, reiškiantis pamatiniu žodžiu nusakytos savybės, daikto, reiškinio neigimą arba nebuvimą; prieš balsį virsta an… abaka [isp. abaca < tagalų k.], labai tvirtas pluoštas, gaminamas iš pluoštinio banano (Muša texti-lls) lapamakščių. abakas [gr. abax (kilm. abakos)]: 1. skaičiavimo lenta, skaitytuvų prototipas; vartotas šen. Egipte, Graikijoje, Romoje, vėliau V. … Daugiau…

Alfredas nobelis

Alfredas Nobelis (1833 – 1896)Alfredas Nobelis gimė 1833 metų spalio 21d. Stokholme. Jo tėvas, Imanuelis Nobelis buvo inžinierius ir išradėjas, pastatęs daug pastatų ir tiltų Stokholme. Ryšium su tuo, kad jo darbas buvo susijęs su statyba, jis eksperimentavo, bandė įvairias statybos technikas. Alfredo motina, Andrieta Ahlsel buvo kilusi iš turtingos … Daugiau…

Holokaustas3

Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityjeŽYDŲ PERSEKIOJIMAS IR ŽUDYMAS KAUNO APSKRITYJE Kauno apskritis užima bene centrinę vietą Lietuvos žydų genocido (holokausto) istorijoje. Kaunas buvo nacių okupuotos Lietuvos administracinis ir politinis centras. Būtent Kauno mieste ir apskrityje pirmiausia būdavo pradedamos vykdyti nacių okupacinės politikos priemonės (taip pat ir … Daugiau…

Antanas smetona diktatorius ar Lietuvos kūrėjas

A.Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaimo (Ukmergės rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje (tėvas turėjo 20 ha žemės). Seniau jo protėviai buvo kunigaikščių Radvilų baudžiauninkai. Istorikas M.Biržiška rašo, jog ,,A.Smetona pasižymėjo savo lėtu būdu ir ramiu galvojimu, palinkimu į atitrauktinį bendrų klausimų nagrinėjimą, drąsa reikšti nuomones, kad … Daugiau…

30 įvykių sudrebinusių pasaulį

Nuo 1918 metų iki dabar, pasaulyje įvyko daug reikšmingų įvykių: pasibaigė Pirmasis Pasaulinis karas, prasidėjo ir pasibaigė Antrasis Pasaulinis karas, susivienijo padalinta Vokietija, sprogo Černobylio atominės elektrinės reaktorius, buvo įvykdytas teroro aktas JAV. Bet, manau svarbiausi yra šie 30 įvykių.1) 1918metų lapkričio 11 dieną pasibaigia Pirmas Pasaulinis karas, Vokietijos pralaimėjimu.1919 … Daugiau…

Atr politinis smukimas ir žlugimas xvii-xviii a

ATR POLITINIS SMUKIMAS IR ŽLUGIMAS XVII-XVIII a.Valstybės silpnumo priežastys Ūkinės: • Kapitalistinių santykių plitimas Vakarų Europos šalyse vis labiau siejo Lietuvos žemės ūkį su pasauline rinka. Vis daugiau pardavinėjant ir perkant užsienyje, nesiplėtojo prekiniai-piniginiai santykiai vidaus rinkoje: nyko miestų amatai, nesivystė manufaktūros, sulėtėjo miestų augimas. • Staigus žemės ūkio produktų … Daugiau…

Finikija dokumentas

Finikija Rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje nuo seniausių laikų gyveno negausios tautelės, istorijoje vadinamos bendru finikiečių vardu. Nederlinga žemė menkai temaitino savo gyventojus. Vienintelė jų viltis buvo jūra. Prie jos ir glaudėsi finikiečių sodybos, o vėliau – miestai. Jūra dosniai teikė gėrybių, reikėjo tik mokėti jas paimti. Jūra maitino žvejų šeimas, … Daugiau…

Antrasis pasaulinis karas1

1919 – Italija. I fašistinė organizacija “Kovos sąjunga”. 1921 – fašistų partija. 1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams. 1935 – Italija užpuola Etiopiją. 1939 04 – okupuojama Albanija.1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią. 1934 – Hitleris tampa prezidentu.Sukurti: SS būriai – asmeninė … Daugiau…

Gediminas

Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas valdė 1316–1341 metais. Gediminas į sostą atėjo turėdamas apie 40 metų ir valstybinės veiklos patyrimą. Jis paveldėjo lietuvių žemes susivienijusią pagonišką valstybę, besiplečiančią į Rusios stačiatikių žemes. Paveldėjo jis ir valstybės išlikimo karą su agresyviuoju katalikiškuoju Vokiečių ordinu. Gediminas valdyti pradėjo labai aktyviai politiškai veikdamas rytuose. … Daugiau…

Airija

IstorijaDabartinė Airijos Respublikos teritorija, kuri apima 26 iš 32 saloje esančių grafysčių, susiformavo pirmojoje XX a. pusėje. Nuo 1801 m. sausio 1 d. iki 1922 m. gruodžio 6 d. visa Airijos sala buvo Jungtinės Karalystės dalis. Nuo 1874 m., o ypač nuo 1880 m., kai Airijos parlamentinei partijai ėmė vadovauti … Daugiau…