Banko nord lb Lietuva pensijų fondų rinkodaros strategijos formavimas
5 (100%) 1 vote

Banko nord lb Lietuva pensijų fondų rinkodaros strategijos formavimas

ĮVADAS

1924 metais buvo įsteigtas Lietuvos žemės ūkio bankas – vienas iš seniausių bankų Lietuvoje. Banko istorija siejasi su Lietuvos finansinės sistemos formavimosi pradžia. 2002 m. kovą užbaigtas Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas. Banko strateginiu investuotoju, įsigijęs 76,01 % akcijų paketą, tapo Vokietijos bankas „NORD/LB“. 2003 gegužės 2 d. Lietuvos žemės ūkio banko pavadinimas pakeistas į „NORD/LB Lietuva“. „NORD/LB Lietuva“ užima tvirtas pozicijas Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje. 2003 m. pasikeitė AB banko ”NORD/LB Lietuva” akcininkų sudėtis. 2003 m. gruodžio mėn. AB „Vilniaus bankas“ pardavė jam priklausiusias 123 835 AB banko ”NORD/LB Lietuva” akcijas, kurios sudarė 6,67 proc. banko akcinio kapitalo. Visą 6,67 proc. akcijų paketą įsigijo Švedijos investicinių fondų valdymo bendrovė „East Capital Asset Management Aktiebolag“. 2003 metų pabaigoje didžiausiam banko akcininkui „Norddeutsche Landesbank Girozentrale“ priklausė 93,09 proc. visų paprastųjų vardinių akcijų, „East Capital Asset Management Aktiebolag“ – 6,67 proc., kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,24 proc. banko akcinio kapitalo.

2003 m. AB bankas ”NORD/LB Lietuva” uždirbo 15,5 mln. litų grynojo pelno. Banko turtas padidėjo 532,3 mln. litų, arba 26,5 proc., ir sudarė 2 541,5 mln. litų. 2003 m. gruodžio mėn. vykusio banko akcininkų susirinkimo sprendimu, 2004 m. banko akcinis kapitalas padidinamas iki 195,1 mln. litų.

Bankas teikia įvairias paslaugas: konsultacijos, pasiūlymai, pensijų fondai, sąskaitos, indėliai, kreditai, atsiskaitymai, kortelės, pinigų pervedimas ir mokėjimas, elektroninė bankininkystė, investicinė bankininkystė, operacijos su valiuta, čekiai, įmokų ir mokesčių priėmimas, individualių seifų nuoma.

AB bankas ”NORD/LB Lietuva” yra numatęs pagrindines strategines veiklos kryptis:

• mažmeninė bankininkystė;

• iždo paslaugų verslas;

• verslo ir investicinė bankininkystė. Investicinė bankininkystė, tiesiogiai susijusi ir pensiniais fondais, kadangi dalis jų įmokų yra investuojama.

Banko ”NORD/LB Lietuva” vizija:

• universalus, šiuolaikiškas, atviras ir patikimas bankas;

• užima tvirtas lyderio pozicijas Lietuvos finansinių paslaugų rinkoje;

• atspindi bendrą „NORD/LB“ grupės strategiją.

AB bankas ”NORD/LB Lietuva” siekia tapti geriausiu banku Lietuvoje:

• geriausiu banku klientams, teikdamas jiems platų kokybiškų finansinių paslaugų spektrą;

• geriausiu banku darbuotojams, užtikrindamas jų suinteresuotumą bei pasitenkinimą atliekamu darbu;

• geriausiu banku akcininkams, optimaliai tenkindamas jų finansinius poreikius;

• į klientą orientuotu ir efektyviai veikiančiu banku.

Pagrindinės kokybės politikos nuostatos yra:

• Banko ilgalaikės sėkmės pagrindas yra pasiekti aukščiausią klientų poreikių patenkinimo lygį.

• Išskirtinei kokybei reikia nuolatinio tobulinimo ir kiekvieno darbuotojo dalyvavimo gerinimo procese pateikiant savo pasiūlymus ir idėjas.

• Klientų nusiskundimai yra galimybė sužinoti daugiau apie klientų poreikius ir taip pagerinti banko paslaugas.

• Bendradarbiavimas, komandinis darbas ir abipusis palaikymas yra kokybės gerinimo pagrindas. Aukščiausioji Banko vadovybė įsipareigoja suteikti reikalingus išteklius šiai kokybės politikai įgyvendinti.

• NORD/LB Lietuva yra čia, kad puikiai aptarnautų savo klientus.

Bankas „NORD/LB“ Lietuva įkūrė dukterinę įmonę UAB „NORD/LB Investicijų valdymas“ ir yra 100 proc. jos akcininkas. UAB „NORD/LB Investicijų valdymas“ veikla apima pensijų fondus, investicinius fondus bei individualius portfelius. Informacijos platinimas, bendravimas su klientu ir toliau yra kontroliuojami banko, o dukterinės įmonės funkcija lieka išgryninti ir lanksčiai įgyvendinti jai pavestą veiklą.

Kadangi įmonės UAB „NORD/LB Investicijų valdymas“ pensiniai ir investiciniai fondai yra pristatomi kaip vokiško kapitalo, patikimo, universalaus banko „NORD/LB Lietuva“ viena iš veiklų, todėl būtų tikslinga juos sieti ir vadinti „NORD/LB Lietuva“ pensiniais fondais. Tokiu būdu būtų paprasčiau suvokti ne tik UAB „NORD/LB Investicijų valdymas“ pensinių fondų, bet ir kitų konkurentų finansines galimybes, patikimumo reikšmę ir svarbą, kadangi visa tai yra tiesiogiai susiję su banko veikla.

2. BANKO „NORD/LB LIETUVA“ PENSIJŲ FONDŲ IŠORINIŲ IR VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1. Banko „NORD/LB Lietuva“ pensijų fondų vykdytos veiklos analizė

AB „NORD/LB Lietuva“ siūlydama platų bankinių paslaugų asortimentą, stengiasi užtikrinti kokybišką jų įgyvendinimą. Kadangi skirtingos bankinės paslaugos pasižymi ir skirtinga savo platinimo, pardavimo specifika bei kitais faktoriais, todėl būtina apibrėžti pensijų fondų veikimą.

2.1.1. Paslaugos

Banko „NORD/LB Lietuva” grupė, pasitelkusi pagrindinio investuotojo stipraus Vokietijos banko patirtį, siūlo tapti „Pensijų ambasados” dalyviais. „Pensijų ambasada” vienija 3 skirtingus pensijų kaupimo fondus. Šių fondų pagrindinis skirtumas – skirtingas numatomas pelno prieaugis, priklausomai nuo amžiaus, gyvenimo būdo bei tikslų.

Galima pasirinkti vieną iš šių fondų:

• Garbės konsulo pensija (NORD/LB 1);

• Diplomato pensija
(NORD/LB 2);

• Ambasadoriaus pensija (NORD/LB 3).

Garbės konsulo pensija (konservatyvus pensijų fondas). Stabilus ir patikimas pensijos kaupimo būdas.

• Likvidumo užtikrinimui bei maksimaliam rizikos sumažinimui, visas fondų turtas bus investuotas į skolos, pinigų rinkos bei kitus fiksuotų pajamų instrumentus.

• Dalyvių sukauptų lėšų saugumas bei tolygus augimas bus garantuotas Europos Sąjungos bei kitų ekonomiškai stiprių valstybių vyriausybių bei savivaldybių.

• Fondas yra orientuotas į žmones, kuriems iki pensinio amžiaus liko 5 – 15 metų. Tikėtinas metinis pelningumas 5 proc.

Diplomato pensija (padidinto pajamingumo pensijų fondas). Optimalus pasirinkimas aukso vidurio ieškantiems žmonėms.

• Tikintis padidinto ilgalaikio pelningumo, iki 25 proc. visų fondo grynųjų aktyvų bus investuota į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas).

• Rizikos sumažinimui, ne mažiau kaip 75 proc. fondo turto bus investuota į skolos, pinigų rinkos bei kitų fiksuotų pajamų instrumentus, daugumoje garantuotus Europos Sąjungos vyriausybių.

• Fondas orientuotas į vidutinio amžiaus dirbančiuosius, kuriems iki pensinio amžiaus liko 15 – 25 metai. Tikėtinas metinis pelningumas 6,7 proc.

Ambasadoriaus pensija (maksimalaus prieaugio pensijų fondas) . Maksimalaus augimo siekiantis pensijos kaupimo būdas .

• Siekiant maksimalaus ilgalaikio pelningumo, bus siekiama, kad apie 50 proc. visų fondo aktyvų būtų investuota į nuosavybės vertybinius popierius.

• Tam, kad užtikrinti likvidumą bei sumažinti riziką, nemažiau kaip 50 proc. fondo turto bus investuota į skolos, pinigų rinkos bei kitus fiksuotų pajamų instrumentus.

• Fondas orientuotas į plačių pažiūrų, moderniai mąstančius dirbančiuosius, kuriem iki pensijos liko daugiau nei 30 metų. Tikėtinas metinis pelningumas 8,5 proc.

Pensijų fondų skyrius atlieka svarbiausias funkcijas pensijų kaupimo srityje. Visų pirma, tai informacinė funkcija. Šis skyrius surenka, apdoroja ir paskirsto įvairią informaciją, susijusią su pensijų kaupimu. Vykdo įvairius rinkos tyrimus, stebi situaciją Lietuvoje, seka įvykius Lietuvos pensinėje sistemoje, surenka duomenis apie konkurentus. Taip pat renka duomenis apie esamus bei potencialius banko klientus. Kita departamento atliekama funkcija – finansavimo. Pensijų fondo departamentas paskirsto lėšas, atsiradusias įvairiose kanalo lygiuose (pardavimų vadybininkų mokymo išlaidos, prezentacijos, administracinės išlaidos, reklamos išlaidos). Taip pat vykdo derybas su klientais, valstybinėm institucijom. Šis departamentas atsakingas už pensijų kaupimo užsakymų formų sukūrimą, tolesnį paskirstymą sekantiems kanalo dalyviams, užpildytų sutarčių suvedimą į banko informacinę sistemą bei informacinės sistemos priežiūrą.

2.1.2. Paskirstymas

AB “NORD/LB Lietuva” paslaugų paskirstymas yra vienas iš svarbiausių marketingo komplekso elementų, nes tai kelias, kuriuo šios įmonės paslaugos pasiekia numatytą rinką. Svarbiausias banko uždavinys – pateikti pirkėjams prekes priimtinu jiems laiku, patogioje vietoje, reikiamą kiekį ir tinkamai.

AB “NORD/LB Lietuva” naudoja tiesioginį prekių paskirstymo būdą. Šis paskirstymas AB “NORD/LB Lietuva” vyksta tokia forma:

• per savus prekių pardavimo padalinius, bei specialius darbuotojus;

• pardavimo filialą;

• pardavimo skyrių;

• I, II lygių skyrius;

• klientų aptarnavimo skyrių;

• įmonės darbuotojus.

AB “NORD/LB Lietuva” pensijų fondų paskirstymo kanale dalyvauja pardavimų padaliniai ir specialūs darbuotojai, jo plotis antrame lygmenyje — trys skyriai:

• I lygio skyrius;

• II lygio skyrius;

• Kliento aptarnavimo skyrius.

Šie skyriai produktą parduoda skirtingiems klientams:

• Stambioms įmonėms;

• Vidutinėms įmonėms;

• Smulkioms įmonėms;

• Fiziniams asmenims.

AB “NORD/LB” naudoja trijų lygių kanalo struktūrą:

1. paveikslas. “NORD/LB Lietuva” paskirstymo struktūra

AB “NORD/LB Lietuva” naudoja tiesioginį paskirstymo būdą. Bankas nustatęs labai griežtus kriterijus vertinant pardavimų vadybininkų – konsultantų kvalifikaciją, siekiant pirkėjų prieraišumo ieškant paslaugų tik tam tikrose vietose AB “NORD/LB Lietuva” skyriuose, kur garantuojamas kvalifikuotas aptarnavimas. Tai didina klientų pasitenkinimą ir lojalumą.

Naudojant tokį paskirstymo būdą AB “NORD/LB Lietuva” įgyja šiuos konkurencinius pranašumus:

• Aukštą paskirstymo kanalo apžvalgumą, didelį kontrolės laipsnį ir lankstumą;

• Didesnį darbuotojų suinteresuotumą;

• Nuolatinį konsultavimą klientams.

AB „NORD/LB Lietuva“ pensijų fondų pardavimo paskirstymo tikslai skirtingai nukreipti į fizinius asmenis ir įmones.

Fizinis banko tinklas susideda iš I lygio skyrių, II lygio skyrių, bei kliento aptarnavimo padalinių. Šiuose skyriuose ir padaliniuose dirba pardavimų vadybininkai – konsultantai, bei pardavimų vadybininkai. Jie rūpinasi pensijų fondų pardavimu esamiems ir potencialiems klientams.

Pristatymus įmonėse atlieka verslo bankininkystės departamento vadybininkai, kurie padeda organizuoti pristatymus, bei aktyvūs pardavėjai. Įmonės klasifikuojamos į stambias, vidutines ir smulkias.

2. lentelė. Tendencijos pagrindiniuose paskirstymo kanaluose.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1359 žodžiai iš 4475 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.