Romanika

ĮvadasŽlugus Vakarų Romos imperijai, ant jos griuvėsių kūrėsi viduramžių Europa. Šimtai barbarų tautų klajojo po žemyną, ieškodami sau gyvybinės erdvės. Kūrėsi ir žlugo valstybės, pusė tūkstantmečio Europoje vyko kova tarp tamsos ir šviesos, kol galų gale prieblandą ėmė keisti rūškanas rytas. Per visą laikotarpį nesusiformavo jokio aiškesnio stiliaus, ir tik … Daugiau…

Fotografija

Fotografija – šviesa + piešinys, atsirado 1839 01 07. gimė paryžiuje. Pardininkas Dagueris, vadinosi dagerotipija, ji egzistavo 20m. kamera buvo vadinama – apskuro kamera. Niepce prancūzas, kilęs iš turtingos šeimos, kariškis. 1826 sukūrė pirmą foto – geliografija. Fox talbot anglas, dailininkas 1839 pristato savo atradimą londone – Talbotipiją. Išleidžia albumą … Daugiau…

Referatas

Genetiškai modifikuoti produktai ir genų inžinerija 2002-2003 m.m. Genetiškai modifikuoti produktai ir genų inžinerija Visi gyvi organizmai yra sudaryti iš ląstelių. Smulkūs organizmai: baterijos, grybai, dumbliai, kai kurie bestuburiai gali būti vienaląsčiai, o sudėtingi organizmai, tokie kaip augalai, gyvūnai bei žmogus – daugybės ląstelių dariniai. Ląstelėje esančiame branduolyje yra sutelkta … Daugiau…

Taikomoji dailė

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETASTAIKOMOJI DAILĖ Meninis ugdymas Turinys Įvadas 2 Taikomoji dailė XX-ajame amžiuje 3 Taikomosios dailės šakos ir jų vystymasis XXa. Lietuvoje 4 Taikomosios dailės kūrimo technika 9 Išvados 11 Literatūra 12 Įvadas Žmogaus rankų darbas kuriant materialines vertybes glaudžiai siejasi su jo dvasine veikla, pasireiškiančia įvairiose meno srityse. Šiandien meniškumo sąvoka taikoma labai … Daugiau…

M k čiurlionio kūryba

TURINYS1. Įžanga 2 2. M. K. Čiurlionio kūrybos savitumas 2 3. M. K. Čiurlionio dailės stiliaus fazės 3 4. Įžymusis dailininko ,,Zodiakas” 8 5. Čiurlionio reikšmė lietuvių dailėje ir literatūroje 11 Literatūros sąrašas 12MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO KŪRYBA 1. ĮŽANGA Lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) kūryba – sudėtingas, … Daugiau…

M k čiurlionis ir jo kūryba

Įvadas Mene yra tikrų dalykų, mažiau pavykusių ir visai nevykusių, yra ir patrauklių trumpalaikių blizgučių.Ir viena, ir kita gali sukurti žmonės, kupini kuo geriausių norų, mokantys savo darbą.Tačiau nei gerų norų ir kilnių sumanymų suma neduoda reikiamo rezultato, jei ne kažkoks esminis, retokai pasitaikąs trupinėlis, kuriame ir glūdi meno paslaptis. … Daugiau…

Lietuvių tautiniai drabužiai1

TURINYS:1. Tautiniai drabužiai praeityje ir dabar 2. Aukštaičių drabužiai 3. Dzūkų drabužiai 4. Suvalkiečių drabužiai 5. Žemaičių drabužiai 6. Lietuvininkų drabužiai 7. Tautinių drabužių reikšmė lietuviams TAUTINIAI DRABUŽIAI PRAEITYJE IR DABAR Lietuvių liaudies meną, tautos tradicijas, papročius amžiais puoselėjo ir saugojo daugiausiai sodžiaus moterys. Tyliose lopšinėse, pasakose, nuotakų verkavimuose, sutartinėse, … Daugiau…

Ogiustas rodenas

Referatas Ogiustas Rodenas (1840 – 1917) Jo impresionistinė filosofija Jurgitos Vaitkunaites darbas Prancūzų menininkas Ogiustas Rodenas buvo vienas iš garsiausiųjų XIX a. impresionizmo atstovų. Jis gimė 1840 m. lapkričio 12 dieną Paryžiuje, labai vargingoje šeimoje. Jo tėvas tarnavo policijoje, motina buvo kambarinė. Baigęs pradinį mokslą jaunuolis įstojo į dailės mokyklą. … Daugiau…

Optinis menas

Optinis menas – dar vadinamas Opartu. Ši kryptis pagrįsta optiniais ir kinetiniais eksperimentais. Optinis menas dažniausiai ribojasi juodos ir baltos spalvos kompozicijomis, kurios perteikia judėjimo iliuziją. Statiškų darbų kinetiškumo įspūdis kyla iš šviesos poveikio, ryškių juodos ir baltos spalvos kontrastų arba tam tikrų atspalvių priešpriešos. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius … Daugiau…

Stasio krasausko kelias į dailę

TURINYS1. Įžanga 3 2. Kelias į dailę 4 3. Svarbesnės kūrybinio gyvenimo datos 7 4. Išvados 8 Literatūra 9 1. ĮŽANGA Lietuvos dailininkas grafikas Stasys Krasauskas (1929 06 01–1977 11 10) užima reikšmingą vietą lietuvių meno bei kultūros gyvenime. Jo kūriniai ne kartą reprezentavo Lietuvos meno laimėjimus užsienio šalyse. Jo … Daugiau…

Postimpresionistai

PostimpresionizmasPostimpresionizmas (lot. post – po+impresionizmas) – XIX a. pab.-XX a. pr. modernistinės dailės kryptys, pasireiškusios Prancūzijoje po impresionizmo. Postimpresionistų kūryboje atsisakoma impresionistinių metodų, akcentuojamas ryšys tarp vaizduotės ir objektyvios tikrovės, siekiama jausmų ir proto sintezės, savitos regimųjų įspūdžių išraiškos. Postimpresionistinėje dailėje atsispindėjo sudėtingi Vakarų Europos kultūros krizės momentai, reiškėsi įvairios, … Daugiau…

Dviejų architektūrinių objektų lyginamoji analizė

ĮVADASTenkindama praktinius ir dvasinius žmogaus poreikius architektūra atspindi savo meto visuomenės kultūrą, ekonomiką, gamtines sąlygas, mokslą, estetinį skonį. Visuomenės poreikiai lemia architektūros kūrinių paskirtį ir meninį savitumą. Menas yra kuriamas žmogaus ir jis skirtas žmogui. Tačiau ne kiekvienas statinys yra architektūrinis objektas. Jame turi būti grožio, estetikos. Lietuvos miestuose ir … Daugiau…