M k čiurlionio kūryba

TURINYS1. Įžanga 2 2. M. K. Čiurlionio kūrybos savitumas 2 3. M. K. Čiurlionio dailės stiliaus fazės 3 4. Įžymusis dailininko ,,Zodiakas” 8 5. Čiurlionio reikšmė lietuvių dailėje ir literatūroje 11 Literatūros sąrašas 12MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO KŪRYBA 1. ĮŽANGA Lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) kūryba – sudėtingas, … Daugiau…

M k čiurlionis ir jo kūryba

Įvadas Mene yra tikrų dalykų, mažiau pavykusių ir visai nevykusių, yra ir patrauklių trumpalaikių blizgučių.Ir viena, ir kita gali sukurti žmonės, kupini kuo geriausių norų, mokantys savo darbą.Tačiau nei gerų norų ir kilnių sumanymų suma neduoda reikiamo rezultato, jei ne kažkoks esminis, retokai pasitaikąs trupinėlis, kuriame ir glūdi meno paslaptis. … Daugiau…

Lietuvių tautiniai drabužiai1

TURINYS:1. Tautiniai drabužiai praeityje ir dabar 2. Aukštaičių drabužiai 3. Dzūkų drabužiai 4. Suvalkiečių drabužiai 5. Žemaičių drabužiai 6. Lietuvininkų drabužiai 7. Tautinių drabužių reikšmė lietuviams TAUTINIAI DRABUŽIAI PRAEITYJE IR DABAR Lietuvių liaudies meną, tautos tradicijas, papročius amžiais puoselėjo ir saugojo daugiausiai sodžiaus moterys. Tyliose lopšinėse, pasakose, nuotakų verkavimuose, sutartinėse, … Daugiau…

Ogiustas rodenas

Referatas Ogiustas Rodenas (1840 – 1917) Jo impresionistinė filosofija Jurgitos Vaitkunaites darbas Prancūzų menininkas Ogiustas Rodenas buvo vienas iš garsiausiųjų XIX a. impresionizmo atstovų. Jis gimė 1840 m. lapkričio 12 dieną Paryžiuje, labai vargingoje šeimoje. Jo tėvas tarnavo policijoje, motina buvo kambarinė. Baigęs pradinį mokslą jaunuolis įstojo į dailės mokyklą. … Daugiau…

Optinis menas

Optinis menas – dar vadinamas Opartu. Ši kryptis pagrįsta optiniais ir kinetiniais eksperimentais. Optinis menas dažniausiai ribojasi juodos ir baltos spalvos kompozicijomis, kurios perteikia judėjimo iliuziją. Statiškų darbų kinetiškumo įspūdis kyla iš šviesos poveikio, ryškių juodos ir baltos spalvos kontrastų arba tam tikrų atspalvių priešpriešos. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius … Daugiau…

Stasio krasausko kelias į dailę

TURINYS1. Įžanga 3 2. Kelias į dailę 4 3. Svarbesnės kūrybinio gyvenimo datos 7 4. Išvados 8 Literatūra 9 1. ĮŽANGA Lietuvos dailininkas grafikas Stasys Krasauskas (1929 06 01–1977 11 10) užima reikšmingą vietą lietuvių meno bei kultūros gyvenime. Jo kūriniai ne kartą reprezentavo Lietuvos meno laimėjimus užsienio šalyse. Jo … Daugiau…

Modernizmas

MODERNIZMASPer pastaruosius šimtą metų meno raida įgavo naujų, daug įvairesnių formų. Tikroviškas ir artimas gamtai menas gyvavo ir toliau. Kartu su juo atsirado menas, kurio tikslas – ne teisingai vaizduoti gamtą, o meninėmis priemonėmis išreikšti jausmus ir nuotaikas. Tokiam „išraiškos menui“ pradžią davė dar postimpresionistai, tačiau jie kūrė XIX a. … Daugiau…

Zemės menas

AUTORIAI: Michaelas Heizeris, Robertas Smitsonas, Walteris de Maria, Andy Golsworthy, Richard Long, Denis Oppenheim, Carl Andre ir kt. LAIKAS: 1970-ieji. VIETA: JAV, Didžioji Britanija, Šiaurės Europa.CHARAKTERISTIKA: meno judėjimas, kurio esmė – meno dekomercializavimas, prisijungimas prie ekologinių judėjimų, su „sugrįžimo į gamtą“, antiurbanizacijos, susirūpinimo savo planeta, idėjomis. Daugelio dailininkų kūrybos šaltinis … Daugiau…

Tapyba dailės pamokoje

TAPYBA DAILĖS PAMOKOJE Bakalauro baigiamasis darbas TURINYS ĮVADAS 3 1. TAPYBA – VAIZDUOJAMOSIOS DALĖS ŠAKA 4 1.1. Spalva 4 1.2. Dažai 7 2. TAPYBOS TECHNIKOS 9 2.1. Tapybos technikos istorijos apžvalga 9 2.2. Tapymo būdai 11 2.2.1. Tapymo būdai pagal dažus 11 2.2.2. Tapymo būdai pagal pagrindą 18 3. DAŽNIAUSIAI TAIKOMOS TAPYMO PRIEMONĖS IR METODAI DAILĖS PAMOKOJE 22 3.1. Tapymo … Daugiau…

Kauno pažaislio architetūra

Kauno marių vakariniame krante, apsuptas žalio miško masyvo, stovi Pažaislio architektūros ansamblis – buvę kamaldulių vienuolyno pastatai ir bažnyčia. Tai vienas iš nedaugelio mūsų krašto paminklų, kuriame taip ryškiai atispindi talentingų baroko epochos menininkų – architektų, tapytojų ir lipdytojų – kūryba. Lietuvos architektūroje baroko stilius atsirado XVII a. pr., veikiamas, … Daugiau…

Postimpresionistai

PostimpresionizmasPostimpresionizmas (lot. post – po+impresionizmas) – XIX a. pab.-XX a. pr. modernistinės dailės kryptys, pasireiškusios Prancūzijoje po impresionizmo. Postimpresionistų kūryboje atsisakoma impresionistinių metodų, akcentuojamas ryšys tarp vaizduotės ir objektyvios tikrovės, siekiama jausmų ir proto sintezės, savitos regimųjų įspūdžių išraiškos. Postimpresionistinėje dailėje atsispindėjo sudėtingi Vakarų Europos kultūros krizės momentai, reiškėsi įvairios, … Daugiau…

Dviejų architektūrinių objektų lyginamoji analizė

ĮVADASTenkindama praktinius ir dvasinius žmogaus poreikius architektūra atspindi savo meto visuomenės kultūrą, ekonomiką, gamtines sąlygas, mokslą, estetinį skonį. Visuomenės poreikiai lemia architektūros kūrinių paskirtį ir meninį savitumą. Menas yra kuriamas žmogaus ir jis skirtas žmogui. Tačiau ne kiekvienas statinys yra architektūrinis objektas. Jame turi būti grožio, estetikos. Lietuvos miestuose ir … Daugiau…