Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė
5 (100%) 1 vote

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė

10 klasės kalbėjimas 2017 metai.
Potemės tema: Kalba Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė. Nr. 7

Atsisiųsti potemę

Prieš kalbant apie vietovardžius, derėtų šiek tiek papasakoti, kas jie apskritai yra, taip pat šį tą apie jų kilmę bei skirstymą. Vietovardis arba kitaip – toponimas – tikrinis bet kokio geografinio objekto (vietovės) pavadinimas. Vietovardžių visuma vadinama toponimija. Mokslas, nagrinėjantis, fiksuojantis vietovardžius yra toponimika. Pagal vietovardžius galima atsekti vietos istorinę raidą, etninę sudėtį, geografinę padėtį. Tai svarbus tautinio bei kalbinio paveldo elementas. Vietovardžiai skirstomi pagal apibūdinamą objektą, pavyzdžiui, oikonimai – gyvenviečių pavadinimai, vandenvardžiai, dimonimai – miškų pavadinimai, oronimai – kalnų, urbanonimai – miesto objektų (gatvių, aikščių) pavadinimai ir taip toliau. Šiandien susitelksime į miestų bei miestelių ir gatvių pavadinimus bei jų kilmę.