Reklamos priemonių parinkimas uab delta-interservis kelionių bilietų pardavimui
5 (100%) 1 vote

Reklamos priemonių parinkimas uab delta-interservis kelionių bilietų pardavimui

TURINYS

ĮVADAS 3

1. REKLAMOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS 4

1.1 TYRINĖJIMAI REKLAMOJE 4

1.3 REKLAMOS PRIEMONĖS 5

1.4 VARTOTOJŲ SEGMENTAVIMAS 9

2. KELIONIŲ AGENTŪROS ANALIZĖ 11

2.1 APIE KELIONIŲ AGENTŪRĄ 11

2.3 SWOT ANALIZĖ 13

2.4 VARTOTOJAI 14

2.5 AGENTŪROS VARTOTOJŲ SEGMENTAVIMAS 15

3. REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI 17

IŠVADOS 19

LITERATŪROS SĄRAŠAS 20ĮVADAS

Kiekvienas iš mūsų žino, kas yra reklama. Reklamos nepastebėti ar neišgirsti tiesiog neįmanoma. Ji kasdien mus pasiekia namuose, skaitant laikraščius ar žiūrint televizorių, automobilyje, gatvėje ir t.t.

Kiekvienas savaip supranta ir traktuoja reklamą. Vieniems tai yra informacijos ir žinių šaltinis, kitiems- tiesioginis darbas, reikalaujantis gerų psichologijos ir komunikacijos žinių, dar kitiems – nepageidaujamas reiškinys, sukeliantis neigiamas emocijas.

Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba, paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa vienu svarbiausių faktorių norint pritraukti kuo daugiau klientų.

Mano pasirinktas darbo objektas – tai vienai didžiausių Lietuvos kelionių agentūrų DELTA – INTERSERVIS reklamos priemonių parinkimas kelionių bilietų pardavimams.

Tikslas – parengti reklamos priemonių planą bilietų pardavimo paslaugai.

Šiuo kursiniu darbu stengsiuosi aptarti jau naudojamas kelionių agentūros DELTA – INTERSERVIS reklamos priemones, kaip jos padeda šiuo metu pritraukti naujus vartotojus bei pateiksiu pasiūlymus, kokiomis dar priemonėmis, mano nuomone, kelionių agentūra turėtų reklamuoti savo siūlomas keliones ir kokiems žmonėms.

Taigi, norėdama įgyvendinti šio kursinio darbo tikslą, stengsiuosi išspręsti šiuos uždavinius:

1. išsiaiškinsiu, kokios iš viso reklamos priemonės yra.

2. išsiaiškinsiu, kokias reklamos priemones jau naudoja kelionių agentūra reklamuodama savo siūlomas keliones lėktuvu.

3. išsiaiškinsiu, kokiais būdais galima segmentuoti vartotojus prieš parenkant jiems labiausiai tinkančią ar tinkančias reklamos priemones.

4. susegmentuosiu kelionių agentūros klientus, kuriems turėtumėme parinkti reklamos priemones.

5. pateiksiu pasiūlymus dėl reklamos priemonių parinkimo.1. REKLAMOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS

1.1 TYRINĖJIMAI REKLAMOJE

Viena iš savaime suprantamų ir todėl ne visuomet atskirai pabrėžiamų reklamos funkcijų yra padėti išskirti prekes, prekių vardus ar įmones iš konkurentų. Šis išskyrimas nėra lengvai apčiuopiamas, nes vyksta vartotojo sąmonėje. Naudojant reklamą stengiamasi, kad potencialūs vartotojai pirmiausia reklamuojamą objektą išskirtų iš kitų, kad jų sąmonėje jis užimtų daugiau ar mažiau aiškią poziciją.

Pozicija – tai sąlyginė vieta žmogaus sąmonėje, kurią pagal tam tikrus požymius užima vienos prekės įvaizdis kitų atžvilgiu. (Pranulis V. ir kt. Marketingas).

Pozicionavimas – tai veiksmai ,formuojantys vartotojo požiūrį į prekę ar paslaugą, lyginant su konkurentų siūloma preke ar paslauga, pabrėžiant prekės privalumus. (Dapkus R. ir kt. Rinkos poreikių tyrimas ir prekės pateikimas vartotojui. Marketingas).

Reklama – užsakovo bet kokia forma apmokamas neasmeniškas informacijos apie idėjas, gaminius ar paslaugas skleidimas. (Kotler P. ir kt. Rinkodaros principai).

Tyrinėjimai reklamoje dažniausiai apima šias pagrindines sferas:

1. Vartotojų tyrimas sudaro galimybę išsiaiškinti labiausiai tikėtinus pirkėjus ir pirkimo motyvus, padeda suprasti, ko tikisi pirkėjas iš reklamos ir kaip jis priima reklamuojamas prekes bei paslaugas, kaip jas pasirenka rinkoje.

2. Paslaugos tyrimas palengvina reklamuotojui sukurti paslaugą, kuri patenkintų vartotojo norus ir poreikius; leidžia išryškinti patraukliausias paslaugos detales, kurias reklamoje būtina akcentuoti; sudaro sąlygas apie siūlomų paslaugų naują kokybę pasakyti vartotojui labiausiai suprantama reklamos kalba.

3. Rinkos tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų buvimo vietas, kurios komerciniu požiūriu perspektyviausios, – ten nukreipiama reklama.

4. Reklamos skleidimo priemonių tyrimas sudaro galimybę pasirinkti tokias priemones, kuriomis skleidžiama reklama efektyviausiai pasiektų vartotoją. (Čereška Bronislovas. Reklama: teorija ir praktika).

1.2 PASLAUGA

Paslauga – tai bet kuri veikla ar nauda, kurią viena šalis gali pasiūlyti kitai ir kuri yra nemateriali bei negali tapti nuosavybe. Paslaugos teikimas gali būti susijęs arba nesusijęs su materialiu produktu.

Siūlomų paslaugų įvairovė reiškia, kad paslaugų teikėjai, siekdami įgyti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą, privalo išskirti ir spręsti problemas, būdingas jų konkrečiai veiklai. Nors paslaugų sektoriai yra nevienalyčiai (heterogeniški), paslaugoms būdinga gana daug panašių savybių. Yra penkios pagrindinės paslaugų savybės:

1. Nematerialumas. Svarbi paslaugų savybė, reiškianti, kad jų negalima pamatyti, paragauti, paliesti, išgirsti ar užuosti tol, kol jų neįsigyji.

2. Neatsiejamumas – jos sukuriamos ir sunaudojamos tuo pačiu metu ir negali būti atskirtos nuo paslaugų tiekėjų.

3. Kokybės nepastovumas – kokybė gali labai skirtis atsižvelgiant į tai, kas, kada, kaip, kur jas teikia.

4. Trumpalaikiškumas – jos negalima laikyti ilgesniam pardavimui ar naudojimui.

5. Nuosavybės nebuvimas. Atostogos netaps nuosavybe,
nes jos baigsis. (Kotler P. ir kt. Rinkodaros principai).

1.3 REKLAMOS PRIEMONĖS

Reklamos tikslams pasiekti pasirenkami vienokie ar kitokie reklamos būdai. Konkretaus būdo pasirinkimą įtakoja keletas veiksnių – kaina, aprėptis, tikslinė auditorija.

Reklamos priemonės gali būti klasifikuojamos pagal nešiklių rūšis:

Spausdintos reklamos nešikliai:

Periodiniai leidiniai – tai laikraščiai, žurnalai, katalogai, žinynai, telefonų knygos ir kiti informaciniai leidiniai.

Laikraščių skaitytojai. Jie labai skiriasi išsimokslinimu, amžiumi, pajamomis, gyvenamąja vieta ir kitais parametrais. Atlikti tyrimai rodo, kad nuodugniau ir ilgiau laikraščius skaito vyresnio anžiaus žmonės, turintys aukštesnį išsimokslinimą. Didesnę auditoriją sudaro vyrai. Mažiau laikraščius skaito kaimo gyventojai. Palyginti mažai skaito laikraščius jaunimas.

Laikraščiai daugumai vartotojų yra pagrindinis informacijos apie prekę šaltinis. Reklama laikraščiuose greitai pagaminama ir išspausdinama, o tai leidžia operatyviai pateikti informaciją apie parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas. Teigiama ir tai, kad reklama laikraščiuose kartojama dažnai. Dažnai kartojamą informaciją žmogus įsimena geriau.

Reklama laikraščiuose populiari ne tik dėl to, kad ją galima kartoti dažnai, bet joje lengvai paaiškinamos prekės savybės ir nurodoma jos įsigijimo vieta. Taip pat jos pagalba per trumpą laiką, vienu metu, informuojamas didelis potencialių vartotojų skaičius ir kainuoja pigiau, negu kitų rūšių reklama.

Žurnalus galima klasifikuoti pagal tokius pat požymius kaip ir laikraščius: jų platinimo geografiją, skaitytojų auditoriją, pateikiamos informacijos turinį (kryptingumą), tiražą, periodiškumą, platinimo būdą, formatą ir kita.

Reklama žurnaluose yra patrauklesnė, kokybiškesnė negu laikraščiuose. Be to, žurnalai yra skaitomi keletą kartų, dažnai tiesiog vartomi. Todėl yra didesnė tikimybė, kad žmogus perskaitys reklaminę žinutę ir ją įsimins. Būtina pažymėti ir tai, kad vieni žurnalai skirti masinei auditorijai, o kiti – tam tikroms auditorijos grupėms. Pastarieji žurnalai yra išskiriami kaip specializuota reklamos priemonė.

Reklama žurnaluose kainuoja brangiau, negu laikraščiuose.

Neperiodiniai leidiniai – tai lapeliai, skrajutės, lankstinukai, atmintinės, plakatai, brošiūros, bukletai, prekių katalogai, atvirukai, kalendoriai ir pan.

Lapeliais ir atmintinėmis potencialūs vartotojai informuojami apie naujas prekes, parodas, muges, įvairias paslaugas ir pan.

Plakatus galima naudoti parodose kaip išorinę reklamą arba įteikti kaip suvenyrą.

Kalendoriai būna įvairių formatų ir rūšių: iliustruoti 6 – 12 lapų kalendoriai. Populiariausi su vertingomis meninėmis reprodukcijomis, gamtos vaizdais, efektingais merginų paveikslais, piešiniais, karikatūromis ir kt.Taip pat būna bloknotiniai kalendoriai su nuplėšiamais lapeliais. Pirmoje pusėje būna visa svarbiausia dienos informacija, o kita lapelio pusė panaudojama tekstui arba reklaminei medžiagai. Taipogi būna skaitmeniniai kalendoriai. Jie gali būti su laikrodžiu, elektroniniai arba elektriniai. Yra ir vieno lapo kalendoriai, ketvirčio kalendoriai, kurie leidžiami kas ketvirtį ir juose galima įdėti aktualesnę informaciją, išvengiama konkurencijos, kai visi kalendoriai platinami šv. Kalėdų akcijos metu. Firminiai įmonių dienoraščiai arba darbo kalendoriai. Stalo ir kišeniniai – visada vertinga ilgalaikė reklama.

Transliacinės reklamos nešikliai:

Televizija yra vienas iš masiškiausių, galingiausių ir brangiausių reklamos nešiklių. Ji priskiriama prie pasyvaus įtraukimo priemonių, nes žmogus pats gali pasirinkti kokią reklaminę žinutę nori žiūrėti. Tačiau jis yra veikiamas televizijos reklamų, nors ir nekreipia į jas didelio dėmesio.

Televizijos reklamos auditorija yra labai įvairi. Todėl pirmiausia būtina žinoti auditorijos sudėtį, kokie žmonės kokias laidas ir kuriuo laiku mėgsta žiūrėti.

Televizijos reklamoje pagrindinis reklaminio poveikio veiksnys yra paveikslas (siužetas), o tekstas tik jį palydi. Gyvas pašnekesio formos tekstas leidžia pateikti daugiau informacijos, negu spausdintas. Čia tekstą praturtina diktoriaus kalba – intonacija, tembras, tempas bei ritmas. Visa tai pagyvina nuotaiką, padeda geriau suvokti reklamos turinį. Muzika taip pat turi didelį poveikį.

Televizijos reklamos trūkumas – būtinumas vartotojui susikaupti, sukoncentruoti dėmesį laidai. Tačiau teigiamas veiksnys – patogumas. Televizorių žmogus paprastai žiūri namie, dažniausia – visa šeima, todėl galima pasikeisti nuomonėmis, padidėja reklaminės žinutės veiksmingumas. (Pranulis V. ir kt. Marketingas).

Radijas , kaip ir televizija, yra priskiriamas prie pasyvaus įtraukimo priemonių. Radijo klausytojai dažniausia būna tuo pačiu metu kuo nors užsiėmę. Todėl radijo reklama kartojama daugelį kartų, kad potencialus vartotojas ją įsimintų.

Per radiją daugiau galimybių pasiekti skirtingas vartotojų grupes įvairiu laiku ir įvairiose vietose, nes radijo stočių įvairovė ir jų programų diferenciacija leidžia tiksliau orientuoti reklamą pagal klausytojų grupes.

Reklama per radiją yra pigesnė negu per televizą. Tai leidžia transliuoti reklaminę žinutę per kelias radijo stotis. (Pranulis V. ir kt. Marketingas).

Tiesioginės
reklamos nešikliai:

Paštas. Dažniausiai paštu siunčiami kvietimai, informaciniai laiškai, įvairūs lapeliai ir pan. Juose pranešama apie konkrečią prekę, jos pardavimo vietą ir laiką. Tiesioginė reklama adresuojama ne plačiajai auditorijai, o konkrečiam žmogui. Paštu atsiųstos reklamos sunku nepastebėti.

Kitos ryšio priemonės. Reklaminė medžiaga potencialiam vartotojui gali būti siunčiama ne tik paštu, bet ir faksu bei kompiuteriniu ryšiu.

Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai:

Transporto priemonės. Reklama ant transporto priemonių (tranzitinė reklama) yra gana lanksti ir pasiekia didelę potencialių vartotojų auditoriją. Reklaminės žinutės gali būti įtaisomos transporto priemonės viduje, klijuojamos ant išorės arba įrengiamos transporto priemonių stotelėse. Taip pat gali būti oro reklama – tai, pavyzdžiui ,reklaminiai oro balionai, užrašai danguje, reklama ant lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų. (Čereška Bronislovas. Reklama: teorija ir praktika).

Stacionarūs įrenginiai – tai reklaminiai plakatai, skydai, iškabos, stendai ir pan. Ši pigi reklamos rūšis gali išplatinti reklaminę žinutę plačiai auditorijai. Dažnai šios reklamos priemonės įrengiamos matomoje vietoje.

Reklamos pardavimo vietose nešikliai:

Vitrinos gali būti specializuotos, kombinuotos, teminės. Vitrinos įrengiamos pastatų languose, pastatų viduje arba pastatomos šalia, visiškai atskirai nuo pastato ir už jo ribų – gatvėse, stotyse, prieplaukose, stadionuose, oro uostuose, autobusų ir geležinkelio stočių teritorijose, požeminiuose gatvių perėjimuose, transpoto sustojimo aikštelėse ir kitur. Vitrinose labai dažnai reklamuojami fotoplakatai, fotomontažai, fotonuotraukos. Šios reklamos priemonės derinamos su kitomis. Jos paprastai dedamos parduotuvių interjere ir vitrinose su prekių pavyzdžiais. Fotografijos reklama – svarbus akcentas, plačiai naudojamas turizmo reklamoje. Vartotoją teigiamai veikia sodrios spalvos, nuostabūs vaizdai, jų komponavimas, nuotraukų kokybė.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1793 žodžiai iš 5710 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.