Reklamos strategija uab vilniaus prekyba filialinėje parduotuvėje maxima
5 (100%) 2 votes

Reklamos strategija uab vilniaus prekyba filialinėje parduotuvėje maxima

Turinys

Paveikslų sąrašas ………………………………………………………………………………………………………………… 3

Pagrindinės sąvokos ir terminai ……………………………………………………………………………………………. 4

I. Įvadas …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

II. Reklamos strategijų įtaka įmonės veiklai …………………………………………………………………………… 7

2.1. Reklamos sąvokų analizė ………………………………………………………………………………………. 8

2.2. Reklamos tikslų nustatymas …………………………………………………………………………………… 8

2.3. Reklamos vieta marketinge ……………………………………………………………………………………. 9

2.4. Reklamos rūšys ………………………………………………………………………………………………….. 10

2.5. Reklamos kampanija ir jos planavimas ………………………………………………………………….. 12

2.5.1. Reklamos tikslų nustatymas ……………………………………………………………………… 13

2.5.1. Reklamos strategija …………………………………………………………………………………. 14

III. Reklamos rūšys bei strategija parduotuvėje ,,Maxima“ …………………………………………………….. 18

3.1. Trumpa parduotuvės ,,Maxima“ charakteristika ……………………………………………………… 18

3.2. Parduotuvės ,,Maxima“ reklamos priemonės …………………………………………………………. 18

IV. Tyrimas ……………………………………………………………………………………………………………………… 20

4.1. Anketinės apklausos analizė ………………………………………………………………………………… 20

Išvados …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Literatūra …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Priedai ……………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Paveikslų sąrašas

1 paveikslas. Pagrindiniai reklamos sprendimai. 9psl.

2 paveikslas. Prekes reklama. 12psl.

3 paveikslas. Reklamos efektyvumas. 20psl.

4 paveikslas. Reklamuojamų prekių paklausa.21psl.

5 paveikslas. ,,Maximos” reklaminių leidinių paklausa. 22psl.

Pagrindinės sąvokos ir terminai

Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimo priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų.

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendinių, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus.

Vartotojas – jo poreikiams tenkinti ir aptarnauti skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui pagaminta preke, jos kaina, paskirstymu ir rėmimu.

Prekė – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ar keitimu.

Kaina – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu.

Paskirstymas – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo.

Rėmimas – tai įmonės komercinė veikla, kurios tikslas yra veiksmai, naudingi ir rėmėjui, ir jo paramos gavėjui.

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.

Reklamos auditorija – tai grupė asmenų, kuriuos numatoma pasiekti reklamos priemonėmis.

Reklamos kampanija – tai nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai, kuriuos jungia kūrybinė idėja.

Reklamos kampanijos išlaidos (reklamos kampanijos biudžetas) – tai visos reklamos kompanijai numatytos išlaidos.

Kūrybinė koncepcija (kūrybinė strategija) – bendra idėja, įkūnijima tos kampanijos reklaminėse žinutėse.

I. Įvadas

Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama padeda vartotojui išsirinkti prekę, skatina atskirus pirkėjus, o kartais ir plačius vartotojų sluoksnius įsigyti prekę. Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Reklama apibūdina prekių naudingumą, jų reikšmę,
kainas, asortimentą ir kokybę.

Įtakinga reklama gali duoti nemažai naudos ir prekes parduodančiai ar paslaugas teikiančiai įmonei, vartotojams. Reklama pirmiausia praneša vartotojui apie prekės egzistavimą, atkreipia į ją potencialių vartotojų dėmesį. Be reklamos net labai gera prekė gali likti nežinoma. Be to, dauguma pirkėjų gali nepastebėti puikios parduotuvės, naudingas paslaugas teikiančios įmonės ar puikaus renginio. Tik nedaugelis apie tai gali sužinoti be reklamos, tai yra iš draugų, pažįstamų ar atsitiktinai užklydę. Todėl daugelio įmonių veikla be įtakingos reklamos yra neįmanoma.

Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos priemonių. Asmeniniam ir pramoniniam vartotojui skirtų prekių rėmimo veiksmuose skirtingi rėmimo komplekso elementai yra nevienodo lyginamojo svorio. Todėl manau, kad ši tema aktuali.

Tyrimo objektas. UAB ,,Vilniaus prekyba” filialinė parduotuvė ,,Maxima“ .

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti reklamos strategiją UAB ,,Vilniaus prekyba” filialinėje parduotuvėje ,,Maxima“ .

Uždaviniai.

1) Išanalizuoti reklamos sąvokas;

2) Išsiaiškinti pagrindinius reklamos tikslus;

3) Išanalizuoti reklamos vietą marketinge;

4) Išanalizuoti reklamos kampaniją ir jos planavimą;

5) Išanalizuoti parduotuvės ,,Maxima“ reklamos priemones.

6) Remiantis anketine apklausa, išsiaiškinti ,,Maximos“ reklamos strategijos efektyvumą.

Darbo metodologija:

• Literatūros analizė.

• Anketinė apklausa.

• UAB ,,Vilniaus prekyba” filialinės parduotuvės ,,Maxima“ reklamos priemonių analizė.

Literatūros analizė – buvo išanalizuota įvairi Lietuvos ir užsienio autorių literatūra. Dokumentų analizė – buvo išanalizuotos parduotuvės ,,Maxima” reklamos priemonės ir reklamos strategija.

Darbo struktūra:

Darbą sudaro: 5 dalys: įvadas, reklamos strategijų įtaka įmonės veiklai, reklamos rūšys bei strategija parduotuvėje ,,Maxima“, anketinės apklausos analizė, išvados, 40 puslapių, 5 paveikslai, 10 literatūros šaltinių.

II. Reklamos strategijų įtaka įmonės veiklai

2.1. Reklamos sąvokų analizė

Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Marketingą naudoja anaiptol ne vien verslo įmonės ir organizacijos. Norėdamos sužadinti pageidautiną žmonių reakciją, jį pasitelkia ir visuomenės, politinės, valstybės valdymo ar net religinės organizacijos bei institucijos.[2, 15]

Bet kokia įmonė veikia tam tikroje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir vartotojams pateikti tokių prekių, kurios tenkina jų poreikius ir jie norėtų ir galėtų įsigyti. Todėl įmonės vadovybė ir marketingo specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

Įmonės marketingo veiklos centre yra vartotojas. Įmonės pastangos, patenkinti vartotoją, įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui pagaminta preke, jos kaina, paskirstymu ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį marketingo kompleksą.

Marketingo komplekso elementas rėmimas – tai sprendimai ir veiksniai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ir paskatinti juos tas prekes pirkti.[2, 59]

Marketingo specialistai skiria šias rėmimo veiksmų grupes:

• Reklama;

• Pardavimo skatinimas;

• Populiarinimas;

• Asmeniškas pardavimas.[3, 231]

Reklama mūsų visuomenėje reikalinga dėl įvairių priežasčių. Jei nuo jos atsiribotume, užkirstume kelią reklamos priemonių plitimui, pirmiausia vartotojas pasigestų informacijos. Antra, prekių pardavėjai ir gamintojai netektų svarbaus padėjėjo siekti savo tikslams. Reikia atkreipti dėmesį, kad prekyba prasideda gerokai prieš atvykstant pirkėjui. Ji prasideda nuo reklamos, nes negalima įsigyti prekės, nieko nežinant apie ją, įmonę, jos klientus, reputaciją. Vartotojui reklama taip pat ir malonumo bei naudos tiekėja. Verslininkui ji – būtinas sėkmės laidas, biznio variklis ekonomijoje. [1, 70]

Reklama kaip procesas susideda iš 4 sudedamųjų dalių:

1. Reklamos tiekėjai – gamintojai, didmenininkai, mažmenininkai, prekybininkai ir t.t.

2. Reklamos agentūros – įmonės, kurių darbuotojai kuria ir parengia reklamą.

3. Reklamos nešėjai – tos priemonės, kuriomis užsakovas stengiasi pasiekti ir užkariauti norimą auditoriją.

4. Reklamos vartotojas – asmuo, kuriam skiriama ar kurį gali pasiekti reklamoje skelbiama informacija. [1, 80]

Galima išskirti tokius reklamos tipus:

• Reklama, pateikta gamintojo vardu;

• Reklama, pateikta prekybininkų vardu;

• Reklama, pateikta individualių asmenų vardu;

• Reklamos, pateiktos Vyriausybės ir visuomeninių organizacijų vardu.

Reklama pasižymi teigiamomis ir neigiamomis savybėmis. Teigiamos – reklamos patikimumas. Ji gali pasiekti didžiulę auditoriją. Neigiamos savybės tokios, kad reklamos priemonės dažnai standartizuotos, nėra nukreiptos konkrečiai pirkėjų grupei,
tiesiog ja užteršiamas laikraštis ar ekranas. Blogai ir tas, kad dažnai įvairių rūšių reklama reikalauja didelių išlaidų.

Reklama pasižymi masiškumu, ji nėra individuali, yra orientuota daugeliui žmonių. Reklama yra viešojo gyvenimo dalis, ji dažniausiai skiriama ne kuriam nors konkrečiam asmeniui, o atvira visiems. Reklama gali paveikti viešąją nuomonę. Reklamai būdingas vienakryptingumas. Ji yra vienos krypties komunikacija. Tarpininkavimas būdingas informacijos perdavime, t.y. reklamoje informacija perduodama per tarpininkus, o ne tiesiogiai.

Reklamos tikslų slėpimas. Neretai reklamos tikslai būna užmaskuoti.

Idėjiškumas. Konkrečiame reklamos objekte reklama atspindi žmogaus darbo rezultatą, pasiektą ekonomikos ar kultūros lygyje. Taigi, be komercinių tikslų reklama pasižymi idėjiškumu.

Teisingumas. Jis išreiškiamas visų žinių pateiktų reklaminiame skelbime tikrumu.

Konkretumas. Dažniausiai reklama nėra ilgas prekės charakterizavimas, o trumpa, paprasta, bet įtaigi kalba.

Planingumas. Visa reklaminė veikla yra planuojama. [1, 96]

2.2. Reklamos tikslų nustatymas

Virvilaitė ir Valainytė skiria šiuos reklamos tikslus:

• Supažindinti potencialius vartotojus su tam tikra preke, jos kaina, pateikimo vieta ir pan.

• Priversti potencialų vartotoją galvoti apie prekės įsigijimą;

• Priversti potencialų vartotoją norėti tam tikros prekės ir pan.[3, 231]

Kotleris teigia, jog sudarant reklamos programą, yra svarbiausia nustatyti reklamos tikslus. Šie tikslai turi remtis prieš tai priimtais sprendimais dėl tikslinės rinkos, prekės pozicionavimo ir rinkodaros komplekso, nes nuo to priklauso, kokio galutinio tikslo visoje rinkodaros programoje siekia reklama.

Prieš sudarydami reklamos programą, rinkodaros specialistai turi priimti penkis pagrindinius sprendimus (žr. 1paveikslą )[4, 664]

1 paveikslas. Pagrindiniai reklamos sprendimai.

2.3. Reklamos vieta marketinge

Visų pirma reklama yra įtikinėjimo, siūlymo, informavimo – kitaip sakant, tam tikros propagandos priemonė.

Antra, niekas nereklamuojama veltui, už reklamą visuomet reikia mokėti. Tai pagrindinis reklamos ir populiarinimo skirtumas, mat už populiarinimą tiesiogiai nėra mokama. Už reklamą moka jos užsakovas, o skaitytojas ar žiūrovas beveik visada gali jį atpažinti ir suprasti, kas yra suinteresuotoji pusė. Taigi visiems aišku, kad jis ne šiaip ką nors informuoja ar skatina, bet su reklamos pagalba siekia savo tikslų.

Trečia, daugumos rūšių reklama yra neasmeniška – reklamos užsakovas nebando bendrauti su kiekvienu jį dominančiu asmeniu individualiai. Tai įmanoma tik organizuojant tiesioginę reklamą paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. Tačiau visais kitais atvejais reklamos užsakovas bando pasiekti ne kurį nors individą, o tam tikrą reklamos auditoriją.

Savaime suprantama, reklamos auditorija turi būti parenkama suderinus su tiksline rinka. Kai norima pasiekti tik potencialius pirkėjus, stengiamasi, kad reklama ,,uždengtų“ visą tikslinį rinkos segmentą ar pasirinktą jo dalį. Kai norima pasiekti ne pačius potencialius pirkėjus, bet jiems įtaką darančių žmonių grupes – reklamos auditorija gali gerokai nutolti nuo tikslinės rinkos.[2, 295]

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1597 žodžiai iš 5224 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.